Nicaragua

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/nicaragua/

Nicaragua i Centralamerika är ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet. Basen i ekonomin är jordbruket, med kaffe som största exportvara. Efter en revolution mot diktatorn Somoza 1979 följde ett årtionde av inbördeskrig mellan den marxistiska sandiniströrelsen och USA-stödda rebeller. Sandinisterna återkom till makten 2007 efter ett val, och Daniel Ortega blev på nytt blev president.

Nicaragua – Geografi och klimat

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
130 000 km2 (2022)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Honduras, Costa Rica
Huvudstad med antal invånare
Managua 1 038 000 (uppskattning 2018)
Övriga större städer
León, Masaya, Chinan­dega, Matagalpa, Estelí
Högsta berg
Mogotón (2107 m ö h)
Viktiga floder
gränsfloderna San Juan i söder och Coco i norr samt Rio Grande
Största sjö
Nicaraguasjön
Medelnederbörd/månad
Managua 296 mm (juni), 1 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
Managua 29 °C (maj), 26 °C (jan)

Nicaragua – Befolkning och språk

Befolkningen i Nicaragua är ung, runt 30 procent är under 15 år. En majoritet av invånarna har blandad härkomst från européer och ursprungsfolk. På östkusten, som är isolerad från landet i övrigt, bor många afronicaraguaner och mindre grupper av ursprungsfolk. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser 69 procent, vita 17 procent, svarta 9 procent, urfolk 5 procent 1
Antal invånare
6 948 392 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
55 (2020)
Andel invånare i städerna
60 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
19,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
74 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
77 år (2021)
Förväntad livslängd för män
71 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk 2
1. uppskattning, byggd på självidentifiering
2. engelska, miskito, sumu och rama är erkända språk på Atlantkusten

Nicaragua – Religion

De flesta nicaraguaner är kristna. Katolska kyrkan har traditionellt dominerat men protestantiska samfund har vunnit mark på senare år. Religionsfrihet råder och har generellt respekterats. Men grupper, också religiösa sådana, som kritiserar sandinistregeringen utsätts alltmer för trakasserier. 

Nicaragua – Utbildning

Formellt har barnen i Nicaragua sju års skolplikt, inklusive ett års förskola. De flesta barn går några år i skolan men många slutför inte ens det första sexåriga stadiet. Kvaliteten på undervisningen är ofta låg.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
82,6 procent (2015)
Andel barn som börjar grundskolan
94,9 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,8 procent (2020)

Nicaragua – Sociala förhållanden

Nicaragua är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Inkomstfördelning är fortsatt mycket ojämn, trots att snart ett halvsekel har gått efter den socialistiska revolutionen. Minst en tredjedel av invånarna levde i fattigdom redan innan coronapandemin bröt ut.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
82 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
73,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
161 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
52 procent (2022)

Nicaragua – Kultur

Kulturen i Nicaragua präglas till stor del av det spanska arvet med influenser av urfolkens traditioner. I de östra delarna av landet är de afrokaribiska inslagen påtagliga. Poesin har traditionellt en stark ställning. Poeten Rubén Darío (1867–1916), som givit namn åt nationalteatern i Managua, var den spanskamerikanska modernismens främsta företrädare. 

Nicaragua – Seder och bruk

Nicaragua kallas populärt Nica och dess invånare nicas. Nicaraguanerna är stolta över sitt land och sina traditioner. Nationalsången hyllar freden och självständigheten. Landskapet domineras av vulkaner, sjöar och gröna kullar. Vulkanerna avbildas ofta på landets hantverk och i mitten av flaggan finns en vulkan.

Nicaragua – Äldre historia

Västra Nicaragua koloniserades på 1500-talet av spanjorerna, medan engelsmän kontrollerade de östra delarna. Nicaragua blev självständigt 1838, men först 1894 blev Atlantkusten en del av landet. 1909 ingrep USA militärt och hjälpte en konservativ regering till makten. Den liberale generalen Augusto César Sandino fortsatte att bekämpa USA:s styrkor. Sandino mördades 1934 på order av nationalgardets ledare, den blivande diktatorn Anastasio Somoza.

Nicaragua – Modern historia

Maktdynastin Somoza styrde Nicaragua från 1936 till 1979, då diktatorn Anastasio Somoza störtades av sandinistgerillan FSLN. Gerillan omvandlades därpå till ett socialistparti som styrde landet i ett årtionde, präglat av inbördeskrig men också sociala reformer. Liberaler regerade från 1990 och fram till 2007, då sandinisterna återkom till makten.

Nicaragua – Demokrati och rättigheter

Rättsstaten har successivt urholkats i Nicaragua som i dag är ett av de mest odemokratiska länderna i Latinamerika. Makten har undan för undan koncentrerats till presidenten och spelrummet för kritiker och meningsmotståndare är kraftigt begränsat. I fotspåren av de massprotester som bröt ut våren 2018 förvärrades förtrycket avsevärt.

Nicaragua – Inrikespolitik och författning

Socialistpartiet FSLN styr Nicaragua sedan 2007, med den förre revolutionsledaren Daniel Ortega som president. Kritiken har efter hand ökat mot hans alltmer auktoritära styre och personkulten runt honom. Omfattande protester 2018 kvästes med hårda tag, vilket försatte landet i en politisk och ekonomisk kris. Det politiska förtrycket förvärrades under valåret 2021, då Ortega säkrade en fjärde mandatperiod.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Nicaragua/ Republiken Nicaragua
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Daniel Ortega (2007–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN) 75, Konstitutionalistiska liberala partiet (PLC) 9, Nicaraguanska liberala alliansen (ALN) 2, Oberoende liberala partiet (PLI) 1, övriga 3 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN) 70, Konstitutionalistiska liberala partiet (PLC) 13, Nicaraguanska liberala alliansen (ALN) 2, Oberoende liberala partiet (PLI) 2, övriga 3 (2016)
Valdeltagande
65 procent i president- och parlamentsvalet 2021 1
Kommande val
president - och parlamentsval 2026
1. officiell uppgift

Nicaragua – Utrikespolitik och försvar

Den odemokratiska utvecklingen har gjort Nicaragua alltmer isolerat på den internationella arenan och landet har numera nära relationer främst med andra auktoritära stater. Förutom andra latinamerikanska vänsterregimer, som Venezuela och Kuba, gäller det bland annat Ryssland, Iran och i växande utsträckning Kina. Västländerna har infört sanktioner mot regeringen.

Fakta – försvar

Armén
10 000 man (2022)
Flygvapnet
1 200 man (2022)
Flottan
800 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,60 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
1,9 procent (2021)

Nicaragua – Ekonomisk översikt

Nicaragua är det näst fattigaste landet i Latinamerika, efter Haiti. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn och turismen har vuxit. Resurserna och inkomsterna är ojämnt fördelade och arbetslösheten är hög. Nicaragua är beroende av bistånd och har stora handels- och budgetunderskott.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 255 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,0 procent (2022)
Total BNP
15 672 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
16,8 procent (2022)
Industrins andel av BNP
26,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
46,3 procent (2022)
Inflation
9,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
46,0 procent (2022)
Utlandsskuld
14 354 miljoner US dollar (2021)
Valuta
córdoba
Varuexport
7 360 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
11 247 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,4 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
119 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kaffe, kött, skaldjur, tobak, socker, guld
Största handelspartner
USA, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Mexiko, Kina
Mottaget bistånd per invånare
110 US dollar (2021)

Nicaragua – Naturtillgångar, energi och miljö

Nicaragua har gott om mineraltillgångar men guld är det enda som utvinns i någon större utsträckning. All olja importeras även om merparten av elproduktionen nu i huvudsak sker med förnybar energi. Skogsskövling är ett problem och klimatförändringarna förvärrar fenomen som översvämningar, jordskred och orkaner.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
609 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
580 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
86 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
66 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
18,45 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,78 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
4 582 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
9 585 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Nicaragua – Jordbruk och industri

Lantbruk och fiske utgör en central del av ekonomin och sysselsätter närmare en tredjedel av befolkningen. Kaffe är den viktigaste kommersiella grödan. Industrisektorn har traditionellt mest bestått av förädling av jordbruksprodukter. Sedan 1990-talet finns ekonomiska frizoner med sammansättningsfabriker som lockar företag med skattefrihet och billig arbetskraft.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
16,8 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
42,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
28,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
26,0 procent (2022)