Nicaragua

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/nicaragua/

Nicaragua i Centralamerika är ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet. Basen i ekonomin är jordbruket, med kaffe som största exportvara. Efter en revolution mot diktatorn Somoza 1979 följde ett årtionde av inbördeskrig mellan den marxistiska sandiniströrelsen och USA-stödda rebeller. Sandinisterna återkom till makten 2007 efter ett val, och Daniel Ortega blev på nytt blev president.

Nicaragua – Geografi och klimat

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
130 000 km2 (2020)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Honduras, Costa Rica
Huvudstad med antal invånare
Managua 1 038 000 (uppskattning 2018)
Övriga större städer
León 171 000, Masaya 130 000, Chinan­dega 112 000, (uppskattning 2018)
Högsta berg
Mogotón (2107 m ö h)
Viktiga floder
gränsfloderna San Juan i söder och Coco i norr samt Rio Grande
Största sjö
Nicaraguasjön
Medelnederbörd/månad
Managua 296 mm (juni), 1 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
Managua 29 °C (maj), 26 °C (jan)

Källor

Nicaragua – Befolkning och språk

Befolkningen i Nicaragua är ung, runt 30 procent är under 15 år. En majoritet av invånarna har blandad härkomst från européer och ursprungsfolk. På östkusten, som är isolerad från landet i övrigt, bor många afronicaraguaner och mindre grupper av ursprungsfolk. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser 69 %, vita 17 %, svarta 9 %, urfolk 5 % 1
Antal invånare
6 624 554 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
54 (2018)
Andel invånare i städerna
58,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
74 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
71 år (2019)
Språk
spanska är officiellt språk 2
1. uppskattning, byggd på självidentifiering
2. engelska, miskito, sumu och rama är erkända språk på Atlantkusten

Källor

Nicaragua – Religion

De flesta nicaraguaner är kristna. Katolska kyrkan har traditionellt dominerat men protestantiska samfund har vunnit mark på senare år.

Nicaragua – Utbildning

Formellt har barnen i Nicaragua sju års skolplikt, inklusive ett års förskola. De flesta barn går några år i skolan men många slutför inte ens det första sexåriga stadiet. Kvaliteten på undervisningen är ofta låg.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,0 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
78,0 procent (2005)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,9 procent (2016)

Källor

Nicaragua – Kultur

Poesin har traditionellt en stark ställning. Poeten Rubén Darío (1867–1916), som givit namn åt nationalteatern i Managua, var den spanskamerikanska modernismens främsta företrädare. Prästen Ernesto Cardenal hör till de mest kända poeterna. Cardenal var kulturminister på 1980-talet, men lämnade senare sandinistpartiet FSLN. Andra betydande författare är Gioconda Belli och Sergio Ramírez.

Nicaragua – Arbetsmarknad

Den formella arbetslösheten är låg i Nicaragua men en stor andel av den arbetsföra befolkningen är undersysselsatt och många saknar formell anställning. Arbetslösheten och fattigdomen gör att många söker sig utomlands, främst till Costa Rica och USA, för att kunna försörja sig.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,9 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
9,2 procent (2019)

Källor

Nicaragua – Sociala förhållanden

Nicaragua är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Inkomstfördelning är fortsatt mycket ojämn, mer än 40 år efter den socialistiska revolutionen. Minst en tredjedel av invånarna levde i fattigdom redan innan coronapandemin bröt ut.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
16 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
82,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
74,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
188 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
47 procent (2020)

Källor

Nicaragua – Seder och bruk

Nicaragua kallas populärt Nica och dess invånare nicas. Nicaraguanerna är stolta över sitt land och sina traditioner. Nationalsången hyllar freden och självständigheten. Landskapet domineras av vulkaner, sjöar och gröna kullar. Vulkanerna avbildas ofta på landets hantverk och i mitten av flaggan finns en vulkan.

Nicaragua – Äldre historia

Västra Nicaragua koloniserades på 1500-talet av spanjorerna, medan engelsmän kontrollerade de östra delarna. Nicaragua blev självständigt 1838, men först 1894 blev Atlantkusten en del av landet. 1909 ingrep USA militärt och hjälpte en konservativ regering till makten. Den liberale generalen Augusto César Sandino fortsatte att bekämpa USA:s styrkor. Sandino mördades 1934 på order av nationalgardets ledare, den blivande diktatorn Anastasio Somoza.

Nicaragua – Modern historia

Maktdynastin Somoza styrde Nicaragua från 1936 till 1979, då diktatorn Anastasio Somoza störtades av sandinistgerillan FSLN. Gerillan omvandlades därpå till ett socialistparti som styrde landet i ett årtionde, präglat av inbördeskrig men också sociala reformer. Liberaler regerade från 1990 och fram till 2007, då sandinisterna återkom till makten.

Nicaragua – Politiskt system

Nicaragua är en republik där presidenten är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare. Sedan Daniel Ortega och sandinistpartiet FSLN återvände till makten 2007 har statsförvaltningen blivit mer centraliserad och styret mer auktoritärt, och delar av författningen har satts ur spel. Den politiska oppositionen är splittrad.

Nicaragua – Demokrati och rättigheter

Rättsstaten har successivt urholkats i Nicaragua som idag är ett av de minst demokratiska länderna i Latinamerika. Makten har undan för undan koncentrerats till presidenten som alltmer har begränsat spelrummet för kritiker och motståndare. I fotspåren av de massprotester som bröt ut våren 2018 förvärrades förtrycket avsevärt.

Nicaragua – Aktuell politik

Socialistpartiet FSLN styr Nicaragua sedan 2007, med den förre revolutionsledaren Daniel Ortega som president. Kritiken har efter hand ökat mot hans allt mer auktoritära styre. Protester som bröt ut under 2018 kvästes i huvudsak med hårda tag, vilket försatte landet i en politisk och ekonomisk kris. Det politiska förtrycket förvärrades under valåret 2021, då Ortega säkrade en fjärde mandatperiod.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Nicaragua/ Republiken Nicaragua
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Daniel Ortega (2007–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN) 70, Konstitutionalistiska liberala partiet (PLC) 13, Nicaraguanska liberala alliansen (ALN) 2, Oberoende liberala partiet (PLI) 2, övriga 3 (2016) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN) 62, Oberoende liberala partiet (PLI) 26, Konstitutionalistiska liberala partiet (PLC) 2 (2011)
Valdeltagande
mellan 78 och 80 procent i president- och parlamentsvalet i november 2011 2
Kommande val
president - och parlamentsval 2026
1. resultatet från valet 2021 är inte klart ännu
2. uppgifter saknas från valet 2016

Källor

Nicaragua – Utrikespolitik och försvar

Efter maktskiftet 2007 lades utrikespolitiken om radikalt. Relationerna med andra vänsterregeringar i Latinamerika, främst i Venezuela, samt i Bolivia och Kuba, prioriterades. Nicaragua inledde även diplomatiska förbindelser med Iran, som finansierade flera byggen, bland annat en damm till ett vattenkraftverk och ett nytt sjukhus. USA har genom historien lagt sig i Nicaraguas inre angelägenheter för att skydda sina egna intressen.

Fakta – försvar

Armén
10 000 man (2017)
Flygvapnet
1 200 man (2017)
Flottan
800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,7 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,4 procent (2019)

Källor

Nicaragua – Ekonomisk översikt

Nicaragua är det näst fattigaste landet i Latinamerika, efter Haiti. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn och turismen har vuxit. Resurserna och inkomsterna är ojämnt fördelade och arbetslösheten är hög. Nicaragua är beroende av bistånd och har stora handels- och budgetunderskott.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 029 US dollar (2018)
Total BNP
13 118 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
-3,9 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
15,5 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
14,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
50,2 procent (2018)
Inflation
5,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
37,2 procent (2018)
Utlandsskuld
11 691 miljoner US dollar (2019)
Valuta
córdoba
Varuexport
4 169 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
5 802 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
83 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
90 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kaffe, kött, skaldjur, tobak, socker, guld
Största handelspartner
USA, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Mexiko, Kina

Källor

Nicaragua – Naturtillgångar, energi och miljö

Nicaragua har gott om mineraltillgångar men guld är det enda som utvinns i någon större utsträckning. All olja importeras även om merparten av elproduktionen nu i huvudsak sker med förnybar energi. Skogsskövling är ett problem och klimatförändringarna förvärrar fenomen som översvämningar, jordskred och orkaner.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
609 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
580 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 592 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,9 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
48,2 procent (2015)

Källor

Nicaragua – Jordbruk och industri

Lantbruk och fiske utgör en central del av ekonomin och sysselsätter närmare en tredjedel av befolkningen. Kaffe är den viktigaste kommersiella grödan. Industrisektorn har traditionellt mest bestått av förädling av jordbruksprodukter. Sedan 1990-talet finns ekonomiska frizoner med sammansättningsfabriker som lockar företag med skattefrihet och billig arbetskraft.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
15,5 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
42,1 procent (2016)

Källor