Jamaica

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/jamaica/

Jamaica i Karibien är starkt förknippat med reggaemusik och rastafarirörelsen. Både musiken och religionen har betytt mycket för jamaicanernas identitet och för turismen på ön. Välfärdssystemen är väl utbyggda men de sociala problemen är ändå stora med fattigdom, narkotikamissbruk och hög våldsbrottslighet. Utvandringen från Jamaica är stor, det bor ungefär lika många jamaicaner utomlands som i hemlandet.

Jamaica – Geografi och klimat

Jamaica ligger i Karibien (Västindien) och är till ytan ungefär jämnstort med Skåne. Det ingår i ögruppen Stora Antillerna, tillsammans med de betydligt större öarna Kuba och Hispaniola (med Haiti och Dominikanska republiken), samt det amerikanska territoriet Puerto Rico.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
10 991 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
-
Huvudstad med antal invånare
Kingston 584 600 (med förorter, folkräkning 2011)
Övriga större städer
Portmore 182 200, Spanish Town 162 000, Montego Bay 110 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Blue Mountain Peak (2 256 m ö h)
Viktiga floder
Rio Minho, Black river, Rio Cobre
Största sjö
-
Medelnederbörd/år
1980 mm (Kingston 800 mm)
Medeltemperatur/dygn
Kingston 24 °C (jan), 27 °C (juli)

Jamaica – Befolkning och språk

En stor majoritet av jamaicanerna härstammar helt eller delvis från afrikaner som europeiska kolonisatörer förde in i landet från 1500-talet och framåt. Befolkningstillväxten är relativt låg. Det beror dels på att det föds färre barn per kvinna, dels på omfattande utvandring till främst USA, Kanada och Storbritannien.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
personer av afrikanskt ursprung 92 procent, personer av blandat ursprung 6 procent, personer med bl a europeiska, indiska eller kinesiska rötter 2 procent (folkräkning 2011) 1
Antal invånare
2 827 377 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
273 (2020)
Andel invånare i städerna
57 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
15,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,0 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
71 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
73 år (2021)
Förväntad livslängd för män
68 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk 2
1. en ny folkräkning genomfördes 2022-2023, inga resultat har ännu offentliggjorts
2. de flesta talar ett blandspråk baserat på engelska

Jamaica – Religion

Religionsfrihet råder och religionen har en stark ställning i samhället. Kristendomen dominerar med över hundra olika samfund. Rastafarierna som många förknippar med Jamaica utgör bara någon procent av befolkningen.

Jamaica – Utbildning

Sex års skolplikt råder för barnen i Jamaica. Det första stadiet är kostnadsfritt i de statliga skolorna liksom i en del privatskolor som får statligt stöd. Därefter är skolgången avgiftsbelagd. Utbildningen håller ofta låg kvalitet och många barn lär sig knappt ens att läsa i skolan.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
88,1 procent (2014)
Andel barn som börjar grundskolan
81,0 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,0 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,3 procent (2019)

Jamaica – Sociala förhållanden

Jamaica satsade tidigt på att bygga upp ett välfärdssystem för alla invånare. Men systemet är bristfälligt och marginalerna är små för många invånare. Ett av de största sociala problemen är den stora brottsligheten, inte minst i huvudstaden Kingston. Kopplingen mellan kriminalitet och narkotika är tydlig. Narkotikasmugglingen är utbredd och missbruket av droger är omfattande.  

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
91 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
86,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
326 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
29 procent (2022)

Jamaica – Kultur

Reggaemusiken har betytt mycket för den kulturella identiteten inte bara på Jamaica, där den har sitt ursprung, utan även i övriga engelsktalande delar av Karibien. Reggae är nära kopplad till rastafarirörelsen.

Jamaica – Seder och bruk

Det vanligaste sättet att hälsa är ett handslag med direkt ögonkontakt och ett leende. Kvinnliga vänner kan krama om varandra och kyssa varandra på båda kinderna, medan män brukar klappa varandra på axeln eller slå ihop sina handflator i ett ”high five".

Jamaica – Äldre historia

Den spanska koloniseringen av Jamaica inleddes 1494 och ledde till att ursprungsbefolkningen dog ut till följd av slavarbete och sjukdomar. Spanjorerna besegrades 1655 av engelsmännen och därmed inleddes ett mer än 300 år långt brittiskt styre över Jamaica.

Jamaica – Modern historia

Sedan självständigheten från britterna 1962 har högerpartiet Jamaicas arbetarparti (JLP) och socialdemokratiska Folkets nationalistparti (PNP) turats om vid regeringsmakten. Tiden sedan 1960-talet har präglats av en ekonomisk berg- och dalbana, social oro och gängkriminalitet.

Jamaica – Demokrati och rättigheter

Regeringsmakten växlar regelbundet genom val i Jamaica som är en relativt stabil demokrati. Press- och yttrandefriheten respekteras väl. Korruption är ett dock ett allvarligt samhällsproblem liksom kopplingarna mellan politiker och organiserad brottslighet, och den omfattande våldsbrottsligheten. Gängbrottsligheten har sedan länge politiska dimensioner. Våldet tilltar i allmänhet i valtider.

Jamaica – Inrikespolitik och författning

Jamaica är en parlamentarisk demokrati. Storbritanniens monark är formellt statschef men den politiska makten utövas av premiärministern och regeringen. Landet har i praktiken ett tvåpartisystem med ett högerparti och ett vänsterparti som avlöser varandra i regeringsställning. Det högerorienterade partiet JLP och premiärminister Andrew Holness styr sedan 2016.

Fakta – politik

Officiellt namn
Jamaica
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Andrew Holness (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Jamaicas arbetarparti (JLP) 49, Folkets nationella parti (PNP) 14 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Jamaicas arbetarparti (JLP) 32, Folkets nationella parti (PNP) 31 (2016)
Valdeltagande
37 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval senast 2025

Jamaica – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Jamaica – Utrikespolitik och försvar

Bland de engelskspråkiga länderna i Karibien intar Jamaica en ledande ställning. Landet har goda relationer till övriga stater i regionen och samarbetet med dem, liksom med USA och Storbritannien, är tätt. Mycket av narkotikasmugglingen mellan Syd- och Nordamerika passerar Jamaica på grund av öns geografiska läge.

Fakta – försvar

Armén
5 400 man (2022)
Flygvapnet
250 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,41 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,7 procent (2021)

Jamaica – Ekonomisk översikt

Bauxit, turism, teletjänstcentraler samt penningförsändelser från jamaicaner i utlandet ger de huvudsakliga intäkterna i Jamaica. Den informella sektorn är också viktig.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
6 047 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,0 procent (2022)
Total BNP
17 098 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,1 procent (2022)
Industrins andel av BNP
19,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
58,3 procent (2022)
Inflation
9,0 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
84,1 procent (2022)
Utlandsskuld
17 701 miljoner US dollar (2021)
Valuta
jamaicansk dollar
Varuexport
1 517 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
7 360 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
52 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
bauxit, aluminium, socker, bananer, rom
Största handelspartner
USA, Kanada, EU-länder, Venezuela, Trinidad och Tobago
Mottaget bistånd per invånare
21 US dollar (2021)

Jamaica – Naturtillgångar, energi och miljö

Den viktigaste naturtillgången är bauxit, en jordart ur vilken man framställer aluminium. Importerad olja täcker nästan hela energibehovet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 009 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
1 085 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
7,43 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,51 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 836 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
826 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Jamaica – Jordbruk och fiske

Jordbrukssektorn som dominerade ekonomin vid självständigheten står numera för en liten del av ekonomin. Ändå är näringen fortfarande viktig för sysselsättningen, ungefär var sjätte jamaican arbetar med jordbruk, fiske eller skogsbruk.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,1 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
41,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
55,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,9 procent (2022)

Jamaica – Industri

Tillverkningsindustrin sysslar främst med förädling av bauxit (till aluminium) och jordbruksprodukter. Andra viktiga varor som framställs är byggnadsmaterial och kemiska produkter.