Honduras

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/honduras/

Den centralamerikanska staten Honduras hör till de fattigaste i Latinamerika. Landet uppges vara upphovet till begreppet ”bananrepublik” – ett litet fattigt land som är beroende av någon enda exportvara, styrs av en korrumperad elit och till stor del kontrolleras från utlandet. Banan- och kaffeexporten var länge helt dominerande och militären styrde med starkt stöd från USA:s regering och amerikanska storföretag. På senare tid har landet haft civila ledare, även om en folkvald president avsattes av militären 2009.

Honduras – Geografi och klimat

Honduras ligger mitt i Centralamerika och är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Landet är bergigt och har en lång, låglänt kust mot Karibiska havet i norr samt en smal kustremsa mot Stilla havet i söder. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
112 492 km2 (2022)
Tid
svensk - 7 timmar
Angränsande land/länder
Guatemala, El Salvador, Nicaragua
Huvudstad med antal invånare
Tegucigalpa 1,4 miljoner (uppskattning 2021)
Övriga större städer
San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba
Högsta berg
Las Minas (2 865 m ö h)
Viktiga floder
Río Patuca, Río Choluteca
Medelnederbörd/månad
185 mm (juni), 2 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
inlandet 24 °C (maj), 15 °C (jan)

Honduras – Befolkning och språk

En stor majoritet av honduranerna har blandad härkomst från både européer och ursprungsfolk. Det finns också mindre grupper av ursprungsfolk. Spanska är det dominerande språket. Befolkningstillväxten är hög men har börjat avta. Utvandringen främst till USA har länge varit omfattande.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser cirka 90 procent, minoriteter av urfolk, svarta, vita, garífuna
Antal invånare
10 432 860 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
89 (2020)
Andel invånare i städerna
60 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
21,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
4,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
70 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
73 år (2021)
Förväntad livslängd för män
68 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk 1
1. engelska, kreol, garífuna och olika urfolksspråk talas av minoriteter

Honduras – Religion

Katolska kyrkan har traditionellt dominerat i Honduras och säger sig fortfarande företräda en majoritet av befolkningen. Men andelen protestanter har ökat snabbt och i en undersökning 2017 identifierade sig för första gången fler honduraner som protestanter än som katoliker.

Honduras – Utbildning

På pappret omfattar den obligatoriska skolgången i Honduras allt från förskola till gymnasium. I verkligheten är det bara de första sex grundskoleåren som flertalet barn verkligen går. Undervisningen är avgiftsfri i den statliga skolan men håller ofta låg kvalitet.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
88,5 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
80,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
26 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,5 procent (2022)

Honduras – Sociala förhållanden

Honduras är ett av Latinamerikas ekonomiskt mest ojämlika länder och befolkningen en av de fattigaste i regionen. Våld och brottslighet präglar vardagen för många invånare. Enligt FN är Honduras det näst fattigaste landet på västra halvklotet, bara Haiti är fattigare. En femtedel av invånarna saknar helt tillgång till grundläggande sjukvård och bara var tionde har en ordenlig sjukförsäkring. Vården på de statliga sjukhusen är bristfällig och det råder ofta brist på läkemedel. 

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
96 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
83,8 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
14 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,1 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
254 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
27 procent (2022)

Honduras – Kultur

Kolonialismen slog i hög grad sönder ursprungsbefolkningens kulturer, men i några byar utövas fortfarande traditionellt konsthantverk, främst träsnideri. En del folkgrupper brukar dessutom sin jord på traditionellt kollektivt sätt.

Honduras – Seder och bruk

Motståndet mot USA enar honduranerna, samtidigt som landet är starkt amerikaniserat och de flesta honduraner har familj i USA. Även de olika ursprungsfolken och garífunafolket i norr är sammansvetsade i smeknamnet och hatkärleken till USA. Honduranernas smeknamn på sig själva är catracho, som kommer från general Florencio Xatruch som ledde de honduranska styrkorna mot den amerikanska legosoldaten William Walkers invasionsstyrka 1856. Smeknamnet används i dagligt tal bland vanligt folk på gatan, i sportsammanhang och i politiken. 

Honduras – Äldre historia

Centralamerika tros ha befolkats norrifrån för minst 10 000 år sedan. Mayacivilisationens utbredning nådde de västra delarna av dagens Honduras. På 1500-talet koloniserades området av Spanien. Honduras styrdes först från Guatemala men blev en självständig republik 1838. Under 1900-talet hade amerikanska fruktbolag stort inflytande i landet som styrdes med järnhand och med stöd från USA.

Honduras – Modern historia

Bortsett från en kort period 1957–1963 har Honduras i stort sett kontrollerats av militären under landets hela moderna historia. Ett försök att skilja militären från den civila makten på 1990-talet visade sig i och med 2009 års statskupp ha misslyckats. En av anledningarna är den frånvaro av fredsprocess och uppgörelse med militärdiktaturerna som grannländerna tvingades genomgå efter 1980-talets inbördeskrig.

Honduras – Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Honduras som präglas av korruption och våld. Press- och yttrandefriheten är kringskuren och landet har blivit ett av de farligaste i världen för både miljöaktivister och journalister. Val hålls regelbundet men de omges ofta av anklagelser om röstköp och andra oegentligheter. 

Honduras – Inrikespolitik och författning

Honduras är en demokratisk republik med stark presidentmakt. Politiken dominerades länge av två högerpartier med liten ideologisk skillnad. Trots övergången till civilt styre 1982 har militären fortsatt att ha inflytande vilket inte minst en statskupp 2009 visade. Men kuppen bidrog till att fler partier bildades och sedan januari 2022 styrs landet för första gången av en president som valts med ett tydligt vänstermandat: Xiomara Castro.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Honduras/ Republiken Honduras
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Xiomara Castro (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Libre 50, Nationalistpartiet (PNH) 44, Liberala partiet (PLH) 22, Frälsarpartiet (PSH) 10, Antikorruptionspartiet (PAC) 1, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationalistpartiet (PNH) 61, Libre 30, Liberala partiet (PLH) 26, Förnyelsepartiet (Pinu) 4, Patriotiska alliansen (AP) 4, Demokratisk förening (UD) 1, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, Antikorruptionspartiet (PAC) 1 (2017)
Valdeltagande
69 procent i president- och parlamentsvalet 2021
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Honduras – Utrikespolitik och försvar

Sedan slutet av 1800-talet har USA spelat en viktig roll i Honduras utveckling – ekonomiskt, politiskt och militärt. Relationerna med grannländerna Nicaragua och El Salvador är i nuläget stabila, trots flera konflikter tidigare, och Honduras har ingått handelsavtal med flera länder i regionen.

Fakta – försvar

Armén
7 300 man (2022)
Flygvapnet
2 300 man (2022)
Flottan
1 350 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,61 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
5,7 procent (2021)

Honduras – Ekonomisk översikt

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Historiskt har ekonomin varit helt beroende av kaffe- och bananexport. Numera är tillverkning av kläder i skattefria zoner ett viktigt inslag. Pengar som honduraner utomlands skickar hem till sina familjer spelar också en viktig roll för ekonomin. Världsbanken rankar Honduras som ett lägre medelinkomstland, en kategori som landet delar med endast tre andra länder i Latinamerika och Karibien.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 040 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,0 procent (2022)
Total BNP
31 718 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
12,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
26,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
56,4 procent (2022)
Inflation
8,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
50,0 procent (2022)
Utlandsskuld
11 850 miljoner US dollar (2021)
Valuta
lempira
Varuexport
12 222 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
17 573 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
94 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kläder, kaffe, palmolja, bananer, skaldjur, tobaksvaror, elektriska apparater
Största handelspartner
USA, Guatemala, Kina, El Salvador, Mexiko
Mottaget bistånd per invånare
60 US dollar (2021)

Honduras – Naturtillgångar, energi och miljö

Guld och silver hittades redan på kolonialtiden i Honduras, men mineralbrytning har aldrig spelat någon framträdande roll. Försök att stimulera utvinning har mötts av protester av miljöskäl. Några oljereserver finns inte utan all olja importeras. Fossila bränslen står för knappt hälften av elektriciteten och vattenkraft för en tredjedel.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
94 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
86 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
21,15 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,14 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
8 835 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,9 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
7 741 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Honduras – Jordbruk och industri

Jordbruket var länge landets ekonomiska bas och sektorn sysselsätter fortfarande runt 30 procent av arbetskraften. Men de senaste årtiondena har industrin växt sig stark genom utlandsägda sammansättningsfabriker.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
12,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
30,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
56,8 procent (2020)
Industrins andel av BNP
26,3 procent (2022)