Honduras

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/honduras/

Den centralamerikanska staten Honduras hör till de fattigaste i Latinamerika. Landet uppges vara upphovet till begreppet ”bananrepublik” – ett litet fattigt land som är beroende av någon enda exportvara, styrs av en korrumperad elit och till stor del kontrolleras från utlandet. Banan- och kaffeexporten var länge helt dominerande och militären styrde med starkt stöd från USA:s regering och amerikanska storföretag. På senare tid har landet haft civila ledare, även om en folkvald president avsattes av militären 2009.

Honduras – Geografi och klimat

Honduras ligger mitt i Centralamerika och är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Landet är bergigt och har en lång, låglänt kust mot Karibiska havet i norr samt en smal kustremsa mot Stilla havet i söder. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
112 492 km2 (2020)
Tid
svensk - 7 timmar
Angränsande land/länder
Guatemala, El Salvador, Nicaragua
Huvudstad med antal invånare
Tegucigalpa 1,4 miljoner (uppskattning 2021)
Övriga större städer
San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba
Högsta berg
Las Minas (2 865 m ö h)
Viktiga floder
Río Patuca, Río Choluteca
Medelnederbörd/månad
185 mm (juni), 2 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
inlandet 24 °C (maj), 15 °C (jan)

Källor

Honduras – Befolkning och språk

En stor majoritet av honduranerna har blandad härkomst från både européer och ursprungsfolk. Det finns också mindre grupper av ursprungsfolk. Spanska är det dominerande språket. Befolkningstillväxten är hög men har börjat avta. Utvandringen främst till USA har länge varit omfattande.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser 1
Antal invånare
9 904 608 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
86 (2018)
Andel invånare i städerna
56,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
21,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
73 år (2019)
Språk
spanska är officiellt språk 2
1. minoriteter av indianer, svarta, vita, garífuna
2. engelska, kreol, garífuna och olika indianspråk talas av minoriteter

Källor

Honduras – Religion

Katolska kyrkan har traditionellt dominerat i Honduras och säger sig fortfarande företräda en majoritet av befolkningen. Men andelen protestanter har ökat snabbt och i en undersökning 2017 identifierade sig för första gången fler honduraner som protestanter än som katoliker.

Honduras – Utbildning

På pappret omfattar den obligatoriska skolgången i Honduras allt från förskola till gymnasium. I verkligheten är det bara de första sex grundskoleåren som flertalet barn verkligen går. Undervisningen är avgiftsfri i den statliga skolan men håller ofta låg kvalitet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
83,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
26 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
89,0 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
21,7 procent (2017)

Källor

Honduras – Kultur

Kolonialismen slog i hög grad sönder ursprungsbefolkningens kulturer, men i några byar utövas fortfarande traditionellt konsthantverk, främst träsnideri. En del folkgrupper brukar dessutom sin jord på traditionellt kollektivt sätt.

Honduras – Sociala förhållanden

Honduras är Latinamerikas ekonomiskt mest ojämlika land och befolkningen en av de fattigaste i regionen. Runt två tredjedelar av honduranerna beräknas leva i fattigdom.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
15 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
92,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
81,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
200 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
21 procent (2020)

Källor

Honduras – Seder och bruk

Honduranernas smeknamn på sig själva är catracho, som kommer från general Florencio Xatruch som ledde de honduranska styrkorna mot den amerikanska legosoldaten William Walkers invasionsstyrka 1856. Smeknamnet används i dagligt tal bland vanligt folk på gatan, i sportsammanhang och i politiken. Motståndet mot USA enar honduranerna, samtidigt som landet är starkt amerikaniserat och de flesta honduraner har familj i USA. Även de olika ursprungsfolken och garífunafolket i norr är sammansvetsade i smeknamnet och hatkärleken till USA.

Honduras – Äldre historia

Centralamerika tros ha befolkats norrifrån för minst 10 000 år sedan. Mayacivilisationens utbredning nådde de västra delarna av dagens Honduras. På 1500-talet koloniserades området av Spanien. Honduras styrdes först från Guatemala men blev en självständig republik 1838. Under 1900-talet hade amerikanska fruktbolag stort inflytande i landet som styrdes med järnhand och med stöd från USA.

Honduras – Modern historia

Bortsett från en kort period 1957–1963 har Honduras i stort sett kontrollerats av militären under landets hela moderna historia. Ett försök att skilja militären från den civila makten på 1990-talet visade sig i och med 2009 års statskupp ha misslyckats. En av anledningarna är den frånvaro av fredsprocess och uppgörelse med militärdiktaturerna som grannländerna tvingades genomgå efter 1980-talets inbördeskrig.

Honduras – Politiskt system

På pappret är Honduras en demokratisk republik som traditionellt dominerats av två konservativa partier. Trots övergång till civilt styre 1982 har militären fortsatt att ha inflytande, vilket inte minst statskuppen 2009 visade. Paradoxalt nog innebar kuppen att fler partier bildades och har fått plats i kongressen.

Honduras – Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Honduras som präglas av korruption och våld. Press- och yttrandefriheten är kringskuren och landet har blivit ett av de farligaste i världen för både miljöaktivister och journalister.

Honduras – Aktuell politik

Det högerinriktade Nationalistpartiet styr Honduras sedan 2010 och president sedan 2014 är Juan Orlando Hernández. Men i januari 2022 efterträds han av Xiomara Castro från det mer vänstersinnade partiet Libre. Xioamara Castro är hustru till expresident Manuel Zelaya som avsattes i en kupp för tolv år sedan. Hon blir Honduras första kvinnliga president.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Honduras/ Republiken Honduras
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Juan Orlando Hernández (2014–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Libre 50, Nationalistpartiet (PNH) 44, Liberala partiet (PLH) 22, Frälsarpartiet (PSH) 10, Antikorruptionspartiet (PAC) 1, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationalistpartiet (PNH) 61, Libre 30, Liberala partiet (PLH) 26, Förnyelsepartiet (Pinu) 4, Patriotiska alliansen (AP) 4, Demokratisk förening (UD) 1, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, Antikorruptionspartiet (PAC) 1 (2017)
Valdeltagande
69 procent i president- och kongressvalet 2021
Kommande val
president- och kongressval 2025
1. efterträds 27 januari 2022 av Xiomara Castro

Källor

Honduras – Utrikespolitik och försvar

Sedan slutet av 1800-talet har USA spelat en viktig roll i Honduras utveckling – ekonomiskt, politiskt och militärt. Relationerna med grannländerna Nicaragua och El Salvador är i nuläget stabila, trots flera konflikter tidigare, och Honduras har ingått handelsavtal med flera länder i regionen.

Fakta – försvar

Armén
7 300 man (2017)
Flygvapnet
2 300 man (2017)
Flottan
1 350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,7 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,8 procent (2020)

Källor

Honduras – Ekonomisk översikt

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Historiskt har ekonomin varit helt beroende av kaffe- och bananexport, men under 1990-talet breddades produktionen. Numera står utlandsägda sammansättningsfabriker, så kallade maquilas, i skattefria zoner för en stor del av exporten. Där produceras framför allt kläder som säljs till USA. De pengar som honduraner utomlands skickar hem till sina familjer spelar också en viktig roll.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 483 US dollar (2018)
Total BNP
23 803 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
11,8 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
16,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
57,1 procent (2018)
Inflation
4,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
40,2 procent (2018)
Utlandsskuld
9 767 miljoner US dollar (2019)
Valuta
lempira
Varuexport
4 405 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
9 485 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 005 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
90 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
textilier, kaffe, palmolja, bananer, skaldjur, guld, zink
Största handelspartner
USA, Guatemala, El Salvador, Mexiko

Källor

Honduras – Naturtillgångar, energi och miljö

Små mängder av guld, silver, bly och zink utvinns. Det finns också outnyttjade tillgångar av bland annat tenn, järn, koppar och kol. Ved och träkol är honduranernas viktigaste energikällor. Landet är beroende av importerad olja, som 2012 utgjorde omkring en femtedel av importen. Elektricitet genereras främst genom vattenkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
673 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
697 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
9 813 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
51,5 procent (2015)

Källor

Honduras – Jordbruk och fiske

Jordbruket var länge landets ekonomiska bas, men under 2000-talets första årtionde fick sektorn stå tillbaka för en kraftig tillväxt inom industrin. Kaffe och bananer var länge de viktigaste exportgrödorna, men bananodlingarna har under 2000-talet på flera håll ersatts av afrikansk palm.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
11,8 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
28,9 procent (2016)

Källor

Honduras – Industri

Den största förändring som skett inom Honduras ekonomi sedan början av 1990-talet är framväxten av sammansättningsindustrin. De utlandsägda så kallade maquilas-fabrikerna stod 2012 för närmare hälften av den totala exporten. Samma år sysselsatte sektorn 119 000 personer i 320 företag.