Haiti

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/haiti/

Haiti, som utgör västra halvan av den karibiska ön Hispaniola, är starkt präglat av sitt afrikanska arv. Nästan alla invånare är ättlingar till afrikanska slavar som fördes hit av spanjorer och fransmän från 1500-talet. Haitierna är stolta över att ha varit först i Latinamerika att driva ut kolonisatörerna och utropa självständighet, 1804. Men efter revolutionen har franska skadeståndskrav och brutala härskare gjort landet till det fattigaste på västra halvklotet. En jordbävning 2010 krävde runt en kvarts miljon liv.

Haiti – Geografi och klimat

Haiti ligger i Karibien och utgör en tredjedel av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken. Landet består till fyra femtedelar av berg eller branta sluttningar. Till ytan är Haiti något mindre än Småland. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
27 750 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Dominikanska republiken
Huvudstad med antal invånare
Port-au-Prince 2,6 miljoner invånare i storstadsregionen (uppskattning 2017)
Övriga större städer
Gonaïves 324 000 inv, Port-de-Paix 306 000, Cap-Haïtien 250 000, Saint-Marc 242 000 (uppskattning 2017)
Högsta berg
Pic de la Selle (2 680 m ö h)
Viktiga floder
Artibonite
Största sjö
Saumâtre
Medelnederbörd/år
1370 mm
Medeltemperatur/dygn
Port-au-Prince 27 °C (jan), 30 °C (juli)

Källor

Haiti – Befolkning och språk

Haiti är efter Barbados västra halvklotets mest tättbefolkade land, trots stor utvandring. Höga födelsetal och låg medellivslängd gör att landet har en ung befolkning, var tredje invånare är under 15 år. De flesta haitier har afrikanska rötter. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av svarta 1
Antal invånare
11 584 996 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
414 (2020)
Andel invånare i städerna
59 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
23,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,8 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
63 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2021)
Förväntad livslängd för män
60 år (2021)
Språk
officiella språk är franska och haitiska (blandspråk baserat på franska med afrikanska och spanska inslag), oftast talas haitiska
1. små grupper av vita, libaneser samt invånare av blandat vitt och svart ursprung

Källor

Haiti – Religion

En majoritet av invånarna är katoliker även om många av dem också utövar voodoo, en inhemsk trosinriktning som blev officiellt erkänd 2003. Andelen protestanter i befolkningen växer.

Haiti – Utbildning

Skolsystemet har stora brister i Haiti som har den lägsta läskunnigheten på västra halvklotet. En stor del av barnen går bara några få år i skolan. Franska är dominerande undervisningsspråk trots att få invånare talar det.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
58,1 procent (1997)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (1998)
Läs- och skrivkunnighet
61,7 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,1 procent (2022)

Källor

Haiti – Kultur

Haitis kultur genomsyras av det afrikanska arvet. Det gäller såväl dans och musik som konsthantverk och måleri. I den folkliga kulturen är voodoo starkt närvarande.

Haiti – Sociala förhållanden

Överbefolkning, utbredd fattigdom, våld, brist på arbete och naturkatastrofer har lett till att mer än var åttonde haitier (främst de välutbildade) befinner sig utomlands – de flesta i USA, Kanada och länder i Karibien, framför allt Dominikanska republiken.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
45 per 1000 födslar (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
1 procent (2019)
Andel av befolkningen med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
67 procent (2020)
Andel av befolkningen med tillgång till toaletter
37,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
44 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
3 procent (2019)

Källor

Haiti – Seder och bruk

Ett vanligt handslag är det normala när haitier hälsar på varandra. En lätt kindpuss förekommer också mellan personer som känner varandra väl, dock inte gärna män emellan.

Haiti – Äldre historia

På 1500-talet koloniserades ön Hispaniola av spanjorer. I slutet av 1600-talet överlämnade de den västra halvan av ön till Frankrike, som med hjälp av afrikanskättade slavar byggde upp en lönsam plantageekonomi. Inspirerade av den franska revolutionen gjorde dock slavarna uppror, drev bort fransmännen och grundade det självständiga Haiti 1804. Efter ett oroligt århundrade ockuperades landet av USA i början av 1900-talet.

Haiti – Modern historia

Haiti har sedan mitten av 1950-talet präglats av ekonomiskt vanstyre och politiskt förtryck, periodvis rena skräckväldet. Förfallet började under familjen Duvaliers nästan 30-åriga diktatur, men även senare försök att skapa ett demokratiskt samhälle har raserats av korruption, militärkupper och politiskt kaos. Haiti drabbades dessutom 2010 av en av världens svåraste jordbävningar i modern tid.

Haiti – Demokrati och rättigheter

Svaga institutioner, instabilitet och fattigdom bidrar till påtagliga demokratiska brister i Haiti. Såväl politiken som rättsväsendet genomsyras av korruption, där låga löner och bristande resurser är bidragande faktorer. I fråga om press- och yttrandefrihet står sig landet dock någorlunda väl i regionala jämförelser.

Haiti – Inrikespolitik och författning

Haiti är enligt författningen en republik där presidenten och regeringschefen ska dela på makten men systemet är satt ur spel. Landet saknar både parlament och president. Jovenel Moïse som valdes till president 2017 mördades sommaren 2021 och inget nytt val har kunnat hållas. Det politiska vakuum som har uppstått har gett landets många kriminella gäng ökat spelrum. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Repiblik Dayti/ République d’Haïti/ Republiken Haiti
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
posten är vakant efter mordet på president Jovenel Moïse i juli 2021; premiärminister Ariel Henry är interimspresident
Regeringschef
Ariel Henry (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
PHTK 31, Vérité 17, OPL 9, KID 8, Fanmi Lavalas 8, AAA 6, Bouclier 5, Inite patriyotik 4, Fuyzon 4, övriga inkl icke tillsatta 27 (2016) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Inite 35, Altenativ 11, Ansanm Nou Fò 10, AAA 8, Lavni 7, Rasanble 4, övriga inkl icke tillsatta 24 (2010) 2
Valdeltagande
21 procent i president- och parlamentsvalet i november 2016
Kommande val
oklart 3
1. avser deputeradekammaren, valet inleddes 2015 och slutfördes 2016
2. avser deputeradekammaren
3. parlamentsval skulle ha hållits i oktober 2019 men det sköts upp till november 2021 vilket i sin tur sköts upp. Något nytt datum har inte fastställts.

Källor

Haiti – Utrikespolitik och försvar

Haiti har varit internationellt isolerat under perioder när demokratin varit satt ur spel. Landet är dock i hög grad beroende av utländskt bistånd, både för sin ekonomi och för sin säkerhet.

Fakta – försvar

Armén
700 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,19 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
1,1 procent (2021)

Källor

Haiti – Ekonomisk översikt

Haiti är västra halvklotets fattigaste land och en stor del av befolkningen lever i djup fattigdom. Klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Landet är hårt drabbat av naturkatastrofer som vållat oerhörda skador på infrastrukturen och jordbruket. Mellan flera svåra orkaner 2008 och 2016 kom den stora jordbävningen i början av 2010.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 748 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
-1,7 procent (2022)
Total BNP
20 254 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
20,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
29,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
48,2 procent (2022)
Inflation
26,8 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
25,0 procent (2022)
Utlandsskuld
2 604 miljoner US dollar (2021)
Valuta
gourde
Varuexport
914 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
2 987 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
19 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kläder, skor, kakao, mangofrukt, eteriska oljor, kaffe
Största handelspartner
USA, Dominikanska republiken, Nederländska Antillerna, Kina
Bistånd per invånare
83 US dollar (2021)

Källor

Haiti – Naturtillgångar, energi och miljö

Haiti har ont om naturtillgångar och mineraler. Vattenkraft och främst koleldade kraftverk står för lika delar av elektriciteten. Hushållens energibehov täcks huvudsakligen av träprodukter, vilket har bidragit till skogsskövling och utarmning av jorden.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
393 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
39 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
47 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
1 procent (2019)
Utsläpp av växthusgaser totalt
10,27 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,90 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
3 209 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
5 204 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Haiti – Jordbruk och fiske

Trots att den bergiga terrängen i Haiti inte lämpar sig särskilt väl för odling är en majoritet av Haitis befolkning beroende av jordbruket för sin försörjning. Men jordbruket dras med stora problem och mer än hälften av maten måste importeras.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
20,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
66,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
12,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
29,3 procent (2022)

Källor

Haiti – Industri

Haitis tillverkningsindustri har upplevt en tillbakagång sedan 1980-talet, vilket bland annat beror på att den inhemska marknaden är liten och den köpstarka eliten föredrar importerade varor.