Guatemala

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/guatemala/

Guatemala i Centralamerika har storslagen natur och levande ursprungskultur med åldriga rötter. Turismen är trots det begränsad, på grund av landets våldsamma historia. Inbördeskriget 1960 krävde över 200 000 människors liv. Flertalet offer var fattiga maya som föll offer för militärens övervåld. Efter kriget har omfattande våldsbrottslighet och korruption brett ut sig. Guatemala är ett medelinkomstland, men resurserna är extremt snedfördelade och många lever i djup fattigdom.

Guatemala – Geografi och klimat

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har ett kort kustavsnitt mot Karibiska havet i öster och en längre kust mot Stilla havet i söder. Klimatet skiljer sig mellan olika delar av landet. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
109 000 km2 (2020)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Mexiko, Belize, El Salvador, Honduras
Huvudstad med antal invånare
Guatemala City/Ciudad de Guatemala cirka 1 miljon (med förstäder cirka 3 miljoner, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Villa Nueva, Mixco, Quetzaltenango
Högsta berg
Tajumulco (4 220 m ö h)
Viktiga floder
Usumacinta, Motagua
Största sjö
Izabalsjön
Medelnederbörd/månad
Guatemala City 3 mm (jan), 274 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
Guatemala City 17 °C (jan), 21 °C (juli)

Källor

Guatemala – Befolkning och språk

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsfolk bland sina invånare. Närmare hälften av guatemalanerna tillhör maya, som indelas i 22 olika folkgrupper. Resten är i huvudsak av blandat ursprung.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
maya och ladino är största folkgrupper, minoriteter av vita, svarta och xinka
Antal invånare
16 858 333 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
153 (2018)
Andel invånare i städerna
50,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
25,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,8 procent (2017)
Förväntad livslängd
74 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
77 år (2019)
Förväntad livslängd för män
71 år (2019)
Språk
spanska är officiellt språk 1
1. 22 mayaspråk samt garífuna och xinka är nationella språk

Källor

Guatemala – Religion

Religionsfrihet råder i Guatemala men katolska kyrkan har en särskild ställning enligt författningen. Andra kristna samfund har dock vuxit på senare år och protestanterna är nu nästan lika många som katolikerna.

Guatemala – Utbildning

En av fem guatemalaner kan inte läsa och skriva. Analfabetismen är särskilt hög bland mayakvinnor på landsbygden. I vissa delar av landet är tre av fem kvinnor inom denna grupp inte läs- och skrivkunniga. Skolväsendet präglas av stora ojämlikheter. Guatemalanska flickor – och alla barn från ursprungsfolken – har genomgående sämre tillgång till utbildning än genomsnittet av befolkningen.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
85,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
22 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
81,3 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
23,1 procent (2017)

Källor

Guatemala – Kultur

Arvet från de antika mayacivilisationerna är rikt. Det syns på den stora mängden arkeologiska lämningar och, inte minst, i den samtida mayakulturen. Trots århundraden av förtryck har mayakulturen överlevt och utvecklats.

Guatemala – Arbetsmarknad

Den officiella arbetslösheten är låg men många är undersysselsatta. En majoritet av den arbetsföra befolkningen försörjer sig dessutom utanför den formella ekonomin. Guatemala har beskrivits det farligaste landet i världen för fackligt aktiva och andelen fackligt anslutna uppgår bara till någon procent.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,7 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
5,6 procent (2019)

Källor

Guatemala – Sociala förhållanden

Få länder har en så ojämn inkomstfördelning som Guatemala. Trots att det räknas som ett medelinkomstland lever en stor del av befolkningen i djup fattigdom på grund av den sneda resursfördelningen. Hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda, den största andelen i hela Latinamerika och en av de högsta siffrorna i världen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
22 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
93,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
65,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
241 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2020)

Källor

Guatemala – Seder och bruk

Det vanligaste sättet att hälsa är med ett handslag. Vänner kan kindpussas, vilket är vanligare kvinnor emellan än mellan män och kvinnor. Manliga vänner kan visa tillgivenhet genom att krama om varandra. Guatemalaner är vanligtvis artiga, inte minst mot västerlänningar. Till exempel hör det till god sed att säga ”smaklig måltid” till människor som äter på en arbetsplats eller restaurang, även om man inte känner dem.

Guatemala – Äldre historia

I det område som idag är Guatemala blomstrade mayafolkets högkultur mellan 300- och 900-talet e Kr. Den hade stagnerat när Spanien koloniserade regionen på 1520-talet. Efter självständigheten 1821 ingick Guatemala först i kejsardömet Mexiko, därefter i Centralamerikanska unionen och blev till slut en självständig republik 1838.

Guatemala – Modern historia

Mellan 1954 och 1985 var Guatemala en militärdiktatur. Hårt förtryck och ojämn jordfördelning ledde på 1960-talet fram till ett inbördeskrig mellan gerilla och armén. Kriget pågick ända till 1996, då ett fredsavtal slöts. Tiden därefter har präglats av utbredd våldsbrottslighet och fortsatt stora sociala orättvisor.

Guatemala – Politiskt system

Guatemala är en republik med stark presidentmakt. Författningen garanterar medborgerliga fri- och rättigheter men ändringar som var tänkta att befästa stora delar av fredsavtalet från 1996 har ännu inte antagits. Därmed saknar ursprungsfolken fortfarande särskilt grundlagsskydd för bland annat kultur och språk, och militärens makt har inte heller begränsats i lag.

Guatemala – Demokrati och rättigheter

Demokratin är fortfarande skör i Guatemala, nästan ett kvartssekel efter inbördeskriget. Val genomförs under relativt ordnade förhållanden, men korruption, våld och organiserad brottslighet är utbredda problem som genomsyrar både politik och rättsväsende. Landet är ett av de farligaste på västra halvklotet för journalister.

Guatemala – Aktuell politik

Guatemala styrs sedan januari 2020 av högerpresidenten Alejandro Giammattei, en tidigare läkare och fängelsechef som ställt upp i tre tidigare presidentval men aldrig tidigare haft någon politisk post. Giammattei har blivit skarpt kritiserad för sin hantering av coronapandemin som var ett faktum kort efter hans tillträde.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Guatemala/ Republiken Guatemala
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Alejandro Giammattei (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
UNE 54, Vamos 16, UCN 12, Valor 9, FCN 8, Bien 8, Semilla 7, Viva 7, Todos 7, övriga 32 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Líder 44, UNE 36, Todos 18, PP 17, FCN 11, övriga 32 (2015)
Valdeltagande
62 procent i kongressval och 1:a omg av presidentvalet, 42 procent i 2:a omg presidentvalet 2019
Kommande val
president- och kongressval 2023

Källor

Guatemala – Utrikespolitik och försvar

Guatemalas utrikespolitik präglas av närheten till USA, som historiskt sett haft stort inflytande över utvecklingen i landet och som är dess viktigaste handelspartner. Relationerna till andra länder i Centralamerika är också viktiga och Guatemala har varit drivande för att öka det politiska och ekonomiska samarbetet i regionen. Förhållandet till Belize är däremot ansträngt, då Guatemala gör anspråk på delar av grannlandet.

Fakta – försvar

Armén
15 500 man (2017)
Flygvapnet
1 000 man (2017)
Flottan
1 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,4 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,4 procent (2019)

Källor

Guatemala – Ekonomisk översikt

Jordbruk var länge Guatemalas huvudnäring, men idag är tjänstesektorn störst. Även tillverkningsindustrin har blivit en viktig inkomstkälla, liksom den ökande turismen. Resurserna och inkomsterna i landet är mycket ojämnt fördelade och tillväxten hämmas bland annat av utbredd brottslighet och korruption.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 549 US dollar (2018)
Total BNP
78 460 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,8 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
10,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
17,9 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
62,9 procent (2018)
Inflation
3,7 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
24,7 procent (2018)
Utlandsskuld
26 591 miljoner US dollar (2019)
Valuta
quetzal
Varuexport
11 079 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
18 366 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
638 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
39 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kläder, socker, bananer, kaffe, matolja, kardemumma
Största handelspartner
USA, El Salvador, Honduras, Mexiko, Kina

Källor

Guatemala – Naturtillgångar, energi och miljö

I Guatemala finns naturtillgångar som olja och mineraler, samt vattenkraft och bördig jord. Energibehovet täcks i huvudsak av ved, fossila bränslen och vattenkraft. Utvinningen av naturresurser orsakar både miljöproblem och sociala konflikter.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
825 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
575 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
16 777 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
63,7 procent (2015)

Källor

Guatemala – Jordbruk och fiske

Jordbruket står för en tiondel av ekonomin och sysselsätter omkring en tredjedel av den arbetsföra befolkningen. De flesta är småbönder som odlar för eget husbehov eller för hemmamarknaden. Basgrödorna är majs och bönor. Jordfördelningen är mycket skev. Många jordlotter, inte minst på höglandet, är för små för att försörja en familj.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
10,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
36,0 procent (2016)

Källor

Guatemala – Industri

Industrin består främst av mindre företag som tillverkar livsmedel, drycker och tobak, samt kläder, textilier och lädervaror. Tillverkningen har i huvudsak varit inriktad på hemmamarknaden och närliggande länder. Industrin står för en dryg fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP).