Grenada

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/grenada/

Grenada i Västindien kallas också Kryddön med anledning av de stora odlingarna av främst muskot. Den tidigare brittiska kolonin hamnade i rampljuset 1983, då splittring inom landets marxistiska ledning ledde till militärkupp – vilket i sin tur föranledde USA att invadera landet. Den amerikanska invasionen följdes av allmänna val och sedan 1984 har maktväxlingar skett på demokratiska grunder.

Grenada – Geografi och klimat

Grenada ligger 16 mil norr om Venezuelas kust och är den sydligaste ön inom ögruppen Lovartöarna (Windward Islands). Dessa utgör i sin tur södra delen av ökedjan Små Antillerna i Karibien (Västindien). Till Grenada hör också ett antal öar inom ögruppen Grenadinerna, framför allt Carriacou och Petite Martinique, norr om huvudön.

Yta
344 km2 (2022)
Tid
svensk - 5 timmar
Huvudstad med antal invånare
St George's 38 000 (inkl förorter, uppskattning 2014)
Övriga större städer
Gouyave, Hillsborough
Högsta berg
St Catherine (841 m ö h)

Källor

Grenada – Befolkning och språk

Majoriteten av Grenadas befolkning är svart och härstammar från slavar, som under kolonialtiden fördes från Afrika för att arbeta på öns plantager.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 85% svarta, ca 11% personer av blandat ursprung, övriga bla asiater och européer
Antal invånare
125 438 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
331 (2020)
Andel invånare i städerna
37 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
15,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,0 procent (2022)
Förväntad livslängd
75 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2021)
Förväntad livslängd för män
72 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk 1
1. blandspråket patois talas också, främst av äldre

Källor

Grenada – Religion

Katolicismen är utbredd i Grenada, vilket är ett av de tydligaste arven från den franska kolonialtiden. Knappt hälften av grenadierna beräknas vara katoliker.

Grenada – Utbildning

Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 5 och 16 år och praktiskt taget alla barn deltar i utbildningen. Utbildningssystemet är uppbyggt efter brittisk förebild.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
98,6 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,9 procent (2022)

Källor

Grenada – Kultur

Den grenadiska kulturen bygger på arvet från kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike samt på de afrikanska traditioner som slavarna bar med sig. Det afrikanska arvet märks bland annat i musiken och danserna.

Sociala förhållanden

Jämfört med många andra utvecklingsländer är levnadsstandarden ganska god med en förhållandevis hög BNP per invånare och god tillgång till hälsovård. 

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
96 procent (2017)
Andel invånare med tillgång till toaletter
91,5 procent (2017)
Spädbarnsdödlighet
14 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
491 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2022)

Källor

Grenada – Seder och bruk

Grenada präglas av sin fransk-brittiska bakgrund. Så är till exempel en majoritet av befolkningen katoliker och många geografiska namn är franska, medan skolsystemet är brittiskt och den populäraste sporten är cricket. Till detta kommer påverkan från övriga Karibien och traditioner som de svarta slavarna förde med sig från Västafrika, inte minst på musikens område. På senare år har också många välbeställda britter och nordamerikaner bosatt sig på Grenada och fört med sig nya vanor.

Grenada – Kommunikationer

Vägnätet omfattar drygt hundra mil av relativt god standard, men vägarna är ofta smala och kurviga. Det allmänna transportsystemet trafikeras till stor del av minibussar. Grenada har vänstertrafik. Den största hamnen finns i Saint George’s och kan ta emot större fartyg. Mindre hamnar finns även i Grenville och på ön Carriacou. Flygplatsen, Maurice Bishop International Airport söder om huvudstaden, tar emot internationell trafik.

Grenada – Äldre historia

I mitten av 1600-talet intog fransmännen Grenada, men först efter att i blodiga strider i stort sett ha utplånat urbefolkningen. En mångårig kamp om herraväldet över ön följde mellan fransmän och britter, en kamp som britterna slutgiltigt vann 1783. Då hade den omfattande importen av afrikanska slavar till européernas sockerplantager medfört att befolkningsmajoriteten var svart. Uppror och social oro präglade ön tills slaveriet avskaffades 1834. År 1974 blev Grenada en självständig stat inom Samväldet.

Grenada – Modern historia

Utvecklingen för Grenada som självständig stat blev tidigt dramatisk. 1979 tog Maurice Bishop makten i en oblodig kupp och införde ett marxistiskt styre. Bishop störtades i sin tur och avrättades 1983 av mer dogmatiska marxister, som dock avsattes av USA och några av Grenadas grannländer. Efter att ett övergångsråd styrt landet i tio år kom det konservativa partiet NNP att dominera politiken. Grenada drabbades hårt då orkanen Ivan 2004 förstörde stora delar av ön.

Grenada – Politiskt system

Grenada är sedan 1974 en självständig republik inom Samväldet med ett tvåkammarparlament och en generalguvernör som representant för statschefen, den brittiska monarken. Partipolitiken karaktäriseras av personliga motsättningar, vilket lett till en rad utbrytningar och nya partibildningar. Rättssystemet bygger på det brittiska.

Aktuell politik

I valet 2013 återtog Nya nationella partiet (NNP) makten efter närmare fem år i opposition. Premiärminister Keith Mitchell lyckades väl med sin föresats att ta itu med Grenadas ekonomiska problem. Men han fick inte invånarna med sig i de ambitiösa försöken att modernisera författningen. Ändå fick regeringen på nytt väljarnas förtroende i valet 2018.

Fakta – politik

Officiellt namn
Grenada
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Keith Mitchell (2013–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nya nationella partiet (NNP) 15 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nya nationella partiet (NNP) 15 (2013)
Valdeltagande
74 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval senast 2023

Källor

Grenada – Utrikespolitik och försvar

Grenada har sedan USA:s invasion 1983 fört en västvänlig politik, där relationerna till USA och till de karibiska staterna har varit viktiga. USA har sedan invasionen varit en viktig biståndsgivare. Under senare år har även Kina utökat sitt samarbete med Grenada.

Grenada – Ekonomisk översikt

Grenada är starkt beroende av turism och jordbruk. Den lilla ekonomin är sårbar för väder och vind liksom för svängningar i världsekonomin, vilket blev tydligt efter orkanerna 2004−2005 och den internationella finanskrisen några år senare. Under 2010-talet har det ekonomiska läget förbättrats betydligt. 

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
10 016 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,0 procent (2022)
Total BNP
1 256 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
4,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
15,1 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
62,9 procent (2022)
Inflation
4,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
64,5 procent (2022)
Utlandsskuld
726 miljoner US dollar (2021)
Valuta
östkaribisk dollar
Bistånd per invånare
547 US dollar (2021)

Källor

Grenada – Naturtillgångar och energi

Förutom bördig jordbruksmark och goda förutsättningar för turism är Grenadas naturtillgångar små.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
782 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
94 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
2,40 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
21,31 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
325 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
2 047 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor