Grenada

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/grenada/

Grenada i Västindien kallas också Kryddön med anledning av de stora odlingarna av främst muskot. Den tidigare brittiska kolonin hamnade i rampljuset 1983, då splittring inom landets marxistiska ledning ledde till militärkupp – vilket i sin tur föranledde USA att invadera landet. Den amerikanska invasionen följdes av allmänna val och sedan 1984 har maktväxlingar skett på demokratiska grunder.

Grenada – Geografi och klimat

Grenada ligger 16 mil norr om Venezuela och hör till den vulkaniska ökedjan Små Antillerna som skiljer Karibiska havet från Atlanten. Till landet hör också ett antal öar inom ögruppen Grenadinerna norr om huvudön Grenada. Klimatet är subtropiskt.

Yta
344 km2 (2022)
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Saint George's 35 000 (uppskattning 2022)
Övriga större städer
Gouyave, Hillsborough
Högsta berg
Saint Catherine (841 m ö h)

Grenada – Befolkning och religion

Majoriteten av Grenadas invånare är svarta och härstammar från slavar som fördes från Afrika fram till 1800-talet. Katolicismen är utbredd, vilket är ett av de tydligaste arven från den franska kolonialtiden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 85% svarta, ca 11% personer av blandat ursprung, övriga bla asiater och européer
Antal invånare
125 438 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
331 (2020)
Andel invånare i städerna
37 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
15,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,0 procent (2022)
Förväntad livslängd
75 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2021)
Förväntad livslängd för män
72 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk 1
1. blandspråket patois talas också, främst av äldre

Grenada – Utbildning

Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 5 och 16 år och praktiskt taget alla barn deltar i utbildningen. Utbildningssystemet är uppbyggt efter brittisk förebild.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
98,6 procent (2014)
Andel barn som börjar grundskolan
95,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,9 procent (2022)

Sociala förhållanden

Jämfört med många andra utvecklingsländer är levnadsstandarden ganska god med en förhållandevis hög BNP per invånare och god tillgång till hälsovård. 

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
96 procent (2017)
Andel invånare med tillgång till toaletter
91,5 procent (2017)
Spädbarnsdödlighet
14 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
491 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2022)

Grenada – Kultur

Den grenadiska kulturen bygger på arvet från kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike samt på de afrikanska traditioner som slavarna bar med sig. Det afrikanska arvet märks bland annat i musiken och danserna.

Grenada – Seder och bruk

Grenada präglas av sin fransk-brittiska bakgrund. Så är till exempel en majoritet av befolkningen katoliker och många geografiska namn är franska, medan skolsystemet är brittiskt och den populäraste sporten är cricket. Till detta kommer påverkan från övriga Karibien och traditioner som de svarta slavarna förde med sig från Västafrika, inte minst på musikens område. På senare år har också många välbeställda britter och nordamerikaner bosatt sig på Grenada och fört med sig nya vanor.

Grenada – Kommunikationer

Vägnätet omfattar drygt hundra mil av relativt god standard, men vägarna är ofta smala och kurviga. Det allmänna transportsystemet trafikeras till stor del av minibussar. Grenada har vänstertrafik. Den största hamnen finns i Saint George’s och kan ta emot större fartyg. Mindre hamnar finns även i Grenville och på ön Carriacou. Flygplatsen, Maurice Bishop International Airport söder om huvudstaden, tar emot internationell trafik.

Grenada – Historia

När fransmännen intog Grenada i mitten av 1600-talet hade de i stort sett utplånat urbefolkningen i blodiga strider. Efter en kamp om herraväldet tog britter slutgiltigt över 1783. Befolkningsmajoriteten var då svart, efter omfattande import av afrikanska slavar till sockerplantagerna. Uppror och social oro präglade ön tills slaveriet avskaffades 1834. År 1974 blev Grenada en självständig stat. Fem år senare tog marxister makten i en kupp. Landet invaderades 1983 av USA och några grannländer, och demokratin återupprättades därefter.

Grenada – Politik

Grenada är en parlamentarisk demokrati av brittisk modell, där två partier dominerar politiken. Efter nio år i opposition blev det socialdemokratiska NDC största parti i parlamentsvalet 2022 och kunde bilda regering, med Dickon Mitchell som premiärminister.

Grenada – Ekonomisk översikt

Grenada är starkt beroende av turism och jordbruk. Den lilla ekonomin är sårbar för väder och vind liksom för svängningar i världsekonomin, vilket blev tydligt efter orkanerna 2004−2005 och den internationella finanskrisen några år senare. Under 2010-talet har det ekonomiska läget förbättrats betydligt. 

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
10 016 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,0 procent (2022)
Total BNP
1 256 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
4,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
15,1 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
62,9 procent (2022)
Inflation
4,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
64,5 procent (2022)
Utlandsskuld
726 miljoner US dollar (2021)
Valuta
östkaribisk dollar
Mottaget bistånd per invånare
547 US dollar (2021)

Grenada – Naturtillgångar och energi

Förutom bördig jordbruksmark och goda förutsättningar för turism är Grenadas naturtillgångar små.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
782 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
94 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
2,40 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
21,31 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
325 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
2 047 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)