Costa Rica

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/costa-rica/

Costa Rica utmärker sig som ett fredligt och relativt välmående undantag i det i övrigt instabila Centralamerika. Armén avskaffades 1949 och demokratin har sedan dess varit ohotad samtidigt som en välfärdsstat vuxit fram. Länge var landet en jordbruksekonomi med kaffe och bananer som viktigaste grödor. Numera dominerar elektronikvaror exporten. Costa Rica har ett väl utbyggt system av nationalparker och lockar många ekoturister.

Costa Rica – Geografi och klimat

Costa Rica utgör en del av den centralamerikanska landtunga som förbinder Nord- med Sydamerika. Landet har långa kuster mot både Karibiska havet och Stilla havet. Avståndet mellan kusterna är bara mellan 12 och 30 mil, men vägen går över höga bergskedjor som löper genom landet från nordväst till sydöst.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
51 100 km2 (2020)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Nicaragua, Panama
Huvudstad med antal invånare
San José 335 000 (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Alajuela 255 000, Cartago 148 000, Heredia 124 000, Puntarenas 115 000, Limón 94 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Cerro Chirripó (3 820 m ö h)
Största sjö
Arenal (konstgjord)
Medelnederbörd/månad
San José 5 mm (feb), 300 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
27 °C (låglandet), 22 °C (högplatån)

Källor

Costa Rica – Befolkning och språk

Costa Rica har den mest enhetliga befolkningen i Centralamerika. Flertalet invånare har i huvudsak spanskt eller annat europeiskt ursprung. Den största minoritetsgruppen är svarta och personer med rötter i både Europa och Afrika. Det finns också mindre grupper av urfolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vita och mestiser 84 procent, svart-vita 6,7 procent, urfolk 2,4 procent, svarta 1 procent, övriga 5,9 procent (enligt självidentifiering, folkräkning 2011)
Antal invånare
5 047 561 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
98 (2018)
Andel invånare i städerna
78,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
14,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
80 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2019)
Förväntad livslängd för män
78 år (2019)
Språk
spanska är officiellt språk, ett engelskt kreolspråk och ett fåtal ursprungsspråk talas också

Källor

Costa Rica – Religion

Katolicismen är statsreligion i Costa Rica, men den katolska kyrkan får sedan 2004 inte längre några direkta statsbidrag. Religionsfrihet garanteras i författningen och den respekteras också.

Costa Rica – Utbildning

Läs- och skrivkunnigheten är mycket hög i Costa Rica. Landet införde skolplikt och avgiftsfri skola redan 1869. Formellt är det obligatoriskt att gå ett år i förskola, vilket tre av fyra barn också gör, och därpå nio år i grundskolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,6 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
97,4 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
30,2 procent (2017)

Källor

Costa Rica – Kultur

Kulturlivet är i huvudsak av modernt och övervägande västerländskt snitt. Traditionellt hantverk finns inte i någon större utsträckning, möjligen med undantag för den färggrant målade oxkärran som blivit något av en nationalsymbol. Turismen har dock bidragit till ett uppsving för ett modernt hantverk med bruksföremål i trä och keramik.

Costa Rica – Arbetsmarknad

Arbetslösheten har för latinamerikanska förhållanden varit låg i Costa rica. Den steg dock kraftigt efter den globala ekonomiska krisen 2008–2009, från under 5 procent till över 10 procent, och den har sedan dess legat kvar nära den nivån. Bland ungdomar är arbetslösheten mer än dubbelt så hög.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
8,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
21,2 procent (2019)

Källor

Costa Rica – Sociala förhållanden

Välfärden i Costa Rica ligger i många avseenden på samma nivå som i världens rika länder. Grunderna för välfärdsstaten lades redan på 1940-talet, då ett socialförsäkringssystem infördes. Numera täcks alla inkomsttagare och deras familjer av ett välutvecklat välfärdssystem som bland annat omfattar sjuk- och olycksfallsförsäkring samt pensioner.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
8 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
889 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
46 procent (2020)

Källor

Costa Rica – Seder och bruk

Costaricaner identifierar sig gärna som en motsats till övriga Centralamerika: de är inte fattiga, saknar inte läs- och skrivkunnighet, och de lever inte i politiskt kaos. Costaricaner framhåller istället sin höga levnadsstandard, sin utbildningsnivå och sina nationalparker – och inte minst det faktum att de har klarat sig bra utan armé i över ett halvsekel.

Costa Rica – Äldre historia

De invånare som fanns i området före européernas ankomst på 1500-talet dog till största delen ut på grund av sjukdomar som kolonisatörerna förde med sig och som urfolken saknade motståndskraft mot. Costa Rica kom att domineras av spanskättade småbrukare. Centralamerika och Mexiko utropade självständighet från Spanien 1821 och 1838 blev Costa Rica en självständig stat. Kaffe- och bananodling blev småningom den ekonomiska basen.

Costa Rica – Modern historia

Efter ett kort inbördeskrig 1948 avskaffades militären och en demokratisk välfärdsstat växte fram. José Figueres Ferrer grundade det socialdemokratiska partiet PLN och kom att dominera politiken i årtionden. På 1980-talet tvingade en skuldkris och krav från långivare fram åtstramningar som väckte viss social oro. Kring millennieskiftet hade det konservativa partiet Pusc för första gången presidentmakten under två mandatperioder, men en korruptionsskandal ledde därefter till att partiet tappade stort. PLN fortsatte sedan att dominera den politiska scenen.

Costa Rica – Politiskt system

Republiken Costa Rica är en demokrati med stark presidentmakt. Författningen som är från 1949 slår fast att landet inte ska ha någon armé. Costaricanerna har sedan dess levt i fred och i relativt välstånd, trots våldsamma omvälvningar i grannländerna. 

Costa Rica – Demokrati och rättigheter

Costa Rica brukar kallas Latinamerikas äldsta demokrati, den har med två korta undantag stått sig sedan 1889. Landet utmärks av stabila institutioner och djupt förankrade fri- och rättigheter.

Costa Rica – Aktuell politik

Det tvåpartisystem som i praktiken rått i Costa Rica i årtionden bröts 2014, då presidentvalet vanns av mitten-vänsterpartiet Medborgaraktionen (PAC). Trots ganska stort missnöje med regeringen segrade PAC:s kandidat också i presidentvalet 2018, då den avgörande omgången kom att stå mot en ärkekonservativ kandidat. När president Carlos Alvarado tillträdde satte han ett fossilfritt Costa Rica högst på dagordningen.

Fakta – politik

Officiellt namn
La República de Costa Rica/ Republiken Costa Rica
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Carlos Alvarado (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella befrielsepartiet (PLN) 17, Nationella restaurationspartiet (PRN) 14, Medborgaraktionen (PAC) 10, Kristsociala enhetspartiet (Pusc) 9, Nationella integrationspartiet (PIN) 4, övriga 3 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella befrielsepartiet (PLN) 18, Medborgaraktion (PAC) 13, Breda fronten (FA) 9, Kristsociala enhetspartiet (Pusc) 8, Libertarianska rörelsen (ML) 4, övriga 5 (2014)
Valdeltagande
68 procent i parlamentsvalet och 1:a omgången av presidentvalet 2018
Kommande val
president- och parlamentsval 2022

Källor

Costa Rica – Utrikespolitik och försvar

Författningen slår fast att Costa Rica är neutralt och inte får ha någon armé. Det gör landet till ett påtagligt undantag i en region där militären ofta dominerat politiken. Landet är nära allierat med USA och har en något avvaktande hållning till grannländerna i Centralamerika.

Fakta – försvar

Armén
man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,0 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
0,0 procent (2019)

Källor

Costa Rica – Ekonomisk översikt

Grundpelarna i ekonomin är elektronikexport, turism och jordbruk. Länge var Costa Rica en utpräglad jordbruksekonomi, men med början på 1960-talet satsade staten på industrialisering och ekonomin blev alltmer varierad. Under 1990-talet passerade turismen jordbruket som viktigaste källa för utländsk valuta, och elektroniska komponenter gick om bananer och kaffe som viktigaste exportprodukter.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
12 027 US dollar (2018)
Total BNP
60 126 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,1 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
4,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
11,9 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
68,3 procent (2018)
Inflation
2,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
53,5 procent (2018)
Utlandsskuld
29 823 miljoner US dollar (2019)
Valuta
colón
Varuexport
11 477 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
15 874 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 877 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
46 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
elektronik, bananer, ananas
Största handelspartner
USA, Kina

Källor

Costa Rica – Naturtillgångar och energi

Gruvsektorn är liten i Costa Rica och de enda mineraler som har utvunnits på senare år är guld och silver. Vattenkraft står för större delen av elförsörjningen. Troligen finns betydande oljereserver men de exploateras inte, bland annat på grund av ett starkt miljömotstånd.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 031 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1958 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
8 023 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,6 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
38,7 procent (2015)

Källor

Costa Rica – Jordbruk och fiske

Bananer och kaffe dominerade länge jordbruket och de är fortfarande stora exportprodukter. Satsningar har gjorts på en rad andra grödor och Costa Rica har bland annat blivit världsledande exportör av ananas. Men landet är inte längre en utpräglad jordbruksnation. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
4,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
34,5 procent (2016)

Källor

Costa Rica – Industri

Costa Rica är det mest industrialiserade landet i Centralamerika. Högteknologisk tillverkning av medicinsk utrustning och elektroniska komponenter svarar för en stor andel av industriproduktionen. Den är förlagd till frizoner för export, där bolag som producerar för exportmarknaden kan importera råvaror och utrustning tullfritt.