Costa Rica

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/costa-rica/

Costa Rica utmärker sig som ett fredligt och relativt välmående undantag i det i övrigt instabila Centralamerika. Armén avskaffades 1949 och demokratin har sedan dess varit ohotad samtidigt som en välfärdsstat vuxit fram. Länge var landet en jordbruksekonomi med kaffe och bananer som viktigaste grödor. Numera dominerar elektronikvaror exporten. Costa Rica har ett väl utbyggt system av nationalparker och lockar många ekoturister.

Costa Rica – Geografi och klimat

Costa Rica utgör en del av den centralamerikanska landtunga som förbinder Nord- med Sydamerika. Landet har långa kuster mot både Karibiska havet och Stilla havet. Avståndet mellan kusterna är bara mellan 12 och 30 mil, men vägen går över höga bergskedjor som löper genom landet från nordväst till sydöst.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
51 100 km2 (2022)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Nicaragua, Panama
Huvudstad med antal invånare
San José 335 000 (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Alajuela, Cartago, Heredia, Puntarenas, Limón
Högsta berg
Cerro Chirripó (3 820 m ö h)
Största sjö
Arenal (konstgjord)
Medelnederbörd/månad
San José 5 mm (feb), 300 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
27 °C (låglandet), 22 °C (högplatån)

Costa Rica – Befolkning och språk

Costa Rica har den mest enhetliga befolkningen i Centralamerika. Flertalet invånare har i huvudsak spanskt eller annat europeiskt ursprung. Den största minoritetsgruppen är svarta och personer med rötter i både Europa och Afrika. Det finns också mindre grupper av urfolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vita och mestiser 84 procent, svart-vita 6,7 procent, urfolk 2,4 procent, svarta 1 procent, övriga 5,9 procent (enligt självidentifiering, folkräkning 2011) 1
Antal invånare
5 180 829 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
100 (2020)
Andel invånare i städerna
82 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
13,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,0 procent (2022)
Förväntad livslängd
77 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2021)
Förväntad livslängd för män
74 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk, ett engelskt kreolspråk och ett fåtal ursprungsspråk talas också
1. en ny folkräkning hölls 2022, resultaten är inte klara ännu

Costa Rica – Religion

Katolicismen är statsreligion i Costa Rica, men den katolska kyrkan får sedan 2004 inte längre några direkta statsbidrag. Religionsfrihet garanteras i författningen och den respekteras också.

Costa Rica – Utbildning

Utbildningssystemet i Costa Rica betraktas ofta som det bästa i Latinamerika. Landet införde skolplikt och avgiftsfri skola redan 1869. Formellt råder nu skolplikt i 13 år, inklusive två års förskola.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
98,0 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
97,3 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
21,5 procent (2020)

Costa Rica – Sociala förhållanden

Välfärden i Costa Rica ligger i många avseenden på samma nivå som i världens rika länder. Grunderna för välfärdsstaten lades redan på 1940-talet, då ett socialförsäkringssystem infördes. Numera täcks alla inkomsttagare och deras familjer av ett välutvecklat välfärdssystem som bland annat omfattar sjuk- och olycksfallsförsäkring samt pensioner.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
97,9 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
953 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
47 procent (2022)

Costa Rica – Kultur

Kulturlivet är i huvudsak av modernt och övervägande västerländskt snitt. Traditionellt hantverk finns inte i någon större utsträckning, möjligen med undantag för den färggrant målade oxkärran som blivit något av en nationalsymbol. Turismen har dock bidragit till ett uppsving för ett modernt hantverk med bruksföremål i trä och keramik.

Costa Rica – Seder och bruk

Costaricaner identifierar sig gärna som en motsats till övriga centralamerikaner: de är inte fattiga, saknar inte läs- och skrivkunnighet, och de lever inte i politiskt kaos. Costaricaner framhåller i stället sin höga levnadsstandard, sin utbildningsnivå och sina nationalparker – och inte minst det faktum att de har klarat sig bra utan armé i över ett halvsekel.

Costa Rica – Äldre historia

De urfolk som fanns i området utplånades nästan vid européernas ankomst. Costa Rica kom att domineras av spanskättade småbrukare. Centralamerika och Mexiko utropade självständighet från Spanien 1821 och 1838 blev Costa Rica en självständig stat. Demokratin gjorde insteg redan i slutet av 1800-talet. Kaffe- och bananodling blev småningom den ekonomiska basen.

Costa Rica – Modern historia

Efter ett kort inbördeskrig 1948 avskaffades militären och en demokratisk välfärdsstat växte fram. José Figueres Ferrer grundade det socialdemokratiska partiet PLN och kom att dominera politiken i årtionden. På 1980-talet tvingade en skuldkris och krav från långivare fram åtstramningar som väckte viss social oro. Kring millennieskiftet hade det konservativa partiet Pusc för första gången presidentmakten under två mandatperioder, men en korruptionsskandal ledde därefter till att partiet tappade stort. PLN fortsatte sedan att dominera den politiska scenen fram till .

Costa Rica – Demokrati och rättigheter

Costa Rica brukar kallas Latinamerikas äldsta demokrati, den har med två korta undantag stått sig sedan 1889. Landet utmärks av stabila institutioner och djupt förankrade fri- och rättigheter. 

Costa Rica – Inrikespolitik och författning

Republiken Costa Rica är en av de mest stabila demokratierna i Latinamerika. En ny författning 1949 slog fast att landet inte ska ha någon armé och costaricanerna har sedan dess levt i fred och i relativt välstånd. Landet styrs sedan maj 2022 av president Rodrigo Chaves, en tidigare Världsbanksekonom som leder ett nybildat högerparti och säger sig utmana det politiska etablissemanget.

Fakta – politik

Officiellt namn
La República de Costa Rica/ Republiken Costa Rica
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Rodrigo Chaves Robles (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella befrielsepartiet (PLN) 19, Socialdemokratiska framstegspartiet (PSD) 10, Kristsociala enhetspartiet (Pusc) 9, Ny republik (PNR) 7, Liberala progressiva partiet (PLP) 6, Breda fronten (FA) 6 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella befrielsepartiet (PLN) 17, Nationella restaurationspartiet (PRN) 14, Medborgaraktionen (PAC) 10, Kristsociala enhetspartiet (Pusc) 9, Nationella integrationspartiet (PIN) 4, övriga 3 (2018)
Valdeltagande
60/57 procent i 1:a/2:a valomgången 2022
Kommande val
president- och parlamentsval 2026

Costa Rica – Utrikespolitik och försvar

Författningen slår fast att Costa Rica är neutralt och inte får ha någon armé. Det gör landet till ett påtagligt undantag i en region där militären ofta dominerat politiken. Landet är nära allierat med USA och har en något avvaktande hållning till grannländerna i Centralamerika.

Costa Rica – Ekonomisk översikt

Länge var Costa Rica en utpräglad jordbruksnation men numera är den ekonomiska basen betydligt breddad. Turismen passerade jordbruket som viktigaste källa för utländsk valuta på 1990-talet, och elektroniska komponenter gick om bananer och kaffe som största exportprodukter.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
13 199 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,3 procent (2022)
Total BNP
68 381 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
4,0 procent (2022)
Industrins andel av BNP
20,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
67,0 procent (2022)
Inflation
8,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
63,8 procent (2022)
Utlandsskuld
33 788 miljoner US dollar (2021)
Valuta
colón
Varuexport
20 329 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
26 431 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
68 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
medicinsk utrustning, bananer, ananas, kaffe, elektronik
Största handelspartner
USA
Mottaget bistånd per invånare
15 US dollar (2021)

Costa Rica – Naturtillgångar, energi och miljö

Gruvsektorn är liten i Costa Rica och de enda mineral som har utvunnits på senare år är guld och silver. Vattenkraft står för större delen av elförsörjningen. Troligen finns betydande oljereserver men de exploateras inte, bland annat på grund av ett starkt miljömotstånd.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 031 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
1 958 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
14,41 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,83 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
6 967 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 650 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Costa Rica – Jordbruk och industri

Bananer och kaffe dominerade länge jordbruket och de är fortfarande stora exportprodukter. Satsningar har gjorts också på en rad andra grödor och Costa Rica är bland annat världsledande exportör av ananas. Högteknologisk tillverkning av medicinsk utrustning och elektroniska komponenter svarar för en stor andel av industriproduktionen.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
4,0 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
34,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
59,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
20,8 procent (2022)