Belize

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/belize/

Belize var tidigare en brittisk koloni och blev självständigt 1981. Landet ligger i Mellanamerika men har mer gemensamt med önationerna i Karibien än med de spanskspråkiga grannländerna. Engelska är officiellt språk. Turismen är en vikig inkomstkälla, utländska besökare lockas bland annat av världens näst längsta korallrev. Landet är en parlamentarisk monarki med den brittiska drottningen som statschef.

Belize – Geografi och klimat

Belize ligger på Centralamerikas östkust och är till ytan något större än Värmland. Utanför kusten mot Karibiska havet i öster ligger en rad öar och västra halvklotets längsta korallrev. Klimatet är övervägande tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
22 965 km2 (2020)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Mexiko, Guatemala
Huvudstad med antal invånare
Belmopan 13 400 (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Belize City 61 500, San Ignacio/Santa Elena 16 800 (uppskattning 2020)
Högsta berg
Doyle's Delight (1 124 m ö h)
Viktiga floder
Belize river
Medelnederbörd/år
1 350 mm i norr, 4 500 mm i söder
Medeltemperatur/dygn
27 °C (maj–sept), 24 °C (nov–jan)

Källor

Belize – Befolkning och språk

Fram till självständigheten 1981 var kreoler, eller ättlingar till afrikanska slavar, i majoritet i Belize. Invandring från grannländerna har gjort att latinos numera är fler. Engelska är officiellt språk men spanska är utbrett och många belizier är två- eller flerspråkiga.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
halva befolkningen har blandat påbrå från ursprungsfolk och européer, en fjärdedel har främst afrikanskt påbrå, 11 procent räknar sig till maya och 6 procent till garífuna, därutöver små grupper indier, vita, östasiater etc
Antal invånare
390 353 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
17 (2018)
Andel invånare i städerna
45,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
22,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
72 år (2019)
Språk
engelska är officiellt språk 1
1. belizisk kreol, spanska, karib (garífuna) samt olika indianspråk talas också

Källor

Belize – Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Belize – Utbildning

Belize satsar stora resurser på utbildning, men har trots detta stora brister i hela utbildningsväsendet. Många barn halkar efter eller hoppar av grundskolan och bara hälften går i gymnasiet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
70,3 procent (1991)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
21,7 procent (2017)

Källor

Belize – Kultur

Kulturellt är Belize närmare den engelskspråkiga karibiska övärlden än sina spanskspråkiga grannländer. Men influenserna är blandade med inslag från ursprungsfolk, engelska kolonisatörer, afrokaribier och sentida invandrare från Centralamerika och Asien.

Belize – Arbetsmarknad

Två tredjedelar av den arbetande befolkningen är sysselsatt inom servicesektorn, till exempel turismen. Var sjätte anställd arbetar inom jordbruket och något färre i industrin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
19,9 procent (2019)

Källor

Belize – Sociala förhållanden

Trots att Belize räknas som ett ”övre” medelinkomstland är drygt fyra av tio invånare fattiga. Skillnaden är stor mellan olika folkgrupper och inte minst ursprungsbefolkningen är särskilt utsatt.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
87,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
304 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2020)

Källor

Belize – Seder och bruk

Mångfalden är stor i Belize där flera folkgrupper delar på en liten yta. Men som i många andra karibiska länder växte en stark nationaliströrelse fram i samband med frigörelsen från Storbritannien. Belizierna delar en stolthet över Juvelen, som de kallar sitt hemland.

Belize – Äldre historia

Mayakulturen blomstrade i Belize fram till 900-talet, då den av okänd anledning började falla sönder. De första européerna kom på 1500-talet. Småningom vann engelsmännen kontrollen över området, som blev kolonin Brittiska Honduras. I mitten av 1900-talet började krav på självständighet växa fram. Kolonin fick inre självstyre 1964 och namnet ändrades till Belize 1973.

Belize – Modern historia

Belize blev självständigt 1981 men Storbritannien har fortsatt att ha stort inflytande, både militärt och genom privatekonomiska intressen. Två politiska partier har turats om vid makten. Korruptionen har brett ut sig liksom väljarnas missnöjesyttringar, inte minst mot den ekonomiska politik som förts av bägge partier.

Belize – Politiskt system

Belize blev självständigt först 1981 och den brittiska drottningen är fortfarande statsöverhuvud. Statsskicket är parlamentariskt av brittisk modell. Politiken domineras av två ideologiskt relativt lika partier.

Belize – Demokrati och rättigheter

Belize är en fungerande demokrati där regelbundna och rättvisa val hålls och där press- och yttrandefrihet råder, om än med vissa inskränkningar. Korruption och hög våldsbrottslighet utgör allvarliga problem.

Belize – Aktuell politik

Mittenvänsterpartiet PUP vann i november 2020 en betryggande majoritet av platserna i parlamentet och satte därmed punkt för tolv år av konservativt styre. Ny regeringschef blev Johnny Briceño. Ekonomin var en viktig fråga i valet som hölls under pågående coronapandemi.

Fakta – politik

Officiellt namn
Belize
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II (1954–)
Regeringschef
premiärminister Johnny Briceño (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets förenade parti (PUP) 26, Förenade demokratiska partiet (UDP) 5 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Förenade demokratiska partiet (UDP) 19, Folkets förenade parti (PUP) 12 (2015)
Valdeltagande
82 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval senast 2025

Källor

Belize – Utrikespolitik och försvar

Belize har historiskt identifierat sig med önationerna i Västindien, men sedan 1990-talet har landet även närmat sig Centralamerika. En långvarig gränskonflikt med Guatemala har hamnat i internationell domstol.

Fakta – försvar

Armén
1 500 man (2017)
Flottan
150 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,7 procent (2019)

Källor

Belize – Ekonomisk översikt

Ekonomin i Belize domineras av turismen som utgör den viktigaste källan till utländsk valuta. Jordbruket spelar också en central roll: råsocker är den enskilt viktigaste exportvaran följt av bananer och annan frukt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
5 025 US dollar (2018)
Total BNP
1 925 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,3 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
10,8 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
6,6 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
62,9 procent (2017)
Statsskuldens andel av BNP
95,2 procent (2018)
Utlandsskuld
1 378 miljoner US dollar (2019)
Valuta
belizisk dollar
Varuexport
451 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
896 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 155 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
71 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, citrusfrukter, socker, bananer, skaldjur
Största handelspartner
USA, Storbritannien, Guatemala, Mexiko, Caricom-länderna

Källor

Belize – Naturtillgångar, energi och miljö

Skogen är en viktig naturresurs i Belize. De geologiska tillgångarna är begränsade men olja utvinns sedan 2006. Det låglänta kustlandet och övärlden utanför gör landet känsligt för de stigande havsnivåer och ökande förekomst av orkaner som kommer i klimatförändringarnas spår.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
597 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
568 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
35,0 procent (2015)

Källor

Belize – Jordbruk och fiske

Sockerrör, bananer och citrusfrukter är de dominerande exportgrödorna i Belize. Fiskesektorn är också viktig. En knapp femtedel av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
10,8 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
7,0 procent (2016)

Källor

Belize – Industri

Industrisektorn är liten i Belize och består främst av framställning av livsmedel för hemmamarknaden, samt förädling av jordbruksprodukter för export.