Bahamas

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/bahamas/

När Christofer Columbus landsteg i den ”Nya världen” 1492 var det på en av Bahamas öar han klev i land. Då betraktades ögruppen som karg och ointressant. Numera är Bahamas ett populärt turistmål och har utvecklats till välmående land. Levnadsstandarden är hög men Bahamas har problem med ökande kriminalitet och illegal invandring.

Bahamas – Geografi och klimat

Bahamas som ligger mellan Kuba och Atlanten består av 15 större och närmare 700 mindre korallöar. Öarna sträcker sig i ett nästan 80 mil långt band mellan Florida i nordväst och Haiti i sydöst. Klimatet ligger i gränslandet mellan subtropiskt och tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
13 939 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
-
Huvudstad med antal invånare
Nassau 296 500 (avser hela ön New Providence, folkräkning 2022)
Övriga större städer
Freeport 47 500 (avser hela ön Grand Bahama, folkräkning 2022)
Högsta berg
Mount Alvernia (63 m ö h) 1
Viktiga floder
finns inga floder
Största sjö
finns inga sjöar
Medelnederbörd/år
Nassau 1 179 mm
Medeltemperatur/dygn
Nassau 27 °C (juli), 22 °C (jan)
1. på Cat Island

Bahamas – Befolkning och språk

Drygt två tredjedelar av Bahamas invånare bor på den lilla ön New Providence, där huvudstaden Nassau ligger. Grand Bahama, med landets andra stad Freeport, har också relativt stor befolkning. En stor majoritet av bahamanerna är svarta.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
personer av afrikanskt eller afrikanskt/europeiskt ursprung, mindre grupper av bl a personer med europeiska eller latinamerikanska rötter
Antal invånare
412 623 (2023)
Antal invånare per kvadratkilometer
41 (2021)
Andel invånare i städerna
83 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
11,4 per 1000 invånare (2022)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2022)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2023)
Fertilitetsgrad
1,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
52,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
72 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2021)
Förväntad livslängd för män
68 år (2021)
Språk
engelska används allmänt 1
1. i övrigt talas blandspråk

Bahamas – Religion

Religionsfrihet råder i Bahamas. Nästan alla invånare är kristna och många är starkt religiösa. Det finns en lång rad kristna samfund i landet.

Bahamas – Utbildning

Skolväsendet i Bahamas är väl utvecklat på de lägre nivåerna. De flesta barn går åtminstone något år i förskola innan de börjar första klass. Skolgången är formellt obligatorisk mellan 5 och 16 års ålder. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
74,2 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
19 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,8 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,9 procent (2022)

Bahamas – Sociala förhållanden

Den genomsnittliga levnadsstandarden i Bahamas är hög, men de sociala skillnaderna inom landet är stora. De tiotusentals haitier som lever i landet bor ofta i kåkstäder med sämre standard och hygieniska förhållanden än de flesta andra.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2019)
Andel invånare med tillgång till toaletter
94,9 procent (2019)
Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 851 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2023)

Bahamas – Kultur

Kulturlivet i Bahamas återspeglar befolkningens blandade ursprung. Afrikanska inslag blandas med influenser från främst Storbritannien och USA. 

Bahamas – Seder och bruk

Bahamaner är ofta varma och gästvänliga, även om de till en början kan verka mer reserverade än människor från andra länder i Karibien. Det kan till exempel ta längre tid innan man tilltalar varandra med förnamn i Bahamas än i grannländerna. Humor är en viktig ingrediens i samtalen och kan underlätta både privata kontakter och affärssamtal.

Bahamas – Äldre historia

Bara ett par decennier efter det att européerna hade anlänt till Bahamas 1492 hade ursprungsbefolkningen dött ut till följd av slavarbete och sjukdomar i kolonialisternas spår. Från 1600-talet koloniserades Bahamas av engelsmän. Sjöröveri blev en dominerande verksamhet. På 1960-talet lades grunden för Bahamas självständighet.

Bahamas – Modern historia

När Bahamas blev självständigt 1973 dominerade det vänsterliberala PLP den politiska scenen. Först 1992 vann det högerinriktade FNM ett val. Landets ekonomiska utveckling har varit positiv även om den till en del hämmas av korruption. Bahamas tampas också med omvärldens krav på ökad insyn i finanssektorn och på åtgärder mot knarksmugglingen.

Bahamas – Demokrati och rättigheter

Bahamas är en stabil demokrati där politiska och medborgerliga rättigheter över lag respekteras väl. Diskriminering av främst haitier förekommer dock och våldsbrottsligheten är ett växande samhällsproblem.

Bahamas – Inrikespolitik och författning

Bahamas är en parlamentarisk demokrati med den brittiska monarken som statschef. Politiken domineras av två mittenpartier som i ett par årtionden har bytt av varandra vid makten. Det vänsterliberala PLP återkom i regeringsställning 2021 och premiärminister sedan dess är PLP-ledaren Philip Davis.

Fakta – politik

Officiellt namn
Commonwealth of the Bahamas/ Samväldet Bahamas
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Philip Davis (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Progressiva liberala partiet (PLP) 32, Fria nationella rörelsen (FNM) (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Fria nationella rörelsen (FNM) 35, Progressiva liberala partiet (PLP) 4 (2017)
Valdeltagande
65 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
parlamentsval senast 2026

Bahamas – Utrikespolitik och försvar

De tidigare så goda relationerna till USA har på senare år ansträngts av USA:s allt tuffare hållning mot Bahamas strikta banksekretess och mot narkotikasmugglingen genom landet. Samtidigt har relationerna med Kina blivit allt viktigare.

Bahamas – Ekonomisk översikt

Bahamas är det rikaste av alla självständiga stater i Karibien och Latinamerika, räknat per invånare. Turism är den viktigaste näringen men finansverksamheten spelar också en central roll.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
31 458 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
11,0 procent (2022)
Total BNP
12 897 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
0,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
8,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
79,4 procent (2022)
Inflation
5,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
89,4 procent (2022)
Valuta
bahamansk dollar
Varuexport
783 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
4 195 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
39 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
fisk och skaldjur, aragonit, havssalt, polyesterenprodukter, rom, citrusfrukter
Mottaget bistånd per invånare
15 US dollar (1995)

Bahamas – Naturtillgångar, energi och miljö

I Bahamas är det är ont om traditionella naturtillgångar men de som utvinns – salt och kalkmineralet aragonit – är viktiga exportprodukter. Vattenbrist råder, eftersom det bara finns ett tunt lager grundvatten och inte några sjöar, floder eller bäckar. Energibehovet täcks i huvudsak av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
2,80 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
7,12 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 456 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
223 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Bahamas – Jordbruk och industri

Förutsättningarna för jordbruk är dåliga på de karga öarna där det råder brist på grundvatten och sällan regnar. Fisket genererar något mer inkomster än jordbruket, men sektorn utgör ingen viktig del av ekonomin. Industrin har också begränsad betydelse.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
0,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
1,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
50,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
8,2 procent (2022)