Bahamas

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/bahamas/

När Christofer Columbus landsteg i den ”Nya världen” 1492 var det på en av Bahamas öar han klev i land. Då betraktades ögruppen som karg och ointressant. Numera är Bahamas ett populärt turistmål och har utvecklats till ett av Västindiens rikaste länder. Levnadsstandarden är hög men Bahamas har problem med ökande kriminalitet och illegal invandring.

Bahamas – Geografi och klimat

Bahamas som ligger mellan Kuba och Atlanten består av 15 större och närmare 700 mindre korallöar. Öarna sträcker sig i ett nästan 80 mil långt band mellan Florida i nordväst och Haiti i sydöst. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
13 939 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
-
Huvudstad med antal invånare
Nassau 274 400 (avser hela ön New Providence, uppskattning 2016)
Övriga större städer
Freeport 27 000 (uppskattning 2016)
Högsta berg
Mount Alvernia (63 m ö h) 1
Viktiga floder
finns inga floder
Största sjö
finns inga sjöar
Medelnederbörd/år
Nassau 1179 mm
Medeltemperatur/dygn
Nassau 27 °C (juli), 22 °C (jan)
1. på Cat Island

Källor

Bahamas – Befolkning och språk

Drygt två tredjedelar av Bahamas invånare bor på den lilla ön New Providence, där huvudstaden Nassau ligger. Grand Bahama, med landets andra stad Freeport, har också relativt stor befolkning. En stor majoritet av bahamanerna är svarta.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
personer av afrikanskt eller afrikanskt/europeiskt ursprung, mindre grupper av bl a personer med europeiska eller latinamerikanska rötter
Antal invånare
393 248 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
39 (2020)
Andel invånare i städerna
83,2 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
13,9 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
6,8 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2020)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
51,4 procent (2020)
Förväntad livslängd
74 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
76 år (2019)
Förväntad livslängd för män
72 år (2019)
Språk
engelska används allmänt 1
1. i övrigt talas blandspråk

Källor

Bahamas – Religion

Religionsfrihet råder i Bahamas. Invånarna är i allmänhet starkt religiösa och nästan uteslutande kristna. En lång rad kristna samfund finns i landet.

Bahamas – Utbildning

Skolväsendet i Bahamas är väl utvecklat på de lägre nivåerna. De flesta barn går åtminstone något år i förskola innan de börjar första klass. Skolplikt råder mellan 5 och 16 års ålder. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
74,2 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
19 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,2 procent (2020)

Källor

Bahamas – Kultur

 

Kulturlivet i Bahamas återspeglar det ursprung landets befolkning har. Afrikanska inslag blandas med europeiska.

Bahamas – Sociala förhållanden

Den genomsnittliga levnadsstandarden i Bahamas är hög, men de sociala skillnaderna inom landet är stora. De tiotusentals haitier som lever i landet bor ofta i kåkstäder med sämre standard och hygieniska förhållanden än de flesta andra.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,3 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,9 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
94,9 procent (2019)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 013 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
13 procent (2020)

Källor

Bahamas – Seder och bruk

Om de inte är nära vänner hälsar bahamaner oftast på varandra med ett handslag och ögonkontakt. För män tillhör det god sed att vänta tills en kvinna sträcker fram sin hand för att hälsa. Innan en personlig kontakt har etablerats bör man tilltala en person med yrkestitel eller akademisk titel och efternamn. Om personen saknar titel går det bra med mr/mrs/miss/ms och efternamnet.

Bahamas – Äldre historia

Bara ett par decennier efter det att européerna hade anlänt till Bahamas 1492 hade ursprungsbefolkningen dött ut till följd av slavarbete och sjukdomar i kolonialisternas spår. Från 1600-talet koloniserades Bahamas av engelsmän. Sjöröveri blev en dominerande verksamhet. På 1960-talet lades grunden för Bahamas självständighet.

Bahamas – Modern historia

När Bahamas blev självständigt 1973 dominerade det vänsterliberala PLP den politiska scenen. Först 1992 vann det högerinriktade FNM ett val. Landets ekonomiska utveckling har varit positiv även om den till en del hämmas av korruption. Bahamas tampas också med omvärldens krav på ökad insyn i finanssektorn och på åtgärder mot knarksmugglingen.

Bahamas – Politiskt system

Bahamas är en självständig medlem av Samväldet, som samlar Storbritannien och tidigare brittiska kolonier. Landet är en parlamentarisk demokrati med Storbritanniens monark som formell statschef. Politiken domineras av två stora partier.

Bahamas – Demokrati och rättigheter

Bahamas är en stabil demokrati där politiska och medborgerliga rättigheter över lag respekteras väl. Diskriminering av främst haitier förekommer dock och våldsbrottsligheten är ett växande samhällsproblem.

Inrikespolitik och författning

Bahamas – Aktuell politik

Bahamas har i praktiken ett tvåpartisystem. Det vänsterliberala PLP styrde till i maj 2017, då det mer högerinriktade FNM återkom i regeringsställning efter fem år i opposition. FNM-ledaren och läkaren Hubert Minnis blev premiärminister. Centrala inrikespolitiska frågor är den höga arbetslösheten, den illegala invandringen och den växande brottsligheten.

Fakta – politik

Officiellt namn
Commonwealth of the Bahamas/ Samväldet Bahamas
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II (1952–)
Regeringschef
premiärminister Hubert Minnis (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Fria nationella rörelsen (FNM) 35, Progressiva liberala partiet (PLP) 4 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Progressiva liberala partiet (PLP) 29, Fria nationella rörelsen (FNM) 9 (2012)
Valdeltagande
88 procent i parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2022

Källor

Bahamas – Utrikespolitik och försvar

De tidigare så goda relationerna till USA har på senare år ansträngts av USA:s allt tuffare hållning mot Bahamas strikta banksekretess och mot narkotikasmugglingen genom landet.

Fakta – försvar

Armén
1 300 man (2017)

Källor

Bahamas – Ekonomisk översikt

Bahamas är det rikaste av alla självständiga stater i Karibien och Latinamerika, räknat per invånare. Turism är den dominerande näringen. Finansverksamheten är också viktig.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
25 194 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
2,0 procent (2021)
Total BNP
9 908 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
0,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
11,6 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
75,7 procent (2020)
Inflation
3,0 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
75,2 procent (2020)
Valuta
bahamansk dollar
Bistånd per person
15 US dollar (1995)

Källor

Bahamas – Naturtillgångar och energi

Bahamas har ont om naturtillgångar men de som utvinns  salt och kalkmineralen aragonit – är viktiga exportprodukter. Vattenbrist råder, eftersom det bara finns ett tunt lager grundvatten och inte några sjöar, floder eller bäckar. Energibehovet täcks av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 072 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 260 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,9 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
1,0 procent (2018)

Källor

Bahamas – Jordbruk och fiske

Förutsättningarna för jordbruk är dåliga på de karga öarna där det råder brist på grundvatten och sällan regnar. Fisket genererar något mer inkomster än jordbruket, men sektorn utgör totalt sett ingen viktig del av ekonomin.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,4 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
1,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
50,9 procent (2020)

Källor

Bahamas – Industri

Industrin i Bahamas började utvecklas först på 1960-talet och har en begränsad ekonomisk betydelse. Den lokala marknaden är liten och löneläget är för högt för omfattande exportorienterad industri.