Antigua och Barbuda

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/antigua-barbuda/

Antigua och Barbuda är en av de mer välmående av alla små östater i Västindien som tidigare var brittiska kolonier. De vita sandstränderna, som sägs vara 365 stycken, lockar många turister. Landet tjänar också pengar på utländska företag som drar nytta av förmånliga skatteregler. Nästan hela befolkningen bor på Antigua. På Barbuda finns vid sidan av något tusental människor en av världens största kolonier av fregattfåglar.

Geografi och klimat

Antigua och Barbuda ingår i Leeward Islands (Läöarna) som i sin tur ingår i ögruppen Små Antillerna i Västindien (Karibien). Antigua som är huvudö ligger fyra landmil söder om den mindre ön Barbuda, och drygt fem mil öster om den lilla obebodda klippön Redonda.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
442 km2 (2020) 1
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
St John's 21 643 (folkräkning 2011)
Övriga större städer
All Saints (på Antigua), Codrington (på Barbuda)
Högsta berg
Boggy Peak (på Antigua, 402 m ö h)
Medelnederbörd/år
1 000 mm
Medeltemperatur/dygn
27 °C
1. varav Antigua omfattar 280, Barbuda 161 och Redonda 1,6 kvadratkilometer

Källor

Befolkning och språk

Nästan hela befolkningen bor på huvudön Antigua. Färre än 2 000 invånare bor på Barbuda. Majoriteten av befolkningen är svarta slavättlingar. Övriga är vita med ursprung i Europa eller människor av blandad vit och svart härkomst.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av svarta; små grupper av vita samt av personer med blandad europeisk och afrikansk härkomst; syrier, libaneser, dominikaner
Antal invånare
97 928 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
219 (2018)
Andel invånare i städerna
24,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
16,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
52,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
76 år (2019)
Språk
officiellt språk är engelska, blandspråket patois talas också

Källor

Religion

Majoriteten av antiguanerna tillhör olika protestantiska samfund av vilka den anglikanska kyrkan är störst. Det finns också en katolsk minoritet och en liten rastafarisekt.

Utbildning

Skolgången är avgiftsfri och i princip obligatorisk från 5 till 16 års ålder. I mitten av 2010-talet genomgick närmare nio av tio barn de första sex åren. Nästan lika många fortsatte på högstadiet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
79,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
99,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,5 procent (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
6,9 procent (2009)

Källor

Kultur

Författaren Jamaica Kincaid (född 1949) kommer från Antigua men hon bor sedan 17 års ålder i USA. Hon har bland annat skildrat sin uppväxt på Antigua och ankomsten till USA.

Massmedier

Utbudet av tidningar är begränsat. Bland de viktiga är den oberoende dagstidningen Daily Observer samt Arbetarpartiets The Worker's Voice, som utkommer två gånger i veckan. Pressfriheten respekteras som regel.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
76 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
193 (2017)

Källor

Arbetsmarknad

De flesta antiguaner som har ett lönearbete återfinns inom tjänstesektorn, inte minst turistindustrin. Många invånare arbetar utomlands eller inom den informella, svarta delen av ekonomin, där lönerna vanligtvis är låga och arbetsvillkoren dåliga.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden är generellt sett högre i Antigua och Barbuda än i många grannländer, men det finns ändå många fattiga. Socialförsäkringssystemet omfattar dem som har en anställning.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
5 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
87,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
623 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2020)

Källor

Äldre historia

De första människorna tros ha bosatt sig på Antigua för minst 4 000 år sedan. År 1493 nådde upptäcktsresanden Christofer Columbus ön, men den koloniserades inte förrän efter 1632, då en grupp engelsmän bosatte sig där. I slutet av 1600-talet grundade engelsmannen Christofer Codrington sockerplantager på ön. Slavar hämtades från Afrika för att arbeta på plantagerna. Sockret och den strategiskt belägna hamnen gjorde Antigua till en av de mest framgångsrika brittiska kolonierna i Västindien. 1860 slogs Barbuda formellt ihop med Antigua. I parlamentsvalet 1951 segrade Arbetarpartiet (ALP) och partiledaren Vere Bird blev premiärminister.

Modern historia

År 1981 blev Antigua och Barbuda en självständig stat inom Samväldet, som består av Storbritannien och forna brittiska kolonier. Antiguas arbetarparti (ALP) innehade då regeringsmakten och turismen hade ersatt sockerodling som Antigua och Barbudas främsta inkomstkälla. ALP kunde behålla makten till 2004, trots inre slitningar och anklagelser om korruption och annan brottslighet inom ledarfamiljen Bird. I valet 2004 segrade Förenade framstegspartiet (UPP).

Politik

Antigua och Barbuda är en monarki inom Samväldet som består av Storbritannien och forna brittiska kolonier. Statsöverhuvudet, den brittiska drottningen Elizabeth II, representeras inom landet av en infödd generalguvernör. De dominerande politiska partierna är Arbetarpartiet (ALP), som trots sitt namn är borgerligt, och mitten-vänsterinriktade Förenade framstegspartiet (UPP).

Fakta – Politik

Officiellt namn
Antigua and Barbuda/ Antigua och Barbuda
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II 1
Regeringschef
premiärminister Gaston Browne (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbetarpartiet 15, Förenade framstegspartiet 1, Barbudafolkets rörelse 1 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbetarpartiet 14, Förenade framstegspartiet 3 (2014)
Valdeltagande
76,5 % i parlamentsvalet i mars 2018
Kommande val
parlamentsval 2023 2
Armén
130 man (2017)
Flottan
50 man (2017)
1. företräds av generalguvernör Sir Rodney Williams (2014–)
2. senast; val ska hållas minst vart femte år

Källor

Ekonomisk översikt

Turism är Antigua och Barbudas huvudnäring. En ansenlig del av statens inkomster kommer från försäljning av medborgarskap.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
16 864 US dollar (2018)
Total BNP
1 624 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
2,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
68,0 procent (2018)
Inflation
1,2 procent (2018)
Statsskuldens andel av BNP
89,5 procent (2018)
Valuta
östkaribisk dollar
Varuexport
208 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
554 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
34 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
36 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
textilier, elektriska apparater, elektroniska komponenter, fordon och transportutrustning (2015)
Största handelspartner
USA, Kina, Japan, Storbritannien

Källor

Naturtillgångar och energi

Antigua och Barbuda har inga naturtillgångar av större ekonomisk betydelse. Förutsättningarna för jordbruk och industri inte är gynnsamma. För sin energiförsörjning är Antigua och Barbuda i hög grad  beroende av import av fossial bränslen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 730 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
557 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,9 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,0 procent (2015)

Källor

Kommunikationer

Ungefär en tredjedel av vägnätet är asfalterat. Någon järnväg finns inte. I huvudstaden St John's finns en djupvattenhamn för kryssnings- och handelsfartyg. Antigua har en internationell flygplats som med kinesiskt bistånd har försetts med en ny terminal. Ön Barbuda har ett flygfält för inrikes trafik.

Turism

Antigua och Barbuda är ett av de mest populära målen i Västindien för brittiska charterturister. Även många amerikaner semestrar i landet. Den främsta attraktionen är de många vita sandstränderna, som sägs vara 365 stycken.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
265 000 (2016)
Turistinkomster
693 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
67,1 procent (2016)

Källor