Saint Kitts och Nevis

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/Saint-Kitts-Nevis/

Saint Kitts och Nevis ligger i Karibien (Västindien) och är den minsta nationen på västra halvklotet, till såväl yta som folkmängd. De båda öarna var en brittisk koloni ända till 1983. På Nevis finns en önskan om att bryta sig loss från huvudön Saint Kitts, även kallad Saint Christopher. Tropiska stränder lockar turister till landet, som är känt som ett skatteparadis och har problem med narkotikahandel och pengatvätt.

Saint Kitts och Nevis – Geografi och klimat

Saint Kitts och Nevis, även kallat Saint Christopher och Nevis, ligger i Karibien (Västindien) cirka 30 mil sydöst om Puerto Rico. Landet består av två öar och utgör en del av ökedjan Läöarna (Leeward Islands) som i sin tur ingår i ögruppen Små Antillerna. Huvudön Saint Kitts ligger cirka tre kilometer nordväst om den mindre ön Nevis.

Yta
261 km2 (2022) 1
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Basseterre (på Saint Kitts, med förorter) 14 100 (2014) 2
Övriga större städer
Charlestown (på Nevis) 2 200 (2011) 3
Högsta berg
Mount Liamuiga (på Saint Kitts, 1 156 m ö h), Nevis Peak (på Nevis, 985 m ö h)
1. varav St Kitts omfattar 168 och Nevis 93 kvadratkilometer
2. FN-uppskattning
3. uppskattning

Saint Kitts och Nevis – Befolkning och språk

En stor majoritet av invånarna i Saint Kitts och Nevis härstammar från afrikanska slavar. Utvandringen till USA och andra västländer har tidvis varit omfattande. Utlänningar kan köpa sig medborgarskap i landet.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
svarta och personer av blandad europeisk och afrikansk härkomst, små grupper av vita och personer med indiskt ursprung
Antal invånare
47 657 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
205 (2020)
Andel invånare i städerna
31 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
11,2 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2014)
Befolkningstillväxt
0,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
72 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2021)
Förväntad livslängd för män
68 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk och talas allmänt, dessutom talas ett blandspråk baserat på engelska med afrikanska inslag

Saint Kitts och Nevis – Religion

Religionsfrihet råder och kristendom är den helt dominerande religionen. Största enskilda samfund är den anglikanska kyrkan som omfattar runt en tredjedel av invånarna.

Saint Kitts och Nevis – Utbildning

Barnen i Saint Kitts och Nevis börjar skolan vid fem års ålder och har tolv års skolplikt. Flertalet skolor på öarna är statliga, men det finns också skolor som drivs i privat regi.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,8 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,4 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,5 procent (2022)

Saint Kitts och Nevis – Sociala förhållanden

Befolkningen i Saint Kitts och Nevis har det bättre ställt än invånarna i många av grannländerna, om man ser till bruttonationalprodukten (BNP) per person. De sociala och ekonomiska skillnaderna är dock stora mellan olika grupper i samhället.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2017)
Andel invånare med tillgång till toaletter
95,0 procent (2017)
Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 105 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2022)

Saint Kitts och Nevis – Kultur

Saint Kitts och Nevis främsta historiska sevärdhet är fästningen Fort George på Brimstone Hill (243 meter över havet) som har kallats Karibiens Gibraltar. Nationalparken runt Brimstone Hill finns med på FN-organet Unescos världsarvslista.

Saint Kitts och Nevis – Historia

De första invånarna på Saint Kitts och Nevis var kariber. Öarna koloniserades på 1600-talet av engelsmän men stridigheter om herraväldet förekom länge med andra europeiska kolonialmakter. Arbetskraft till bomulls- och sockerplantager hämtades i form av slavar från Afrika. Vägen till självständighet blev lång och först 1983 utropades Saint Kitts och Nevis som egen stat.

Saint Kitts och Nevis – Politik

Saint Kitts och Nevis är sedan självständigheten 1983 en parlamentarisk demokrati med den brittiska kungen som statschef. I valet 2022 återkom det socialdemokratiska Arbetarpartiet i regeringsställning efter åtta år i opposition, och Terrance Drew blev ny premiärminister.

Saint Kitts och Nevis – Utrikespolitik och försvar

Saint Kitts och Nevis har ett omfattande samarbete med grannarna i Karibien, och banden är också starka till USA och EU. Det regionala samarbetet rör sig främst om ekonomisk samverkan. Med USA har Saint Kitts och Nevis ett säkerhetssamarbete.

Saint Kitts och Nevis – Ekonomisk översikt

Saint Kitts och Nevis ekonomi var tidigare nästan helt baserad på sockerproduktion. I takt med att lönsamheten sjönk inom sockerindustrin utvecklade landet andra näringsgrenar. 2005 stängdes hela sockerindustrin ned. Utländska finansföretag har lockats till landet genom förmånliga skatteregler, och turistnäringen har expanderat. Numera drar turismen in mer utländsk valuta än varuexporten.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
20 177 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
9,0 procent (2022)
Total BNP
962 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
20,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
68,1 procent (2022)
Inflation
3,8 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
64,8 procent (2022)
Valuta
östkaribisk dollar
Varuexport
25 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
392 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
43 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
maskiner, elektriska apparater, elektronik, livsmedel
Mottaget bistånd per invånare
629 US dollar (2013)

Saint Kitts och Nevis – Naturtillgångar och energi

Saint Kitts och Nevis har inga egentliga naturtillgångar om man inte räknar långa stränder och ett behagligt klimat till denna kategori. Den energi som används kommer huvudsakligen från importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 645 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,33 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
6,29 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
231 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,8 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
82 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)