Vatikanstaten

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/vatikanstaten/

Vatikanstaten ligger omsluten av Italiens huvudstad Rom och är världens minsta självständiga stat. Statschef är påven, som även är överhuvud för katolska kyrkan, en världsorganisation med fler än en miljard medlemmar. Sankt Peterskyrkan och Sixtinska kapellet med Michelangelos kända takmålning lockar en ständig ström av besökare till Vatikanstaten.

Vatikanstaten – Geografi och klimat

Vatikanstaten ligger inne i den italienska huvudstaden Rom och är mindre än en halv kvadratkilometer till ytan. Därutöver finns andra landområden och byggnader som räknas till Vatikanstaten, till exempel påvens sommarresidens Castel Gandolfo söder om Rom samt en rad kyrkor i staden.

Yta
28 km2 (2022) 1
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Italien
Huvudstad med antal invånare
finns ingen
Övriga större städer
finns inga
Högsta berg
finns inget
Viktiga floder
finns ingen
1. ytan omfattar en knapp kvadratkilometer, 0,44 km2. Värdena i tabellen är avrundade

Vatikanstaten – Befolkning och språk

Vatikanstaten har en befolkning på ungefär 800 invånare. Av dem är över hälften katolska präster och nunnor. Drygt halva befolkningen har medborgarskap i Vatikanstaten. Italienska och latin är officiella språk.

Fakta – befolkning och språk

Språk
italienska och latin är officiella språk

Vatikanstaten – Religion

Den så kallade Heliga stolen i Vatikanstaten är påvens biskopssäte och katolska kyrkans centrum. Påven sägs sitta på ”Petrus stol”, ett uttryck för att han är apostelns efterträdare som biskop av Rom och Guds ställföreträdare på jorden. Påven betraktas som ofelbar när han uttalar sig om kyrkans lära och tro.

Vatikanstaten – Kultur

Vatikanstaten är i sig själv av stort kulturellt värde. Sankt Peterskyrkan och Sixtinska kapellet är ett par exempel på byggnader som är fyllda med konstskatter av skulptörer och bildkonstnärer som Botticelli, Bernini och Michelangelo. Vatikanbiblioteket och Vatikanmuseerna har historiskt och kulturellt ovärderliga samlingar.

Vatikanstaten – Äldre historia

Under antiken var Vatikanen benämningen på en sankmark öster om floden Tibern i Rom. Namnet kom även att användas på Vatikankullen på Tiberns västra strand, där Vatikanstaten ligger idag.

Vatikanstaten – Modern historia

Under andra världskriget var Rom ockuperat av Nazityskland från 1943 och av de allierade från 1944, men Vatikanstaten var inte ockuperad. Påven förklarade Vatikanen officiellt neutralt och verkade för att hindra att Rom bombades. Det lyckades inte, och även Vatikanen träffades av bomber.

Vatikanstaten – Politiskt system

Vatikanstaten styrs som en absolut monarki, där påven är statschef. Påven är samtidigt biskop av Rom och överhuvud för katolska kyrkans internationella centrum, Heliga stolen (La Santa Sede), som har sitt säte i Vatikanstaten.

Vatikanstaten – Aktuell politik

I mars 2013 samlades katolska kyrkans kardinaler till konklav i Vatikanen för att välja en ny påve sedan Benedictus XVI en månad tidigare oväntat valt att avgå. Valet av ny påve föll på den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio, jesuitpräst och tidigare ärkebiskop i Buenos Aires.

Vatikanstaten – Utrikespolitik och försvar

Heliga Stolen har diplomatiska förbindelser med över 180 stater och är observatör i en rad internationella organisationer, däribland FN och Europarådet. De påvliga beskickningarna (nuntiaturerna) runt om i världen har till uppgift att följa utvecklingen inom katolska kyrkan i respektive land. Politisk och diplomatisk rapportering sker vanligen genom de många besök som påven tar emot i Rom och genom de utlandsresor påven gör.

Vatikanstaten – Ekonomisk översikt

Vatikanens ekonomiska grundplåt är den kompensation som erhölls från den italienska staten när Lateranfördragen (se Äldre historia) och Konkordatet (se Modern historia) slöts. Den andra stora inkomstkällan är "Peterspenningen", det vill säga de traditionella frivilliga bidragen från världens katoliker. En tredje viktig inkomstkälla är avkastningen från katolska kyrkans investeringar. Även turismen i Vatikanen ger betydande inkomster.

Fakta – Ekonomi

Valuta
euro 1
1. 1 euro=100 cent

Vatikanstaten – Turism

Vatikanen är ett av världens mest populära turistmål. Av de cirka 30 miljoner turister som varje år besöker Rom kommer en stor del till Sankt Petersplatsen eller Sankt Peterskyrkan. Vatikanmuseerna har miljontals besökare varje år. I museikomplexet ingår bland annat Sixtinska kapellet med Michelangelos unika målningar.