Slovakien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/slovakien/

Mitt i Europa ligger Slovakien omgivet av Tjeckien, Polen, Ukraina, Ungern och Österrike. Slovakien blev självständigt när Tjeckoslovakien delades 1993. Sedan har ekonomin vuxit starkt, landet har blivit medlem i Nato och EU och gått över till euro som valuta.

Geografi och klimat

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst.  Landskapet domineras av de västligaste utlöparna av bergskedjan Karpaterna.

Yta
49 036 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tjeckien, Polen, Ungern, Ukraina, Österrike
Huvudstad med antal invånare
Bratislava 422 900 (uppskattning 2016)
Övriga större städer
Košice 239 200, Prešov 90 000, Žilina 81 000, Nitra 82 800, Banská Bystrica 78 700 (uppskattning 2016)
Högsta berg
Gerlachovský stít (2 633 m ö h)
Viktiga floder
Donau, Vah

Källor

Befolkning och språk

Huvuddelen av Slovakiens invånare bor på slätterna i söder. Den dominerande folkgruppen är slovakerna. Största minoritet är ungrarna som främst lever nära gränsen till Ungern. Det finns också en stor grupp romer. I folkräkningen 2011 angav två procent av invånarna att de var romer, men den verkliga andelen antas ligga mellan sex och nio procent. Folkgruppens låga status i samhället anses vara orsaken till att så många inte registrerar sig som romer. I landet bor även mindre grupper av bland andra tjecker och rutener.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
slovaker 80,7 %, minoriteter av ungrare (8,5 %), romer, tjecker, rutener och ukrainare med flera (folkräkning 2011)
Antal invånare
5 439 892 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
113 (2017)
Andel invånare i städerna
53,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,4 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,4 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2016)
Förväntad livslängd för män
73 år (2016)
Språk
slovakiska är officiellt språk 1
1. ungerska och romani är viktiga minoritetsspråk

Källor

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och slovakerna kan i praktiken fritt utöva sin religion. Knappt två tredjedelar av invånarna sade sig i folkräkningen 2011 tillhöra den romersk-katolska kyrkan. Det finns även protestantiska samfund och mindre grupper av ortodoxt kristna, judar och muslimer. I folkräkningen sade sig drygt var tionde slovak sakna religion. Ungefär lika många avstod från att ange någon religiös tillhörighet.

Utbildning

Utbildningsväsendet i Slovakien är väl utvecklat på alla nivåer. De flesta barn går i förskola från tre års ålder och börjar i grundskolan när de fyller sex år. Grundskolan omfattar nio år. Drygt nio av tio elever fortsätter till gymnasiet.

Fakta – utbildning

Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
10,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,3 procent (2015)

Källor

Kultur

Den slovakiska folkliga kulturen skiljer sig från övriga västslaviska kulturer. Det beror troligen på att slovakerna under århundraden levde under ungerskt herravälde, avskurna från andra slaviska folk. Ett enhetligt slovakiskt skriftspråk skapades 1843 av teologen Ľudovít Štúr. Efter grundandet av Tjeckoslovakien 1918 gjordes stora insatser för att stärka den slovakiska kulturen. Till de mer kända författarna från denna tid hör Ján Smrek och Milo Urban.

Massmedier

Press- och yttrandefriheten garanteras i författningen. Under kommunist­tiden (1948–1989) var medierna helt kontrollerade av makthavarna, men även senare har deras frihet begränsats. 2006–2010 då landet styrdes av en vänsterregering ledd av Riktning-Socialdemokrati (Smer-SD) ökade de statliga påtryckningarna på medierna.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
81 procent (2018)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
133 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Författningen garanterar medborgarna rätt till arbete. Flest jobb finns inom servicenäringen och tillverkningsindustrin. Tjänstesektorn sysselsätter drygt 60 procent av alla anställda och industrin 25 procent.

 

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
16,9 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

De sociala klyftorna har ökat i Slovakien sedan självständigheten 1993. Offentliganställda, pensionärer och romer har drabbats hårdast av de politiska och ekonomiska omvandlingar som anpassningen till EU och marknadsekonomin har inneburit.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
5 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 179 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Efter att i århundraden ha dominerats av ungerska makthavare började slovakerna från 1700-talet att utveckla en egen kulturell och nationell identitet. Historiskt är slovakerna ett småstadsfolk med rötter i byar. Överlag påminner mycket om kulturen och samhället om övriga europeiska länder, särskilt de centraleuropeiska.

Kommunikationer

Slovakien har ett relativt väl utbyggt vägnät, men kommunikationerna mellan den rikare västra delen av landet och det fattigare östra Slovakien är dåliga på grund av den bergiga terrängen. Sedan självständigheten 1993 har betydande summor investerats i både väg- och järnvägsnätet, varav en stor del kommit från EU.

Äldre historia

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

Modern historia

Trots Tjeckoslovakiens återupprättande som stat efter andra världskriget levde den slovakiska nationalismen och drömmen om en egen stat kvar under hela kalla kriget. När Slovakien blev självständigt 1993 kom de nationalistiska strömningarna att prägla politiken och drabba minoritetsbefolkningarna, något som lever kvar än idag. Slovakien är sedan 2004 medlem av EU och ingår i eurosamarbetet.

Politiskt system

Slovakiens författning kombinerar en folkvald president med ett parlamentariskt system, där regeringen är ansvarig inför parlamentet. Landets politik präglades länge av en blockpolitik där ett EU-vänligt högerblock stod mot ett mer nationalistiskt vänsterblock. På senare år har kampen mot korruptionen kommit att överskugga frågan om landets förhållande till EU.

Demokrati och rättigheter

Denna text är under utarbetande och kommer att publiceras under mars 2020. 

Aktuell politik

Slovakien styrdes 2012 till 2020 av socialdemokratiska Smer-SD. Mordet på en journalist våren 2018 ledde till en politisk kris och omfattande folkliga protester mot den utbredda korruptionen i landet. Kraven på förändring ledde till att Smer-SD förlorade valet i februari 2020.  

 

Fakta – politik

Officiellt namn
Slovenská republika/ Slovakiska republiken
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Zuzana Čaputová (2019–)
Regeringschef
premiärminister Peter Pellegrini (2018-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vanligt folk och oberoende personligheter/OL'aNO (53), Riktning-Socialdemokrati/Smer-SD (38), Vi är en familj/SME Rodina (17), Folkets parti – Vårt Slovakien/L'SNS (17), Frihet och solidaritet/SaS (13), För folket (12) (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Riktning-Socialdemokrati/Smer-SD (49), Frihet och solidaritet/SaS (21), Vanligt folk och oberoende personligheter/OL'aNO (19), Slovakiska nationalistpartiet/SNS (15), Folkets parti – Vårt Slovakien/L'SNS (14), Vi är en familj/SME Rodina (11), Bro (11), Nätverket/Siet' (10) (2016)
Valdeltagande
65,8 procent i parlamentsvalet 2020, 59,8 procent i parlamentsvalet 2016, drygt 48 respektive 41 procent i presidentvalets två omgångar 2019
Kommande val
parlamentsval 2024, presidentval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Slovakien är numera stabilt inlemmat i den europeiska familjen, men så sent som i slutet av 1990-talet var Slovakien isolerat internationellt på grund av vänsternationalisten Vladimir Mečiars auktoritära styre. Förändringen gick snabbt efter maktskiftet 1998, då den borgerliga regeringen under Mikuláš Dzurinda tog vid. Slovakien vände sig västerut, lät Nato använda slovakiskt luftrum under Kosovokriget 1999 och gick in i Nato och EU 2004.

Fakta – försvar

Armén
6 250 man (2017)
Flygvapnet
3 950 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,9 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Tack vare stora utländska investeringar inom industrin har den slovakiska ekonomin vuxit konstant sedan 1993, med undantag för krisåret 2009. Åren 1989–2012 steg bruttonationalprodukten (BNP) med 168 procent.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
19 547 US dollar (2018)
Total BNP
106 472 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,1 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
3,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
20,0 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
55,5 procent (2018)
Inflation
2,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
48,9 procent (2018)
Valuta
euro

Källor

Naturtillgångar och energi

Slovakien har mindre tillgångar av flera mineraler, bl a järn, aluminium, koppar, kvicksilver, mangan, bly, zink, salt samt sten- och brunkol. Över hälften av energibehovet täcks av olja och naturgas, som främst importeras från Ryssland.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 004 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
5137 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
30 678 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,7 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
13,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Efter kommunismens fall 1989 har jordbrukets betydelse för Slovakiens ekonomi minskat. Dess andel av bruttonationalprodukten (BNP) har sjunkit från över 10 procent 1989 till drygt 3 procent 2011. Samma år sysselsatte sektorn närmare 3 procent av arbetskraften. 1990 var andelen 12 procent.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,2 procent (2016)

Källor

Industri

Fram till 1989 sysselsatte Slovakiens industrier två tredjedelar av arbetskraften. Vapen- och metallindustri tillhörde de viktigaste branscherna, liksom tillverkning av kemikalier. I och med att Warzawapakten upphörde att existera i och med Sovjetunionens fall lades vapenfabrikerna ner och industrins betydelse för ekonomin minskade. Åren 1990–1995 sjönk produktionen kraftigt för att sedan åter ta fart, inte minst på grund av de investeringar som gjordes av bil- och elektroniktillverkare som såg potentialen i att utnyttja kunnandet från den nu insomnade metallindustrin.

Utrikeshandel

Slovakiens största handelspartner är andra EU-länder och då främst Tyskland som 2011 svarade för ungefär en femtedel av både exporten och importen. De viktigaste exportvarorna är maskiner, fordon, transportutrustning, halvfabrikat och elektronik. Från Ryssland importeras framför allt olja och naturgas.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
90 198 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
90 107 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 2 614 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
177 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
maskiner och transportutrustning, halvfabrikat, elektronik
Största handelspartner
Tyskland, Tjeckien, Ryssland, Polen, Frankrike

Källor

Turism

Slovakien kan erbjuda turister en storslagen natur med goda möjligheter till vintersport, bland annat i Tatrabergen. Här finns berömda kurorter som Piešťany. Huvudstaden Bratislava och flera andra städer har vackra centrala delar med gammal bebyggelse.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
2 027 000 (2016)
Turistinkomster
2800 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
3,4 procent (2016)

Källor