Schweiz

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/schweiz/

Det natursköna Schweiz inramas av Alperna i söder mot Italien och Jurabergen i väster mot Frankrike. Landet är inte EU-medlem trots att det innesluts av EU-länder geografiskt. Som bank- och finanscentrum är Schweiz ett av världens rikaste länder och har stor turism och export av elektronik. Centralmakten liksom partipolitiken är svag. De 26 kantonerna (delstater) har starkt inflytande med direktdemokrati, där medborgarna kan riva upp regeringsbeslut i folkomröstningar.

Schweiz – Geografi och klimat

Schweiz ligger i centrala Europa och är till ytan ungefär lika stort som Danmark. Halva landet består av berg. I söder ligger Alperna med ett hundratal toppar på över 4 000 meters höjd, många av dem är ständigt snötäckta.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
41 285 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Italien, Frankrike
Huvudstad med antal invånare
Bern 135 000 (officiell uppskattning 2020)
Övriga större städer
Zürich 422 000, Genève 204 000, Basel 174 000, Lausanne 140 000 (officiell uppskattning 2020)
Högsta berg
Dufourspitze/Monte Rosa (4634 möh)
Viktiga floder
Rhen, Rhône
Största sjö
Lac Léman/Genèvesjön
Medelnederbörd/år
Rhen-Rhônedalen 800-900 mm, alpområdet 1500-3000 mm
Medeltemperatur/dygn
Zürich 1 °C (jan), 17 °C (juli)

Källor

Schweiz – Befolkning och språk

I Schweiz finns fyra nationella språk: tyska, franska, italienska och rätoromanska. Inom delstaterna, kantonerna, har man genom århundradena i hög grad behållit sin särart och sitt språk. Människor flyttar sällan mellan kantonerna och språkgränserna är ganska tydliga. Numera är omkring en fjärdedel av landets invånare medborgare i ett annat land.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
tyskspråkiga 64 %, franskspråkiga 20 %, italienskspråkiga 6,5 %, rätoromanskspråkiga 0,5 %, övriga 9 %
Antal invånare
8 697 723 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
219 (2020)
Andel invånare i städerna
74 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
9,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,4 procent (2020)
Förväntad livslängd
83 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2019)
Förväntad livslängd för män
82 år (2019)
Språk
tyska, franska, italienska och rätoromanska

Källor

Schweiz – Religion

Flertalet schweizare är kristna, varav något fler katoliker än protestanter. De senare tillhör reformerta kyrkan som har sitt ursprung i Schweiz. En femtedel av invånarna säger sig inte ha någon religion alls.

Schweiz – Utbildning

All utbildning före högskolenivå är kantonernas ansvar. Därför finns det 26 skilda utbildningssystem i landet. Ansvaret för högskoleutbildningen delas mellan kantonerna och den federala regeringen.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,5 procent (2018)

Källor

Schweiz – Kultur

Schweiz är en mosaik av olika historiska erfarenheter, språk, religioner och dialekter, och det är därför svårt att definiera en speciell schweizisk kultur. I kantonerna håller man hårt på egna traditioner och sedvänjor.

Schweiz – Äldre historia

Folken i tre områden vid foten av Gotthardmassivet gick 1291 samman i ett edsförbund. Det räknas som staten Schweiz tillkomst. Edsförbundet kom efter hand att omfatta fler kantoner (delstater). Efter ett inbördeskrig vid mitten av 1800-talet slog en ny grundlag fast att Schweiz var en förbundsstat med stark ställning för kantonerna. Därefter har stor stabilitet präglat landet som lyckades hålla sig utanför 1900-talets båda världskrig.

Schweiz – Modern historia

 Från 1959 delade de fyra största partierna på makten; Schweiz styrdes i nära ett halvsekel av en ständig samlingsregering bestående av tre borgerliga partier och socialdemokraterna. Mot slutet av 1990-talet hamnade landet i en ekonomisk nedgång samtidigt som inhemska politiska motsättningar skärptes och landet blev utsatt för kritik i utlandet.

Schweiz – Politiskt system

Schweiz är en federal republik där centralmakten är ovanligt svag. Det gäller dels i förhållande till de 26 kantonerna (delstaterna), dels i förhållande till medborgarna som kan riva upp regeringsbeslut genom folkomröstningar. Landet leds alltid av ett slags samlingsregering där de stora partierna ingår.

Schweiz – Demokrati och rättigheter

Schweiz är en rättsstat och en demokrati. Makten ligger nära folket och mänskliga rättigheter respekteras överlag. 

Schweiz – Aktuell politik

Schweiz politiska system borgar för stabilitet. De fyra största politiska partierna är alla representerade i samlingsregeringen. Det högernationalistiska SVP har fått flest röster i de nationella valen sedan början av 2000-talet med en invandringskritisk linje. Sedan flera år tillbaka förs diskussioner med EU om hur samarbetet ska se ut framöver.

Fakta – politik

Officiellt namn
Schweizerische Eidgenossenschaft/ Conféderation Suisse/ Confederazione Svizzera/ Confederaziun svizra/ Schweiziska edsförbundet
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
förbundspresident Alain Berset (2023)
Regeringschef
Schweiz har ingen premiärminister
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Schweiziska folkpartiet 53, Socialdemokraterna 39, FDP Liberalerna 29, De gröna 28,Kristdemokraterna 25, Gröna liberaler 16, Borgerliga demokratiska partiet 3 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Schweiziska folkpartiet 65/5, Socialdemokraterna 43/12, FDP Liberalerna 33/13, Kristdemokraterna 27/13, De gröna 11/1, Gröna liberaler 7/0, Borgerliga demokratiska partiet 7/1, övriga 7/1 (2015)
Valdeltagande
45 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Schweiz – Utrikespolitik och försvar

Kombinationen av strikt neutralitet, politisk stabilitet och ekonomisk styrka har sedan länge gett Schweiz en särställning bland världens länder. Landet är hemvist för en rad internationella organisationer och har gjort aktiva insatser i många internationella sammanhang.

Fakta – försvar

Armén
21 450 man (2019)
Militärutgifternas andel av BNP
0,8 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,2 procent (2020)

Källor

Schweiz – Ekonomisk översikt

Räknat per invånare är Schweiz ett av världens rikaste länder. Levnadsstandarden är mycket hög, arbetslösheten ganska blygsam och inflationen låg. Råvaror är det ont om, de importeras i huvudsak. Välståndet grundar sig istället på bank- och finanstjänster, en modern industrisektor med tillverkning och export av bland annat maskiner och elektronik, samt på turism.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
91 992 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
2,2 procent (2022)
Total BNP
752 248 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
0,6 procent (2021)
Industrins andel av BNP
24,6 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
71,9 procent (2021)
Inflation
3,1 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
42,1 procent (2021)
Valuta
schweizerfranc
Varuexport
380 194 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
324 069 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
0,0 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
88 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
kemikalier, maskiner, elektronik, klockor, precisionsinstrument, metall
Största handelspartner
Tyskland, Italien, Frankrike, USA

Källor

Schweiz – Naturtillgångar och energi

Schweiz har ont om naturtillgångar och importerar merparten av råvarorna till industrin. Som viktigaste egen tillgång räknas vattenkraft, som också är den enda inhemska energikällan.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 960 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
7520 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
37 380 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,4 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
24,8 procent (2019)

Källor

Schweiz – Jordbruk och fiske

Jordbruket i Schweiz domineras av djurhållning. Markförhållandena är ofta besvärliga, vilket försvårar användningen av maskiner och bidrar till att jordbruket mest bedrivs i liten skala.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,6 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
38,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
32,1 procent (2020)

Källor

Schweiz – Industri

Trots bristen på egna råvaror var Schweiz ett av de första länderna i världen som industrialiserades. Den egna marknaden är liten, men landet har satsat på kvalitet och framställning av avancerade produkter som exporteras världen över. Industrin är mycket varierad.

Schweiz – Sociala förhållanden

En sjukvårdsförsäkring är obligatorisk för alla som är bosatta i Schweiz, och alla anställda måste ha pensions-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkring. Till flertalet system betalar även arbetsgivarna, dock inte till sjukvårdsförsäkringen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
9 871 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
42 procent (2020)

Källor