Norge

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/norge/

Norge är Europas nordligaste land med ett naturskönt landskap av fjordar och fjäll. Den gamla fiske- och sjöfararnationen har med sina stora tillgångar av olja och naturgas utvecklats till ett av världens rikaste länder.

Geografi och klimat

Norges och Europas nordligaste punkt är Knivskjellodden på Magerøya. Landet ligger i nordvästra Europa med kust mot Atlanten i väster och Norra Ishavet i norr. Landet gränsar till Sverige i öster och till Finland och Ryssland i nordöst.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
323 878 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Sverige, Finland, Ryssland
Huvudstad med antal invånare
Oslo 647 700 (2015)
Övriga större städer
Bergen 275 100, Trondheim 185 000, Stavanger 132 100 (2015)
Högsta berg
Galdhopiggen (2469 m ö h)
Viktiga floder
Glomma
Största sjö
Mjosa
Medelnederbörd/månad
Oslo 90 mm (sept), 36 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Oslo 16 °C (juli), –4 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder. Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också relativt tätbefolkade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
norrmän 96,3%, danskar 0,4%, svenskar 0,3%, övriga 3%
Antal invånare
5 282 223 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
14 (2017)
Andel invånare i städerna
81,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
11,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,9 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
83 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2016)
Förväntad livslängd för män
81 år (2016)
Språk
norska (i form av bokmål eller nynorsk)

Källor

Religion

Drygt sju av tio norrmän är medlemmar av den norska evangelisk-lutherska kyrkan (Den norske kirke), som fram till 2012 var statskyrka. I takt med att invandringen ökat har antalet muslimer blivit fler och numera är islam det näst största trossamfundet. Därefter följer den katolska kyrkan och en rad protestantiska frikyrkor.

Utbildning

I Norge råder skolplikt från 6 till 16 års ålder. Grundskolan är indelad i två stadier: barnskolan från första till sjunde klass och ungdomsskolan från klass åtta till tio. Kommunen ansvarar för den offentliga skolan, som större delen av eleverna går i. Friskolor är inte alls lika vanliga som i Sverige.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
9 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
15,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,7 procent (2015)

Källor

Kultur

Norsk kultur har blivit internationellt känd genom konstnären Edvard Munch (1863–1944), tonsättaren Edvard Grieg (1843–1907), dramatikern Henrik Ibsen (1828–1906) och nobelprisbelönade författare som Sigrid Undset (1882–1949), Knut Hamsun (1859–1952) och Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910).

Äldre historia

På 1000-talet lade Olav Haraldsson grunden till det enade kungariket Norge. 1380 ingicks en dansk-norsk union, som styrdes från Köpenhamn och kom att bestå i fyra sekler. Danmark tvingades avstå Norge till Sverige 1814. Den svensk-norska unionen varade till 1905, då Norge blev självständigt från Sverige.

Modern historia

Under andra världskriget blev Norge ockuperat av Nazityskland. De svåra erfarenheterna av kriget bidrog till att Norge anslöt sig till Nato 1949. Frågan om inträde i EG (senare EU) blev kontroversiell och i två folkomröstningar har norrmännen sagt nej till medlemskap. Sedan 1970-talet har olje- och naturgasutvinning gradvis omvandlat Norge från en fiske- och småbrukarnation till ett av världens rikaste länder.

Politiskt system

Norge är en konstitutionell monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Val till stortinget hålls vart fjärde år. Det är vanligt att landet styrs av minoritetsregeringar.

Demokrati och rättigheter

Norge är en mest robusta demokratierna i världen. De mänskliga rättigheterna är garanterade i grundlagen och efterlevs väl.

Aktuell politik

Norge styrs sedan 2013 av en borgerlig regering med Høyreledaren Erna Solberg som statsminister. Under de första fyra åren regerade  Høyre och det invandringskritiska Fremskrittspartiet ihop. Efter valsegern hösten 2017 utvidgades koalitionen med socialliberala Venstre, och i januari 2019 tilllkom också Kristelig Folkeparti. Ett år senare valde dock Fremskrittspartiet att lämna regeringen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Kongeriket Norge/ Kungariket Norge
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Harald V (1991–)
Regeringschef
statsminister Erna Solberg (2013–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbeiderpartiet 49, Høyre 45, Fremskrittspartiet 27, Senterpartiet 19, Sosialistisk Venstreparti 11, Venstre 8, Kristelig Folkeparti 8, Miljøpartiet De grønne 1, Rødt 1 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbeiderpartiet 55, Høyre 48, Fremskrittspartiet 29, Kristelig Folkeparti 10, Senterpartiet 10, Venstre 9, Sosialistisk Venstreparti 7, Miljøpartiet De Grønne 1 (2013)
Valdeltagande
78 % i stortingsvalet 2013, 78 % i stortingsvalet 2017
Kommande val
stortingsval 2021

Källor

Utrikespolitik och försvar

Det nordiska samarbetet är en hörnsten i norsk utrikespolitik. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för fattiga länders villkor och kamp för den globala miljön. Norska diplomater har gjort insatser som medlare i flera av världens konflikter, bland annat i Mellanöstern. Norge är medlem av Nato men står utanför EU.

Fakta – försvar

Armén
9 350 man (2017)
Flygvapnet
3 600 man (2017)
Flottan
4 300 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,6 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,4 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Norge tillhör världens rikaste länder och har ett omfattande välfärdssystem och generellt hög levnadsstandard bland befolkningen. Ryggraden i ekonomin är en lukrativ olje- och naturgasutvinning i kombination med fiske, sjöfart och turism. Den norska staten har sedan 1990-talet sparat enorma summor oljepengar i en fond för framtida behov. Pengarna har också kunnat användas för att undvika att Norge påverkas alltför negativt av nedgångar i världsekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
81 807 US dollar (2018)
Total BNP
434 751 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,4 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
5,7 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
55,6 procent (2018)
Inflation
2,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
40,0 procent (2018)
Valuta
krona

Källor

Naturtillgångar och energi

Norges i särklass viktigaste naturtillgångar är den olja och naturgas som finns under kontinentalsockeln ute till havs. Landet har de största kända olje- och gasfyndigheterna i Västeuropa, och det är en av världens största exportörer av olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 816 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
23000 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
47 627 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
9,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
57,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Bergigt landskap och kallt klimat har gjort det svårt att bedriva lantbruk i Norge. Mindre än tre procent av landets yta är odlad. Norge var traditionellt småbrukens land med åkrar som klättrade uppför dalgångarnas sluttningar, men på senare decennier har gårdarna blivit färre och större. Fiske, fiskodling och djuruppfödning är de viktigaste näringarna.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
2,7 procent (2016)

Källor

Industri

Norge är högt industrialiserat med mångsidig tillverkning, men rikedomen på skog, fisk och vattenkraft har gett industrin en stark råvaruinriktning. Fjordar, berg och älvar har sporrat norsk ingenjörskonst i byggen av kraftverk, dammar, tunnlar och broar, liksom oljeutvinning lett till storskalig industriproduktion.

Arbetsmarknad

Runt åtta av tio yrkesarbetande norrmän återfinns inom tjänstesektorn, medan industrin sysselsätter omkring en femtedel. Endast ett par procent av arbetsstyrkan försörjer sig på jordbruk och fiske.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,0 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
10,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i. Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd. Den förväntade livslängden är bland de högsta i världen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
7 478 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
41 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Norrmännens kärlek till landets storslagna natur är vanligtvis stark, och fjällturer och vintersport är viktiga inslag i livsstilen. Det norska samhället är relativt jämlikt mellan olika sociala grupper och jämställdheten mellan män och kvinnor, särskilt i arbetslivet, har hunnit jämförelsevis långt.

Svalbard

Den norska ögruppen Svalbard utgörs av Spetsbergen, Björnön, Vitön med flera närliggande öar i Norra Ishavet. Området omfattar 61 022 kvadratkilometer. Klimatet är arktiskt och mer än halva landytan på de bergiga öarna täcks av inlandsis.