Norge

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/norge/

Norge är Europas nordligaste land med ett naturskönt landskap av fjordar och fjäll. Den gamla fiske- och sjöfararnationen har med sina stora tillgångar av olja och naturgas utvecklats till ett av världens rikaste länder.

Norge – Geografi och klimat

Norges och Europas nordligaste punkt är Knivskjellodden på Magerøya. Landet ligger i nordvästra Europa med kust mot Atlanten i väster och Norra Ishavet i norr. Landet gränsar till Sverige i öster och till Finland och Ryssland i nordöst.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
323 878 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Sverige, Finland, Ryssland
Huvudstad med antal invånare
Oslo 1,04 miljoner (inklusive förorter, FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Bergen 275 100, Trondheim 185 000, Stavanger 132 100 (2015)
Högsta berg
Galdhopiggen (2469 m ö h)
Viktiga floder
Glomma
Största sjö
Mjosa
Medelnederbörd/månad
Oslo 90 mm (sept), 36 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Oslo 16 °C (juli), –4 °C (jan)

Källor

Norge – Befolkning och språk

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder. Omkring 40 procent av invånarna bor i området kring huvudstaden Oslo och Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också relativt tätbefolkade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
norrmän 96,3%, danskar 0,4%, svenskar 0,3%, övriga 3%
Antal invånare
5 408 320 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
15 (2020)
Andel invånare i städerna
83 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
9,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,5 procent (2020)
Förväntad livslängd
83 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
norska (i form av bokmål eller nynorsk)

Källor

Norge – Religion

Knappt sju av tio norrmän är medlemmar av den norska evangelisk-lutherska kyrkan (Den norske kirke), som fram till 2012 var statskyrka. Den katolska kyrkan har på senare år ökat sitt medlemsantal och är idag det näst största trossamfundet.

Norge – Utbildning

I Norge råder skolplikt från 6 till 16 års ålder. Grundskolan är indelad i två stadier: barnskolan från första till sjunde klass och ungdomsskolan från klass åtta till tio. Kommunen ansvarar för den offentliga skolan, som större delen av eleverna går i. Friskolor är inte lika vanliga som i Sverige, även om antalet gradvis har ökat sedan millennieskiftet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
9 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,6 procent (2018)

Källor

Norge – Kultur

Norsk kultur har blivit internationellt känd genom konstnären Edvard Munch (1863–1944), tonsättaren Edvard Grieg (1843–1907), dramatikern Henrik Ibsen (1828–1906) och nobelprisbelönade författare som Sigrid Undset (1882–1949), Knut Hamsun (1859–1952) och Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910).

Norge – Äldre historia

På 1000-talet lade Olav Haraldsson grunden till det enade kungariket Norge. 1380 ingicks en dansk-norsk union, som styrdes från Köpenhamn och kom att bestå i fyra sekler. Danmark tvingades avstå Norge till Sverige 1814. Den svensk-norska unionen varade till 1905, då Norge blev självständigt från Sverige.

Norge – Modern historia

Under andra världskriget blev Norge ockuperat av Nazityskland. De svåra erfarenheterna av kriget bidrog till att Norge anslöt sig till Nato 1949. Frågan om inträde i EG (senare EU) blev kontroversiell och i två folkomröstningar har norrmännen sagt nej till medlemskap. Sedan 1970-talet har olje- och naturgasutvinning gradvis omvandlat Norge från en fiske- och småbrukarnation till ett av världens rikaste länder.

Norge – Politiskt system

Norge är en konstitutionell monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Val till stortinget hålls vart fjärde år. Det är vanligt att landet styrs av minoritetsregeringar.

Norge – Demokrati och rättigheter

Norge är en mest robusta demokratierna i världen. De mänskliga rättigheterna är garanterade i grundlagen och efterlevs väl. Civilsamhällesorganisationer kan verka fritt och kritisera politiska beslut. 

Norge – Aktuell politik

Stortingsvalet i september 2021 ledde till ett maktskifte i Norge. Efter  åtta år med Høyreledaren Erna Solberg som statsminister för borgerliga koalitioner segrade det rödgröna blocket i valet. I mitten av oktober bildades en minoritetsregering mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet under ledning av Jonas Gahr Støre.

Fakta – politik

Officiellt namn
Kongeriket Norge/ Konungariket Norge
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Harald V (1991–)
Regeringschef
statsminister Jonas Gahr Støre (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbeiderpartiet 48, Høyre 36, Senterpartiet 28, Fremskrittspartiet 21, Sosialistisk Venstreparti 13, Venstre 8, Rødt 8, Kristelig Folkeparti 3, Miljøpartiet De grønne 3, Pasientfokus 1 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbeiderpartiet 55, Høyre 48, Fremskrittspartiet 29, Kristelig Folkeparti 10, Senterpartiet 10, Venstre 9, Sosialistisk Venstreparti 7, Miljøpartiet De Grønne 1 (2017)
Valdeltagande
77 procent i stortingsvalet 2021
Kommande val
stortingsval 2025

Källor

Norge – Utrikespolitik och försvar

Det nordiska samarbetet är en hörnsten i norsk utrikespolitik. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för fattiga länders villkor och kamp för den globala miljön. Norska diplomater har gjort insatser som medlare i flera av världens konflikter, bland annat i Mellanöstern. Norge är medlem av Nato men står utanför EU.

Fakta – försvar

Armén
8 400 man (2020)
Flygvapnet
3 600 man (2017)
Flottan
4 300 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,9 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,5 procent (2020)

Källor

Norge – Ekonomisk översikt

Norge tillhör världens rikaste länder och har ett omfattande välfärdssystem och generellt hög levnadsstandard bland befolkningen. Ryggraden i ekonomin är en lukrativ olje- och naturgasutvinning i kombination med fiske, sjöfart och turism. Den norska staten har sedan 1990-talet sparat enorma summor oljepengar i en fond för framtida behov. Pengarna har också kunnat användas för att undvika att Norge påverkas alltför negativt av nedgångar i världsekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
67 390 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2021)
Total BNP
362 198 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
25,9 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
60,4 procent (2020)
Inflation
3,5 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
41,4 procent (2020)
Valuta
krona

Källor

Norge – Naturtillgångar, energi och miljö

Norges i särklass viktigaste naturtillgångar är den olja och naturgas som finns under kontinentalsockeln ute till havs. Landet har de största kända olje- och gasfyndigheterna i Västeuropa, och det är en av världens största exportörer av olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 816 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
23000 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
35 950 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,7 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
62,4 procent (2019)

Källor

Norge – Jordbruk och fiske

Bergigt landskap och kallt klimat har gjort det svårt att bedriva lantbruk i Norge. Mindre än tre procent av landets yta är odlad. Norge var traditionellt småbrukens land med åkrar som klättrade uppför dalgångarnas sluttningar, men på senare decennier har gårdarna blivit färre och större. Fiske, fiskodling och djuruppfödning är de viktigaste näringarna.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
2,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
33,4 procent (2020)

Källor

Norge – Industri

Norge är högt industrialiserat med mångsidig tillverkning, men rikedomen på skog, fisk och vattenkraft har gett industrin en stark råvaruinriktning. Fjordar, berg och älvar har sporrat norsk ingenjörskonst i byggen av kraftverk, dammar, tunnlar och broar, liksom oljeutvinning lett till storskalig industriproduktion.

Norge – Sociala förhållanden

Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i. Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd. Den förväntade livslängden är bland de högsta i världen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
8 239 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
41 procent (2020)

Källor

Norge – Seder och bruk

Norrmännens kärlek till landets storslagna natur är vanligtvis stark, och fjällturer och vintersport är viktiga inslag i livsstilen. Det norska samhället är relativt jämlikt mellan olika sociala grupper och jämställdheten mellan män och kvinnor, särskilt i arbetslivet, har hunnit jämförelsevis långt.

Svalbard

Den norska ögruppen Svalbard utgörs av Spetsbergen, Björnön, Vitön med flera närliggande öar i Norra Ishavet. Området omfattar 61 022 kvadratkilometer. Klimatet är arktiskt och mer än halva landytan på de bergiga öarna täcks av inlandsis.