Norge

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/norge/

Norge är Europas nordligaste land med ett naturskönt landskap av fjordar och fjäll. Den gamla fiske- och sjöfararnationen har med sina stora tillgångar av olja och naturgas utvecklats till ett av världens rikaste länder.

Norge – Geografi och klimat

Norges och Europas nordligaste punkt är Knivskjellodden på Magerøya. Landet ligger i nordvästra Europa med kust mot Atlanten i väster och Norra ishavet i norr. Landet gränsar till Sverige i öster och till Finland och Ryssland i nordöst.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
323 878 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Sverige, Finland, Ryssland
Huvudstad med antal invånare
Oslo 709 000 (officiell uppskattning 2023)
Övriga större städer
Bergen 289 100, Trondheim 212 000, Stavanger 146 100, Baerum 130 000 (officiell uppskattning 2023)
Högsta berg
Galdhøpiggen (2 469 m ö h)
Viktiga floder
Glomma
Största sjö
Mjøsa
Medelnederbörd/månad
Oslo 90 mm (sept), 36 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Oslo 16 °C (juli), –4 °C (jan)

Norge – Befolkning och språk

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder. Omkring 40 procent av invånarna bor i området kring huvudstaden Oslo och Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också relativt tätbefolkade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
norrmän 96,3%, danskar 0,4%, svenskar 0,3%, övriga 3%
Antal invånare
5 457 127 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
15 (2020)
Andel invånare i städerna
84 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
9,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
83 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2021)
Förväntad livslängd för män
82 år (2021)
Språk
norska (i form av bokmål eller nynorsk)

Norge – Religion

Knappt sju av tio norrmän är medlemmar av den norska evangelisk-lutherska kyrkan (Den norske kirke), som fram till 2012 var statskyrka. Den katolska kyrkan har på senare år ökat sitt medlemsantal och är idag det näst största trossamfundet.

Norge – Utbildning

I Norge råder skolplikt från 6 till 16 års ålder. Grundskolan är indelad i två stadier: barnskolan från första till sjunde klass och ungdomsskolan från klass åtta till tio. Kommunen ansvarar för den offentliga skolan, som större delen av eleverna går i. Friskolor är inte lika vanliga som i Sverige, även om antalet gradvis har ökat sedan millennieskiftet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
9 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,1 procent (2020)

Norge – Sociala förhållanden

Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i. Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd. Den förväntade livslängden är bland de högsta i världen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
5 816 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
23 000 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
46,12 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
8,57 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
36 177 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 343 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Norge – Kultur

Norsk kultur har blivit internationellt känd på en rad olika områden genom namn som konstnären Edvard Munch, tonsättaren Edvard Grieg och dramatikern Henrik Ibsen och flera nobelprisbelönade författare.

Norge – Seder och bruk

Norrmännens kärlek till landets storslagna natur är vanligtvis stark, och fjällturer och vintersport är viktiga inslag i livsstilen. Det norska samhället är relativt jämlikt mellan olika sociala grupper och jämställdheten mellan män och kvinnor, särskilt i arbetslivet, har hunnit jämförelsevis långt.

Norge – Äldre historia

På 1000-talet lade Olav Haraldsson grunden till det enade kungariket Norge. 1380 ingicks en dansk-norsk union, som styrdes från Köpenhamn och kom att bestå i fyra sekler. Danmark tvingades avstå Norge till Sverige 1814. Den svensk-norska unionen varade till 1905, då Norge blev självständigt från Sverige.

Norge – Modern historia

Under andra världskriget blev Norge ockuperat av Nazityskland. De svåra erfarenheterna av kriget bidrog till att Norge anslöt sig till Nato 1949. Frågan om inträde i EG (senare EU) blev kontroversiell och i två folkomröstningar har norrmännen sagt nej till medlemskap. Sedan 1970-talet har olje- och naturgasutvinning gradvis omvandlat Norge från en fiske- och småbrukarnation till ett av världens rikaste länder.

Norge – Politiskt system

Norge är en konstitutionell monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Val till stortinget hålls vart fjärde år. Det är vanligt att landet styrs av minoritetsregeringar.

Norge – Demokrati och rättigheter

Norge är en mest robusta demokratierna i världen. De mänskliga rättigheterna är garanterade i grundlagen och efterlevs väl. Civilsamhällesorganisationer kan verka fritt och kritisera politiska beslut. 

Norge – Aktuell politik

Norge är en konstitutionell monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Stortingsvalet 2021 ledde till maktskifte när det rödgröna blocket segrade efter åtta år med Høyreledaren Erna Solberg som statsminister för borgerliga koalitioner. I dag leder Arbeiderpartiledaren Jonas Gahr Støre en minoritetsregering mellan det egna partiet och Senterpartiet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Kongeriket Norge/ Konungariket Norge
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Harald V (1991–)
Regeringschef
statsminister Jonas Gahr Støre (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbeiderpartiet 48, Høyre 36, Senterpartiet 28, Fremskrittspartiet 21, Sosialistisk Venstreparti 13, Venstre 8, Rødt 8, Kristelig Folkeparti 3, Miljøpartiet De grønne 3, Pasientfokus 1 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbeiderpartiet 55, Høyre 48, Fremskrittspartiet 29, Kristelig Folkeparti 10, Senterpartiet 10, Venstre 9, Sosialistisk Venstreparti 7, Miljøpartiet De Grønne 1 (2017)
Valdeltagande
77 procent i stortingsvalet 2021
Kommande val
stortingsval 2025

Norge – Utrikespolitik och försvar

Det nordiska samarbetet är en hörnsten i norsk utrikespolitik. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för fattiga länders villkor och kamp för den globala miljön. Norska diplomater har gjort insatser som medlare i flera av världens konflikter, bland annat i Mellanöstern. Norge är medlem av Nato men står utanför EU.

Fakta – försvar

Armén
8 300 man (2022) 1
Flygvapnet
4 300 man (2022) 2
Flottan
4 600 man (2022) 3
Militärutgifter i andel av BNP
1,84 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,6 procent (2021)
1. inklusive 4 400 värnpliktiga
2. inklusive 1400 värnpliktiga
3. inklusive 2 250 värnpliktiga

Norge – Ekonomisk översikt

Norge tillhör världens rikaste länder och har ett omfattande välfärdssystem och generellt hög levnadsstandard bland befolkningen. Ryggraden i ekonomin är en lukrativ olje- och naturgasutvinning i kombination med fiske, sjöfart och turism. Den norska staten har sedan 1990-talet sparat enorma summor oljepengar i en fond för framtida behov. Pengarna har också kunnat användas för att undvika att Norge påverkas alltför negativt av nedgångar i världsekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
106 149 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,3 procent (2022)
Total BNP
579 267 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
48,7 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
42,1 procent (2022)
Inflation
4,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
39,6 procent (2022)
Valuta
krona
Varuexport
249 805 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
105 545 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
175,4 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
61 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, naturgas, metaller, maskiner, fisk, kemiska produkter
Största handelspartner
Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Danmark

Norge – Naturtillgångar, energi och miljö

Till Norges viktigaste naturtillgångar hör olja och fossilgas som finns under kontinentalsockeln ute till havs. Även tillgången på vattenkraft är stor och täcker större delen av elförsörjningen. Landet strävar efter att sänka utsläppen av växthusgaser bland annat genom att stödja användning av eldrivna fordon och utveckla tekniker för att lagra koldioxid.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
5 816 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
23 000 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
46,12 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
8,57 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
36 177 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 343 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Norge – Jordbruk och fiske

Bergigt landskap och kallt klimat har gjort det svårt att bedriva lantbruk i Norge. Mindre än tre procent av landets yta är odlad. Norge var traditionellt småbrukens land med åkrar som klättrade uppför dalgångarnas sluttningar, men på senare decennier har gårdarna blivit färre och större. Fiske, fiskodling och djuruppfödning är de viktigaste näringarna.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
2,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
33,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
48,7 procent (2022)

Norge – Industri

Norge är högt industrialiserat med mångsidig tillverkning, men rikedomen på skog, fisk och vattenkraft har gett industrin en stark råvaruinriktning. Fjordar, berg och älvar har sporrat norsk ingenjörskonst i byggen av kraftverk, dammar, tunnlar och broar, liksom oljeutvinning lett till storskalig industriproduktion.

Svalbard

Den norska ögruppen Svalbard utgörs av Spetsbergen, Björnön, Vitön med flera närliggande öar i Norra Ishavet. Området omfattar 61 022 kvadratkilometer. Klimatet är arktiskt och mer än halva landytan på de bergiga öarna täcks av inlandsis.