Nederländerna

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/nederlanderna/

Nederländerna kallas ofta Holland efter sin historiskt dominerande region vid kusten mot Nordsjön. Mer än en fjärdedel av ytan i ”de låga länderna” ligger under havsnivån. Nederländerna är en ledande handelsnation och Rotterdam har en av världens största hamnar. Koalitionsregeringar leder normalt landet. Den tidigare toleranta nationen har nu ett starkt inflytande av främlingsfientlighet.

Nederländerna – Geografi och klimat

Nederländerna som ligger vid Nordsjön har till stor del återvunnits ur havet. Nästan en fjärdedel av landet ligger under havsnivån – namnet Nederländerna betyder ”de låga länderna”. Landet kallas dock ofta Holland efter sin historiskt dominerande region. Till ytan är Nederländerna något större än Småland.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
41 526 km2 (2020)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tyskland, Belgien
Huvudstad med antal invånare
Amsterdam 776 000 (regering och parlament har dock säte i Haag med 490 000 invånare) (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Rotterdam 576 000, Utrecht 311 000, Eindhoven 225 000, Tilburg 210 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Vaalserberg (321 m ö h)
Viktiga floder
Lek, Waal och IJssel (vilka tillsammans utgör Nederrijn, d v s Rhens delta) samt Maas och Schelde
Största sjö
Ijsselmeer
Medelnederbörd/månad
80 mm (juli), 73 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
17 °C (juli), 2 °C (jan)

Källor

Nederländerna – Befolkning och språk

Nederländerna är ett av världens tätast befolkade länder. Närmare hälften av befolkningen bor dessutom på en femtedel av landets yta, inom det i stort sett sammanhängande stadsområde i väster som kallas Randstad Holland.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
nederländare ca 90 % (varav 2,5 % är friser), utlandsfödda ca 10 % (främst turkar, surinamer och marockaner)
Antal invånare
17 332 850 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
511 (2018)
Andel invånare i städerna
91,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
82 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
nederländska är officiellt språk 1
1. minoritetsspråket frisiska har en särställning i provinsen Friesland

Källor

Nederländerna – Religion

Katolikerna är något fler än protestanterna i Nederländerna. Religionen har traditionellt spelat en viktig roll, ända in på 1960-talet styrdes invånarnas politiska ställningstaganden ofta av vilken kyrka de tillhörde. Idag identifierar sig halva befolkningen inte med något religiöst samfund alls.

Nederländerna – Utbildning

Barn i Nederländerna har skolplikt 5 till 16 års ålder och därefter på deltid i ytterligare två år. I stort sett alla barn börjar dock skolan redan vid 4 års ålder.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,3 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,5 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,0 procent (2015)

Källor

Nederländerna – Kultur

Nederländsk kultur är världsberömd framför allt för sina målare. Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel den äldre, Peter Paul Rubens, Rembrandt och Jan Vermeer är några välbekanta namn från 1500- och 1600-talet. Under de senaste århundradena har namn som Vincent van Gogh, Piet Mondriaan samt Karel Appel och Constant Nieuwenhuys inom avantgardistgruppen Cobra gjort sig kända.

Nederländerna – Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är relativt fri från konflikter och präglas av överenskommelser i samförstånd. Fackföreningsrörelsen har sedan 1980-talet i utbyte mot kortad arbetstid och andra förmåner gått med på att begränsa löneökningarna och låta arbetsmarknaden och arbetstiden bli mer flexibel.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
7,0 procent (2019)

Källor

Nederländerna – Sociala förhållanden

Nederländerna har ett av de mest heltäckande socialförsäkringssystemen inom EU. Systemet betalas med statliga medel, med arbetsgivaravgifter och med avgifter från individen. En stor andel av befolkningen tar emot någon form av bidrag.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 742 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
33 procent (2020)

Källor

Nederländerna – Seder och bruk

Nederländerna är precis som Sverige ett förhållandevis rikt och jämställt land och sättet att umgås och många sedvänjor är likartade. Vett och etikett som fungerar i Sverige fungerar ofta bra också i Nederländerna.

Nederländerna – Äldre historia

Området för dagens Nederländerna har under tidernas lopp erövrats av en rad olika folk. Det ingick länge i tysk-romerska riket men hamnade under Spanien 1556. Efter ett långt uppror, under bland andra Vilhelm av Oranien, erkändes Nederländernas självständighet i Westfaliska freden 1648. Landet utvecklades till en handels- och sjöfartsnation med kolonier i Sydöstasien, Karibien och Afrika. Under de två världskrigen förklarade sig Nederländerna neutralt men ockuperades av Nazityskland 1940.

Nederländerna – Modern historia

Under perioden efter andra världskriget utvecklades Nederländerna till ett välfärdssamhälle där olika religiösa grupper hade stort inflytande. Efter hand blev landets kolonier självständiga. Nederländerna var en av grundarna till försvarsalliansen Nato 1949 och till EU:s föregångare Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952. Under efterkrigstiden har en rad koalitionsregeringar styrt, bestående främst av kristdemokrater, högerliberaler och socialdemokrater.

Nederländerna – Politiskt system

Nederländerna är en monarki där monarken främst har en symbolisk funktion som statschef. Den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, och regeringen som tillsätts utifrån parlamentets sammansättning. Det finns ingen spärr för småpartier i parlamentet, vilket gör att det ofta tar lång tid att få ihop en regeringskoalition efter ett val.

Nederländerna – Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är starka i Nederländerna som sedan länge är en stabil välfärdsstat. Landet är ett av de högst rankade i världen i fråga om pressfrihet.

Nederländerna – Aktuell politik

Mark Rutte är premiärminister i Nederländerna sedan 2010 och efter en ny valseger i mars 2021 väntas hans högerliberala VVD bli ledande parti i en fjärde koalitionsregering. Mark Rutte själv säger att han orkar med tio år till som regeringschef.

Fakta – politik

Officiellt namn
Koninkrijk der Nederlanden/ Konungariket Nederländerna
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Willem-Alexander (2013–)
Regeringschef
premiärminister Mark Rutte (2010–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkpartiet för frihet och demokrati (VVD) 34, Demokrater 66 (D66) 24, Frihetspartiet (PVV) 17, Kristdemokratiskt upprop (CDA) 15, Socialistpartiet (SP) 9, Arbetarpartiet (PVDA) 9, Gröna vänstern (GL) 8, Forum för demokrati (FVD) 8, Djurpartiet (PVDD) 6, Kristliga unionen (CU) 5, övriga 15 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkpartiet för frihet och demokrati (VVD) 33, Frihetspartiet (PVV) 20, Kristdemokratiskt upprop (CDA) 19, Demokrater 66 19, Gröna vänstern (GL) 14, Socialistpartiet (SP) 14, Arbetarpartiet (PVDA) 9, Kristliga unionen (CU) 5, Djurpartiet (PVDD) 5, övriga 12 (2017)
Valdeltagande
79,3 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
parlamentsval 2025
1. leder övergångsregering sedan januari 2021

Källor

Nederländerna – Utrikespolitik och försvar

Nederländernas relationer till omvärlden präglas av medlemskapet i EU och militäralliansen Nato. Ett centralt tema i utrikespolitiken är också arbetet med att stödja ekonomisk utveckling och stärka de mänskliga rättigheterna i världen.

Fakta – försvar

Armén
18 860 man (2017)
Flygvapnet
8 050 man (2017)
Flottan
8 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,3 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,1 procent (2019)

Källor

Nederländerna – Ekonomisk översikt

Trots sin relativa litenhet är Nederländerna en av världens största handelsnationer. Utrikeshandel utgör basen i ekonomin. En stor del av export från och import till EU-marknaden går via Nederländerna: Rotterdam har Europas största hamn, och Amsterdam-Schiphol är en av de viktigaste flygplatserna i världsdelen. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
53 024 US dollar (2018)
Total BNP
913 658 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,8 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
11,1 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
69,9 procent (2018)
Inflation
2,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
52,4 procent (2018)
Valuta
euro 1
Varuexport
574 585 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
487 245 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
99 063 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
150 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
maskiner, transportutrustning, kemiska produkter, naturgas, livsmedel
Största handelspartner
Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Kina, Italien
1. 1 euro=100 cent

Källor

Nederländerna – Naturtillgångar, energi och miljö

Nederländerna har få naturtillgångar, med undantag för naturgas och bördig jord. Det finns också små oljefyndigheter, främst i Nordsjön. Därutöver utvinns salt, kalksten och sand. Beroendet av fossila bränslen är fortfarande stort.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
4 233 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
6713 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
170 780 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
10,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
5,9 procent (2015)

Källor

Nederländerna – Jordbruk och fiske

Nederländerna har länge varit känt för sitt intensiva och högt mekaniserade jordbruk. I mer än 300 år har jordbruket försett den egna befolkningen med mat och kunnat exportera produkter, ofta med importerat utsäde och djurfoder.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
53,3 procent (2016)

Källor

Nederländerna – Industri

Industrin betyder mindre för Nederländernas ekonomi än sektorn gör i många jämförbara stater. Störst inom tillverkningsindustrin är framställningen av livsmedel. Den kemitekniska industrin med produkter som färg och tvättmedel är också betydande, liksom den petrokemiska industrin, med stora raffinaderier vid Rotterdams hamn.