Nederländerna

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/nederlanderna/

Nederländerna kallas ofta Holland efter sin historiskt dominerande region vid kusten mot Nordsjön. Mer än en fjärdedel av ytan i ”de låga länderna” ligger under havsnivån. Nederländerna är en ledande handelsnation och Rotterdam har en av världens största hamnar. Koalitionsregeringar leder normalt landet. Den tidigare toleranta nationen har nu ett starkt inflytande av främlingsfientlighet.

Nederländerna – Geografi och klimat

Nederländerna som ligger vid Nordsjön har till stor del återvunnits ur havet. Minst en fjärdedel av landet ligger under medelhavsnivån namnet Nederländerna betyder ”de låga länderna”. Landet kallas dock ofta Holland efter sin historiskt dominerande region. Kustklimat råder, med milda vintrar och svala somrar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
41 526 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tyskland, Belgien
Huvudstad med antal invånare
Amsterdam 873 300 (regering och parlament har dock säte i Haag med 548 300 invånare) (2021)
Övriga större städer
Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg
Högsta berg
Vaalserberg (321 m ö h)
Viktiga floder
Lek, Waal och IJssel (vilka tillsammans utgör Nederrijn, d v s Rhens delta) samt Maas och Schelde
Största sjö
Ijsselmeer
Medelnederbörd/månad
80 mm (juli), 73 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
17 °C (juli), 2 °C (jan)

Källor

Nederländerna – Befolkning och språk

Nederländerna är ett av världens tätast befolkade länder. Närmare hälften av befolkningen bor dessutom på en femtedel av landets yta, inom det i stort sett sammanhängande stadsområde i väster som kallas Randstad Holland.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
nederländare ca 90 % (varav 2,5 % är friser), utlandsfödda ca 10 % (främst turkar, surinamer och marockaner)
Antal invånare
17 703 090 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
518 (2020)
Andel invånare i städerna
93 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
9,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,6 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,3 procent (2022)
Förväntad livslängd
81 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2021)
Förväntad livslängd för män
80 år (2021)
Språk
nederländska är officiellt språk 1
1. minoritetsspråket frisiska har en särställning i provinsen Friesland

Källor

Nederländerna – Religion

Katolikerna är något fler än protestanterna i Nederländerna. Religionen har traditionellt spelat en viktig roll, ända in på 1960-talet styrdes invånarnas politiska ställningstaganden ofta av vilken kyrka de tillhörde. Idag identifierar sig halva befolkningen inte med något religiöst samfund alls.

Nederländerna – Utbildning

Barn i Nederländerna har skolplikt från 5 till 16 års ålder och därefter på deltid i ytterligare två år. I stort sett alla barn börjar dock skolan redan vid 4 års ålder.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,0 procent (2020)

Källor

Nederländerna – Kultur

Nederländsk kultur är världsberömd framför allt för sina målare. Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel den äldre, Peter Paul Rubens, Rembrandt och Jan Vermeer är några välbekanta namn från 1500- och 1600-talet. Under de senaste århundradena har namn som Vincent van Gogh, Piet Mondriaan samt Karel Appel och Constant Nieuwenhuys inom avantgardistgruppen Cobra gjort sig kända.

Nederländerna – Sociala förhållanden

Nederländerna har ett av de mest heltäckande socialförsäkringssystemen inom EU. Systemet betalas med statliga medel, med arbetsgivaravgifter och med avgifter från individen. En stor andel av befolkningen tar emot någon form av bidrag.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av befolkningen som har tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,2 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
6 531 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
41 procent (2022)

Källor

Nederländerna – Seder och bruk

Nederländerna är precis som Sverige ett förhållandevis rikt och jämställt land och sättet att umgås och många sedvänjor är likartade. Vett och etikett som fungerar i Sverige fungerar ofta bra också i Nederländerna.

Nederländerna – Äldre historia

Området för dagens Nederländerna har under tidernas lopp erövrats av en rad olika folk. Det ingick länge i tysk-romerska riket men hamnade under Spanien 1556. Efter ett långt uppror, under bland andra Vilhelm av Oranien, erkändes Nederländernas självständighet i Westfaliska freden 1648. Landet utvecklades till en handels- och sjöfartsnation med kolonier i Sydöstasien, Karibien och Afrika. Under de två världskrigen förklarade sig Nederländerna neutralt men ockuperades av Nazityskland 1940.

Nederländerna – Modern historia

Under perioden efter andra världskriget utvecklades Nederländerna till ett välfärdssamhälle där olika religiösa grupper hade stort inflytande. Efter hand blev landets kolonier självständiga. Nederländerna var en av grundarna till försvarsalliansen Nato 1949 och till EU:s föregångare Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952. Under efterkrigstiden har en rad koalitionsregeringar styrt, bestående främst av kristdemokrater, högerliberaler och socialdemokrater.

Nederländerna – Politiskt system

Nederländerna är en monarki där monarken främst har en symbolisk funktion som statschef. Den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, och regeringen som tillsätts utifrån parlamentets sammansättning. Det finns ingen spärr för småpartier i parlamentet, vilket bidrar till att det ofta tar lång tid att få ihop en regeringskoalition efter ett val.

Nederländerna – Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är starka i Nederländerna som sedan länge är en stabil välfärdsstat. Landet är ett av högst rankade länderna i världen gällande politiska och medborgerliga rättigheter samt pressfrihet och rättsstatens funktioner.

Nederländerna – Aktuell politik

Mark Rutte är premiärminister i Nederländerna sedan 2010 och hans högerliberala parti VVD är störst i parlamentet. Rutte bildade sin fjärde koalitionsregering efter ännu en valseger 2021. Men i juli 2023 sprack fyrpartikoalitionen och ett nytt val väntar nu i november.

Fakta – politik

Officiellt namn
Koninkrijk der Nederlanden/ Konungariket Nederländerna
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Willem-Alexander (2013–)
Regeringschef
premiärminister Mark Rutte (2010–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkpartiet för frihet och demokrati (VVD) 34, Demokrater 66 (D66) 24, Frihetspartiet (PVV) 17, Kristdemokratiskt upprop (CDA) 15, Socialistpartiet (SP) 9, Arbetarpartiet (PVDA) 9, Gröna vänstern (GL) 8, Forum för demokrati (FVD) 8, Djurpartiet (PVDD) 6, Kristliga unionen (CU) 5, övriga 15 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkpartiet för frihet och demokrati (VVD) 33, Frihetspartiet (PVV) 20, Kristdemokratiskt upprop (CDA) 19, Demokrater 66 19, Gröna vänstern (GL) 14, Socialistpartiet (SP) 14, Arbetarpartiet (PVDA) 9, Kristliga unionen (CU) 5, Djurpartiet (PVDD) 5, övriga 12 (2017)
Valdeltagande
79,3 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
parlamentsval 22 november 2023 (nyval)
1. leder övergångsregering sedan juli 2023

Källor

Nederländerna – Utrikespolitik och försvar

Nederländernas relationer till omvärlden präglas av medlemskapet i EU och militäralliansen Nato. Ett centralt tema i utrikespolitiken är också arbetet med att stödja ekonomisk utveckling och stärka de mänskliga rättigheterna i världen.

Fakta – försvar

Armén
15 350 man (2020)
Flygvapnet
8 050 man (2018)
Flottan
8 500 man (2017)
Militärutgifter i andel av BNP
1,42 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,9 procent (2021)

Källor

Nederländerna – Ekonomisk översikt

Trots sin relativa litenhet är Nederländerna en av världens största handelsnationer. Utrikeshandel utgör basen i ekonomin. En stor del av export från och import till EU-marknaden går via Nederländerna: Rotterdam har Europas största hamn, och Amsterdam-Schiphol är en av de viktigaste flygplatserna i världsdelen. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
55 985 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,5 procent (2022)
Total BNP
991 115 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2022)
Industrins andel av BNP
18,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
68,8 procent (2022)
Inflation
12,0 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
48,5 procent (2022)
Valuta
euro 1
Varuexport
965 518 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
898 536 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
73,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
188 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
maskiner, transportutrustning, kemiska produkter, naturgas, livsmedel
Största handelspartner
Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Kina, Italien
1. 1 euro=100 cent

Källor

Nederländerna – Naturtillgångar, energi och miljö

Nederländerna har få naturtillgångar, med undantag för fossilgas och bördig jord. Beroendet av fossila bränslen är fortfarande stort. Landet är sårbart för konsekvenser av klimatförändringarna eftersom delar av det ligger under havsytan och riskerar att översvämmas.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
4 233 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
6713 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av koldioxid totalt
130 315 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
15 201 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)
Andel energi från förnybara källor
10,8 procent (2020)

Källor

Nederländerna – Jordbruk och industri

Nederländerna har länge varit känt för sitt intensiva och högt mekaniserade jordbruk. I mer än 300 år har jordbruket försett den egna befolkningen med mat och kunnat exportera produkter, ofta med importerat utsäde och djurfoder. Industrin betyder mindre för Nederländernas ekonomi än sektorn gör i många jämförbara stater.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
11,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
18,9 procent (2022)

Källor