Monaco

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/monaco/

Kasinospel och jetsetliv präglar bilden av Monaco, världens näst minsta stat. Furstendömet vid den franska Medelhavskusten styrs sedan medeltiden av ätten Grimaldi. Prins Rainiers giftermål 1956 med den amerikanska filmstjärnan Grace Kelly satte Monaco på kartan. Ställningen som skatteparadis och anklagelser om penningtvätt har orsakat visst gnissel i relationerna med omvärlden.

Geografi och klimat

Furstendömet Monaco ligger vid Medelhavet i sydöstra Frankrike, helt nära gränsen till Italien. Det är bara två kvadratkilometer stort och därmed världens näst minsta självständiga stat, efter Vatikanen.

Yta
2 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Frankrike
Huvudstad med antal invånare
finns ingen
Övriga större städer
Monaco består av en sammanhängande stadsbebyggelse
Högsta berg
Chemin des Révoirés (162 m ö h)
Viktiga floder
Vésubie

Källor

Befolkning och språk

Monaco har drygt 38 000 invånare. Eftersom landet är så litet – hela ytan består av stadsbebyggelse – är befolkningstätheten den högsta bland världens länder, närmare 20 000 per kvadratkilometer. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
fransmän 28,4 %, monegasker 21,6 %, italienare 18,7 %, britter 7,5 %, övriga 23,8 % (folkräkning 2008)
Antal invånare
38 695 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
19 348 (2017)
Andel invånare i städerna
100,0 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
7,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2017)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. monegaskiska är nationellt språk

Källor

Religion

Nio av tio av Monacos invånare tillhör den romersk-katolska kyrkan som också är statskyrka. Religionsfrihet råder.

Utbildning

Monaco har samma skolsystem som Frankrike. Efter den frivilliga förskolan är skolgången obligatorisk för åldersgrupperna 6 till 16 år.

Fakta – utbildning

Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
7,0 procent (2017)

Källor

Kultur

Det franska och italienska kulturlivet dominerar i furstendömet, av geografiska skäl och eftersom majoriteten av de bosatta kommer från grannländerna.

Massmedier

Yttrandefrihet garanteras i författningen, men vissa restriktioner finns för vad massmedierna tillåts säga om furstefamiljen. Inhemska dagstidningar saknas.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
97 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
85 (2018)

Källor

Äldre historia

Furstendömet uppstod 1297 när släkten Grimaldi intog området. Det hamnade senare i omgångar under olika utländska härskare. Monaco blev självständigt 1861, om än nära knutet till Frankrike. Första världskriget klarade sig furstendömet undan, men det ockuperades under andra världskriget. Ätten Grimaldi har förblivit Monacos härskare.

Modern historia

Furst Rainier III tillträdde 1949 och satte furstendömet på kartan internationellt när han 1956 gifte sig med den amerikanska filmstjärnan Grace Kelly. Monaco fick en ny författning 1962. Den traditionella texten om att furstens makt var given av Gud avlägsnades, och även kvinnor fick rösträtt. År 2002 ändrades grundlagen på nytt; ett utökat parlament fick större inflytande, rösträttsåldern sänktes och kvinnlig tronföljd infördes.

Politiskt system

Monaco är en monarki där regenten, fursten, tar en aktiv del i regeringsarbetet. Fursten tillsätter regeringen och delar lagstiftningsansvaret med det folkvalda parlamentet. Furstetiteln går i arv inom ätten Grimaldi sedan 1297. 

Aktuell politik

När den 81-årige furst Rainier avled 2005 efterträddes han av sin son, Albert, som då var 47 år. Samma år ingick Monaco ett avtal med EU som gjorde det möjligt för unionen att få information om kriminellas bankkonton i Monaco. EU fick även rätt att ta ut skatt på räntan på EU-medborgares konton i Monaco. År 2009 ströks Monaco från den ”svarta listan” över skatteparadis.

Fakta – politik

Officiellt namn
Principauté de Monaco/ Furstendömet Monaco
Statsskick
monarki (furstendöme), enhetsstat
Statschef
furst Albert II (2005–)
Regeringschef
statsminister Serge Telle (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Prioritet Monaco 24, Horisont Monaco 2, Monegaskiska unionen 1 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Horisont Monaco 20, Union Monaco 3, Renässanslistan 1 (2013)
Valdeltagande
70 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

För Monaco är relationerna till Frankrike av största betydelse. Frankrike ansvarar för Monacos försvar och har lovat att skydda landets oberoende. Monaco är inte medlem i EU, men använder euron och är till stor del ekonomiskt integrerat med EU genom sin tullunion med Frankrike.

Ekonomisk översikt

Finans, handel och turism är de viktigaste inkomstkällorna för Monaco, som sedan länge är känt som ett skatte- och spelparadis. Furstendömets välstånd grundlades med kasinoverksamhet som inleddes på 1800-talet. De låga skatterna lockar såväl välbärgade individer som företag till landet.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
166 726 US dollar (2017)
Total BNP
6 401 miljoner US dollar (2017)
BNP-tillväxt
-3,5 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
81,7 procent (2016)
Valuta
euro 1
1. 1 euro=100 cent

Källor

Naturtillgångar och energi

Monaco saknar naturtillgångar i egentlig mening, men i övrigt kan det geografiska läget och klimatet ses som tillgångar. Den energi som förbrukas är importerad. Frankrike förser Monaco med elektricitet.

Jordbruk och fiske

Jordbruksmark saknas i Monaco, men en viss trädgårdsodling av bland annat grönsaker förekommer. Även det kommersiella fisket är minimalt, men en utlandsägd fiskodling finns utanför kusten.

Industri

I furstendömet finns viss lätt industri som tillverkar främst läkemedel, kosmetika och plastvaror. Sektorn står för runt en tiondel av bruttonationalprodukten (BNP). Omkring 100 små industriföretag sysselsätter 3 000 personer.

Arbetsmarknad

Monaco har fler löntagare än invånare. Nästan tre fjärdedelar av arbetsstyrkan reser varje dag in i landet från Frankrike eller Italien.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Monaco är hög, och kan jämföras med mer välbärgade områden i Frankrike och Italien. Socialförsäkringssystemet ger rätt till sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning. Utländska medborgare måste bo i landet i fem år innan de omfattas av sociala förmåner. Många av de inflyttade har privata försäkringar av olika slag.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 940 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
33 procent (2018)

Källor

Kommunikationer

En knappt två kilometer lång järnväg som drivs av det franska järnvägsbolaget SNCF går i tunnel under Monaco, i öst-västlig riktning.

Turism

Turistnäringen står för runt en fjärdedel av statens inkomster i Monaco. Det finns ett antal hotell, varav flera i högsta lyxklass, men en stor del av turisterna övernattar inte i landet. Förutom kasinot lockar Oceanografiska museet, ett världsberömt forskningsinstitut med ett enormt akvarium.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
336 000 (2016)

Källor