Liechtenstein

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/liechtenstein/

Inklämt mellan Schweiz och Österrike i Alperna ligger det lilla furstendömet Liechtenstein. Ställningen som finanscentrum och skatteparadis har gjort det till ett av världens rikaste länder räknat per invånare. Efter kraftiga påtryckningar från omvärlden har man dock på senare år tvingats lätta på banksekretessen. Till skillnad från andra europeiska monarker har fursten stor makt. Han kan själv tillsätta och avsätta regeringen och lägga in veto mot lagförslag.

Geografi och klimat

Furstendömet Liechtenstein ligger i övre Rhendalen i Alperna, mellan Schweiz och Österrike. Det mäter två och en halv mil på längden och som mest dryga halvmilen på bredden.

Yta
160 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Österrike, Schweiz
Huvudstad med antal invånare
Vaduz 5 200 (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Schaan 5 800, Triesen 4 700 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Vorder Grauspitz (2 599 m ö h)
Viktiga floder
Rhen

Källor

Befolkning och språk

En tredjedel av Liechtensteins invånare är utländska medborgare. Vid sidan av de utlänningar som bor i landet arbetspendlar omkring 20 000 människor till furstendömet från grannländer. Tyska är officiellt språk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
liechtensteinare 67 %, schweizare 10 %, österrikare 5,7 %, tyskar 3,4 %, italienare och övriga 9,9 % (2011)
Antal invånare
37 922 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
237 (2017)
Andel invånare i städerna
14,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,4 antal födda barn per kvinna (2016)
Förväntad livslängd
83 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2016)
Förväntad livslängd för män
81 år (2016)
Språk
tyska är officiellt språk 1
1. den tyska dialekten alemanniska används i dagligt tal

Källor

Religion

Katolska kyrkan är statskyrka i Liechtenstein och drygt tre av fyra invånare är katoliker. Religionsfrihet råder och även protestantiska och muslimska samfund får statligt stöd.

Utbildning

Barnen i Liechtenstein börjar skolan vid sex års ålder och har skolplikt i nio år. Redan efter de första fem åren delas barnen in i olika klasser med yrkes- eller studieförberedande inriktning.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
92,1 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
8 (2016)

Källor

Kultur

Traditionell och modern kultur är i huvudsak densamma som i grannländerna.

Massmedier

Press- och yttrandefrihet gäller enligt grundlagen och respekteras över lag väl. Det finns två dagstidningar, Liechtensteiner Vaterland och Liechtensteiner Volksblatt.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
98 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
125 (2018)

Källor

Äldre historia

Grevskapet Liechtenstein bildades 1719 när en österrikisk furstefamilj med namnet Liechtenstein köpt två grevskap som slogs samman. Området ingick i det vidsträckta tysk-romerska riket. Landet blev helt självständigt 1866. Från mitten av 1800-talet hade Liechtenstein nära kontakter med Österrike, men från 1920-talet har Schweiz varit närmsta samarbetspartner.

Modern historia

Under efterkrigstiden har Liechtenstein utvecklats från jordbruksnation till välmående industrination och ett viktigt finanscentrum. Politiken har helt dominerats av två borgerliga partier som i allmänhet har bildat koalitionsregeringar.

Politiskt system

Liechtenstein är en konstitutionell monarki där statschefens titel är furste. Landet har ett parlamentariskt styrelseskick med inslag av direktdemokrati. Samtidigt är Liechtenstein Europas enda monarki där en stor del av makten fortfarande ligger hos regenten.

Aktuell politik

Politiken i Liechtenstein präglas av stabilitet. Två partier växlar som största parti och de bildar i allmänhet koalitionsregering tillsammans. Båda är konservativa, även om Fosterlandsunionen (VU) är något mer liberalt än Progressiva framstegspartiet (FBP). Partierna behöll majoriteten i parlamentet efter valet 2017, men de förlorade röster till det populistiska De oberoende.

Fakta – politik

Officiellt namn
Fürstentum Liechtenstein/ Furstendömet Liechtenstein
Statsskick
monarki (furstendöme), enhetsstat
Statschef
furst Hans-Adam II (1989–)
Regeringschef
premiärminister Adrian Hasler (2013–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Progressiva medborgarpartiet 9, Fosterlandsunionen 8, De oberoende 5, Fria listan 3 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Progressiva medborgarpartiet 10, Fosterlandsunionen 8, De oberoende 4, Fria listan 3 (2013)
Valdeltagande
78 % i parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2021

Källor

Utrikespolitik och försvar

Liechtenstein har nära samarbete med Schweiz. Sedan 1920-talet delar länderna valuta och postväsende, och de har gemensamma tullar mot omvärlden. Schweiz ansvarar också för försvaret, och står för Liechtensteins officiella representation i flera länder. Furstendömet har dock egna beskickningar i grannländerna samt i Washington.

Ekonomisk översikt

Liechtenstein är ett av världens rikaste länder mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Siffran är emellertid inte riktigt entydig, eftersom mer än halva arbetsstyrkan bor i något av grannländerna. Ekonomin är nära knuten till Schweiz.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
165 028 US dollar (2016)
Total BNP
6 215 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
-1,2 procent (2009)
Valuta
schweizerfranc

Källor

Naturtillgångar och energi

Furstendömet har inga mineraler eller andra naturtillgångar av ekonomisk betydelse. Energibehovet täcks nästan helt genom import, och den består av naturgas, el, eldningsolja samt bensin och diesel.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
44 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
63,1 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Liechtenstein har på några årtionden förvandlats från jordbruksstat till industrination. Idag är jordbruket helt beroende av subventioner från staten. Boskapsuppfödning för främst mjölkproduktion dominerar. I Rhendalen odlas spannmål, potatis och vindruvor. Skogsbruket har viss betydelse.

Fakta – jordbruk

Andel av landytan som används för jordbruk
32,2 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn är stark och uppvisar stor mångfald. Tonvikten ligger på framställning av maskiner, elektronik, precisionsinstrument, tandvårdsprodukter, livsmedel och keramik.

Utrikeshandel

Exporten är viktig eftersom den egna marknaden är så liten. Utrikeshanden sker främst med EU-länderna, Schweiz och USA.

Fakta – utrikeshandel

Viktigaste exportvaror
maskiner, elektronik, tandvårdsprodukter, metallvaror, optisk utrustning
Största handelspartner
EU-länderna, Schweiz, USA

Källor

Arbetsmarknad

Arbetslösheten är normalt mycket låg, furstendömet lider brist på arbetskraft. Mer än halva av arbetsstyrkan är gränspendlare och reser varje dag in från något av grannländerna.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Liechtenstein är hög. Alla som bor i landet har rätt till skola, vård och omsorg. De har också rätt att anlita sjukvården i Schweiz.

Fakta – sociala förhållanden

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Andel kvinnor i parlamentet
12 procent (2018)

Källor

Kommunikationer

Vägnätet är väl utbyggt och biltätheten är hög. En järnvägslinje som drivs i österrikisk regi går mellan Buchs i Schweiz och Feldkirch i Österrike, via Liechtenstein.

Turism

Många besökare kommer på vintern till vintersportorterna, men naturen lockar även på sommaren med bland annat bergsvandringar och cykelturism. Postmuseet i Vaduz är populärt, liksom furstens palats och medeltida fästningsruiner.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
60 000 (2016)

Källor