Italien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/italien/

Italien med världsberömda städer som Venedig, Florens och Rom samt ovärderliga lämningar från över 3 000 års historia skjuter ut som en stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet itu. Även det italienska samhället är delat. I norra Italien finns modern industri och där är välståndet, mätt i BNP per person, högre än i jordbruksbygderna i södra Italien. Politiken har präglats av stor instabilitet och täta regeringsskiften. De senaste åren har Italien brottats med stora ekonomiska problem.

Geografi och klimat

Italien skjuter ut som en stor stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet i en västlig och en östlig del. Landet är 120 mil långt från norr till söder och har en sammanlagd kuststräcka på 850 mil. I norr avgränsas Italien av Alperna.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
301 309 km2 (2020)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Frankrike, Schweiz, Österrike, Slovenien, San Marino, Vatikanstaten
Huvudstad med antal invånare
Rom 2 419 000 invånare (2012) 1
Övriga större städer
Milano 1 321 000, Neapel 965 000, Turin 865 000, Palermo 653 000, Genua 588 000, Florens 377 000, Bologna 372 000 (uppskattning 2008)
Högsta berg
Monte Rosa (4633 m ö h)
Viktiga floder
Po, Tibern , Adige
Största sjö
Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como
Medelnederbörd/månad
Rom 150 mm (nov), 15 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Rom 26 °C (juli), 7 °C (jan)
1. uppskattning

Källor

Befolkning och språk

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Nio av tio invånare har italienska som modersmål, men de regionala skillnaderna är stora språkligt och kulturellt mellan italienare i exempelvis Lombardiet i norr och Sicilien i söder.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
italienare 94 % (inkl de språkliga minoritetsgrupperna), invandrare 6 %
Antal invånare
60 297 396 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
205 (2018)
Andel invånare i städerna
70,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
7,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
-0,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,4 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
83 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2018)
Förväntad livslängd för män
81 år (2018)
Språk
italienska 1
1. 18 erkända minoritetsspråk, bl a sardiska, ladinska, tyska, franska (occitanska), albanska, slovenska, grekiska

Källor

Religion

Enligt ett konkordat (avtal) mellan regeringen och den katolska kyrkan från 1985 är katolicismen inte längre statsreligion och statens ekonomiska bidrag till kyrkan har minskat. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd om de registrerar sig.

Utbildning

I Italien är det obligatoriskt att gå i skolan i tio år. Skolgången är avgiftsfri och påbörjas vid sex års ålder. Några procent av eleverna går i privata skolor, många drivna av katolska kyrkan. Samtliga skolor är dock statligt kontrollerade, och läroplanerna fastställs av utbildningsdepartementet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,9 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
11 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
98,8 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,8 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,1 procent (2015)

Källor

Kultur

Italiensk kultur har haft stor genomslagskraft över hela världen – från antikens Rom till våra dagar. Här verkade konstnärer som Botticelli, Michelangelo och Leonardo da Vinci under renässansen, och italiensk musik, framför allt opera, har varit stilbildande i flera hundra år.

Äldre historia

Indoeuropeiska folk, italiker, invandrade troligen omkring år 1 500 före Kristus, följda av etrusker och greker, som gav italienska halvöns sydspets namnet Italia. Rom grundades 753 före Kristus, och Romarriket var som störst på 100-talet efter Kristus, innan det förföll och delades. Efter de medeltida stadsstaterna behärskades landet en tid av Napoleon, innan Giuseppe Garibaldi utropade ett fritt Italien 1861, och Viktor Emanuel II blev kung. Fattigdom och social oro ledde till att Fascistpartiet och Benito Mussolinis tog över makten på 1920-talet och sedan gick i allians med Hitler-Tyskland.

Modern historia

När andra världskriget var över 1945 omvandlades Italien från kungadöme till republik, gick med i Nato och deltog i bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålunionen. Norra Italien industrialiserades men södern förblev missgynnat. På 1990-talet avslöjades den italienska politiska elitens korruption och samröre med maffian. Turbulensen banade väg för finansmannen och mediemagnaten Silvio Berlusconi som sedan var regeringschef i flera perioder.

Politiskt system

Italiens författning trädde i kraft 1948. Den stadgar att Italien ska vara en republik med ett parlamentariskt styrelseskick vilket bygger på principen att regeringen måste ha stöd i parlamentet för att kunna regera. Presidenten har relativt stor makt. Alla lagar ska godkännas av presidenten, som kan återsända lagar till de folkvalda. 

Demokrati och rättigheter

Italien räknas som en demokrati och en rättsstat. Det finns ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna i landets lagstiftning och medierna har en oberoende ställning och kan verka fritt. 

Aktuell politik

Politiken i Italien kännetecknas av stor instabilitet. I februari 2021 fick landet sin 67:e regering sedan andra världskriget. I det kritiska läge som råder med den pågående coronapandemin och förvärrade ekonomiska problem valde partier både till vänster och till höger att sluta upp bakom premiärminister Mario Draghis samlingsregering.

Fakta – politik

Officiellt namn
Repubblica Italiana/ Republiken Italien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Sergio Mattarella (2015–)
Regeringschef
premiärminister Mario Draghi (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Center-högeralliansen (Lega, Heja Italien, Italiens bröder mfl) ca 265/137, Femstjärnerörelsen (M5S) ca 222/112, Center-vänsteralliansen (Demokratiska partiet m fl) ca 122/60, Fria och jämlika ca 14/4 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska partiet (PD) 297/114, Femstjärnerörelsen (M5S) 109/54, Frihetens folk (PDL) 98/99, Montis dagordning för Italien 39/19, Vänster ekologi och frihet (SEL) 37/8, Förbund Nord (LN) 18/17, Italiens bröder 9/0, Centerunionen (UDC) 8/0, Demokratisk center 6/0, Sydtyrolska folkpartiet (SVP) 5/0, övriga 4/4 (2013)
Valdeltagande
72,9 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval senast 2023, presidentval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Italiens utrikespolitik har dominerats av ett starkt stöd för den europeiska integrationen och försvarsalliansen Nato. Italien spelade en viktig roll i det västeuropeiska samarbete som ledde till bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålgemenskapen 1952, och Italien anslöt sig till Atlantpakten (Nato) vid dess grundande 1949. Natos högkvarter för södra Europa ligger i Neapel, och Nato har tillgång till både flyg- och flottbaser i landet.

Fakta – försvar

Armén
102 200 man (2017)
Flygvapnet
41 900 man (2017)
Flottan
30 400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,8 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Tillverkningsindustri är en viktig bas i Italiens ekonomi och varuexport, men det är tjänstesektorn med turismen som dominerar. Den internationella finanskrisen vållade landet stora problem och landet dras ännu med en skyhög statsskuld, som växte under coronapandemin. Den ekonomiska utvecklingen bromsas därtill av korruption och maffiavälde.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
34 318 US dollar (2018)
Total BNP
2 073 902 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,3 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
15,0 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
66,1 procent (2018)
Inflation
0,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
132,2 procent (2018)
Valuta
euro 1
1. 1 euro=100 cent

Källor

Naturtillgångar och energi

Italien har ont om naturtillgångar. Olja utvinns visserligen i södra Italien och naturgas i Podalen i norr, men det täcker bara en liten del av behovet. I övrigt utvinns bland annat koppar, fältspat, pimpsten, salt, gips, lera och ämnen som används för att tillverka cement. Italien har dessutom sin berömda marmor i Carrara. Produktionen av förnybar energi har ökat kraftigt på senare år.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 482 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
5002 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
320 411 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
16,5 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel är inte de bästa. Den italienska halvön är mycket bergig, och landet drabbas i perioder av torka. Å andra sidan ger landets klimat utmärkt grogrund för grödor och flera skördar om året. Vindruvor och oliver är Italiens specialiteter.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
43,2 procent (2016)

Källor

Industri

De många småföretagen utgör basen i Italiens industrisektor. I norr finns mängder av industridistrikt med vardera hundratals småföretag som tillverkar samma produkter. Konkurrens och koncentration av kunskap gjorde flera av dessa distrikt världsledande i sina branscher under en tid men de möter idag ökad konkurrens från företag i låglöneländer som slår sig in på deras marknader.

Arbetsmarknad

I mitten av 1900-talet arbetade 4 av 10 italienare med jordbruk; idag har den siffran sjunkit till knappt 4 av 100. Numera hittar de flesta sin försörjning inom tjänstesektorn som omfattar turism och jobb inom stat eller kommun. En knapp fjärdedel av alla anställda har jobb inom industrin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
28,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Italiens enande 1861 skapade ingen påtaglig känsla för nationen vilket lämnar spår än idag. De flesta medborgarna känner främst samhörighet med sin hemtrakt och därefter med sin provins eller region, men en starkare italiensk identitet har gradvis vuxit fram under senare decennier. Socialförsäkringssystemet är omfattande med bland annat föräldrapenning, sjukförsäkring, arbetslöshetsunderstöd och pensioner. Under tryck från den svåra ekonomiska krisen har försämringar införts i det tidigare mycket generösa pensionssystemet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 739 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
36 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Italienarna beskrivs ofta som utåtriktade människor, som talar gärna och mycket. Den som vill vinna en italienares uppskattning, både i samtal ”på gatan” och i affärssammanhang, ska inte vara rädd för att vara personlig.