Italien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/italien/

Italien med världsberömda städer som Venedig, Florens och Rom samt ovärderliga lämningar från över 3 000 års historia skjuter ut som en stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet itu. Även det italienska samhället är delat. I norra Italien finns modern industri och där är välståndet, mätt i BNP per person, högre än i jordbruksbygderna i södra Italien. Politiken har präglats av stor instabilitet och täta regeringsskiften. De senaste åren har Italien brottats med stora ekonomiska problem.

Italien – Geografi och klimat

Italien skjuter ut som en stor stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet i en västlig och en östlig del. Landet är 120 mil långt från norr till söder och har en sammanlagd kuststräcka på 850 mil. I norr avgränsas Italien av Alperna.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
301 309 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Frankrike, Schweiz, Österrike, Slovenien, San Marino, Vatikanstaten
Huvudstad med antal invånare
Rom 2,78 miljoner (officiell siffra 2021) 1
Övriga större städer
Milano 1 24 000, Neapel 959 000, Turin 870 000, Palermo 648 000, Genua 580 000, Florens 349 000 (uppskattning 2023)
Högsta berg
Monte Rosa (4633 m ö h)
Viktiga floder
Po, Tibern , Adige
Största sjö
Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como
Medelnederbörd/månad
Rom 150 mm (nov), 15 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Rom 26 °C (juli), 7 °C (jan)
1. uppskattning

Italien – Befolkning och språk

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet är ett av de länder i världen som har äldst befolkning och lägst födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Nio av tio invånare har italienska som modersmål, men de regionala skillnaderna är stora språkligt och kulturellt mellan italienare i exempelvis Lombardiet i norr och Sicilien i söder.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
italienare 96 % (inkl de språkliga minoritetsgrupperna)
Antal invånare
58 856 847 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
200 (2020)
Andel invånare i städerna
72 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
6,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
12,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
83 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
italienska 1
1. 18 erkända minoritetsspråk, bl a sardiska, ladinska, tyska, franska (occitanska), albanska, slovenska, grekiska

Italien – Religion

Enligt ett konkordat (avtal) mellan regeringen och den katolska kyrkan från 1985 är katolicismen inte längre statsreligion och statens ekonomiska bidrag till kyrkan har minskat. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd om de registrerar sig.

Italien – Utbildning

I Italien är det obligatoriskt att gå i skolan i tio år. Skolgången är avgiftsfri och påbörjas vid sex års ålder. Några procent av eleverna går i privata skolor, många drivna av katolska kyrkan. Samtliga skolor är dock statligt kontrollerade, och läroplanerna fastställs av utbildningsdepartementet.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
99,3 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
95,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
11 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
7,5 procent (2020)

Italien – Sociala förhållanden

Italiens enande 1861 skapade ingen påtaglig känsla för nationen vilket lämnar spår än idag. De flesta medborgarna känner främst samhörighet med sin hemtrakt och därefter med sin provins eller region, men en starkare italiensk identitet har gradvis vuxit fram under senare decennier. Socialförsäkringssystemet är omfattande med bland annat föräldrapenning, sjukförsäkring, arbetslöshetsunderstöd och pensioner. Under tryck från den svåra ekonomiska krisen har försämringar införts i det tidigare mycket generösa pensionssystemet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
2 482 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
5 002 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
352,13 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,92 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
281 287 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
43 889 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Italien – Kultur

Italiensk kultur har haft stor genomslagskraft över hela världen – från antikens Rom till våra dagar. Här verkade konstnärer som Botticelli, Michelangelo och Leonardo da Vinci under renässansen, och italiensk musik, framför allt opera, har varit stilbildande i flera hundra år.

Italien – Seder och bruk

Italienarna beskrivs ofta som utåtriktade människor, som talar gärna och mycket. Den som vill vinna en italienares uppskattning, både i samtal ”på gatan” och i affärssammanhang, ska inte vara rädd för att vara personlig.

Italien – Äldre historia

Indoeuropeiska folk, italiker, invandrade troligen omkring år 1 500 före Kristus, följda av etrusker och greker, som gav italienska halvöns sydspets namnet Italia. Rom grundades 753 före Kristus, och Romarriket var som störst på 100-talet efter Kristus, innan det förföll och delades. Efter de medeltida stadsstaterna behärskades landet en tid av Napoleon, innan Giuseppe Garibaldi utropade ett fritt Italien 1861, och Viktor Emanuel II blev kung. Fattigdom och social oro ledde till att Fascistpartiet och Benito Mussolinis tog över makten på 1920-talet och sedan gick i allians med Hitler-Tyskland.

Italien – Modern historia

När andra världskriget var över 1945 omvandlades Italien från kungadöme till republik, gick med i Nato och deltog i bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålunionen. Norra Italien industrialiserades men södern förblev missgynnat. På 1990-talet avslöjades den italienska politiska elitens korruption och samröre med maffian. Turbulensen banade väg för finansmannen och mediemagnaten Silvio Berlusconi som sedan var regeringschef i flera perioder.

Italien – Politiskt system

Italiens författning trädde i kraft 1948. Den stadgar att Italien ska vara en republik med ett parlamentariskt styrelseskick vilket bygger på principen att regeringen måste ha stöd i parlamentet för att kunna regera. Presidenten har relativt stor makt. Alla lagar ska godkännas av presidenten, som kan återsända lagar till de folkvalda. 

Italien – Demokrati och rättigheter

Italien räknas som en demokrati och en rättsstat. Det finns ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna i landets lagstiftning och medierna har en oberoende ställning och kan verka fritt. 

Italien – Aktuell politik

Italien är en republik vars president har ganska stora befogenheter. Landet har ett parlamentariskt styrelseskick där regeringen måste ha stöd i parlamentet. Inrikespolitiken kännetecknas av instabilitet – efter valet 2022 fick Italien sin 68:e regering sedan andra världskriget. Då blev Giorgia Meloni landets första kvinnliga premiärminister för en ytterhögerkoalition.

Fakta – politik

Officiellt namn
Repubblica Italiana/ Republiken Italien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Sergio Mattarella (2015–)
Regeringschef
premiärminister Giorgia Meloni (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Mitten-högeralliansen (Italiens bröder, Lega, Forza Italia) ca 237/115, Demokratiska partiet 69/40, Femstjärnerörelsen (M5S) ca 52/28, Azione-Italia Viva 21/9 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Mitten-högeralliansen (Lega, Forza Italia, Italiens bröder mfl) ca 265/137, Femstjärnerörelsen (M5S) ca 222/112, Mitten-vänsteralliansen (Demokratiska partiet m fl) ca 122/60, Fria och jämlika ca 14/4 (2018)
Valdeltagande
64 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2027, presidentval 2029

Italien – Utrikespolitik och försvar

Italiens utrikespolitik har dominerats av ett starkt stöd för den europeiska integrationen och försvarsalliansen Nato. Italien spelade en viktig roll i det västeuropeiska samarbete som ledde till bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålgemenskapen 1952, och Italien anslöt sig till Atlantpakten (Nato) vid dess grundande 1949. Natos högkvarter för södra Europa ligger i Neapel, och Nato har tillgång till både flyg- och flottbaser i landet.

Fakta – försvar

Armén
93 100 man (2022)
Flygvapnet
39 250 man (2022)
Flottan
28 700 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,52 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,6 procent (2021)

Italien – Ekonomisk översikt

Tillverkningsindustri är en viktig bas i Italiens ekonomi och varuexport, men det är tjänstesektorn med turismen som dominerar. Den internationella finanskrisen vållade landet stora problem och landet dras ännu med en skyhög statsskuld, som växte under coronapandemin. Den ekonomiska utvecklingen bromsas därtill av korruption och maffiavälde.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
34 158 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,7 procent (2022)
Total BNP
2 010 432 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2022)
Industrins andel av BNP
23,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
64,8 procent (2022)
Inflation
8,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
144,7 procent (2022)
Valuta
euro 1
Varuexport
656 925 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
689 452 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
64,7 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
67 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
maskiner, textilier, kemikalier, fordon, livsmedel, vin
Största handelspartner
Tyskland, Frankrike, USA, Kina, Schweiz, Spanien, Storbritannien
1. 1 euro=100 cent

Italien – Naturtillgångar, energi och miljö

Italien har ont om naturtillgångar. Olja och fossilgas, som ännu är de främsta energikällorna, behöver importeras från andra länder. Solenergi och vindkraft håller på att byggas ut för att bidra till EU-ländernas mål att uppnå nettonollutsläpp till år 2050.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
2 482 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
5 002 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
352,13 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,92 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
281 287 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
43 889 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Italien – Jordbruk och fiske

Förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel är inte de bästa. Den italienska halvön är mycket bergig, och landet drabbas i perioder av torka. Å andra sidan ger landets klimat utmärkt grogrund för grödor och flera skördar om året. Vindruvor och oliver är Italiens specialiteter.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
41,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
32,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,0 procent (2022)

Italien – Industri

De många småföretagen utgör basen i Italiens industrisektor. I norr finns mängder av industridistrikt med vardera hundratals småföretag som tillverkar samma produkter. Konkurrens och koncentration av kunskap gjorde flera av dessa distrikt världsledande i sina branscher under en tid men de möter idag ökad konkurrens från företag i låglöneländer som slår sig in på deras marknader.