Grekland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/grekland/

Grekland är den europeiska kulturens vagga och bar fröet till demokratin. Atens historiska kulturarv, Europas längsta kust och tusentals öar tillhör världens mest populära resmål. Grekland befann sig mellan 2008 och 2017 i en djup ekonomisk kris som sänkte levnadsstandarden markant för de flesta invånare.

Geografi och klimat

Grekland ligger på Balkanhalvöns sydspets i det sydöstra hörnet av Europa. Landet är till ytan knappt en tredjedel så stort som Sverige. Nästan en femtedel av landytan utgörs av omkring 2 000 öar, av vilka färre än var tionde är bebodd.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
131 957 km2 (2018)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Albanien, Nordmakedonien, Bulgarien, Turkiet
Huvudstad med antal invånare
Aten 3 100 000, inklusive hamnstaden Pireus (folkräkning 2011)
Övriga större städer
Thessaloniki 790 000, Patras 215 000, Iraklion (Heraklion) 173 000, Larisa 163 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Olympos (2 917 m ö h)
Viktiga floder
Evros (Maritsa)
Medelnederbörd/år
Aten ca 400 mm
Medeltemperatur/dygn
Aten 27 °C (juli), 10 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Ungefär nio av tio invånare talar nygrekiska och identifierar sig som greker. De härstammar från antikens greker, men har genom seklerna blandats genom invandring av främst slaviska folk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
medborgarna registreras inte enligt etnicitet, men de grekisktalande är ca 99 %
Antal invånare
10 760 421 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
83 (2017)
Andel invånare i städerna
78,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
8,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
11,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
-0,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,8 procent (2017)
Förväntad livslängd
81 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2016)
Förväntad livslängd för män
79 år (2016)
Språk
grekiska är officiellt språk

Källor

Religion

Grekisk-ortodox kristendom är officiell religion och formellt bekänner sig nästan alla greker till denna tro. Den grekiska kyrkan är nationellt självstyrande, men patriarken av Konstantinopel (Istanbul) erkänns som kyrkans andliga överhuvud.

Utbildning

Sedan 1950 råder nioårig skolplikt. Undervisningen är avgiftsfri i statliga skolor på alla nivåer. En frivillig tvåårig förskola följs av obligatorisk sexårig grundskola från sexårsåldern och ett treårigt obligatoriskt högstadium. Därefter följer ett treårigt gymnasium, till vilket eleverna avlägger intagningsprov, eller yrkesskola.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
92,9 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
9 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
97,4 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,7 procent (2005)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,7 procent (2005)

Källor

Kultur

De första utvecklade europeiska samhällena växte fram i Grekland under 3000-talet f Kr. Under den minoiska bronsålderskulturen på Kreta (2600–1400 f Kr) och den mykenska kulturen på fastlandet (1550–1125 f Kr) skapades palats och försvarsanläggningar, freskmålningar och keramik. Sedan dessa kulturer gått under föll de i glömska och återupptäcktes inte förrän vid utgrävningar för drygt hundra år sedan.

Äldre historia

Arkeologiska fynd tyder på att det för minst 400 000 år sedan fanns människor i det område som idag utgör Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt 7000 f Kr. Indoeuropeiska folk slog sig ned i området omkring 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons. De gav upphov till de första europeiska högkulturerna.

Modern historia

Den borgerliga regeringen återkom från exilen efter andra världskriget. Motsättningarna till den kommunistiska motståndsrörelsen EAM var stora och ledde till inbördeskrig. Med amerikanskt stöd till regeringssidan besegrades EAM 1949, sedan Jugoslavien efter sin brytning med Sovjetunionen hade skurit av gerillans försörjningsleder. Inbördeskriget krävde fler grekiska liv än andra världskriget, gjorde hundratusentals hemlösa och drev tiotusentals i landsflykt till kommunistiska länder.

Politiskt system

Författningen från 1975 föreskriver att Grekland är en parlamentarisk demokrati med en president som är statschef och formell överbefälhavare. 

Demokrati och rättigheter

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Grekland är överlag god. Landet styrs under demokratiska former, ett flertal partier kan verka fritt, det råder obligatorisk rösträtt och yttrande- och pressfriheten respekteras. Korruption inom rättssystemet och offentlig förvaltning är dock ett utbrett problem. 

Aktuell politik

Grekisk politik präglas ännu av den ekonomiska krisen, som var som djupast under första halvan av 2010-talet och började ebba ut först mot slutet av årtiondet, då nödlånen till landet kunde avslutas. Krisen har fått stora sociala, humanitära och ekonomiska följder för befolkningen, i form av skyhög arbetslöshet, försämrad välfärd och social oro. Missnöjet bland väljarna ledde i juli 2019 till att konservativa Ny Demokrati tog över makten efter vänsteralliansen Syriza.

Fakta – politik

Officiellt namn
Elliniki Dimokratia/ Hellenska republiken
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Prokopis Pavlopoulos (2015–) 1
Regeringschef
premiärminister Kyriakos Mitsotakis (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Ny demokrati 158, Syriza 86, Rörelse för förändring 22, Kommunistpartiet 15, Grekisk lösning 10, MeRA25 9 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Radikala vänsterns koalition/Syriza 145, Ny demokrati 75, Gyllene gryning 18, Panhellenska socialiströrelsen/Pasok 17, Kommunistpartiet 15, Floden 11, Oberoende greker/Anel 10, Centerunionen/EK 9 (2015) 2
Valdeltagande
57 % i parlamentsvalet i juli 2019
Kommande val
parlamentsval 2023
1. Ekaterini Sakellaropoulou tillträder den 13 mars
2. nyval i september

Källor

Utrikespolitik och försvar

Grekisk utrikespolitik präglas främst av relationerna till Turkiet och EU. Medan en viss avspänning har skett i förhållandet till den forna ärkerivalen Turkiet, har Greklands relationer till EU fått sig en rejäl törn under 2010-talets hårda förhandlingar om villkoren för unionens stödlån till det krisdrabbade Grekland. I takt med att förhållandet till EU svalnat har Aten försökt knyta tätare band till Ryssland.

Fakta – försvar

Armén
93 500 man (2017)
Flygvapnet
20 000 man (2017)
Flottan
16 250 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,5 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,0 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Grekland har sedan hösten 2008 befunnit sig i ständig ekonomisk kris – den djupaste hittills i ett EU-land. Under perioden 2009–2014 krympte landets bruttonationalprodukt (BNP) med en fjärdedel, och en ungefär lika stor andel av arbetsstyrkan förlorade sina anställningar. Lönerna har sänkts med i genomsnitt 20–25 procent, samtidigt som pensionsnivåer och ersättningar i de sociala trygghetssystemen har skurits ned markant. Under 2017 kunde dock en ekonomisk ljusning skönjas.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
20 324 US dollar (2018)
Total BNP
218 032 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,9 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
3,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
9,6 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
68,1 procent (2018)
Inflation
0,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
184,9 procent (2018)
Valuta
euro

Källor

Naturtillgångar och energi

Grekland har ganska gott om mineraler. Ändå stod gruvnäringen några år in på 2010-talet för under en halv procent av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte en lika liten andel av arbetskraften.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 182 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
5063 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
67 319 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
17,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Det grekiska jordbruket står för fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP; 2015) och är av stor vikt för ekonomin. Det sysselsätter närmare en sjundedel av arbetskraften.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
47,6 procent (2016)

Källor

Industri

I Grekland spelar industrin en mindre roll för ekonomin än i de flesta västländer. Industrin och byggbranschen stod 2015 för mindre än en sjättedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte ungefär en lika stor andel av arbetskraften.

Arbetsmarknad

Greklands djupa ekonomiska kris har slagit hårt på arbetsmarknaden. Hösten 2012 rapporterades att en av fyra greker var arbetslös och nästan 60 procent av landets ungdomar saknade jobb.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
18,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
39,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Grekland har haft ett relativt väl utbyggt socialförsäkringssystem, men den djupa ekonomiska krisen sedan 2009 håller på att slå sönder systemet. Allt fler greker har de senaste åren sjunkit ned i djup fattigdom med allt mer begränsat stöd från samhället.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 511 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Att umgås med greker är inte särskilt komplicerat. Var artig, ta i hand när du hälsar och skaka gärna hand även med barn. Ställ inte alltför personliga frågor till personer du inte redan känner väl, det kan uppfattas som snokande.