Andorra

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/andorra/

Andorra ligger i bergskedjan Pyrenéerna, på gränsen mellan Frankrike och Spanien. Sedan 1993 fungerar det som en suverän stat men Frankrikes ledare och en spansk biskop är fortfarande formella statschefer. Furstendömet är ett finanscentrum och något av ett skatteparadis. Tullfria varor och fina skidbackar lockar drygt tio miljoner turister om året.

Andorra – Geografi och klimat

Andorra ligger i östra Pyrenéerna på gränsen mellan Frankrike och Spanien. Med knappt 470 kvadratkilometer har landet en yta som motsvarar en tredjedel av Öland.

Yta
470 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Frankrike, Spanien
Huvudstad med antal invånare
Andorra la Vella 25 200 (uppskattning 2008)
Övriga större städer
Les Escaldes 16 400, Encamp 14 900 (uppskattning 2008)
Högsta berg
Coma Pedrosa (2 947 m ö h)
Viktiga floder
Grand Valira

Källor

Andorra – Befolkning och språk

Sedan andra världskriget har Andorras befolkning mångdubblats, främst beroende på omfattande invandring. Antalet invånare var 2015 drygt 85 000. Bara knappt hälften av invånarna är andorranska medborgare, medan 26 procent är spanjorer, 14 procent portugiser och 5 procent är fransmän. Därutöver finns det många gästarbetare från Latinamerika och Nordafrika som arbetar inom turismen och jordbruket.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
spanjorer 37 %, andorraner 36 %, portugiser 13 %, fransmän 7 %, övriga folkgrupper 7 %
Antal invånare
77 354 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
164 (2020)
Andel invånare i städerna
88 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
7,0 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
3,9 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
0,1 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2010)
Språk
officiellt språk är katalanska 1
1. franska och spanska används också

Källor

Andorra – Religion

Över 90 procent av invånarna är katoliker. Det finns också minoriteter av bland annat protestanter och muslimer.

Andorra – Utbildning

Grundskolan i Andorra är obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 6 och 16 år. Drygt en tredjedel av barnen går i andorranska skolor, en tredjedel i franska och knappt en tredjedel i spanska skolor. Även i de spanska och franska skolorna ingår en del katalanska i undervisningen.

Fakta – utbildning

Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,0 procent (2020)

Källor

Andorra – Kultur

Kulturen är i huvudsak katalansk och omfattar bland annat traditionella danser och kyrkomålningar. Musik är en viktig kulturyttring och en stor begivenhet är den årliga internationella jazzfestivalen. Traditionella danser som marratxa och contrapàs är fortfarande vanliga vid högtider och byfester. Kyrkomålningar i romersk stil från 1100- och 1200-talen finns bevarade.

Andorra – Äldre historia

Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet e Kr, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat.

Andorra – Modern historia

Efter andra världskriget gick furstendömet Andorra in i en period av stark ekonomisk tillväxt. Från 1970 fick även kvinnor, personer mellan 21 och 25 år och andra generationens andorraner rösträtt. 1985 sänktes rösträttsåldern till 18 år och gällde alla infödda andorraner.

Andorra – Politiskt system

Andorra blev en suverän stat och fick sin författning först 1993. Enligt författningen är Frankrikes president och biskopen av Urgell i Spanien landets statschefer, men deras poster är i huvudsak symboliska.

Andorra – Aktuell politik

Demokrater för Andorra har sedan 2011 haft regeringsmakten i Andorra. I valet 2019 förlorade partiet sin majoritet i parlamentet, men det fick fortfarande starkast stöd bland väljarna och kunde fortsätta regera landet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Principat d'Andorra/ Furstendömet Andorra
Statsskick
monarki (furstendöme), enhetsstat
Statschef
Joan Enric Vives Sicilia /Emmanuel Macron
Regeringschef
Xavier Espot Zamora (2019−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokrater för Andorra 11, Socialdemokratiska partiet 7, Andorras liberaler 4, alliansen mellan Unió Laurediana och Tredje vägen 4 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokrater för Andorra 15, Andorras liberaler 8, alliansen mellan Socialdemokratiska partiet, de Gröna och Medborgarinitiativet (Iniciativa Ciutadana) 3 (2015)
Valdeltagande
68 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Andorra – Utrikespolitik och försvar

Andorra har nära relationer till Spanien och Frankrike. Furstendömet är inte EU-medlem, men har en rad samarbetsavtal med unionen och euro är numera officiell valuta i landet.

Andorra – Ekonomisk översikt

Andorra har en liten men blomstrande ekonomi. Turismen är landets viktigaste näring, och försäljningen av tullfria varor är också en stor inkomstkälla. På senare år har Andorra skärpt sin skattelagstiftning för att inte längre räknas som ett skatteparadis.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
40 897 US dollar (2019)
BNP-tillväxt
5,5 procent (2021)
Total BNP
miljoner US dollar (2020)
Inflation
2,9 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
46,8 procent (2020)
Valuta
euro 1
1. 1 euro=100 cent

Källor

Andorra – Naturtillgångar och energi

Andorra har tillgångar av bland annat järn och bly, som utvinns. Den ekonomiskt viktigaste naturtillgången är skogen. En stor del av den energi som förbrukas importeras.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
500 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,5 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
18,4 procent (2019)

Källor

Andorra – Jordbruk och fiske

Andorras viktigaste exportgröda är tobak. För inhemskt bruk odlas potatis och spannmål. Landet är till övervägande del beroende av importerade livsmedel.

Fakta – jordbruk

Andel av landytan som används för jordbruk
40,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
34,0 procent (2020)

Källor

Andorra – Industri

Andorras största industrigren är cigarett- och cigarrtillverkning. Större delen av tobaksvarorna säljs billigt, tack var låg skatt, till besökare i landet.

Andorra – Utrikeshandel

Andorras utrikeshandel domineras av import av konsumtionsvaror, inklusive dyra kapitalvaror, som säljs billigt till turister tack vare låga skatter.

Fakta – utrikeshandel

Varuhandelns andel av BNP
54 procent (2019)
Största handelspartner
Spanien, Frankrike

Källor

Andorra – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Andorra är överlag hög. Socialförsäkringssystemet är utbyggt och sjukvården är god. Kvinnor är dock diskriminerade på olika sätt, och de hårda reglerna för medborgarskap har lett till ojämliket mellan landets invånare.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 822 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
46 procent (2020)

Källor

Andorra – Kommunikationer

Andorras bergiga geografi begränsar möjligheten till goda kommunikationer. Den viktigaste vägen går mellan Frankrike och Spanien, genom huvudstaden Andorra la Vella och de största dalgångarna. En annan väg går längs dalgången från huvudstaden mot nordväst. Flera vägtunnlar finns, bland annat en tre kilometer lång tunnel mellan Andorra och Frankrike. 2012 öppnades en vägtunnel mellan Anyós and Encamp, som binder samman de två viktigaste dalarna i landet, den norra och den östra, och som minskade restiden från en halvtimme–trekvart till fem minuter.

Andorra – Turism

Turismen är den främsta näringen och svarar för en betydande del av Andorras bruttonationalprodukt (BNP). Andorra lockar många dagsbesökare på shoppingresor från Frankrike och Spanien, men är också ett viktigt vintersportcenter.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
8 235 000 (2019)
Turistinkomster
miljoner US dollar (2019)
Turistinkomster mätt i andel av exporten
0,0 procent (2019)

Källor