Vietnam

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/vietnam/

Det långsträckta Vietnam i Sydöstasien domineras av två tätbefolkade deltaområden. Ett uppror mot kolonialmakten Frankrike 1946 blev inledningen till tre årtionden av krig. Sedan landet delats 1954 utbröt strider mellan det kommunistiska Nordvietnam och det USA-stödda Sydvietnam. När kriget var över och landet kunde återförenas hade flera miljoner vietnameser mist livet. Idag är Vietnam en kommunistisk enpartistat med marknadsekonomi.

Vietnam – Geografi och klimat

Vietnam sträcker sig drygt 160 mil längs Tonkinbukten, Sydkinesiska havet och Siamviken i sydöstra Asien. Landet ligger i den tropiska regionen och framför allt i söder är klimatet hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
331 114 km2 (2022)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Kina, Laos, Kambodja
Huvudstad med antal invånare
Hanoi 4 900 000 (FN-uppskattning 2021)
Övriga större städer
Ho Chi Minh-staden (f d Saigon) 8 800 000, Can Tho 1 700 000, Haiphong 1 300 000, Da Nang 1 200 000 (FN-uppskattning 2021)
Högsta berg
Fan Si Pan (3 143 m ö h)
Viktiga floder
Mekong, Röda floden (Song Hong), Svarta floden (Song Da)
Medelnederbörd/månad
Hanoi 343 mm (aug), 18 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Hanoi 30 °C (juni), 17 °C (jan)

Vietnam – Befolkning och språk

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper men en stor majoritet, närmare nio av tio invånare, tillhör vietfolket (även kallat kinh). Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Landets tidigare höga befolkningstillväxten har nu bromsats.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vietfolket (kinh) 86 procent, över 60 minoriteter (t ex tai, thai, muong, khmer, muong, kineser)
Antal invånare
98 186 856 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
314 (2020)
Andel invånare i städerna
39 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
16,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,9 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,6 procent (2022)
Förväntad livslängd
74 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2021)
Förväntad livslängd för män
69 år (2021)
Språk
vietnamesiska är officiellt språk, minst ett 30-tal minoritetsspråk (t ex tai, thai, kinesiska)

Vietnam – Religion

I teorin råder religionsfrihet i Vietnam men i realiteten reglerar och begränsar myndigheterna religionsutövningen. Under senare år har främst protestanter och buddister förföljts av myndigheterna.

Vietnam – Utbildning

Jämfört med många andra utvecklingsländer har Vietnam ett välutvecklat skolväsen, med rötter i konfuciansk bildningstradition. Skolan är tolvårig men skolplikt råder bara under det första femåriga stadiet.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
95,8 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
98,0 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,4 procent (2022)

Vietnam – Sociala förhållanden

Den sociala standarden är relativt hög i Vietnam, jämfört med andra utvecklingsländer. Mödra- och barnadödligheten är förhållandevis låg, och få invånare lider av undernäring. Barnprostitution och människosmuggling är kvarvarande sociala problem.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
97 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
89,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
16 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
166 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
30 procent (2022)

Vietnam – Kultur

I det socialistiska Vietnam håller staten och kommunistpartiet kulturlivet i strama tyglar. Landet har en rad betydande författare, och flera har blivit översatta till svenska och andra europeiska språk. Vietnamesisk film har präglats starkt av krigen i landet.

Vietnam – Seder och bruk

Det finns en stark nationalkänsla i Vietnam som har präglats av återkommande angrepp utifrån, alltifrån långvarigt kinesiskt styre i historien till fransk kolonialism och amerikansk krigföring i modern tid. De utländska influenserna har satt avtryck men samtidigt stärkt vietnamesernas identitet och nationella stolthet. Det gäller i första hand majoritetsfolket viet. Minoritetsfolken har ofta andra seder och bruk.

Vietnam – Äldre historia

Efter tusen år av kinesisk dominans utropades på 1800-talet ett vietnamesiskt kejsardöme i det område som idag utgör staten Vietnam. Senare samma århundrade koloniserades området av Frankrike. Under andra världskriget invaderade Japan men fransmännen fick vara kvar. Den nationalistiska folkfronten Viet Minh, organiserad av kommunistpartiet, utropade vid krigsslutet 1945 den självständiga Demokratiska republiken Vietnam.

Vietnam – Modern historia

Vietnam vann full självständighet från Frankrike 1954 samtidigt som landet delades i en väststödd stat i söder och en kommuniststat i norr. Under 1960-talet utbröt strider dem emellan och USA blev alltmer inblandat. När kriget tog slut 1975 stod kommunistgerilla och Hanoi som segrare och hela Vietnam blev en kommuniststat. Under 1980-talet inleddes marknadsreformer som bidrog till snabb tillväxt och minskad fattigdom.

Vietnam – Demokrati och rättigheter

Vietnam är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens mest auktoritära samhällen. Kommunistpartiet kontrollerar hela statsapparaten, ned på bynivå. Försök görs för att minska den utbredda korruptionen, men några genomgripande politiska reformer finns inte på dagordningen.

Vietnam – Inrikespolitik och författning

I enpartistaten Vietnam kontrollerar kommunistpartiet hela statsapparaten, ned på bynivå. En övergång till marknadsekonomi har gjort Vietnam till en ekonomisk framgångssaga och förbättrat livsvillkoren för de flesta invånare. Men något motsvarande politiskt töväder har inte följt på de ekonomiska reformerna.

Fakta – politik

Officiellt namn
Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam/ Socialistiska republiken Vietnam
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
tf president Vo Thi Anh Xuan (2024–) 1
Regeringschef
premiärminister Pham Minh Chinh (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
medlemmar av kommunistpartiet 485, oberoende 14, vakant 1 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
medlemmar av kommunistpartiet 479, oberoende 21 (2016)
Valdeltagande
99 procent i valet till nationalförsamlingen 2016, 99,6 procent i valet till nationalförsamlingen 2021
Kommande val
val till nationalförsamlingen 2026
1. Den 20 mars 2024 tvingas president Vo Van Thuong avgå. En dag senare utses vicepresident Vo Thi Anh Xuan av parlamentet till tillförordnad president.

Vietnam – Utrikespolitik och försvar

Vietnam har relativt avspända relationer till de allra flesta länder, även till USA som landet låg i krig med på 1960- och 1970-talet. Ett undantag är Kina som är en konkurrent om rätten till territorialvatten i Sydkinesiska havet. Även förhållandet till Kambodja är periodvis ansträngt.

Fakta – försvar

Armén
412 000 man (2022)
Flygvapnet
30 000 man (2022)
Flottan
40 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,28 procent (2018)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,8 procent (2018)

Vietnam – Ekonomisk översikt

Vietnam har på några årtionden omvandlats från en fattig jordbruksnation till ett land där industri och service står för merparten av ekonomin. Det har skett parallellt med en övergång från plan- till marknadsekonomi. Den snabba tillväxten har åtföljts av kraftigt minskad fattigdom.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
4 164 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
8,0 procent (2022)
Total BNP
408 802 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
11,9 procent (2022)
Industrins andel av BNP
38,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
41,3 procent (2022)
Inflation
3,8 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
37,1 procent (2022)
Utlandsskuld
136 213 miljoner US dollar (2021)
Valuta
dong
Varuexport
371 374 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
359 280 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-3,8 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
179 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
råolja, textilier, fisk och skaldjur, ris, elektronik, gummi (2019)
Största handelspartner
Kina, USA, Japan, Sydkorea, Taiwan (2019)
Mottaget bistånd per invånare
5 US dollar (2021)

Vietnam – Naturtillgångar, energi och miljö

Vietnams viktigaste naturtillgångar är olja, fossilgas och kol. Oljan är en betydelsefull exportvara och täcker tillsammans med kol en stor del av energiförbrukningen. Vietnamkriget och en snabb industrialisering har bidragit till allvarliga miljöproblem.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
668 kilo oljeekvivalenter (2013)
Elkonsumtion per invånare
1 439 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
470,58 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
4,83 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
355 323 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
79 619 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Vietnam – Jordbruk och industri

Mekongflodens delta i söder och Röda flodens delta i norr är av avgörande betydelse för jordbruket i Vietnam. Här odlas framför allt ris som är den helt dominerande grödan. Vietnam har på ett par årtionden utvecklats till ett industriland.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
11,9 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
47,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
38,3 procent (2022)