Thailand

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/thailand/

Den buddistiska monarkin Thailand är det enda av Sydöstasiens länder som aldrig har varit koloniserat. Under de senaste årtiondena har Thailand omvandlats från ett jordbruksland till en exportorienterad industrination. Thailand är inte ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Den författning som antogs 2017 ger militären stort politiskt inflytande.

Thailand – Geografi och klimat

Thailand i Sydöstasien är till ytan ungefär lika stort som Spanien. Landet ligger till största delen i det inre av Indokina, men en långsmal landremsa sträcker sig ner längs Malackahalvön. Thailand har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
513 115 km2 (2022)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Myanmar (tidigare Burma), Laos, Kambodja, Malaysia
Huvudstad med antal invånare
Bangkok 8 400 000 (utan förstäder, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Nakhon Ratchasima 2 500 000, Samut Prakan 2 200 000, Chon Buri 1 700 000, Ubon Ratchathani 1 700 000, Khon Kaen 1 700 000, Chiang Mai 1 700 000 (uppskattning 2021)
Högsta berg
Doi Inthanon (2 576 m ö h)
Viktiga floder
Chao Phraya, Mekong
Medelnederbörd/månad
Bangkok 306 mm (sept), 7 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Bangkok 30 °C (april), 25 °C (dec)

Källor

Thailand – Befolkning och språk

Thailands befolkning är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Inom den thaitalande befolkningen finns dock regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter. Befolkningen är koncentrerad till Bangkok och slättlandet norr om huvudstaden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
thaifolk (inklusive lao), minoriteter av kineser, malajer, khmerer och olika bergsfolk
Antal invånare
69 799 978 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
137 (2020)
Andel invånare i städerna
51,4 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
10,2 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
7,8 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2020)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
51,3 procent (2020)
Förväntad livslängd
77 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
81 år (2019)
Förväntad livslängd för män
73 år (2019)
Språk
thai (thailändska) är officiellt språk med fyra dialekter (riksspråket centralthai, nordthai, sydthai, lao). Dessutom talas bland   annat kinesiska dialekter, malajiska, khmer och en rad andra minoritetsspråk

Källor

Thailand – Religion

En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till theravadabuddismen, som genomsyrar samhällslivet och kulturen. Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner.

Thailand – Utbildning

Thailand har de senaste årtiondena satsat på att höja den allmänna utbildningsnivån hos befolkningen. Andelen läskunniga är numera bland de högsta i Asien, även om skillnaderna är stora mellan äldre och yngre thailändare. Många vuxna har bara gått några år i skolan, om ens det.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,1 procent (2009)
Antal elever per lärare i grundskolan
17 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
93,8 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,0 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,8 procent (2020)

Källor

Thailand – Kultur

En stark nationell kultur, djupt präglad av buddismen, har vuxit fram under 750 år av nästan obruten självständighet. Besökare slås ofta av de praktfulla templen i alla städer och större byar.

Thailand – Sociala förhållanden

Många thailändare har fått bättre levnadsvillkor under de två senaste årtiondena. Det märks i statistiken över medellivslängd och näringsintag. Men inkomstfördelningen är skev och fattigdomen är fortfarande utbredd bland bergsfolk och bönder i norr och nordöst samt i de muslimska områdena i söder.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
8 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,0 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,8 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
276 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
16 procent (2020)

Källor

Thailand – Seder och bruk

I Thailand hyser människor i allmänhet stor respekt för kungen och hans familj, för buddismen och munkväsendet samt för Thailand som nation. Det berömda thailändska leendet används ofta för att dölja negativa känslor och mildra konfliktfyllda situationer.

Thailand – Äldre historia

Thailand har till skillnad från andra länder i Sydöstasien aldrig varit koloniserat. Landet har varit självständigt sedan 1200-talet, med undantag för några korta perioder av underkastelse under Myanmar (tidigare Burma) och den japanska ockupationen under andra världskriget.

Thailand – Modern historia

Thailands moderna historia präglas av kupper, militärstyre och korta perioder av instabil demokrati. Militärdiktatorn Phibun Songkhram kom till makten i en kupp 1947. Därefter styrdes landet av olika generaler fram till 1973, då studentledda protester fick militärdikturen på fall. Efter tre år av skakig demokrati tog en ny militärregim över. 1992 återupprättades demokratin och 2001 valdes Thaksin Shinawatra till premiärminister. Han avsattes i en kupp 2006, vilket blev startskottet för en långdragen tvekamp mellan anhängare och motståndare till honom.

Thailand – Politiskt system

Thailand är en konstitutionell monarki, där kungen måste vara buddist. Kungahusets formella makt är begränsad men har vuxit efter ett tronskifte 2017. I praktiken har hovet ett stort inflytande över samhället. En ny författning från 2017 ger militären ett stort politiskt inflytande, även efter landets formella återgång till civilt styre i samband med valet 2019.

Thailand – Demokrati och rättigheter

Thailand är inte ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Den författning som antogs 2017, under militärjuntans överseende, ger de väpnade styrkorna fortsatt stort politiskt inflytande även efter övergången till civilt styre efter valet våren 2019.

Thailand – Aktuell politik

Thailand styrs i praktiken av militären sedan en kupp genomfördes våren 2014. När allmänna val hölls i mars 2019 blev oppositionspartiet För Thailand störst, men militärens stödparti kunde bilda regering med hjälp av den militärt tillsatta senaten. Gatuprotester hålls periodvis mot såväl regeringen som kungahuset.

Fakta – politik

Officiellt namn
Prathet Thai/ Konungariket Thailand
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Maha Vajiralongkorn (Rama X, 2016–)
Regeringschef
premiärminister Prayut Chan-ocha (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
För Thailand 136, Folkets statsmaktsparti 116, Ny framtid 81, Demokratiska partiet 53, Thailändsk stolthet 51, övriga partier 63 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
För Thailand 265, Demokratiska partiet 159, Thailändsk stolthet 34, Thailändsk nationell utveckling 19, Chon Buris kraft 7, Partiet för nationell utveckling 7, fem småpartier 9 (2011)
Valdeltagande
75 procent i parlamentsvalet 2011, 70 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Thailand – Konflikten i södra Thailand

I den sydligaste delen av Thailand pågår en väpnad kamp för självständighet. Flera gerillagrupper bedriver så kallad lågintensiv krigföring mot de thailändska myndigheterna. Sedan upproret tog ny fart 2004 beräknas över 6 000 dödsoffer ha krävts, varav nio av tio är civila. Alla fredsförsök har hittills misslyckats.

Thailand – Utrikespolitik och försvar

Thailand har alltid fört en pragmatisk utrikespolitik och anpassat sig till nya situationer. Landet kan också beskrivas som nationalistiskt med en skepsis mot utländsk inblandning i politiken.

Fakta – försvar

Armén
245 000 man (2017)
Flygvapnet
46 000 man (2017)
Flottan
69 850 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,5 procent (2020)

Källor

Thailand – Ekonomisk översikt

Den thailändska ekonomin är tudelad i en jordbruksberoende landsbygd och de industrialiserade städerna med Bangkok i spetsen. Tillväxten drivs i första hand på av en stor export, som i hög grad framställs av den moderna industrin. En omfattande turism bidrar vanligtvis till tillväxten, men coronapandemin från 2020 blev ett hårt slag för turistnäringen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
7 187 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
1,0 procent (2021)
Total BNP
501 644 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
8,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,1 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
58,3 procent (2020)
Inflation
0,9 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
49,6 procent (2020)
Utlandsskuld
204 147 miljoner US dollar (2020)
Valuta
baht
Varuexport
226 984 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
186 128 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
20,3 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
87 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
elektriska apparater, datorer och kretskort, kläder, livsmedel (bl a ris, fisk, skaldjur, kyckling) (2020)
Största handelspartner
Kina, USA, Japan (2020)
Bistånd per person
4 US dollar (2017)

Källor

Thailand – Naturtillgångar, energi och miljö

Thailand är en stor exportör av ädelstenar, såsom diamanter, safirer, rubiner och jade. Elektricitet utvinns i huvudsak ur inhemsk naturgas, men även ur kol. Allvarliga föroreningar, särskilt i städerna, har gett upphov till flera miljörörelser.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 990 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2566 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
257 860 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,7 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
23,7 procent (2018)

Källor

Thailand – Jordbruk och industri

Thailand omvandlades inom loppet av ett par årtionden från ett utpräglat jordbruksland till en nation med bred ekonomisk bas och en snabbt växande tillverkningsindustri. Jordbruksproduktionen är dock fortfarande omfattande och landet är en av världens största exportörer av ris.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,6 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
43,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
38,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,1 procent (2020)

Källor