Thailand

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/thailand/

Den buddistiska monarkin Thailand är det enda av Sydöstasiens länder som aldrig har varit koloniserat. Under de senaste årtiondena har Thailand omvandlats från ett jordbruksland till en exportorienterad industrination. Thailand är inte ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Den författning som antogs 2017 ger militären stort politiskt inflytande.

Thailand – Geografi och klimat

Thailand i Sydöstasien är till ytan ungefär lika stort som Spanien. Landet ligger till största delen i det inre av Indokina, men en långsmal landremsa sträcker sig ner längs Malackahalvön. Thailand har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
513 115 km2 (2022)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Myanmar (tidigare Burma), Laos, Kambodja, Malaysia
Huvudstad med antal invånare
Bangkok 8 444 000 (utan förstäder, uppskattning 2023)
Övriga större städer
Nakhon Ratchasima 2 500 000, Samut Prakan 2 200 000, Chon Buri 1 800 000, Ubon Ratchathani 1 700 000, Nonthaburi 1 700 000, Khon Kaen 1 700 000, Chiang Mai 1 700 000 (uppskattning 2023)
Högsta berg
Doi Inthanon (2 576 m ö h)
Viktiga floder
Chao Phraya, Mekong
Medelnederbörd/månad
Bangkok 306 mm (sept), 7 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Bangkok 30 °C (april), 25 °C (dec)

Thailand – Befolkning och språk

Thailands befolkning är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Inom den thaitalande befolkningen finns dock regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter. Befolkningen är koncentrerad till Bangkok och slättlandet norr om huvudstaden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
thaifolk (inklusive lao), minoriteter av kineser, malajer, khmerer och olika bergsfolk
Antal invånare
71 697 030 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
137 (2020)
Andel invånare i städerna
53 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
10,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
79 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2021)
Förväntad livslängd för män
75 år (2021)
Språk
thai (thailändska) är officiellt språk med fyra dialekter (riksspråket centralthai, nordthai, sydthai, lao). Dessutom talas bland   annat kinesiska dialekter, malajiska, khmer och en rad andra minoritetsspråk

Thailand – Religion

En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till theravadabuddismen, som genomsyrar samhällslivet och kulturen. Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner.

Thailand – Utbildning

Thailand har de senaste årtiondena satsat på att höja den allmänna utbildningsnivån hos befolkningen. Andelen läskunniga är numera bland de högsta i Asien, även om skillnaderna är stora mellan äldre och yngre thailändare. Många vuxna har bara gått några år i skolan, om ens det.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
94,1 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
98,1 procent (2009)
Antal elever per lärare i grundskolan
17 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,6 procent (2022)

Thailand – Sociala förhållanden

Många thailändare har fått bättre levnadsvillkor under de två senaste årtiondena. Det märks i statistiken över medellivslängd och näringsintag. Men inkomstfördelningen är skev och fattigdomen är fortfarande utbredd bland bergsfolk och bönder i norr och nordöst samt i de muslimska områdena i söder.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
98,7 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
7 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
305 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
16 procent (2022)

Thailand – Kultur

En stark nationell kultur, djupt präglad av buddismen, har vuxit fram under 750 år av nästan obruten självständighet. Besökare slås ofta av de praktfulla templen i alla städer och större byar.

Thailand – Seder och bruk

I Thailand hyser människor i allmänhet stor respekt för kungen och hans familj, för buddismen och munkväsendet samt för Thailand som nation. Det berömda thailändska leendet används ofta för att dölja negativa känslor och mildra konfliktfyllda situationer.

Thailand – Äldre historia

Thailand har till skillnad från andra länder i Sydöstasien aldrig varit koloniserat. Landet har varit självständigt sedan 1200-talet, med undantag för några korta perioder av underkastelse under Myanmar (tidigare Burma) och för den japanska ockupationen under andra världskriget.

Thailand – Modern historia

Thailands moderna historia präglas av kupper, militärstyre och korta perioder av instabil demokrati. Militärdiktatorn Phibun Songkhram kom till makten i en kupp 1947. Därefter styrdes landet av olika generaler fram till 1973, då studentledda protester fick militärdikturen på fall. Efter tre år av skakig demokrati tog en ny militärregim över. 1992 återupprättades demokratin. 2006 avsattes den folkvalde premiärministern Thaksin Shinawatra i en kupp, vilket blev startskottet för en långdragen tvekamp mellan anhängare och motståndare till honom.

Thailand – Demokrati och rättigheter

Thailand är inte ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Den författning som antogs 2017, under militärjuntans överseende, ger de väpnade styrkorna fortsatt stort politiskt inflytande även efter övergången till civilt styre 2019.

Thailand – Inrikespolitik och författning

Thailand är en konstitutionell monarki, där kungen på pappret har begränsade befogenheter. Landet styrs av militären sedan en kupp 2014, trots att Thailand formellt återgick till civilt styre 2019. I valet 2023 segrade den demokratiska oppositionen över militärens stödpartier, men valsegraren hindrades från att bilda regering.

Fakta – politik

Officiellt namn
Prathet Thai/ Konungariket Thailand
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Maha Vajiralongkorn (Rama X, 2016–)
Regeringschef
premiärminister Srettha Thavisin (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Framåt 151, För Thailand 141, Thailändsk stolthet 70, Folkets statsmaktsparti 41, Förenade thainationen 36, Demokratiska partiet 24, övriga partier 37 (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
För Thailand 136, Folkets statsmaktsparti 116, Ny framtid 81, Demokratiska partiet 53, Thailändsk stolthet 51, övriga partier 63 (2019)
Valdeltagande
75 procent i parlamentsvalet 2019, 75 procent i parlamentsvalet 2023
Kommande val
parlamentsval 2027

Thailand – Konflikten i södra Thailand

I den sydligaste delen av Thailand pågår en väpnad kamp för självständighet. Flera gerillagrupper bedriver så kallad lågintensiv krigföring mot de thailändska myndigheterna. Sedan upproret tog ny fart 2004 beräknas över 6 000 dödsoffer ha krävts, varav nio av tio är civila. Alla fredsförsök har hittills misslyckats.

Thailand – Utrikespolitik och försvar

Thailand har alltid fört en pragmatisk utrikespolitik och anpassat sig till nya situationer. Landet kan också beskrivas som nationalistiskt med en skepsis mot utländsk inblandning i politiken. Efter andra världskriget har utrikespolitiken varit utpräglat västvänlig, samtidigt som Thailand har stärkt samarbetet med andra länder i Sydöstasien.

Fakta – försvar

Armén
245 000 man (2022) 1
Flygvapnet
46 000 man (2022)
Flottan
69 850 man (2022) 2
Militärutgifter i andel av BNP
1,32 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,8 procent (2021)
1. inklusive 115 000 värnpliktiga
2. inklusive 25 850 värnpliktiga

Thailand – Ekonomisk översikt

Den thailändska ekonomin är tudelad i en jordbruksberoende landsbygd och de industrialiserade städerna med Bangkok i spetsen. Tillväxten drivs i första hand på av en stor export, som i hög grad framställs av den moderna industrin. En omfattande turism bidrar vanligtvis till tillväxten, men coronapandemin från 2020 blev ett hårt slag för turistnäringen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
6 909 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2022)
Total BNP
495 341 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,8 procent (2022)
Industrins andel av BNP
35,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
56,2 procent (2022)
Inflation
6,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
60,5 procent (2022)
Utlandsskuld
210 982 miljoner US dollar (2021)
Valuta
baht
Varuexport
287 068 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
303 191 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
119 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
elektriska apparater, datorer och kretskort, kläder, livsmedel (bl a ris, fisk, skaldjur, kyckling) (2022)
Största handelspartner
Kina, USA, Japan (2022)
Mottaget bistånd per invånare
2 US dollar (2021)

Thailand – Naturtillgångar, energi och miljö

Thailand är en stor exportör av ädelstenar, såsom diamanter, safirer, rubiner och jade. Elektricitet utvinns i huvudsak ur inhemsk fossilgas, men även ur kol. Allvarliga föroreningar har särskilt drabbat de thailändska städerna.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
433,77 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
6,21 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
265 479 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
75 893 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Thailand – Jordbruk och industri

Thailand omvandlades inom loppet av ett par årtionden från ett utpräglat jordbruksland till en nation med bred ekonomisk bas och en snabbt växande tillverkningsindustri. Jordbruksproduktionen är dock fortfarande omfattande och landet är en av världens största exportörer av ris.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,8 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
43,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
38,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
35,0 procent (2022)