Thailand

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/thailand/

Den buddistiska monarkin Thailand är det enda av Sydöstasiens länder som aldrig har varit koloniserat. Under de senaste årtiondena har Thailand omvandlats från ett jordbruksland till en exportorienterad industrination. Thailand är inte ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Den författning som antogs 2017 ger militären stort politiskt inflytande.

Geografi och klimat

Thailand i Sydöstasien är till ytan ungefär lika stort som Spanien. Landet ligger till största delen i det inre av Indokina, men en långsmal landremsa sträcker sig ner längs Malackahalvön. Thailand har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
513 115 km2 (2018)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Myanmar (tidigare Burma), Laos, Kambodja, Malaysia
Huvudstad med antal invånare
Bangkok 8 800 000 (utan förstäder, uppskattning 2018)
Övriga större städer
Nakhon Ratchasima 2 500 000, Samut Prakan 2 100 000, Khon Kaen 1 700 000, Ubon Ratchathani 1 700 000, Chiang Mai 1 700 000, Chon Buri 1 700 000 (uppskattning 2018)
Högsta berg
Doi Inthanon (2 576 m ö h)
Viktiga floder
Chao Phraya, Mekong
Medelnederbörd/månad
Bangkok 306 mm (sept), 7 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Bangkok 30 °C (april), 25 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

Thailands befolkning är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Inom den thaitalande befolkningen finns dock regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter. Befolkningen är koncentrerad till Bangkok och slättlandet norr om huvudstaden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
thaifolk (inklusive lao); minoriteter av kineser, malajer, khmerer och olika bergsfolk
Antal invånare
69 037 513 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
135 (2017)
Andel invånare i städerna
49,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2016)
Förväntad livslängd för män
72 år (2016)
Språk
thai (thailändska) är officiellt språk med fyra dialekter (riksspråket centralthai, nordthai, sydthai, lao); dessutom talas bland   annat kinesiska dialekter, malajiska, khmer och en rad andra minoritetsspråk

Källor

Religion

En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till theravadabuddismen, som genomsyrar samhällslivet och kulturen. Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner.

Utbildning

Thailand har de senaste årtiondena satsat på att höja den allmänna utbildningsnivån hos befolkningen. Andelen läskunniga är numera bland de högsta i Asien, även om skillnaderna är stora mellan äldre och yngre thailändare. Många vuxna har bara gått några år i skolan, om ens det.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,0 procent (2009)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
92,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
19,1 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
19,1 procent (2013)

Källor

Kultur

En stark nationell kultur, djupt präglad av buddismen, har vuxit fram under 750 år av nästan obruten självständighet. Besökare slås ofta av de praktfulla templen i alla städer och större byar.

Arbetsmarknad

Liksom ekonomin i stort är den thailändska arbetsmarknaden tudelad: den jordbruksberoende landsbygden och de industrialiserade städerna med Bangkok i spetsen. Bara några få procent av thailändarna är fackligt anslutna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
0,7 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
3,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Många thailändare har fått bättre levnadsvillkor under de två senaste årtiondena. Det märks i statistiken över medellivslängd och näringsintag. Men inkomstfördelningen är skev och fattigdomen är fortfarande utbredd bland bergsfolk och bönder i norr och nordöst samt i de muslimska områdena i söder.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
8 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,2 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,3 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
222 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
5 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Thailand hyser människor i allmänhet stor respekt för kungen och hans familj, för buddismen och munkväsendet samt för Thailand som nation. Det berömda thailändska leendet används ofta för att dölja negativa känslor och mildra konfliktfyllda situationer.

Äldre historia

Thailand har till skillnad från andra länder i Sydöstasien aldrig varit koloniserat. Landet har varit självständigt sedan 1200-talet, med undantag för några korta perioder av underkastelse under Myanmar (tidigare Burma) och den japanska ockupationen under andra världskriget.

Modern historia

Thailands moderna historia präglas av kupper, militärstyre och korta perioder av instabil demokrati. Militärdiktatorn Phibun Songkhram kom till makten i en kupp 1947. Därefter styrdes landet av olika generaler fram till 1973, då studentledda protester fick militärdikturen på fall. Efter tre år av skakig demokrati tog en ny militärregim över. 1992 återupprättades demokratin och 2001 valdes Thaksin Shinawatra till premiärminister. Han avsattes i en kupp 2006, vilket blev startskottet för en långdragen tvekamp mellan anhängare och motståndare till honom.

Politiskt system

Thailand är en konstitutionell monarki, där kungen måste vara buddist. Kungahusets formella makt är begränsad men har vuxit efter ett tronskifte 2017. I praktiken har hovet ett stort inflytande över samhället. En ny författning från 2017 ger militären ett stort politiskt inflytande, även efter landets formella återgång till civilt styre i samband med valet 2019.

Demokrati och rättigheter

Thailand är inte ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Den författning som antogs 2017, under militärjuntans överseende, ger de väpnade styrkorna fortsatt stort politiskt inflytande även efter övergången till civilt styre efter valet våren 2019.

Aktuell politik

Thailand har sedan en kupp genomfördes våren 2014 i praktiken styrts av militären. När landet gick till allmänna val i mars 2019 blev visserligen oppositionspartiet För Thailand störst, följt av militärens stödparti. Militären kunde dock behålla regeringsmakten genom stöd från den militärt tillsatta senaten.

Fakta – politik

Officiellt namn
Prathet Thai eller Muang Thai/ Kungariket Thailand
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Maha Vajiralongkorn (Rama X; 2016–)
Regeringschef
premiärminister Prayut Chan-ocha (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
För Thailand 136, Folkets statsmaktsparti 115, Ny framtid 80, Demokratiska partiet 52, Thailändsk stolthet 50, övriga partier 65, ej fördelade 2 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
För Thailand 265, Demokratiska partiet 159, Thailändsk stolthet 34, Thailändsk nationell utveckling 19, Chon Buris kraft 7, Partiet för nationell utveckling 7, fem småpartier 9 (2011)
Valdeltagande
75 % i parlamentsvalet i juli 2011, 70 % i parlamentsvalet i mars 2019
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Thailand har alltid fört en pragmatisk utrikespolitik och anpassat sig till nya situationer. Landet kan också beskrivas som nationalistiskt med en skepsis mot utländsk inblandning i politiken. Efter andra världskriget har utrikespolitiken varit utpräglat västvänlig, men Thailand strävar också efter att utöka samarbetet med andra länder i Sydöstasien. Samarbetet med Kina har stärkts.

Fakta – försvar

Armén
245 000 man (2017)
Flygvapnet
46 000 man (2017)
Flottan
69 850 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,0 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Thailands ekonomi har vuxit snabbt sedan 1950-talet. Tillväxten drivs framför allt på av en stor export, som i hög grad består av elektroniska komponenter framställda av en modern industri. En omfattande turistnäring bidrar också till uppgången. Beroendet av export och turism gör dock ekonomin känslig för svängningar i världskonjunkturen, och tillväxttakten har bromsat in under 2010-talet.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
7 274 US dollar (2018)
Total BNP
504 993 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,1 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
8,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
26,9 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
56,9 procent (2018)
Inflation
0,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
42,1 procent (2018)
Utlandsskuld
129 765 miljoner US dollar (2017)
Valuta
baht
Varuexport
252 156 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
229 808 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
35 159 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
99 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
elektriska apparater, datorer och kretskort, kläder, livsmedel (bl a ris, fisk, skaldjur, kyckling)
Största handelspartner
Kina, USA, Japan

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Thailand har relativt gott om tenn, zink, järn och gips. Fyndigheter finns också av framför allt guld och koppar. Landet är en stor exportör av ädelstenar, såsom diamanter, safirer, rubiner och jade. Beroendet av importerad energi är stort, men det har minskat sedan 1990-talet tack vare ökad inhemsk produktion av olja och naturgas.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 990 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2566 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
316 213 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,6 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
22,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Thailands jordbruksproduktion är omfattande och landet är en av världens största exportörer av ris. Jordbruket är viktigt för sysselsättningen, men näringens andel av BNP har minskat från nästan en tredjedel 1968 till knappt en tiondel i slutet av 2010-talet.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
8,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
43,3 procent (2016)

Källor

Industri

Thailand omvandlades inom loppet av ett par årtionden från ett utpräglat jordbruksland till en nation med bred ekonomisk bas och en snabbt växande tillverkningsindustri. I fabrikerna framställs bland annat kläder, bilar och elektronik.