Singapore

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/singapore/

Singapore är strategiskt beläget mellan Malackasundet och Sydkinesiska havet. Tre av fyra singaporianer är kineser, som dominerar både inom politiken och näringslivet. Övriga invånare är malajer eller indier. Makten är koncentrerad till ett parti, PAP, som har styrt landet sedan 1950-talet. Landet har få egna naturtillgångar men har ändå lyckats bygga upp en stark tillverkningsindustri.

Singapore – Geografi och klimat

Singapore är inte större än halva Öland, men landet har en strategisk placering mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska havet i öster där den kortaste sjövägen mellan Indien och Kina går. Läget vid havet och närheten till ekvatorn gör klimatet hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
647 km2 (2020)
Tid
svensk +7 timmar
Angränsande land/länder
Malaysia (via vägbroar över Johorsundet)
Huvudstad med antal invånare
Singapore ca 5 600 000 (2017)
Övriga större städer
övriga städer saknas
Högsta berg
Bukit Timah (165 m ö h)
Viktiga floder
Sungei Seletar
Största sjö
Seletar Reservoir
Medelnederbörd/månad
304 mm (dec), 140 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
27 °C

Källor

Singapore – Befolkning och språk

Singapores befolkning delas in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier. Kineserna är flest, tre av fyra singaporianer har kinesiskt ursprung. Regeringen har sedan självständigheten 1965 försökt skapa en nationell identitet, samtidigt som ett multietniskt samhälle uppmuntras.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kineser 74 %, malajer 13 %, indier 9 %, övriga 4 % (2018, gäller de 70 % av befolkningen som är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd)
Antal invånare
5 703 569 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
7 953 (2018)
Andel invånare i städerna
100,0 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
9,4 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
83 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
fyra officiella språk: engelska, kinesiska, malajiska och tamil. Malajiska har en särställning som nationellt språk.

Källor

Singapore – Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin.

Singapore – Utbildning

Regeringen har ofta talat om Singapores befolkning som landets enda naturresurs. Drygt en femtedel av statens utgifter går till utbildning, med den uttalade målsättningen att stärka landets konkurrenskraft.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,5 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
97,0 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,9 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,0 procent (2013)

Källor

Singapore – Kultur

Kulturlivet i Singapore är en blandning av kinesiska, indiska, malajiska och västerländska traditioner. Musik, teater, konst och dans utövas av en rad kultursällskap och professionella grupper.

Singapore – Arbetsmarknad

En lång period av stark ekonomisk tillväxt har lett till hög sysselsättning och brist på arbetskraft i Singapore. Regeringen har försökt komma till rätta med detta genom satsningar på automatiserad produktion, kunskapsintensiva branscher och vidareutbildning av arbetskraften. Man försöker också få kvinnor och äldre att arbeta mer.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,4 procent (2019)

Källor

Singapore – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Singapore kan liknas vid den i många västländer, och i vissa aspekter är den högre än så. När det gäller jämställdhet ser det inte lika bra ut. Homosexualitet är förbjudet i lag.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 462 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
29 procent (2020)

Källor

Singapore – Seder och bruk

I Singapore lever kinesisk, indisk, malajisk och västerländsk kultur sida vid sida. De olika folkgrupperna har olika sedvänjor och traditioner, men de ser sig samtidigt som en nationell helhet.

Singapore – Äldre historia

Singapore hade en liten malajisk befolkning när britterna koloniserade ön i slutet av 1700-talet och brittiska Ostindiska kompaniet anlade en handelsstation där. Handeln drog till sig folk från olika delar av världen. 1867 blev Singapore en brittisk kronkoloni. 1942–1945 ockuperades Singapore av Japan, men efter krigsslutet kom britterna tillbaka. 1965 blev Singapore en självständig nation.

Singapore – Modern historia

Folkets aktionsparti (PAP) har styrt Singapore genom hela dess moderna historia. Mellan 1959 och 1990 var den dåvarande partiledaren Lee Kuan Yew landets premiärminister och starke man. Singapore har präglats av hög ekonomisk tillväxt, men också av tydlig statlig kontroll av såväl politik som ekonomi. En underliggande rädsla för etniska konflikter mellan landets kineser, indier och malajer kännetecknar också den moderna historien.

Singapore – Politiskt system

Författningen föreskriver att Singapore är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Ett valsystem som kraftigt gynnar regeringspartiet har dock bidragit till att landet ända sedan 1950-talet styrts av samma parti: Folkets aktionsparti (PAP). Oppositionen är svag och splittrad.

Singapore – Demokrati och rättigheter

Singapore är på pappret en parlamentarisk demokrati men landet kan knappast kallas en demokrati i västerländsk mening. Regeringspartiet Folkets aktionsparti (PAP) utövar en effektiv kontroll över hela det politiska systemet samt massmedierna.

Singapore – Aktuell politik

Folkets aktionsparti (PAP) styr sedan 1950-talet Singapore med fast hand. Ett fåtal personer figurerar i den politiska toppen. PAP:s dominans bidrar till ett stabilt inrikespolitiskt klimat, men också till demokratiska brister. På senare år har dock oppositionen lyckats göra vissa insteg, även om det är långt kvar innan PAP:s maktmonopol på allvar hotas.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Singapore/ Republiken Singapore
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Halimah Yacob (2017–)
Regeringschef
premiärminister Lee Hsien Loong (2004–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets aktionsparti (PAP) 83, Arbetarpartiet (WP) 10 (2020) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets aktionsparti (PAP) 83, Arbetarpartiet (WP) 6 (2015)
Valdeltagande
95 % i presidentvalet 2011, 92 % i parlamentsvalet 2015, 96 % i parlamentsvalet 2020
Kommande val
presidentval 2023, parlamentsval 2025
1. antalet mandat i parlamentet har utökats från 89 till 93 sedan valet 2015

Källor

Singapore – Utrikespolitik och försvar

Singapore har länge haft ett komplicerat förhållande till Malaysia i norr, men relationerna har förbättrats sedan Lee Hsien Loong blev singaporiansk premiärminister 2004. Tidigare ansträngda relationer till Indonesien i söder har också blivit varmare. Singapore har ett nära förhållande till USA, medan kontakterna med Kina är goda på det ekonomiska planet men spända på det politiska.

Fakta – försvar

Armén
50 000 man (2017)
Flygvapnet
13 500 man (2017)
Flottan
9 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
21,4 procent (2019)

Källor

Singapore – Ekonomisk översikt

Trots bristen på egna naturtillgångar har Singapore sedan självständigheten 1965 utvecklats till en industrination och ett ledande finanscentrum. Viktiga orsaker till detta är landets geografiska läge och en naturlig djuphavshamn.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
64 582 US dollar (2018)
Total BNP
364 157 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
0,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
20,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
69,4 procent (2018)
Inflation
0,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
113,6 procent (2018)
Valuta
singaporiansk dollar
Varuexport
459 740 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
361 368 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
65 072 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
215 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
elektronik, olja, petrokemiska produkter, telekomutrustning
Största handelspartner
Malaysia, Kina, USA, Hongkong

Källor

Singapore – Naturtillgångar, energi och miljö

Singapore saknar helt naturtillgångar, bortsett från lite granit och sand. Till och med vatten måste importeras. Gruvdriften är i det närmaste obefintlig. Landet har ambitiösa miljöplaner och försöker minska användandet av fossila bränslen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 122 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
8845 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
37 535 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,7 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,7 procent (2015)

Källor

Singapore – Jordbruk och industri

Tillverkningsindustrin är den viktigaste sektorn i Singapores exportorienterade ekonomi. Jordbruket har däremot aldrig haft någon större ekonomisk betydelse. Tillsammans med fiske och gruvdrift står det för mindre än en promille av BNP.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
0,9 procent (2016)

Källor