Singapore

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/singapore/

Singapore är strategiskt beläget mellan Malackasundet och Sydkinesiska havet i Sydöstasien. Tre av fyra singaporianer är kineser, som dominerar både inom politiken och näringslivet. Övriga invånare är malajer eller indier. Makten är koncentrerad till ett parti, PAP, som har styrt landet sedan 1950-talet. Singapore har få egna naturtillgångar men har ändå lyckats bygga upp en stark tillverkningsindustri.

Singapore – Geografi och klimat

Singapore är inte större än halva Öland, men landet har en strategisk placering mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska havet i öster där den kortaste sjövägen mellan Indien och Kina går. Läget vid havet och närheten till ekvatorn gör klimatet hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
647 km2 (2022)
Tid
svensk +7 timmar
Angränsande land/länder
Malaysia (via vägbroar över Johorsundet)
Huvudstad med antal invånare
Singapore ca 5 600 000 (2020)
Övriga större städer
övriga städer saknas
Högsta berg
Bukit Timah (165 m ö h)
Viktiga floder
Sungei Seletar
Största sjö
Seletar Reservoir
Medelnederbörd/månad
304 mm (dec), 140 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
27 °C

Singapore – Befolkning och språk

Singapores befolkning delas in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier. Kineserna är flest, tre av fyra singaporianer har kinesiskt ursprung. Regeringen har sedan självständigheten 1965 försökt skapa en nationell identitet, samtidigt som ett multietniskt samhälle uppmuntras.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kineser 74 procent, malajer 13 procent, indier 9 procent, övriga 4 procent (2020, gäller de 70 procent av befolkningen som är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd)
Antal invånare
5 637 022 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
8 019 (2020)
Andel invånare i städerna
100 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
8,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
3,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,1 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
47,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
83 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
fyra officiella språk: engelska, kinesiska, malajiska och tamil. Malajiska har en särställning som nationellt språk.

Singapore – Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin.

Singapore – Utbildning

Regeringen har ofta talat om Singapores befolkning som landets enda naturresurs. Närmare en femtedel av statens utgifter går till utbildning, med den uttalade målsättningen att stärka landets konkurrenskraft.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
97,1 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
99,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,8 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,3 procent (2022)

Singapore – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Singapore kan liknas vid den i många västländer, och i vissa aspekter är den högre än så. När det gäller jämställdhet ser det inte lika bra ut. Homosexualitet mellan män avkriminaliserades först 2022.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
3 537 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
29 procent (2022)

Singapore – Kultur

Kulturlivet i Singapore är en blandning av kinesiska, indiska, malajiska och västerländska traditioner. Musik, teater, konst och dans utövas av en rad kultursällskap och professionella grupper.

Singapore – Seder och bruk

I Singapore lever kinesisk, indisk, malajisk och västerländsk kultur sida vid sida. De olika folkgrupperna har olika sedvänjor och traditioner, men de ser sig samtidigt som en nationell helhet.

Singapore – Äldre historia

Singapore hade en liten malajisk befolkning när britterna koloniserade ön i slutet av 1700-talet och brittiska Ostindiska kompaniet anlade en handelsstation där. Handeln drog till sig folk från olika delar av världen. 1867 blev Singapore en brittisk kronkoloni. 1942–1945 ockuperades Singapore av Japan, men efter krigsslutet kom britterna tillbaka. 1965 blev Singapore en självständig nation.

Singapore – Modern historia

Folkets aktionsparti (PAP) har styrt Singapore genom hela dess moderna historia. Mellan 1959 och 1990 var den dåvarande partiledaren Lee Kuan Yew landets premiärminister och starke man. Singapore har präglats av hög ekonomisk tillväxt, men också av tydlig statlig kontroll av såväl politik som ekonomi. En underliggande rädsla för etniska konflikter mellan landets kineser, indier och malajer kännetecknar också den moderna historien.

Singapore – Demokrati och rättigheter

Singapore är på pappret en parlamentarisk demokrati men landet kan knappast kallas en demokrati i västerländsk mening. Regeringspartiet Folkets aktionsparti (PAP) utövar en effektiv kontroll över hela det politiska systemet samt massmedierna.

Singapore – Inrikespolitik och författning

Den lilla stadsstaten Singapore ska enligt författningen vara en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Valsystemet gynnar dock Folkets aktionsparti (PAP) som sedan 1950-talet styr Singapore med fast hand. PAP:s dominans bidrar till ett stabilt inrikespolitiskt klimat, men också till demokratiska brister.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Singapore/ Republiken Singapore
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Tharman Shanmugaratnam (2023–)
Regeringschef
premiärminister Lawrence Wong (2024–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets aktionsparti (PAP) 83, Arbetarpartiet (WP) 10, Singapores framstegsparti (PSP) 2 (2020) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets aktionsparti (PAP) 83, Arbetarpartiet (WP) 6 (2015)
Valdeltagande
93 procent i presidentvalet 2023, 96 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval 2025, presidentval 2029
1. antalet mandat i parlamentet har utökats från 89 till 93 sedan valet 2015; PSP:s mandat räknas inte in i de 93 – de kommer från ett särskilt system för tilläggsmandat (se texten)

Singapore – Utrikespolitik och försvar

Singapore har länge haft ett komplicerat förhållande till Malaysia i norr, men relationerna har förbättrats sedan Lee Hsien Loong blev singaporiansk premiärminister 2004. Tidigare ansträngda relationer till Indonesien i söder har också blivit varmare. Singapore har ett nära förhållande till USA, medan kontakterna med Kina är goda på det ekonomiska planet men spända på det politiska.

Fakta – försvar

Armén
40 000 man (2022)
Flygvapnet
6 000 man (2022)
Flottan
4 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,98 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
15,3 procent (2021)

Singapore – Ekonomisk översikt

Trots bristen på egna naturtillgångar har Singapore sedan självständigheten 1965 utvecklats till en industrination och ett ledande finanscentrum. Viktiga orsaker till detta är landets geografiska läge och en naturlig djuphavshamn.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
82 808 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,6 procent (2022)
Total BNP
466 789 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
0,0 procent (2022)
Industrins andel av BNP
24,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
70,9 procent (2022)
Inflation
5,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
134,2 procent (2022)
Valuta
singaporiansk dollar
Varuexport
515 802 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
475 578 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
9,2 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
212 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
elektronik, olja, petrokemiska produkter, telekomutrustning (2020)
Största handelspartner
Kina, Indien, Malaysia, USA, Taiwan (2020)
Mottaget bistånd per invånare
5 US dollar (1995)

Singapore – Naturtillgångar, energi och miljö

Singapore saknar helt naturtillgångar, bortsett från lite granit och sand. Till och med vatten måste importeras. Gruvdriften är i det närmaste obefintlig. Landet har ambitiösa miljöplaner och är väl förberett för att möta klimatförändringarna.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av växthusgaser totalt
64,27 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
11,30 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
43 705 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 348 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Singapore – Jordbruk och industri

Tillverkningsindustrin är den viktigaste sektorn i Singapores exportorienterade ekonomi. Jordbruket har däremot aldrig haft någon större ekonomisk betydelse. Tillsammans med fiske och gruvdrift står det för mindre än en promille av BNP.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
0,0 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
0,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
22,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
24,2 procent (2022)