Nepal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/nepal/

Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, inklämt mellan de stora nationerna Kina och Indien. Världens högsta berg Mount Everest finns på gränsen till Tibet. Över 100 folkgrupper ger Nepal ett rikt kulturliv. I tio år utkämpade maoistisk gerilla ett väpnat uppror mot det enväldiga kungahuset. Maoisterna kunde till slut driva bort kungafamiljen och Nepal blev en demokratisk republik 2008.

Nepal – Geografi och klimat

Nepal är en tredjedel så stort som Sverige och ligger på Himalayas sydsluttning ned mot den indiska slätten. I nord-sydlig riktning sträcker sig landet bara omkring 20 mil men höjdskillnaden är enorm: från världens högsta punkt på Mount Everest till endast 60 meter över havet. Klimatet varierar starkt med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
147 181 km2 (2022)
Tid
svensk +4 timmar och 45 minuter
Angränsande land/länder
Indien, Kina
Huvudstad med antal invånare
Katmandu 2 000 000 (med förorter, folkräkning 2021)
Övriga större städer
Pokhara 518 000 (folkräkning 2021)
Högsta berg
Mount Everest (8 848 m ö h)
Viktiga floder
Karnali, Narayani, Kosi
Medelnederbörd/månad
Katmandu 373 mm (juli), 3 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Katmandu 25 °C (juli), 10 °C (jan)

Nepal – Befolkning och språk

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
över 100 folkgrupper definierade efter etnicitet/kast
Antal invånare
30 547 580 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
203 (2020)
Andel invånare i städerna
21 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
19,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
52,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
68 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2021)
Förväntad livslängd för män
67 år (2021)
Språk
nepali är officiellt språk, en mängd minoritetsspråk, engelska är gångbart

Nepal – Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Nepal – Utbildning

Skolväsendet i Nepal är eftersatt och nästan vart fjärde barn slutför aldrig det första femåriga stadiet. Fram till 1960-talet fanns det nästan ingen skolutbildning alls. Analfabetismen är fortfarande utbredd; var tredje vuxen kan inte läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
71,2 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
96,3 procent (2019)
Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,4 procent (2022)

Nepal – Sociala förhållanden

En betydande andel av Nepals befolkning lever i svår fattigdom. Undernäring är vanligt, särskilt bland barn och kvinnor. Fler än var tredje barn är hämmat i växten på grund av näringsbrist. Kastsystemet är förbjudet i lag men påverkar ändå människors ställning i samhällslivet.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
90 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
76,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
23 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
58 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
33 procent (2022)

Nepal – Kultur

Religionen tar sig uttryck i alla delar av kulturlivet. Motiven hämtas från både hinduism och buddism. Det finns många berömda buddistiska tempel, liksom minnesmärken från Buddhas egen tid.

Nepal – Seder och bruk

Gästfrihet är viktigt för nepaleser. En besökare bör dock tänka på att inte stiga in i en bostad – eller ett enskilt rum – utan att bli inbjuden. Hinduer har ofta många oskrivna regler om vem som får beträda eller beröra vad. Namaste är den vanliga hälsningsfrasen, uttalad med händerna tryckta mot varandra framför bröstet.

Nepal – Äldre historia

Katmandudalen har varit centrum för statsbildningar i ett par årtusenden. Dagens Nepal började ta form på 1700-talet då ett kungarike bildades. På 1800-talet beskars kungens makt genom en kupp och ett system med ett ärftligt premiärministerämbete infördes. Så småningom växte motstånd fram mot den regerande Ranadynastin. Den tvingades 1951 lämna ifrån sig makten sedan Indien ställt sig på kungens och oppositionens sida.

Nepal – Modern historia

Nepal styrdes från 1960-talet genom ett system med indirekt valda råd. Kungens makt var stor. Krav på demokrati växte fram och 1991 hölls val till ett parlament, men det politiska läget var skakigt. 1996–2006 pågick ett väpnat maoistiskt uppror. När kungen tog till diktatoriska medel vände sig större delen av det politiska etablissemanget mot honom. 2008 avskaffades monarkin men det dröjde till 2015 innan Nepal fick en ny författning.

Nepal – Demokrati och rättigheter

Nepal har problem med utbredd korruption inom de politiska institutionerna och statsförvaltningen. Journalister arbetar under svåra förhållanden. Rättssäkerheten är låg och straffriheten efter inbördeskriget 1996–2006 är omfattande.

Nepal – Inrikespolitik och författning

Nepal blev en republik 2008 efter ett långt maoistiskt uppror. Fred slöts samma år men inrikespolitiken har förblivit turbulent med täta maktskiften mellan det maoistiska partiet CPN-MC, kommunistiska UML och mittenpartiet NC. Senast 2024 fick Nepal en ny regering, ledd av CPN-MC och UML med CPN-MC:s ordförande Pushpa Kamal Dahal som premiärminister.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal/ Demokratiska förbundsrepubliken Nepal
Statsskick
republik
Statschef
president Ram Chandra Poudel (2023–)
Regeringschef
premiärminister Pushpa Kamal Dahal (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nepalesiska kongressen/NC 89, Nepals kommunistparti-Marxistleninisterna/UML 78, Nepals kommunistparti-Maoistisk center/CPN-MC 32, Nationella självständighetspartiet/RSP 20, Nationaldemokratiska partiet/RPP 14, Folkets socialistiska parti/JSP 12, Nepals kommunistparti-Förenade socialister 10, övriga småpartier 20 (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nepals kommunistparti-Marxistleninisterna/UML (121), Nepalesiska kongressen/NC (63), Nepals kommunistparti-Maoistisk center/CPN-MC (53), Rastriya Janata-partiet (17), Federalt socialistiskt forum (16), övriga (5) (2017) 2
Valdeltagande
61 procent i parlamentsvalet 2022, 69 procent i parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2027
1. mandatfördelningen gäller det folkvalda underhuset i parlamentet
2. mandatfördelningen gäller det folkvalda underhuset i parlamentet

Nepal – Utrikespolitik och försvar

Nepals utrikespolitik präglas av en balansgång mellan de mäktiga grannländerna Kina och Indien. Störst är beroendet av Indien som omsluter Nepal på tre sidor. Det kinesiska inflytandet har dock ökat, inte minst från 2010-talet.

Fakta – försvar

Armén
96 600 man (2022)
Flygvapnet
320 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,34 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,4 procent (2021)

Nepal – Ekonomisk översikt

Det fattiga Nepal är beroende av bistånd och remitteringar för att få landets ekonomi att gå ihop. De egna inkomsterna från i huvudsak handel, turism och jordbruk räcker inte till för att försörja befolkningen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 337 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,8 procent (2022)
Total BNP
40 828 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
21,1 procent (2022)
Industrins andel av BNP
12,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
52,3 procent (2022)
Inflation
6,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
43,8 procent (2022)
Utlandsskuld
8 856 miljoner US dollar (2021)
Valuta
nepalesisk rupie
Varuexport
1 291 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
13 353 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,5 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
36 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
sojaolja, jute, garn, mattor, kläder, kardemumma (2021)
Största handelspartner
Indien, Kina, USA (2021)
Mottaget bistånd per invånare
52 US dollar (2021)

Nepal – Naturtillgångar, energi och miljö

Nepal har stora tillgångar av skog och färskvatten. Landet har världens största vattenkraftskapacitet räknat per invånare, men bara en bråkdel är utbyggd. Mineraltillgångarna är dåligt utforskade. Nepals känsliga bergslandskap är mycket sårbart för klimatförändringar och miljöförstöring.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
415 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
140 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
90 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
93 procent (2018)
Utsläpp av växthusgaser totalt
45,87 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,57 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
14 949 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
23 644 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Nepal – Jordbruk och industri

En stor majoritet av nepaleserna lever av jordbruk, i huvudsak för självhushållning. Enligt FN:s jordbruksorgan FAO kan det röra sig om över 90 procent av befolkningen. Nepal är ett av världens minst industrialiserade länder.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
21,1 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
28,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
41,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
12,0 procent (2022)