Nepal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/nepal/

Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, inklämt mellan de stora nationerna Kina och Indien. Världens högsta berg Mount Everest finns på gränsen till Tibet. Över 100 folkgrupper ger Nepal ett rikt kulturliv. I tio år utkämpade maoistisk gerilla ett väpnat uppror mot det enväldiga kungahuset. Maoisterna kunde till slut driva bort kungafamiljen och Nepal blev en demokratisk republik 2008.

Geografi och klimat

Nepal är en tredjedel så stort som Sverige och ligger på Himalayas sydsluttning ned mot den indiska slätten. I nord-sydlig riktning sträcker sig landet bara omkring 20 mil men höjdskillnaden är enorm: från världens högsta punkt på Mount Everest till endast 60 meter över havet. Klimatet varierar starkt med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
147 181 km2 (2018)
Tid
svensk +4 timmar och 45 minuter
Angränsande land/länder
Indien, Kina
Huvudstad med antal invånare
Katmandu 1 200 000 (FN-beräkning 2015)
Övriga större städer
Pokhara 329 400 (FN-beräkning 2015)
Högsta berg
Mount Everest (8 848 m ö h)
Viktiga floder
Karnali, Narayani, Kosi
Medelnederbörd/månad
Katmandu 373 mm (juli), 3 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Katmandu 25 °C (juli), 10 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
över 100 folkgrupper definierade efter etnicitet/kast
Antal invånare
29 304 998 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
204 (2017)
Andel invånare i städerna
19,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
70 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
72 år (2016)
Förväntad livslängd för män
69 år (2016)
Språk
nepali är officiellt språk, en mängd minoritetsspråk, engelska är gångbart

Källor

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär (icke-religiös) nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Utbildning

Skolväsendet i Nepal är eftersatt och nästan vart fjärde barn slutför aldrig det första femåriga stadiet. Fram till 1960-talet fanns det nästan ingen skolutbildning alls. Analfabetismen är fortfarande utbredd; var tredje vuxen kan inte läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
21 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
59,6 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
15,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,9 procent (2017)

Källor

Kultur

Religionen tar sig uttryck i alla delar av kulturlivet. Motiven hämtas från både hinduism och buddism. Det finns många berömda buddistiska tempel, liksom minnesmärken från Buddhas egen tid.

Arbetsmarknad

Enligt officiella siffror ligger arbetslösheten på bara några procent men runt en tredjedel av arbetskraften räknas som undersysselsatt. En stor andel av invånarna står dessutom i huvudsak utanför den officiella ekonomin och därmed den formella arbetsmarknaden; de lever i självhushåll och/eller ingår i en utbredd bytesekonomi.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
2,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

En betydande andel av Nepals befolkning lever i misär. Undernäring är vanligt, särskilt bland barn och kvinnor. Fler än var tredje barn är hämmat i växten på grund av näringsbrist.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
27 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
87,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
62,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
45 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
33 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Gästfrihet är viktigt för nepaleser. En besökare bör dock tänka på att inte stiga in i en bostad – eller ett enskilt rum – utan att bli inbjuden. Hinduer har ofta många oskrivna regler om vem som får beträda eller beröra vad. Namaste är den vanliga hälsningsfrasen, uttalad med händerna tryckta mot varandra framför bröstet.

Äldre historia

Katmandudalen har varit centrum för statsbildningar i ett par årtusenden. Dagens Nepal började ta form på 1700-talet då ett kungarike bildades. På 1800-talet beskars kungens makt genom en kupp och ett system med ett ärftligt premiärministerämbete infördes. Så småningom växte motstånd fram mot den regerande Ranadynastin. Den tvingades 1951 lämna ifrån sig makten, sedan Indien ställt sig på kungens och den politiska oppositionens sida.

Modern historia

Nepal styrdes från 1960-talet genom ett system med indirekt valda råd. Kungens makt var stor. Krav på demokrati växte fram och 1991 hölls val till ett parlament, men det politiska läget var skakigt. 1996–2006 pågick ett väpnat maoistiskt uppror. När kungen tog till diktatoriska medel vände sig större delen av det politiska etablissemanget mot honom. 2008 avskaffades monarkin och val hölls till en konstituerande församling som skulle skriva en ny författning. Politiska motsättningar gjorde att det dröjde till 2015 innan Nepal fick en ny grundlag.

Politiskt system

Nepal är en sekulär federal republik med sju provinser. Den garanterar medborgarna grundläggande fri- och rättigheter, erkänner en mångfald av etniska, religiösa och språkliga grupper samt föreskriver ett demokratiskt flerpartisystem och ett oberoende rättsväsende.

Demokrati och rättigheter

Nepal har problem med utbredd korruption inom de politiska institutionerna och statsförvaltningen. Journalister arbetar under svåra förhållanden. Rättssäkerheten är låg och straffriheten efter inbördeskriget 1996–2006 är omfattande.

Aktuell politik

I slutet av 2017 genomfördes allmänna val i Nepal för första gången sedan landet fått en ny författning knappt två år tidigare. Segrare blev maoistpartiet CPN-MC och det kommunistiska UML som tillsammans bildade en vänsterregering.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal/ Federala demokratiska republiken Nepal
Statsskick
republik
Statschef
president Bidhya Devi Bhandari (2015–)
Regeringschef
premiärminister K P Sharma Oli (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nepals kommunistparti-Marxistleninisterna/UML (121), Nepalesiska kongressen/NC (63), Nepals kommunistparti-Maoistisk center/CPN-MC (53), Rastriya Janata-partiet (17), Federalt socialistiskt forum (16), övriga (5) (2017) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nepalesiska kongressen/NC (196), Nepals kommunistparti-Marxistleninisterna/UML (175), Nepals förenade kommunistparti-Maoisterna/UCPN-M (80), Nationaldemokratiska partiet-Nepal/RPP-Nepal (24), Madhesifolkets Rättsforum/MJF (14), småpartier och oberoende kandidater (86) (2013) 2
Valdeltagande
69 % i parlamentsvalet 2017; 78 % i valet till konstituerande församling 2013; 63 % i valet till konstituerande församling 2008
Kommande val
parlamentsval 2022
1. mandatfördelningen gäller det folkvalda underhuset i parlamentet
2. mandatfördelningen gäller valet av en konstituerande församling

Källor

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken präglas av en balansgång mellan grannländerna Kina och Indien. Störst är beroendet av Indien som omsluter Nepal på tre sidor. Det kinesiska inflytandet kan dock sägas öka.

Fakta – försvar

Armén
96 600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,6 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,8 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Det fattiga Nepal är beroende av bistånd och remitteringar (pengar som utlandsarbetande invånare sänder hem till sina familjer) för att få landets ekonomi att gå ihop. De egna inkomsterna från i huvudsak handel, turism och jordbruk räcker inte till för att försörja befolkningen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 026 US dollar (2018)
Total BNP
28 812 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,3 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
25,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
4,9 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
50,3 procent (2018)
Inflation
4,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
30,2 procent (2018)
Utlandsskuld
4 963 miljoner US dollar (2017)
Valuta
nepalesisk rupie
Varuexport
840 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
10 000 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 815 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
50 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
mattor, kläder, järn- och stålvaror, jutevaror
Största handelspartner
Indien, USA, Kina, Bangladesh, Tyskland

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Nepals mineraltillgångar är dåligt utforskade. Det enda som man har hittat några större fyndigheter av är glimmer, som bryts öster om huvudstaden Katmandu. Nepal har världens största vattenkraftskapacitet räknat per invånare, men bara en bråkdel är utbyggd.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
415 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
140 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
8 031 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
85,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

En stor majoritet av nepaleserna lever av jordbruk, i huvudsak för självhushållning. Enligt FN:s jordbruksorgan FAO kan det röra sig om över 90 procent av befolkningen. Den viktigaste matgrödan är ris, följt av majs och vete. Odlingen av spannmål har minskat under några år och istället ökar produktionen av grönsaker och frukt.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
25,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
28,7 procent (2016)

Källor

Industri

Nepal är ett av världens minst industrialiserade länder. Det beror på liten inhemsk efterfrågan, konkurrens från den indiska marknaden, svag infrastruktur och brist på investeringskapital. En stor del av den industri som finns är småskalig och återfinns i hemmiljö. En tredjedel av produktionen består av textilier, kläder och handvävda ullmattor.