Myanmar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/myanmar/

Det buddistiska Myanmar (tidigare Burma) i Sydöstasien blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1948 efter ett befrielsekrig. 1962 tog militären makten i en kupp och härskade oinskränkt till 2010, då en demokratisering inleddes. Myanmars mest kända medborgare är Aung San Suu Kyi, som tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin fredliga kamp för demokrati men vars anseende dalade i samband med en militäroffensiv mot folkgruppen rohingya 2017. Suu Kyi och hennes parti NLD hann sitta fem år i regeringsställning innan militären återtog makten i en kupp i februari 2021.

Myanmar – Geografi och klimat

Myanmar (tidigare Burma) ligger i Sydöstasien med kust mot Bengaliska viken och Indiska oceanen. Klimatet är i huvudsak tropiskt och påverkas av sydvästmonsunen från Indiska oceanen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
678 000 km2 (2020)
Tid
svensk +5,5 timmar
Angränsande land/länder
Bangladesh, Indien, Kina, Laos, Thailand
Huvudstad med antal invånare
Naypyidaw 1 160 000 (folkräkning 2014)
Övriga större städer
Rangoon (Yangon) 5 210 000, Mandalay 1 230 000, Pegu (Bago) 490 000, Hpa-an 420 000 (folkräkning 2014)
Högsta berg
Hkakabo Razi (5 881 m ö h)
Viktiga floder
Irrawaddy (Ayeyarwady), Chindwin, Sittang (Sittaung), Salween (Thanlwin)
Största sjö
Indawgyi Lake
Medelnederbörd/månad
Rangoon 582 mm (juli), 3 mm (dec–jan)
Medeltemperatur/dygn
Rangoon 36 °C (mars–april), 18 °C (jan)

Källor

Myanmar – Befolkning och språk

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör 135 officiellt erkända nationella minoriteter. Minoritetsfolken är kraftigt underrepresenterade i politiken och lever oftast under svåra ekonomiska förhållanden. Motsättningarna mellan burmeserna och minoriteterna är i flera fall så allvarliga att väpnad konflikt råder.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
burmeser 68 procent, shan 9 procent, karen (kayin) 7 procent, arakaneser (rakhine) 4 procent, kineser 3 procent, indier 2 procent, mon 2 procent, övriga 5 procent
Antal invånare
54 409 794 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
82 (2018)
Andel invånare i städerna
30,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
17,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,9 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2019)
Förväntad livslängd för män
64 år (2019)
Språk
burmesiska är officiellt språk; arakanesiska, karen, karenni, kachin, chin, naga, mon, palaung, wa är viktiga minoritetsspråk

Källor

Myanmar – Religion

En stor majoritet av burmeserna, arakaneserna (rakhine), mon, shan och pa-o samt flertalet karener tillhör den buddistiska theravadaskolan. Bland minoritetsfolken kachin och chin är de flesta kristna, främst baptister men också katoliker. På senare år har trakasserierna mot den muslimska minoriteten ökat.

Myanmar – Utbildning

Skolundervisningen i Myanmar är avgiftsfri för alla där den finns att tillgå, vilket är fallet i samtliga städer men inte alltid på landsbygden. Det finns ett antal privata skolor, däribland buddistiska klosterskolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
75,6 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,2 procent (2017)

Källor

Myanmar – Kultur

Myanmar har en rik berättartradition med många poeter, dramatiker, musiker och skådespelare. Den vanligaste formen av underhållning, pwe, är en kombination av sång, dans och teater. Buddismen spelar en viktig roll i den folkliga kulturen.

Myanmar – Arbetsmarknad

Över halva befolkningen i Myanmar arbetar inom jordbruk, skogsbruk och fiske. En växande andel arbetar i tjänstesektorn, där turistnäringen ökade snabbt fram till coronapandemins utbrott våren 2020. De fackliga fri- och rättigheterna stärktes under demokratiseringen på 2010-talet, men begränsades åter efter militärkuppen i februari 2021.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
3,9 procent (2019)

Källor

Myanmar – Sociala förhållanden

Myanmar har under militärdiktaturen utvecklats till ett socialt skiktat klassamhälle, med höga militärer och byråkrater i toppen och bondebefolkningen och de etniska minoriteterna i botten. Numera beräknas runt en fjärdedel av invånarna leva i fattigdom. Problemen med drogmissbruk är stora.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
37 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,7 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
67,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
64,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
62 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2020)

Källor

Myanmar – Seder och bruk

Myanmar är ett övervägande buddistiskt land, och folkmajoritetens vardagsliv präglas av buddistiska traditioner. Årstidernas betydelse i bondesamhället sätter också sin prägel på många högtider. Ofta smälter bondekulturen och religionen samman. Den förbuddistiska tron på naturen, fylld med andar, lever kvar och flätas samman med den buddistiska tankevärlden.

Myanmar – Äldre historia

Fram till 1800-talet levde en rad olika folkgrupper i huvudsak åtskilda från varandra och utvecklade sin egen kultur och särart. Vid tre tillfällen lyckades dock majoritetsfolket burmeserna ena området i större riken. När Storbritannien koloniserade området under 1800-talet gick minoritetsfolk i brittisk tjänst medan burmeserna gjorde motstånd. Efter en kortvarig japansk ockupation blev landet en självständig federation 1948.

Myanmar – Modern historia

När Burma (nu Myanmar) hade blivit självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1948 utbröt ett inbördeskrig mellan kommunistgerilla och regeringen, ledd av Antifascistiska folkliga frihetsförbundet (AFPFL). Regeringen segrade, men 1962 tog militären makten i en kupp. Juntan styrde landet ända in på 2010-talet. Med hjälp av påtryckningar från omvärlden lyckades oppositionsledaren Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD förmå militären att tillåta val från 2010. NLD segrade stort i valet 2015 men tvingades dela makten med militären.

Myanmar – Politiskt system

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars väpnade styrkor en militärkupp och avsatte den folkvalda NLD-regeringen och statskanslern Aung San Suu Kyi. Undantagstillstånd infördes under vilket landet styrs av den högsta militärledningen med överbefälhavare Min Aung Hlaing i spetsen. Ett årtionde av bräcklig demokratisering nådde därmed sin slutpunkt.

Myanmar – Demokrati och rättigheter

Myanmar styrs sedan en militärkupp i februari 2021 av landets högsta militära ledning. Även innan kuppen genomfördes gav författningen militären stort inflytande över politiken. Militären anklagas för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet mot minoritetsfolk. Anklagelser har framförts om folkmord riktat mot den muslimska minoriteten rohingyer.

Myanmar – Aktuell politik

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars väpnade styrkor en militärkupp och avsatte landets folkvalda regering, som leddes av statskansler Aung San Suu Kyi och hennes parti Nationella förbundet för demokrati (NLD). Maktövertagandet innebär att överbefälhavaren general Min Aung Hlaing nu har i det närmaste oinskränkta maktbefogenheter.

Fakta – politik

Officiellt namn
Pyidaunzu Thanmada Myama Nainngandaw/ Republiken Unionen Myanmar
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
tf president Myint Swe (2021–)
Regeringschef
tf premiärminister Min Aung Hlaing (2021–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella förbundet för demokrati (NLD) 258/138, Unionens solidaritets- och utvecklingsparti (USDP) 26/7, Shan-nationaliteternas förbund för demokrati (SNLD) 13/2, Arakans nationella parti (ANP) 4/4, övriga partier 14/10 (2020) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella förbundet för demokrati (NLD) 255/135, Unionens solidaritets- och utvecklingsparti (USDP) 30/12, Arakans nationella parti (ANP) 12/10, Shan-nationaliteternas förbund för demokrati (SNLD) 12/3 m fl (2015) 3
Valdeltagande
ca 80 procent i parlamentsvalet 2015, 72 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval 2025
1. Min Aung Hlaing är Myanmars överbefälhavare och har sedan kuppen den 1 februari 2021 i det närmaste oinskränkta maktbefogenheter
2. antal valbara mandat i underhuset/överhuset, resterande mandat är vakanta på grund av inställda val i vissa områden. Den 26 juli 2021 ogiltigförklarades valresultatet formellt av militärjuntan.
3. antal valbara mandat i underhuset/överhuset

Källor

Myanmar – Rohingyernas situation

Amnesty International (AI) publicerade i november 2017 en omfattande studie i vilken människorättsorganisationen skriver att de myanmariska myndigheternas kontroll av den rohingyska befolkningen "kan likställas med apartheid".

Myanmar – Konflikter med minoritetsfolk

I stort sett ända sedan Myanmars självständighet 1948 har staten legat i konflikt med en rad etniska minoritetsgrupper, främst i öster, väster och norr. Striderna i landets ytterområden har vållat stort lidande och bromsat Myanmars utveckling.

Myanmar – Utrikespolitik och försvar

Myanmars relationer till Kina är centrala. Medan stora delar av omvärlden fördömde militärens maktövertagande i februari 2021 valde Kina att kalla kuppen "en regeringsombildning". Kontakterna med västvärlden stärktes under den relativa demokratiseringen på 2010-talet, men de fick en rejäl törn av militäroffensiven i Rakhine 2017, då hundratusentals muslimska rohingyer drevs ut ur landet. Efter kuppen 2021 gick USA i spetsen för kritiken mot militärjuntan.

Fakta – försvar

Armén
375 000 man (2017)
Flygvapnet
15 000 man (2017)
Flottan
16 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2005)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
11,9 procent (2005)

Källor

Myanmar – Ekonomisk översikt

Myanmars ekonomi är tudelad i en laglig del och en dold sektor. Den lagliga ekonomin präglas av jord- och skogsbruk, olje- och naturgasutvinning samt lättare industri. Under 2010-talet ökade även turismen och byggindustrin i betydelse. Den dolda sektorn domineras av smuggling av främst ädelträ, ädelstenar och opium. Den illegala delen av ekonomin bedöms ofta omfatta lika stora värden som den legala.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 326 US dollar (2018)
Total BNP
71 215 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,9 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
24,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
23,9 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
43,2 procent (2018)
Inflation
8,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
38,2 procent (2018)
Utlandsskuld
11 114 miljoner US dollar (2019)
Valuta
kyat
Varuexport
11 076 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
15 410 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 2 137 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
51 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
naturgas, träprodukter, baljväxter, fisk, ris, kläder, jade, ädelstenar (officiell export, ej smuggling) (2018)
Största handelspartner
Kina, Singapore, Thailand, Japan (2018)

Källor

Myanmar – Naturtillgångar, energi och miljö

Med sin bördiga jord och sina omfattande skogs- och mineraltillgångar skulle Myanmar kunna vara ett välmående land. Men mycket av tillgångarna smugglas ur ut landet vilket gör att staten går miste om viktiga skatteinkomster. En del vinster från råvaruutvinningen går dessutom rakt ner i militärens fickor.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
361 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
211 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
25 280 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
61,5 procent (2015)

Källor

Myanmar – Jordbruk och industri

Jordbruket är en av grundpelarna i Myanmars ekonomi och sysselsätter över halva befolkningen. Ris har varit den viktigaste grödan i århundraden. Myanmar är en av världens största producenter av opium. Landets tunga industri domineras av gruvdrift samt olje- och gasutvinning medan den lätta industrin mestadels består av livsmedelstillverkning.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
24,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
19,5 procent (2016)

Källor