Myanmar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/myanmar/

Det buddistiska Myanmar (tidigare Burma) i Sydöstasien blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1948 efter ett befrielsekrig. 1962 tog militären makten i en kupp och härskade oinskränkt till 2010, då en demokratisering inleddes. Myanmars mest kända medborgare är Aung San Suu Kyi, som tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin fredliga kamp för demokrati men vars anseende dalade i samband med en militäroffensiv mot folkgruppen rohingya 2017. Suu Kyi och hennes parti NLD hann sitta fem år i regeringsställning innan militären återtog makten i en kupp i februari 2021.

Myanmar – Geografi och klimat

Myanmar (tidigare Burma) ligger i Sydöstasien med kust mot Bengaliska viken och Indiska oceanen. Klimatet är i huvudsak tropiskt och påverkas av sydvästmonsunen från Indiska oceanen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
678 000 km2 (2022)
Tid
svensk +5,5 timmar
Angränsande land/länder
Bangladesh, Indien, Kina, Laos, Thailand
Huvudstad med antal invånare
Naypyidaw 1 160 000 (folkräkning 2014)
Övriga större städer
Rangoon (Yangon) 5 210 000, Mandalay 1 230 000, Pegu (Bago) 490 000, Hpa-an 420 000 (folkräkning 2014)
Högsta berg
Hkakabo Razi (5 881 m ö h)
Viktiga floder
Irrawaddy (Ayeyarwady), Chindwin, Sittang (Sittaung), Salween (Thanlwin)
Största sjö
Indawgyi Lake
Medelnederbörd/månad
Rangoon 582 mm (juli), 3 mm (dec–jan)
Medeltemperatur/dygn
Rangoon 36 °C (mars–april), 18 °C (jan)

Myanmar – Befolkning och språk

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör 135 officiellt erkända nationella minoriteter. Minoritetsfolken är kraftigt underrepresenterade i politiken och lever oftast under svåra ekonomiska förhållanden. Motsättningarna mellan burmeserna och minoriteterna är i flera fall så allvarliga att väpnad konflikt råder.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
burmeser 68 procent, shan 9 procent, karen (kayin) 7 procent, arakaneser (rakhine) 4 procent, kineser 3 procent, indier 2 procent, mon 2 procent, övriga 5 procent
Antal invånare
54 179 306 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
83 (2020)
Andel invånare i städerna
32 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
17,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,2 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
66 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
63 år (2021)
Språk
burmesiska är officiellt språk, arakanesiska, karen, karenni, kachin, chin, naga, mon, palaung, wa är viktiga minoritetsspråk

Myanmar – Religion

En stor majoritet av burmeserna, arakaneserna (rakhine), mon, shan och pa-o samt flertalet karener tillhör den buddistiska theravadaskolan. Bland minoritetsfolken kachin och chin är de flesta kristna, främst baptister men också katoliker. På senare år har trakasserierna mot den muslimska minoriteten ökat.

Myanmar – Utbildning

Skolundervisningen i Myanmar är avgiftsfri för alla där den finns att tillgå, vilket är fallet i samtliga städer men inte alltid på landsbygden. Det finns ett antal privata skolor, däribland buddistiska klosterskolor.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
89,1 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
97,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,1 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,6 procent (2019)

Myanmar – Sociala förhållanden

Myanmar har under militärdiktaturen utvecklats till ett socialt skiktat klassamhälle, med höga militärer och byråkrater i toppen och bondebefolkningen och de etniska minoriteterna i botten. Numera beräknas runt en fjärdedel av invånarna leva i fattigdom. Problemen med drogmissbruk är stora.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
84 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
73,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
34 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
72 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2021)

Myanmar – Kultur

Myanmar har en rik berättartradition med många poeter, dramatiker, musiker och skådespelare. Den vanligaste formen av underhållning, pwe, är en kombination av sång, dans och teater. Buddismen spelar en viktig roll i den folkliga kulturen.

Myanmar – Seder och bruk

Myanmar är ett övervägande buddistiskt land, och folkmajoritetens vardagsliv präglas av buddistiska traditioner. Årstidernas betydelse i bondesamhället sätter också sin prägel på många högtider. Ofta smälter bondekulturen och religionen samman. Den förbuddistiska tron på naturen, fylld med andar, lever kvar och flätas samman med den buddistiska tankevärlden.

Myanmar – Äldre historia

Fram till 1800-talet levde en rad olika folkgrupper i huvudsak åtskilda från varandra och utvecklade sin egen kultur och särart. Vid tre tillfällen lyckades dock majoritetsfolket burmeserna ena området i större riken. När Storbritannien koloniserade området under 1800-talet gick minoritetsfolk i brittisk tjänst medan burmeserna gjorde motstånd. Efter en kortvarig japansk ockupation blev landet en självständig federation 1948.

Myanmar – Modern historia

När Burma (nu Myanmar) hade blivit självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1948 utbröt ett inbördeskrig mellan kommunistgerilla och regeringen, ledd av Antifascistiska folkliga frihetsförbundet (AFPFL). Regeringen segrade, men 1962 tog militären makten i en kupp. Juntan styrde landet ända in på 2010-talet. Med hjälp av påtryckningar från omvärlden lyckades oppositionsledaren Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD förmå militären att tillåta val från 2010. NLD segrade stort i valet 2015 men tvingades dela makten med militären.

Myanmar – Politiskt system

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars väpnade styrkor en militärkupp och avsatte den folkvalda NLD-regeringen och statskanslern Aung San Suu Kyi. Undantagstillstånd infördes under vilket landet styrs av den högsta militärledningen med överbefälhavare Min Aung Hlaing i spetsen. Ett årtionde av bräcklig demokratisering nådde därmed sin slutpunkt.

Myanmar – Demokrati och rättigheter

Efter en militärkupp den 1 februari 2021 styrs Myanmar av landets högsta militärledning. Även i författningen garanteras militären stort politiskt inflytande. De väpnade styrkorna anklagas för grova brott mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet gentemot minoritetsfolk.

Myanmar – Aktuell politik

Myanmar styrs av militären sedan 2021 då den folkvalda regeringen under ledning av statskansler Aung San Suu Kyi avsattes i en kupp. Maktövertagandet gav överbefälhavaren Min Aung Hlaing i det närmaste oinskränkt makt. Kuppen utlöste ett uppror som har utvecklats till inbördeskrig mellan militären och kuppmotståndare understödda av gerilla.

Fakta – politik

Officiellt namn
Pyidaunzu Thanmada Myama Nainngandaw/ Republiken Unionen Myanmar
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
tf president Myint Swe (2021–)
Regeringschef
tf premiärminister Min Aung Hlaing (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella förbundet för demokrati (NLD) 258/138, Unionens solidaritets- och utvecklingsparti (USDP) 26/7, Shan-nationaliteternas förbund för demokrati (SNLD) 13/2, Arakans nationella parti (ANP) 4/4, övriga partier 14/10 (2020) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella förbundet för demokrati (NLD) 255/135, Unionens solidaritets- och utvecklingsparti (USDP) 30/12, Arakans nationella parti (ANP) 12/10, Shan-nationaliteternas förbund för demokrati (SNLD) 12/3 m fl (2015) 2
Valdeltagande
ca 80 procent i parlamentsvalet 2015, 72 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
oklart
1. antal valbara mandat i underhuset/överhuset, resterande mandat är vakanta på grund av inställda val i vissa områden. Den 26 juli 2021 ogiltigförklarades valresultatet formellt av militärjuntan.
2. antal valbara mandat i underhuset/överhuset

Myanmar – Rohingyernas situation

Amnesty International (AI) publicerade i november 2017 en omfattande studie i vilken människorättsorganisationen skriver att de myanmariska myndigheternas kontroll av den rohingyska befolkningen "kan likställas med apartheid".

Myanmar – Konflikter med minoritetsfolk

I stort sett ända sedan Myanmars självständighet 1948 har staten legat i konflikt med en rad etniska minoritetsgrupper, främst i öster, väster och norr. Striderna i landets ytterområden har vållat stort lidande och bromsat Myanmars utveckling.

Myanmar – Utrikespolitik och försvar

Myanmars relationer till Kina är centrala. Medan stora delar av omvärlden fördömde militärens maktövertagande i Myanmar den 1 februari 2021 valde Kina att tona ned händelsen. Även Ryssland är en nära bundsförvant som förser militärregimen med vapen.

Fakta – försvar

Armén
325 000 man (2022)
Flygvapnet
15 000 man (2022)
Flottan
16 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
3,33 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
15,4 procent (2021)

Myanmar – Ekonomisk översikt

Myanmars ekonomi är tudelad i en laglig del och en dold sektor. Den lagliga ekonomin präglas av jordbruk, skogsbruk, olje- och fossilgasutvinning samt lätt industri. Den dolda sektorn domineras av smuggling av främst ädelträ, ädelstenar och opium. Den illegala delen av ekonomin bedöms ofta omfatta lika stora värden som den legala.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 096 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,0 procent (2022)
Total BNP
59 364 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
20,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
41,1 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
38,6 procent (2022)
Inflation
16,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
63,9 procent (2022)
Utlandsskuld
13 927 miljoner US dollar (2021)
Valuta
kyat
Varuexport
19 607 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
16 941 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2019)
Varuhandeln i andel av BNP
62 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
naturgas, träprodukter, baljväxter, fisk, ris, kläder, jade, ädelstenar (officiell export, ej smuggling) (2018)
Största handelspartner
Kina, Singapore, Thailand, Japan (2018)
Mottaget bistånd per invånare
28 US dollar (2021)

Myanmar – Naturtillgångar, energi och miljö

Myanmar är rikt på naturtillgångar som olja, fossilgas, skog och mineral. Landet satsar på att bygga ut vattenkraften, men fortfarande utgör allvarlig brist på elektricitet ett stort hinder för ekonomisk utveckling. Vattenkraftsutbyggnaden i kombination med skogsskövling gör svåra skador på miljön.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
361 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
211 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
72 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
63 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
128,95 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,37 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
33 875 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
72 110 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Myanmar – Jordbruk och industri

Jordbruket är en av grundpelarna i Myanmars ekonomi och sysselsätter över halva befolkningen. Ris har varit den viktigaste grödan i århundraden. Myanmar är världens största producent av opium. Landets tunga industri domineras av gruvdrift samt olje- och gasutvinning medan den lätta industrin mestadels består av livsmedelstillverkning.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
20,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
19,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
43,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
41,1 procent (2022)