Malaysia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/malaysia/

Malaysia består av två delar: den västra delen ligger på Sydöstasiens fastland medan den östra utgör en del av ön Borneo. Majoriteten av invånarna är etniska malajer och muslimer, men landet rymmer många folkgrupper och religioner. Efter självständigheten från den brittiska kolonialmakten 1957 har politisk stabilitet och industrialisering lagt grunden till en relativt hög levnadsstandard bland malaysierna.

Geografi och klimat

Malaysia har en landyta som motsvarar drygt två tredjedelar av Sverige. Landet består av en östlig och en västlig del som åtskiljs av Sydkinesiska havet. Malaysia ligger strax norr om ekvatorn och har tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
329 758 km2 (2018) 1
Tid
svensk +7 timmar
Angränsande land/länder
Thailand, Indonesien, Brunei, Singapore
Huvudstad med antal invånare
Kuala Lumpur 7 800 000 (med förstäder, FN-uppskattning 2019)
Övriga större städer
Johor Bahru 1 000 000, Ipoh 800 000, Kuching 600 000, Kota Kinabalu 540 000 (med förstäder, FN-uppskattning 2019)
Högsta berg
Kinabalu (i Sabah; 4 101 m ö h)
Viktiga floder
Pahang (Malackahalvön), Rajang (Sarawak), Kinabatangan (Sabah)
Medelnederbörd/år
2 540 mm
Medeltemperatur/dygn
Kuala Lumpur ca 27 °C (hela året)
1. varav Västmalaysia ca 132000, Sarawak 124000 och Sabah 74000

Källor

Befolkning och språk

Ungefär halva befolkningen i Malaysia utgörs av muslimska malajer, medan landets kineser är den största minoritetsgruppen. Genom åren har motsättningarna periodvis varit starka mellan den malajiska majoriteten och framför allt kineser och indier.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bumiputra 62 % (främst malajer men även dajaker och andra urfolk), kineser 20 %, indier 6 %, övriga 12 % (FN-uppskattning 2019)
Antal invånare
31 624 264 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
96 (2017)
Andel invånare i städerna
75,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
17,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
48,4 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2016)
Förväntad livslängd för män
73 år (2016)
Språk
malajiska (bahasa malaysia) är officiellt språk, kinesiska är största minoritetsspråk

Källor

Religion

Omkring tre femtedelar av Malaysias befolkning är muslimer, och islam är statsreligion. Författningen garanterar religionsfrihet, men då islam är så nära förbundet med malajernas etniska identitet gynnas islam i praktiken framför andra religioner.

Utbildning

Staten i Malaysia satsar mycket pengar på utbildning. Skolplikten är sexårig från 6 till 11 års ålder. Statligt stödda skolor erbjuder avgiftsfri utbildning till barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
89,5 procent (2001)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
20,7 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,7 procent (2016)

Källor

Kultur

En omfattande arbetskraftsinvandring, som kulminerade 1880–1930, lade grunden till dagens mångkulturella Malaysia. Språkligt och kulturellt har majoritetsfolket malajerna mycket gemensamt med de större folkgrupperna i Indonesien.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i Malaysia är låg och lönerna är höga jämfört med andra länder i regionen. Utländsk arbetskraft med dåliga villkor utför ofta de farligaste och lägst betalda jobben. Anställda har rätt att organisera sig fackligt, men de fackliga rättigheterna är i praktiken inskränkta.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
11,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Malaysia har på ett halvsekel utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett framgångsrikt industriland. En hög ekonomisk tillväxt har bidragit till att minska såväl andelen fattiga malaysier som de ekonomiska klyftorna i samhället.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
7 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,4 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,3 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,4 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,6 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
362 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
14 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Malaysia är en smältdegel av folkgrupper och kulturer med flera olika seder och traditioner att förhålla sig till. Ändå är det ganska lätt för besökare utifrån att smälta in och bli accepterade. De flesta malaysier är öppna för andra kulturer, och små brott mot etikettsreglerna brukar inte vara några problem.

Äldre historia

När indiska och kinesiska handelsmän kom till Malackahalvön för ungefär 2 000 år sedan fanns malajerna där. I början av 1400-talet grundades Malacka, som blev en viktig hamnstad. Den erövrades på 1500-talet av portugiser, på 1600-talet av holländare och 1795 av britterna. Runt 1896 skapades Malayas federerade stater, som blev självständigt 1957 under namnet Malajiska federationen.

Modern historia

Från självständigheten från kolonialmakten Storbritannien 1957 och drygt 60 år framåt styrdes Malaysia av partialliansen Nationella fronten (BN), med det malajnationalistiska Umno i spetsen. Samtidigt präglades landet av motsättningar mellan främst malajerna och de kinesiska och indiska minoriteterna.

Politiskt system

Malaysia är en monarki, som är indelad i delstater och federala territorier. Landets kung är statschef och har i huvudsak en ceremoniell roll. Den verkställande makten ligger hos den federala regeringen. Partierna baseras mer på etnisk tillhörighet än på politisk ideologi.

Demokrati och rättigheter

Malaysia är en monarki med parlamentarisk demokrati, men betydande skillnader jämfört med västliga demokratier märks främst i synen på mediefriheten och i rättsväsendets tillämpning. Domstolarna är inte helt oberoende och det finns brister i press- och yttrandefriheten.

Aktuell politik

Parlamentsvalet i maj 2018 innebar ett historiskt maktskifte i Malaysia. Partialliansen Nationella fronten (BN), som hade styrt landet sedan självständigheten 1957, besegrades då av den relativt nybildade oppositionella Hoppets allians. Det kunde ske sedan BN:s tidigare starke man, Mahathir Mohamad, ställt sig i spetsen för oppositionen. I februari 2020 föll dock regeringen på grund av inre splittring. Det banade väg för Umnos återkomst till regeringsmakten.

Fakta – politik

Officiellt namn
Malaysia
Statsskick
monarki, förbundsstat
Statschef
kung (yang di-pertuan agong) Abdullah Riayatuddin al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Ahmad Shah (2019–)
Regeringschef
premiärminister Tan Sri Muhyiddin Yassin (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Hoppets allians 113, Nationella fronten 79, Malaysias islamiska parti (PAS) 18, Partiet för Sabahs arv 8, oberoende och övriga 4 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella fronten 133, Folkfronten 89 (2013)
Valdeltagande
85 % i parlamentsvalet 2013, 83 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Tonvikten i Malaysias utrikespolitik ligger på den sydöstasiatiska gemenskapen inom Asean. Samtidigt är landet aktivt inom FN och har deltagit i många fredsbevarande insatser i världen. Malaysia vill också vara en brobyggare mellan den muslimska och den icke muslimska delen av världen. Under 2010-talet har kontakterna med Kina stärkts avsevärt.

Fakta – försvar

Armén
80 000 man (2017)
Flygvapnet
15 000 man (2017)
Flottan
14 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,0 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Malaysia har sedan självständigheten 1957 utvecklats från ett råvaruproducerande utvecklingsland till ett övre medelinkomstland, vars ekonomi domineras av tillverkningsindustri för export samt en stor tjänstesektor, bland annat i form av turism, finansiella tjänster och statsförvaltning.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
11 239 US dollar (2018)
Total BNP
354 348 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,7 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
7,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
21,9 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
52,0 procent (2018)
Inflation
1,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
55,6 procent (2018)
Valuta
ringgit
Varuexport
206 315 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
176 762 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
7 590 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
131 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
elektriska och elektroniska varor, olja, naturgas (i flytande form), kemikalier, textilier, transportutrustning, palmolja, gummi, läkemedel, timmer, trävaror
Största handelspartner
Kina, Singapore, USA, Japan, Thailand (2018)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Malaysia är en av världens största tennproducenter. På 1970-talet hittades olja och naturgas som hör till landets viktigaste exportvaror. Elektriciteten kommer främst från naturgas.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 000 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
4646 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
242 821 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,0 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
5,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbrukets betydelse för Malaysias ekonomi har minskat sedan 1980-talet. Då stod sektorn (med skogsbruk och fiske inräknat) för en femtedel av landets BNP. Numera utgör jordbrukssektorn mindre än en tiondel av BNP och sysselsätter drygt var tionde anställd.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
7,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
26,3 procent (2016)

Källor

Industri

Malaysias industrisektor tillverkar till största delen elektroniska och elektriska varor för export. Tillverkningsindustrierna är i huvudsak koncentrerade till Västmalaysia och sysselsätter nästan var tredje anställd malaysier.