Malaysia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/malaysia/

Malaysia består av två delar: den västra delen ligger på Sydöstasiens fastland medan den östra utgör en del av ön Borneo. Majoriteten av invånarna är etniska malajer och muslimer, men landet rymmer många folkgrupper och religioner. Efter självständigheten från den brittiska kolonialmakten 1957 har politisk stabilitet och industrialisering lagt grunden till en relativt hög levnadsstandard bland malaysierna.

Malaysia – Geografi och klimat

Malaysia har en landyta som motsvarar drygt två tredjedelar av Sverige. Landet består av en östlig och en västlig del som åtskiljs av Sydkinesiska havet. Malaysia ligger strax norr om ekvatorn och har tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
329 758 km2 (2022) 1
Tid
svensk +7 timmar
Angränsande land/länder
Thailand, Indonesien, Brunei, Singapore
Huvudstad med antal invånare
Kuala Lumpur 1 600 000 (folkräkning 2020)
Övriga större städer
Seberang Perai 800 000, Kajang 795 000, Klang 744 000, Subang Jaya 708 000 (folkräkning 2020)
Högsta berg
Kinabalu (i Sabah, 4 101 m ö h)
Viktiga floder
Pahang (Malackahalvön), Rajang (Sarawak), Kinabatangan (Sabah)
Medelnederbörd/år
2 540 mm
Medeltemperatur/dygn
Kuala Lumpur ca 27 °C (hela året)
1. varav Västmalaysia omfattar ca 132 000, Sarawak 124 000 och Sabah 74 000 kvadratkilometer

Malaysia – Befolkning och språk

Ungefär halva befolkningen i Malaysia utgörs av muslimska malajer, medan landets kineser är den största minoritetsgruppen. Genom åren har motsättningarna periodvis varit starka mellan den malajiska majoriteten och framför allt kineser och indier.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bumiputra (främst malajer men även dajaker och andra urfolk) 64 procent, kineser 21 procent, indier 6 procent, övriga 9 procent (officiell uppskattning 2021)
Antal invånare
33 938 221 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
99 (2020)
Andel invånare i städerna
78 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
16,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
48,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
75 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
77 år (2021)
Förväntad livslängd för män
73 år (2021)
Språk
malajiska (bahasa malaysia) är officiellt språk, kinesiska är största minoritetsspråk

Malaysia – Religion

Omkring tre femtedelar av Malaysias befolkning är muslimer, och islam är statsreligion. Författningen garanterar religionsfrihet, men då islam är så nära förbundet med malajernas etniska identitet gynnas islam i praktiken framför andra religioner.

Malaysia – Utbildning

Staten i Malaysia satsar mycket pengar på utbildning. Skolplikten är sexårig från 6 till 11 års ålder. Statligt stödda skolor erbjuder avgiftsfri utbildning till barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
95,0 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
99,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,2 procent (2022)

Malaysia – Sociala förhållanden

Malaysia har på ett halvsekel utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett framgångsrikt industriland. En hög ekonomisk tillväxt har bidragit till att minska såväl andelen fattiga malaysier som de ekonomiska klyftorna i samhället.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
97 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,6 procent (2018)
Spädbarnsdödlighet
7 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
419 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
14 procent (2022)

Malaysia – Kultur

En omfattande arbetskraftsinvandring, som kulminerade 1880–1930, lade grunden till dagens mångkulturella Malaysia. Språkligt och kulturellt har majoritetsfolket malajerna mycket gemensamt med de större folkgrupperna i Indonesien.

Malaysia – Seder och bruk

Malaysia är en smältdegel av folkgrupper och kulturer med flera olika seder och traditioner att förhålla sig till. Ändå är det ganska lätt för besökare utifrån att smälta in och bli accepterade. De flesta malaysier är öppna för andra kulturer, och små brott mot etikettsreglerna brukar inte vara några problem.

Malaysia – Äldre historia

När indiska och kinesiska handelsmän kom till Malackahalvön för ungefär 2 000 år sedan fanns malajerna där. I början av 1400-talet grundades Malacka, som blev en viktig hamnstad. Den erövrades på 1500-talet av portugiser, på 1600-talet av holländare och 1795 av britterna. Runt 1896 skapades Malayas federerade stater, som blev självständigt 1957 under namnet Malajiska federationen.

Malaysia – Modern historia

Från självständigheten från kolonialmakten Storbritannien 1957 och drygt 60 år framåt styrdes Malaysia av partialliansen Nationella fronten (BN), med det malajnationalistiska Umno i spetsen. Samtidigt präglades landet av motsättningar mellan främst malajerna och de kinesiska och indiska minoriteterna.

Malaysia – Demokrati och rättigheter

Malaysia är en monarki med parlamentarisk demokrati, men betydande skillnader jämfört med västliga demokratier märks främst i synen på mediefriheten och i rättsväsendets tillämpning. Domstolarna är inte helt oberoende och det finns tydliga brister i press- och yttrandefriheten.

Malaysia – Inrikespolitik och författning

Malaysia är en monarki och en förbundsstat. Parlamentsvalet 2018 innebar ett historiskt maktskifte. Nationella fronten som hade styrt landet sedan självständigheten 1957 besegrades då av Hoppets allians. Två år senare föll dock regeringen på grund av inre splittring. Efter ytterligare två politiskt turbulenta år valdes ledaren för Hoppets allians, veteranpolitikern Anwar Ibrahim, till ny premiärminister för en regering där även Nationella fronten ingår.

Fakta – politik

Officiellt namn
Malaysia
Statsskick
monarki, förbundsstat
Statschef
kung (yang di-pertuan agong) tuanku Ibrahim Ismail ibni al-Marhum Sultan Iskandar (2024–)
Regeringschef
premiärminister Anwar Ibrahim (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Hoppets allians 82, Nationella alliansen 73, Nationella fronten 30, Partialliansen för Sarawak 22, Folkets allians för Sabah 6, övriga 9 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Hoppets allians 113, Nationella fronten 79, Malaysias islamiska parti (PAS) 18, Partiet för Sabahs arv 8, oberoende och övriga 4 (2018)
Valdeltagande
83 procent i parlamentsvalet 2018, 74 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2027

Malaysia – Utrikespolitik och försvar

Tonvikten i Malaysias utrikespolitik ligger på den sydöstasiatiska gemenskapen inom Asean. Samtidigt är landet aktivt inom FN och har deltagit i många fredsbevarande insatser i världen. Malaysia vill också vara en brobyggare mellan den muslimska och den icke muslimska delen av världen. Sedan 2010-talet har kontakterna med Kina stärkts avsevärt.

Fakta – försvar

Armén
80 000 man (2022)
Flygvapnet
15 000 man (2022)
Flottan
18 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,06 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,0 procent (2021)

Malaysia – Ekonomisk översikt

Malaysia har sedan självständigheten 1957 utvecklats från ett råvaruproducerande utvecklingsland till ett övre medelinkomstland. Ekonomin domineras av tillverkningsindustri för export samt en stor tjänstesektor, bland annat i form av turism, finansiella tjänster och statsförvaltning.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
11 972 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
8,7 procent (2022)
Total BNP
406 306 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,9 procent (2022)
Industrins andel av BNP
39,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
50,8 procent (2022)
Inflation
3,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
66,3 procent (2022)
Valuta
ringgit
Varuexport
352 501 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
294 430 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
1,5 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
159 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
elektriska och elektroniska varor, olja, naturgas (i flytande form), kemikalier, textilier, transportutrustning, palmolja, gummi, läkemedel, timmer, trävaror
Största handelspartner
Kina, Singapore, USA (2021)
Mottaget bistånd per invånare
US dollar (2021)

Malaysia – Naturtillgångar, energi och miljö

Malaysia är en av världens största tennproducenter. Landet utvinner också mycket olja och fossilgas. För att minska beroendet av fossila bränslen håller Malaysia på att bygga ut vattenkraften.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
3 000 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
4 646 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
302,09 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
9,33 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
245 139 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
37 176 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Malaysia – Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för Malaysias ekonomi har minskat sedan 1980-talet. Numera utgör sektorn mindre än en tiondel av BNP. Landet är en av världens största producenter av palmolja. Ris är stapelgrödan i malajernas traditionella jordbruk. Industrin tillverkar till största delen elektroniska och elektriska varor för export.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,9 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
26,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
58,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
39,2 procent (2022)