Laos

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/laos/

Laos i Sydöstasiens inland är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens fattigaste länder. Kommunisterna tog kontroll över hela landet 1975 och avskaffade monarkin samma år. Maktövertagandet föregicks av två årtionden med inbördeskrig. Under 1960-talet utsattes Laos för omfattande bombanfall av USA, som försökte slå ut vietnamesisk gerilla i gränstrakterna. De flesta invånare lever på att odla ris och andra grödor.

Geografi och klimat

Laos ligger i Sydöstasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet saknar kust och är omgivet av Myanmar (tidigare Burma) och Kina i norr, Vietnam i öster, Thailand i väster och Kambodja i söder. Gränsen mot Thailand utgörs i huvudsak av floden Mekong, som är av stor betydelse både som transportled och för fisket.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
236 800 km2 (2018)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Myanmar (tidigare Burma), Kina, Vietnam, Kambodja, Thailand
Huvudstad med antal invånare
Vientiane 826 000 (med förstäder) uppskattning (2014)
Övriga större städer
Savannakhet 162 000, Luang Prabang 112 000, Paksé 109 000 (uppskattning 2014)
Högsta berg
Phou Bia (2 817 m ö h)
Viktiga floder
Mekong
Medelnederbörd/månad
Vientiane 322 mm (aug), 2 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Vientiane 14–28 °C (jan), 23–38 °C (april)

Källor

Befolkning och språk

Det finns ett 50-tal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer. I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper. Den största är låglandslaotierna (lao lum), näst största grupp är inlandslaotierna (lao theung) och den tredje gruppen kallas höglandslaotier.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
låglandslaotier 60–68 %, inlandslaotier 22–27 %, höglandslaotier 9–13 %; små kinesiska och vietnamesiska minoriteter
Antal invånare
6 858 160 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
30 (2017)
Andel invånare i städerna
34,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
23,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2016)
Förväntad livslängd för män
65 år (2016)
Språk
lao är officiellt språk; därutöver talas mon-khmerspråk, tibetoburmanska språk m fl

Källor

Religion

Bland de thaitalande folken är theravadabuddismen huvudreligion, även om animism (andetro och förfädersdyrkan) fortfarande lever kvar hos många folkgrupper, ofta uppblandad med buddismen. Bland de mon-khmerspråkiga bergsfolken dominerar animism.

Utbildning

Utbildningsnivån i Laos är låg och analfabetismen är relativt utbredd. Delvis beror detta på kvardröjande problem efter inbördeskriget 1954–1973, som drabbade utbildningssektorn hårt. Dessutom gör dåliga kommunikationer i bergsområden det svårt för många barn att ta sig till skolan, och en del barn behövs hemma som arbetskraft.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
22 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
84,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
12,2 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,2 procent (2014)

Källor

Kultur

Buddismen genomsyrar mycket av kulturlivet i Laos och kommer till tydligt uttryck inom konst och arkitektur. Berömt är templet (stupan) Pha That Luang från 1500-talet i huvudstaden Vientiane. Den moderna laotiska litteraturen uppkom i samband med nationalistiska strömningar under 1940-talet, då boktryckarkonsten introducerades i landet. Efter det kommunistiska maktövertagandet 1975 blev litteraturens främsta uppgift att hylla socialismen.

Arbetsmarknad

I Laos har ungefär 10–15 procent av arbetskraften en formell anställning, medan runt 75 procent försörjer sig på jordbruk för husbehov. De senaste två årtiondena har alltfler fått jobb inom industrin, särskilt i städerna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
0,7 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
1,8 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Drygt en fjärdedel av laotierna lever i fattigdom, trots att andelen fattiga har minskat i samband med den ekonomiska tillväxten under 2000-talet. De sociala skillnaderna mellan huvudstadsområdet Vientiane och de bergstrakter där minoritetsfolken bor är stora. Laos låg på plats 139 av 187 länder på FN:s utvecklingsindex för 2014.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
49 per 1000 födslar (2016)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
80,4 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
70,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
53 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
28 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Laos är en kommunistisk enpartistat, där invånarna länge hade få kontakter med omvärlden. Detta, liksom det faktum att en stor majoritet av invånarna är buddister, sätter sin prägel på vardag och helg för laotierna. Trots att påverkan utifrån numera är betydligt större än tidigare lever mycket av de gamla sedvänjorna kvar.

Äldre historia

Laos stod på 1300-talet under inflytande av khmerriket Angkor, varifrån buddismen infördes. Efter Angkors fall bildades ett laotiskt kungarike. Detta kom i slutet av 1600-talet att domineras av Thailand (då Siam), som i slutet av 1800-talet tvingades avstå området till fransmännen. Laos införlivades därmed i Franska Indokina men fick i stort sett sköta sig självt. Först under andra världskriget, då Laos ockuperades av Japan, uppstod en laotisk nationalism. 1953 blev Laos en självständig stat.

Modern historia

Det självständiga Laos började sin tillvaro 1953 med drygt 20 år av inbördeskrig. På ena sidan stod de som var vänligt inställda till den gamla kolonialmakten Frankrike. På den andra stod socialistiska krafter med starka band till vänstergerillan i Vietnam. Samarbetet dem emellan gjorde att Laos på 1960-talet drogs in i Vietnamkriget och bombades kraftigt av USA. 1975 tog kommunistpartiet makten och har regerat enväldigt sedan dess. Från 1991 har marknadsekonomi införts.

Politiskt system

Laos är en kommunistisk enpartistat, där Laotiska folkets revolutionära parti (PPPL) har full kontroll över det mesta i samhället. Det fåtal regimkritiska protester som förekommer slås snabbt ned.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sathalanalath Paxathipatai Paxaxon Lao/ Demokratiska folkrepubliken Laos
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Bounnhang Vorachith (2016–)
Regeringschef
premiärminister Thongloun Sisoulith (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Laotiska folkets revolutionära parti är det enda tillåtna partiet
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Laotiska folkets revolutionära parti är det enda tillåtna partiet
Valdeltagande
99,6 % i parlamentsvalet i april 2011, 98 % i parlamentsvalet i april 2016
Kommande val
parlamentsval 2021

Källor

Demokrati och rättigheter

Laos styrs enväldigt av det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti, som är det enda tillåtna partiet i landet. Kommunistpartiet har full kontroll över i princip hela samhället, däribland rättsväsen och massmedier. Kritik av det politiska systemet tolereras inte.

Aktuell politik

I Laos är i stort sett all makt samlad hos det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti, som är landets enda tillåtna politiska parti. Medan regimen från 1980-talets mitt har släppt en del av kontrollen över ekonomin, har inte mycket hänt på det politiska planet. Snarast hårdnade det politiska klimatet något i början av 2010-talet och viktiga beslut fattas alltjämt inom partiets innersta krets.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sathalanalath Paxathipatai Paxaxon Lao/ Demokratiska folkrepubliken Laos
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Bounnhang Vorachith (2016–)
Regeringschef
premiärminister Thongloun Sisoulith (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Laotiska folkets revolutionära parti är det enda tillåtna partiet
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Laotiska folkets revolutionära parti är det enda tillåtna partiet
Valdeltagande
99,6 % i parlamentsvalet i april 2011, 98 % i parlamentsvalet i april 2016
Kommande val
parlamentsval 2021

Källor

Utrikespolitik och försvar

Laos geografiska läge, inklämt mellan mäktigare länder med skilda politiska system, präglar sedan länge de utrikespolitiska relationerna. Avspänningen efter det kalla kriget har dock gjort att landet numera har relativt goda förhållanden till samtliga grannstater.

Fakta – försvar

Armén
25 600 man (2015)
Flygvapnet
3 500 man (2015)
Flottan
600 man (2015) 1
Militärutgifternas andel av BNP
0,2 procent (2013)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
0,8 procent (2013)
1. flottstyrkan räknas in i armén

Källor

Ekonomisk översikt

Laos är ett av de fattigaste länderna i Asien. Dåliga kommunikationer och brist på såväl kapital som utbildad arbetskraft gör att landets naturrikedomar ännu till stor del förblivit outnyttjade, något som nu håller på att ändras. En stor majoritet av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 353 US dollar (2016)
Total BNP
15 903 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
6,9 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
19,7 procent (2016)
Industrins andel av BNP
32,5 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
48,0 procent (2016)
Inflation
-4,5 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
63,0 procent (2015)
Utlandsskuld
14497 698 018 US dollar (2017)
Valuta
ny kip
Bistånd per person
69 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Laos är rikt på timmer, vattenkraft och mineraler som järnmalm, koppar, kol, tenn, guld, ädelstenar och dessutom gips, zink, nickel, silver, bly med mera. Fram till millennieskiftet var utvinningen av de flesta naturresurser begränsad, men sedan dess har den laotiska staten ingått flera avtal med utländska företag om exploatering. Som en följd har gruvnäringen vuxit kraftigt och svarade 2012 för omkring en tredjedel av Laos sammanlagda inkomster från industrisektorn.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
1 955 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
59,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket är den viktigaste näringen för de allra flesta laotier. Omkring tre fjärdedelar av invånarna är sysselsatta inom jordbruket, som står för nästan en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP). De flesta bönder har dock små ägor och kan bara odla för det egna hushållet.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
19,7 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
10,3 procent (2015)

Källor

Industri

I det kommunistiska Laos har de allra flesta industriföretag privatiserats sedan 1980-talet, och företagen får numera själva bestämma löner och priser. Industrin är idag den ekonomiska sektor som växer snabbast i landet.