Laos

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/laos/

Laos i Sydöstasiens inland är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens fattigaste länder. Kommunisterna tog kontroll över hela landet 1975 och avskaffade monarkin samma år. Maktövertagandet föregicks av två årtionden med inbördeskrig. Under 1960-talet utsattes Laos för omfattande bombanfall av USA, som försökte slå ut vietnamesisk gerilla i gränstrakterna. De flesta laotier lever på att odla ris och andra grödor.

Laos – Geografi och klimat

Laos ligger i Sydöstasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet består till största delen av högland. Laos har ett tropiskt monsunklimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
236 800 km2 (2020)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Myanmar (tidigare Burma), Kina, Vietnam, Kambodja, Thailand
Huvudstad med antal invånare
Vientiane 673 000 (med förstäder, FN-uppskattning 2019)
Övriga större städer
Savannakhet, Luang Prabang, Paksé
Högsta berg
Phou Bia (2 817 m ö h)
Viktiga floder
Mekong
Medelnederbörd/månad
Vientiane 322 mm (aug), 2 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Vientiane 14–28 °C (jan), 23–38 °C (april)

Källor

Laos – Befolkning och språk

Det finns ett 50-tal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer. I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper: låglandslaotier, inlandslaotier och höglandslaotier. En liten grupp inom det höglandslaotiska hmongfolket har länge fört ett gerillakrig mot regimen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
låglandslaotier 60–68 %, inlandslaotier 22–27 %, höglandslaotier 9–13 %; små kinesiska och vietnamesiska minoriteter
Antal invånare
7 169 455 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
31 (2018)
Andel invånare i städerna
34,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
23,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
68 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2019)
Förväntad livslängd för män
66 år (2019)
Språk
lao är officiellt språk; därutöver talas mon-khmerspråk, tibetoburmanska språk m fl

Källor

Laos – Religion

Buddismen är den dominerande religionen i Laos. Den stöds av regimen och betraktas som en del av den laotiska kulturen, trots att många minoritetsfolk har andra religioner.

Laos – Utbildning

Utbildningsnivån i Laos är låg och analfabetismen är relativt hög. Delvis beror detta på kvardröjande problem efter inbördeskriget 1954–1973, som drabbade utbildningssektorn hårt.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
22 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
84,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,9 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,2 procent (2014)

Källor

Laos – Kultur

Buddismen genomsyrar mycket av livet i Laos och kommer till tydligt uttryck inom konst och arkitektur. Kommunistregimen vinnlägger sig om att försvara och bevara det unika i landets kultur, inte minst som motvikt till det växande utländska – framför allt thailändska – inflytandet.

Laos – Arbetsmarknad

I Laos har ungefär 10–15 procent av arbetskraften en formell anställning, medan runt 75 procent försörjer sig på jordbruk för husbehov. De senaste 25 åren har allt fler laotier fått jobb inom industrin, särskilt i städerna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
0,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
1,6 procent (2019)

Källor

Laos – Sociala förhållanden

Fattigdomen är fortfarande utbredd i Laos även om andelen fattiga har minskat efter millennieskiftet. Hälften av landets fattiga tillhör någon etnisk minoritet, trots att dessa folkslag bara utgör en tredjedel av befolkningen. De sociala skillnaderna mellan huvudstadsområdet Vientiane och de bergstrakter där minoritetsfolken bor är stora.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
38 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
80,4 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
74,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
55 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
28 procent (2020)

Källor

Laos – Seder och bruk

Laos invånare hade länge få kontakter med omvärlden. Detta, liksom det faktum att en stor majoritet av laotierna är buddister, sätter sin prägel på vardag och helg för laotierna. Trots att påverkan utifrån numera är betydligt större än tidigare lever många gamla sedvänjor kvar. Skillnaderna kan dock vara stora mellan stad och landsbygd.

Laos – Äldre historia

Laos stod på 1300-talet under inflytande av khmerriket Angkor, varifrån buddismen infördes. Efter Angkors fall bildades ett laotiskt kungarike. Detta kom i slutet av 1600-talet att domineras av Siam (nuvarande Thailand), som i slutet av 1800-talet tvingades avstå området till fransmännen. Laos blev en del av Franska Indokina, och under andra världskriget ockuperades det av Japan. 1953 blev Laos självständigt.

Laos – Modern historia

Det självständiga Laos började sin tillvaro 1953 med drygt 20 år av inbördeskrig. På ena sidan stod de som var vänligt inställda till den gamla kolonialmakten Frankrike. På den andra stod socialistiska krafter med starka band till vänstergerillan i Vietnam. Samarbetet dem emellan gjorde att Laos på 1960-talet drogs in i Vietnamkriget och bombades kraftigt av USA. 1975 tog kommunistpartiet makten och har regerat enväldigt sedan dess. Från 1991 har marknadsekonomi införts.

Laos – Politiskt system

Laos är en kommunistisk enpartistat, där Laotiska folkets revolutionära parti (PPPL) har full kontroll över det mesta i samhället. Tre personer finns i maktens absoluta centrum – presidenten, premiärministern och partiets generalsekreterare. Alla tre väljs vid partikongressen som hålls vart femte år.

Laos – Demokrati och rättigheter

Laos styrs enväldigt av det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti, som är det enda tillåtna partiet i landet. Kommunistpartiet har full kontroll över i princip hela samhället, däribland rättsväsen och massmedier. Kritik av det politiska systemet tolereras inte.

Laos – Aktuell politik

I Laos är i stort sett all makt samlad hos Laotiska folkets revolutionära parti, eller Kommunistpartiet. Medan regimen från 1980-talets mitt har släppt en del av kontrollen över ekonomin, har inte mycket hänt på det politiska planet. Under 2010-talet har det politiska klimatet snarast hårdnat, och viktiga beslut fattas alltjämt inom partiets innersta krets.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sathalanalath Paxathipatai Paxaxon Lao/ Demokratiska folkrepubliken Laos
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Thongloun Sisoulith (2021–)
Regeringschef
premiärminister Phankham Viphavanh (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Laotiska folkets revolutionära parti är det enda tillåtna partiet
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Laotiska folkets revolutionära parti är det enda tillåtna partiet
Valdeltagande
99,6 % i parlamentsvalet i april 2011, 98 % i parlamentsvalet i april 2016
Kommande val
parlamentsval i februari 2026

Källor

Laos – Utrikespolitik och försvar

Laos geografiska läge, inklämt mellan mäktigare länder med skilda politiska system, präglar sedan länge de utrikespolitiska relationerna. Avspänningen efter det kalla kriget har dock gjort att landet numera har relativt goda kontakter med samtliga grannstater.

Fakta – försvar

Armén
25 600 man (2017)
Flygvapnet
3 500 man (2017)
Flottan
600 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
0,2 procent (2013)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
0,8 procent (2013)

Källor

Laos – Ekonomisk översikt

Laos är ett av de fattigaste länderna i Asien. Dåliga kommunikationer och brist på såväl kapital som utbildad arbetskraft gör att landets naturrikedomar ännu till stor del förblivit outnyttjade, något som nu håller på att ändras. En stor majoritet av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 568 US dollar (2018)
Total BNP
18 131 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
15,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
41,6 procent (2018)
Inflation
3,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
57,2 procent (2018)
Utlandsskuld
16 701 miljoner US dollar (2019)
Valuta
ny kip
Varuexport
5 295 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
6 164 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 430 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
64 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
elektricitet, mineraler, trävaror, kläder och textilier, kaffe (2017)
Största handelspartner
Thailand, Kina, Vietnam (2017)

Källor

Laos – Naturtillgångar, energi och miljö

Laos är rikt på vattenkraft, timmer och mineraler som järnmalm, koppar, kol, tenn, guld, ädelstenar och dessutom gips, zink, nickel, silver, bly med mera. Sedan millennieskiftet har utvinningen av främst vattenkraften ökat kraftigt.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
17 763 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,6 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
59,3 procent (2015)

Källor

Laos – Jordbruk och industri

Jordbruket är den viktigaste näringen för de allra flesta laotier. Närmare tre av fyra invånare är sysselsatta inom jordbruket. Betydande industrigrenar är kläd- och textiltillverkning, förädling av jordbruksprodukter samt framställning av trä- och plastvaror.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
15,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
10,3 procent (2016)

Källor