Kambodja

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/kambodja/

I Kambodja i Sydöstasien präglas landskapet av lågland med risodlingar kring Mekongfloden och en stor insjö. I landet blomstrade en högkultur för tusen år sedan då khmerfolket byggde templet Angkor Vat. Samtidshistorien präglas av de kommunistiska Röda khmererna som på tre år drev cirka 1,7 miljoner människor i döden under ett bisarrt samhällsexperiment. Kambodja är numera formellt en demokrati, men utmärks av en auktoritär regering, korruption och fattigdom.

Kambodja – Geografi och klimat

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet gränsar mot Thailand, Laos och Vietnam och har kust mot Siamviken. Större delen av Kambodja består av ett centralt beläget lågland kring den stora sjön Tonlé Sap och Mekongfloden som flyter från norr till söder. Kambodja ligger precis norr om ekvatorn och klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
181 035 km2 (2022)
Tid
svensk +6 timmar
Angränsande land/länder
Vietnam, Laos, Thailand
Huvudstad med antal invånare
Phnom Penh 2 144 000 med förstäder (FN-uppskattning 2021)
Övriga större städer
Sihanoukville 157 000, Battambang 150 000, Siem Reap 139 000 (uppskattning 2014)
Högsta berg
Phnom Aural (i Kardemummabergen, 1   813 m ö h)
Viktiga floder
Mekong
Största sjö
Tonlé Sap
Medelnederbörd/år
Phnom Penh 1 308 mm
Medeltemperatur/dygn
Phnom Penh 27 °C

Kambodja – Befolkning och språk

Ungefär nio av tio kambodjaner tillhör majoritetsfolket khmer. I landet finns tre större minoritetsgrupper: vietnameser, kineser och den muslimska folkgruppen cham. Därutöver hyser landet en mängd små folkgrupper som främst lever i bergen i nordöstra Kambodja. De kallas med ett samlingsnamn khmer loeu (höglandskhmerer).

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
khmerer ca 90 procent, små grupper av vietnameser, kineser, cham med flera
Antal invånare
16 767 842 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
95 (2020)
Andel invånare i städerna
25 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
21,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
70 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
72 år (2021)
Förväntad livslängd för män
67 år (2021)
Språk
khmer är officiellt språk, största minoritetsspråk är vietnamesiska, kinesiska och cham

Kambodja – Religion

Nästan alla kambodjaner som tillhör majoritetsfolket khmer (cirka nio av tio invånare) bekänner sig till theravadabuddismen, som är statsreligion. Små grupper av mahayanabuddister, kristna, muslimer och anhängare av naturreligioner finns i landet.

Kambodja – Utbildning

Ett allvarligt problem i Kambodja är invånarnas brist på utbildning. Skolsystemet krossades så gott som fullständigt av Röda khmererna på 1970-talet. En hel generation växte upp utan att lära sig läsa och skriva. Analfabetismen minskar numera stadigt och nästan alla barn börjar i skolan, även om det fortfarande är många som inte fullföljer studierna.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
83,9 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
90,3 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
42 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,7 procent (2021)

Kambodja – Sociala förhållanden

I Kambodja finns fortfarande många fattiga människor, men landet har gjort stora framsteg i kampen mot fattigdomen med tanke på hur ödelagt samhället var efter ett par decennier av krig, terror och konflikt. Klara förbättringar har gjorts i fråga om mödravård, spädbarnsvård och undervisning.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
71 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
68,8 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
21 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
116 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
21 procent (2022)

Kambodja – Kultur

Khmerernas kultur har sitt ursprung i Angkorriket (800- till 1400-talet). Under den perioden byggdes många storslagna tempel, till exempel Angkor Vat, som är världens största helgedom. Buddismen påverkar också kulturen och de flesta traditionella högtider är förknippade med den.

Kambodja – Seder och bruk

Khmerernas kultur och identitet är nära kopplade till buddismen, som präglar det dagliga livet. Kollektivet anses gå före individen och det är viktigt att inte förlora ansiktet. Gör man det drar man lätt skam över gruppen, till exempel familjen, inte bara sig själv.

Kambodja – Äldre historia

På 800-talet växte Angkorriket fram i det område som i dag utgör Kambodja. Angkor förföll under 1200-talet och var på väg att slukas av grannländerna Thailand och Vietnam när Frankrike inträdde som kolonialmakt. Under andra världskriget ockuperades Kambodja av Japan, men efter kriget kom fransmännen tillbaka. 1953 blev Kambodja en självständig stat.

Kambodja – Modern historia

Efter självständigheten från Frankrike 1953 kom Norodom Sihanouk att dominera politiken. Han avsattes i en USA-stödd kupp 1970. De kommunistiska Röda khmererna som tog makten 1975 ville omvandla samhället till en jordbruksbaserad idealstat. I stället inleddes ett tyranni som krävde runt 1,7 miljoner kambodjaners liv. Röda khmererna drevs bort när Vietnam invaderade landet 1979 men fortsatte som stridande gerilla. Efter tio år lämnade vietnameserna Kambodja och 1993 infördes demokrati.

Kambodja – Demokrati och rättigheter

Kambodja är formellt en demokrati, men utmärks av en auktoritär regering och omfattande korruption. Regelbundna val hålls men de demokratiska bristerna är stora och landet domineras helt av regeringspartiet CPP. Rättssystemet är politiskt styrt.

Kambodja – Inrikespolitik och författning

Kambodja är ett kungadöme med ett parlamentariskt flerpartisystem. Regelbundna val hålls men de demokratiska bristerna är stora. Landet domineras helt av regeringspartiet CPP som är arvtagare till det gamla kommunistpartiet. Hun Sen var premiärminister mellan 1985 och 2023, då han lämnade över makten till sonen Hun Manet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Preah Reacheanachakr Kampuchea/ Konungariket Kambodja
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Norodom Sihamoni (2004–)
Regeringschef
premiärminister Hun Manet (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kambodjanska folkpartiet (CPP) 120, Funcinpec 5 (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Kambodjanska folkpartiet (CPP) 125 (2018)
Valdeltagande
83 procent i parlamentsvalet 2018, 84,6 procent i parlamentsvalet 2023
Kommande val
parlamentsval 2028

Kambodja – Utrikespolitik och försvar

Kambodja ligger klämt mellan två politiska och kulturella stormakter i regionen – Thailand och Vietnam – och har genom historien fått kämpa för att bevara sin identitet och sitt självstyre. Förhållandet till grannländerna har alltid varit spänt. Kambodja har i modern tid också fallit offer för globala stormakters krigföring. Under senare år har banden till Kina stärkts i takt med att relationerna till västvärlden har försämrats.

Fakta – försvar

Armén
75 000 man (2022)
Flygvapnet
1 500 man (2022)
Flottan
2 800 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,32 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,6 procent (2021)

Kambodja – Ekonomisk översikt

Kambodja har i alla tider varit ett utpräglat jordbruksland. En majoritet av invånarna är fortfarande beroende av främst risodling för sitt uppehälle. Men sedan demokratiseringen 1993 har industrin, främst textilproduktionen, och turismen vuxit kraftigt i betydelse och står numera för en större del av ekonomin än vad jordbruket gör. Klädexporten genererar ensam runt 60 procent av exportintäkterna.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 787 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,0 procent (2022)
Total BNP
29 957 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
21,9 procent (2022)
Industrins andel av BNP
37,7 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
33,7 procent (2022)
Inflation
5,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
36,5 procent (2022)
Utlandsskuld
20 020 miljoner US dollar (2021)
Valuta
riel, amerikanska dollar används också ofta
Varuexport
22 472 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
29 795 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-12,3 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
174 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kläder och andra textilvaror, skor (2019)
Största handelspartner
Kina, USA, Thailand, Vietnam, Japan (2019)
Mottaget bistånd per invånare
82 US dollar (2021)

Kambodja – Naturtillgångar, energi och miljö

Timmer är Kambodjas viktigaste naturtillgång, men skogsnäringen har allvarliga problem. Merparten av elektriciteten alstras i koleldade kraftverk eller i vattenkraftverk. Miljön kring den viktiga insjön Tonlé Sap har påverkats negativt av klimatförändringarna och de många dammbyggena.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
415 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
270 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
83 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
77 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
42,36 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,53 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
18 653 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
17 836 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Kambodja – Jordbruk och industri

Kambodja är traditionellt ett utpräglat jordbruksland med risodling och fiske i centrum. Industrin domineras av klädtillverkning som vuxit explosionsartat sedan mitten av 1990-talet. Antalet anställda har ökat från ett par tusen till över 800 000 på 25 år. Kambodja är numera en av världens största textilexportörer.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
21,9 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
31,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
45,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
37,7 procent (2022)