Förenade arabemiraten

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/forenade-arabemiraten/

På bara ett halvsekel har de sju små absoluta monarkier vid Persiska viken som utgör Förenade arabemiraten genomgått en osannolik förvandling. Ännu på 1950-talet var dessa små ökenstater fattiga avkrokar som försörjde sig på fiske och smuggling, men så hittade man olja och pengarna började flyta in. Den nuvarande staten bildades 1971–1972 och har nu en materiell levnadsstandard som är få länder förunnade. Demokratin är däremot långt borta. Planeringen för ett liv efter oljan har gjort framför allt emiratet Dubai till ett handels- och nöjescentrum med flera av världens mest spektakulära byggnader.

Förenade arabemiraten – Geografi och klimat

Förenade arabemiraten ligger i den östra delen av Arabiska halvön. Landet täcker större delen av Musandamhalvön som avgränsar Persiska viken från Omanviken och Indiska oceanen. Halvöns spets och en liten landenklav i öster tillhör dock grannlandet Oman.

Yta
77 700 km2 (2022)
Tid
svensk + 3 timmar
Angränsande land/länder
Oman, Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Abu Dhabi (1 483 000 i storstadsområdet, FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Dubai (2,2 milj, uppskattning 2014), Sharja (919 000, uppskattning 2010)
Högsta berg
Jebel Hafit (1166 m ö h)

Förenade arabemiraten – Befolkning och språk

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner. Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
liten del araber med medborgarskap 1
Antal invånare
9 441 129 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
139 (2020)
Andel invånare i städerna
88 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
10,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
1,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
30,6 procent (2022)
Förväntad livslängd
79 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
81 år (2021)
Förväntad livslängd för män
77 år (2021)
Språk
arabiska är officiellt språk, engelska används ofta som handelsspråk 2
1. stor majoritet icke-medborgare främst sydasiater men även araber och iranier
2. persiska, urdu, hindi m fl

Förenade arabemiraten – Religion

Islam är statsreligion och landets lagstiftning utgår från de islamiska sharialagarna, som är baserade på Koranen. Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer. Många av dem bekänner sig till wahhabismen, som är en starkt ortodox och puritansk riktning, med centrum i Saudiarabien. Islams påbud tolkas dock inte lika strikt i Förenade arabemiraten som i grannlandet.

Förenade arabemiraten – Utbildning

De stora inkomsterna från oljeexporten har möjliggjort omfattande satsningar på utbildning. Lärartätheten i landet är bland de högsta i världen. Flertalet lärare är utlänningar, men regeringens målsättning är att öka andelen inhemska lärare till 90 procent.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
98,1 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
95,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,7 procent (2020)

Förenade arabemiraten – Sociala förhållanden

Sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare hör Förenade arabemiratens medborgare till de rikaste i arabvärlden, även om inte alla sju emirat är lika rika. Inkomstklyftorna är störst i Abu Dhabi.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
5 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
2 192 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
50 procent (2022)

Förenade arabemiraten – Kultur

Kulturen i Förenade arabemiraten präglas av den snabba modernisering som landet genomgår. Västerländsk masskultur existerar parallellt med traditionell arabisk beduinkultur.

Förenade arabemiraten – Äldre historia

För sjöfarande nationer har inloppet till Persiska viken i alla tider varit viktigt för handeln. Portugiser, holländare och britter konkurrerade med de lokala handelsmännen. Det blev till slut det brittiska imperiet som betvingade områdets klaner och emirer, men det innebar samtidigt att dessa fick ett skydd mot mäktigare grannar. I början av 1900-talet utvecklades Dubai till det dominerande emiratet, men det viktiga pärlfisket slogs ut.

Förenade arabemiraten – Modern historia

De flesta av de sju emiraten var mycket fattiga sedan pärlindustrin hamnat i kris. Inte förrän 1958 påträffades olja i Abu Dhabi och senare i två andra emirat. Med ett begynnande välstånd knöts emiraten tätare samman och 1971 blev Förenade arabemiraten en självständig federation. Abu Dhabi kom att dominera men även Dubai kunde öka sitt inflytande. Efter 1990 har en omfattande modernisering ägt rum.

Förenade arabemiraten – Demokrati och rättigheter

Kungahusen i Förenade arabemiraten har monopol på makten och kan inte ifrågasättas. På federal nivå – mellan emiraten – finns ett litet inslag av val, men allmän rösträtt eller regelrätta val har inte införts i de olika emiraten. Mötesfriheten är kringskuren och domstolsväsendet används till att kväsa regimkritik.

Förenade arabemiraten – Inrikespolitik och författning

Förenade arabemiraten är en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje enskilt emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Federationens statsöverhuvud bär titeln president. Val sker till hälften av platserna i en rådgivande församling, men inga partier är tillåtna och bara utvalda medborgare får rösta. Utbrett välstånd bidrar till att det inte finns samma grogrund för politiskt missnöje som i andra länder i regionen. 

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida/ Förenade arabemiraten
Statsskick
monarki, förbundsstat
Statschef
president Mohamed bin Zayid Al Nahyan, emir av Abu Dhabi (2022–)
Regeringschef
premiärminister Muhammad bin Rashid Al Maktum, emir av Dubai (2006–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier finns
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier finns
Valdeltagande
inga allmänna val hålls
Kommande val
inga allmänna val hålls

Förenade arabemiraten – Utrikespolitik och försvar

I arabvärlden ställer sig Förenade arabemiraten oftast på de konservativa staternas sida och arabisk enighet brukar vara ett viktigt inslag i  utrikespolitiken. 2020 års fredsavtal med Israel har inneburit en omprövning, betingad av arabvärldens trassliga förbindelser med Iran. I Jemens inbördeskrig har emiraten deltagit på den saudiskt stödda regeringens sida med militära insatser mot de shiamuslimska huthirebellerna.

Fakta – försvar

Armén
44 000 man (2022)
Flygvapnet
4 500 man (2022)
Flottan
2 500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
5,64 procent (2014)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
17,0 procent (2014)

Förenade arabemiraten – Ekonomisk översikt

Sedan början av 1970-talet har Förenade arabemiraten utvecklats från ett mycket fattigt område till ett av världens rikaste länder. Förändringen har kunnat ske tack vare oljan, som först hittades i Abu Dhabi 1958. Emiraten äger numera drygt 7 procent av världens kända oljetillgångar och cirka 4 procent av naturgasreserverna.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
53 758 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
7,4 procent (2022)
Total BNP
507 535 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
0,9 procent (2021)
Industrins andel av BNP
47,5 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
51,6 procent (2021)
Inflation
5,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
30,0 procent (2022)
Valuta
UAE dirham
Varuexport
598 509 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
424 525 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
202 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, naturgas, fisk, dadlar
Största handelspartner
Japan, Indien, Iran, Kina, USA (2012)
Mottaget bistånd per invånare
2 US dollar (1995)

Förenade arabemiraten – Naturtillgångar, energi och miljö

Arabvärldens första kärnkraftverk finns i Förenade arabemiraten. Olja har hittills varit den viktigaste naturtillgången, men fossilgasens betydelse växer. Stora satsningar på förnybar energi har inletts.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
249,93 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
25,27 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
188 089 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
20,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
56 945 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Förenade arabemiraten – Jordbruk och industri

Bara några få procent av Förenade arabemiratens landyta kan användas för jordbruk eller boskapsskötsel, framför allt uppfödning av getter och kameler. Jordbruket står bara för omkring en procent av BNP men använder två tredjedelar av vattentillgångarna. Landets industri bygger på oljan, men nya satsningar på högteknologi prioriteras.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
0,9 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
5,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
4,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
47,5 procent (2021)