Brunei

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/brunei/

Sultanatet Brunei ligger i Sydöstasien på ön Borneos nordkust. Två av tre invånare är muslimska malajer. Kineser och andra minoriteter får inte automatiskt medborgarskap, även om de är födda i Brunei. I praktiken råder kungligt envälde. Sultanen Hassanal Bolkiah har suttit vid makten sedan 1967 och kommer från en familj som styrt landet i över 400 år. Stora tillgångar av olja och fossilgas har gjort Brunei till ett rikt land.

Brunei – Geografi och klimat

På den sydöstasiatiska ön Borneos nordkust ligger sultanatet Brunei. Klimatet i landet är tropiskt, det vill säga hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
5 765 km2 (2022)
Tid
svensk +7 timmar
Angränsande land/länder
Malaysia (delstaten Sarawak)
Huvudstad med antal invånare
Bandar Seri Begawan 41 000 (FN-uppskattning 2018) 1
Övriga större städer
Kuala Belait, Seria, Tutong
Högsta berg
Bukit Pagon (1 850 m ö h)
Medelnederbörd/år
2 500 mm (kusten), 7 500 mm (inlandet)
Medeltemperatur/dygn
ca 27 °C (hela året)
1. Inofficiella beräkningar som innefattar invånare utan medborgarskap, t ex gästarbetare, uppger ett invånarantal på cirka 240 000 (2017).

Brunei – Befolkning och språk

Nästan fyra av fem invånare i Brunei bor i städer och byar längs kusten. Två av tre räknar sig som malajer, vilket innebär att de är muslimer och har malajiska som modersmål. Merparten av dem är i själva verket ättlingar till olika ursprungsfolk, som omvänts till islam och inlemmats i den malajiska kulturen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
malajer 66 procent, kineser 10 procent, ursprungsfolk 24 procent (officiell uppskattning 2020) 1
Antal invånare
452 524 (2023)
Antal invånare per kvadratkilometer
85 (2021)
Andel invånare i städerna
79 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
13,5 per 1000 invånare (2022)
Mortalitet/dödstal
5,4 per 1000 invånare (2022)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2023)
Fertilitetsgrad
1,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
48,3 procent (2022)
Förväntad livslängd
75 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
77 år (2021)
Förväntad livslängd för män
73 år (2021)
Språk
malajiska är officiellt språk medan engelska används som handelsspråk. I övrigt talas bland annat kinesiska och filipino
1. Därutöver befinner sig ett stort antal utländska gästarbetare i landet.

Brunei – Religion

Islam, med sunnitisk inriktning, är statsreligion i Brunei. Andra religioner är tillåtna, men deras verksamhet kontrolleras av regeringen.

Brunei – Utbildning

I Brunei är utbildning obligatorisk och avgiftsfri i tolv år från fem års ålder. I stort sett alla vuxna medborgare kan läsa och skriva. Nio av tio barn börjar första klass och åtta av tio går vidare till högstadiet efter de sex första åren.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
97,6 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
93,1 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,4 procent (2016)

Brunei – Sociala förhållanden

Brunei tillhör Asiens rikaste länder, räknat i BNP per capita. Goda oljeinkomster gör att staten kan erbjuda medborgarna förmåner i form av bidrag, subventioner och pensioner. Privatpersoner betalar ingen inkomstskatt.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
96,3 procent (2015)
Spädbarnsdödlighet
10 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
650 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
12 procent (2023)

Brunei – Kultur

Kulturen i Brunei är starkt påverkad av islam, men också i viss mån av hinduism, andetro och förfädersdyrkan. Den muslimska kulturen återspeglas inte minst i arkitekturen.

Brunei – Seder och bruk

Det muslimska inflytandet i samhället påverkar i hög grad sedvänjorna för en stor del av befolkningen i Brunei. Det är belagt med böter eller fängelse i upp till ett år att äta eller dricka på offentlig plats under fastemånaden ramadan. Och att bära oanständiga kläder som "vanärar islam" kan också ge dryga böter eller fängelse.

Brunei – Historia

Brunei var tidigt en knutpunkt för handeln i Sydöstasien. På 1400-talet blev Brunei ett oberoende sultanat, som 1888 blev ett brittiskt protektorat. Brunei fick ökad autonomi 1959 och full självständighet 1984. Sedan dess har det oljerika landet styrts enväldigt av en sultan och en liten krets kring honom. Det första och hittills enda parlamentsvalet hölls 1962.

Brunei – Politik

Brunei är ett ärftligt sultanat. I praktiken styr sultanen enväldigt och tillsätter själv sin regering. Sultanen har infört en statsideologi kallad "malajisk islamisk monarki". Enligt den styrs Brunei av tre principer: malajisk kultur, islam och monarki. Sultanatets närmast allierade är Singapore. Relationerna med USA och Storbritannien är också centrala.

Fakta – politik

Officiellt namn
Negara Brunei Darussalam/ Brunei Darussalam
Statsskick
monarki (sultanat), enhetsstat
Stats- och regeringschef
sultan Hassanal Bolkiah (1967–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga val har hållits sedan 1962
Armén
4 400 man (2022)
Flygvapnet
1 100 man (2022)
Flottan
1 200 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,37 procent (2022)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
9,2 procent (2022)

Brunei – Ekonomisk översikt

Brunei är ett rikt land tack vare stora tillgångar av olja och naturgas. Inkomsterna från olje- och gasutvinningen dominerar hela ekonomin. De har även gjort det möjligt för sultanen att bygga upp en välfärdsstat med låga skatter och generösa statsbidrag.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
37 152 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
-1,5 procent (2022)
Total BNP
16 682 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,1 procent (2022)
Industrins andel av BNP
67,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
32,5 procent (2022)
Inflation
2,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
2,1 procent (2022)
Valuta
bruneidollar
Varuexport
14 039 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
9 651 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
1,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
142 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, flytande naturgas (2021)
Största handelspartner
Singapore, Malaysia, Japan, Kina (2019)
Mottaget bistånd per invånare
14 US dollar (1995)

Brunei – Naturtillgångar, energi och miljö

Brunei har stora tillgångar av olja och naturgas vilka nästan helt dominerar landets ekonomi. Brunei är en av världens största producenter av flytande naturgas (LNG).

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
11,91 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
27,23 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
9 588 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
21,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
1 539 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)