Bhutan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/bhutan/

Bhutan är ett litet kungadöme som ligger inklämt mellan Indien och Kina i Himalaya. Under hundratals år var bergslandet isolerat från omvärlden; först på 1960-talet skedde en öppning utåt. Sedan kungen gav upp sin absoluta makt i slutet av 1990-talet har en demokratisering gradvis genomförts. De flesta bhutaneser lever på jordbruk för självhushåll. För staten är turism och export av elektricitet viktiga inkomstkällor.

Geografi och klimat

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Landets officiella namn är Druk-Yul, som betyder Åskdrakens land. Klimatet varierar mycket med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
46 500 km2 (2018)
Tid
svensk +5 timmar
Angränsande land/länder
Indien, Kina
Huvudstad med antal invånare
Thimphu 114 551 (folkräkning 2017)
Övriga större städer
Phuentsholing 27 658, Gelephu 9 858, Wangdue 8 954 (folkräkning 2017)
Högsta berg
Gangkhar Puensum (7 561 m ö h)
Viktiga floder
Sankosh, Manas, Drangme
Medelnederbörd/månad
Thimphu 20 mm (mars), 220 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Thimphu 20 °C (juli), 7 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Tre befolkningsgrupper dominerar i Bhutan: ngalong, sharchop och lhotshampa. De tibetanskättade ngalong är mest inflytelserika politiskt och kulturellt, medan de nepalesiska lhotshampas medborgerliga status är en infekterad fråga.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ngalong och sharchop 50-55 %, lhotshampa 25-35 %, övriga 10-15 %
Antal invånare
807 610 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
21 (2017)
Andel invånare i städerna
40,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
18,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
46,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
70 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2016)
Förväntad livslängd för män
70 år (2016)
Språk
dzongkha är officiellt språk, i övrigt talas bland annat engelska och nepali

Källor

Religion

Enligt författningen har buddismen en särskild ställning som "andligt arv" i Bhutan med principer om fred, barmhärtighet och tolerans. Samtidigt råder religionsfrihet och kungen är beskyddare av alla religioner.

Utbildning

Först under 1960-talet började ett modernt skolväsende byggas upp i Bhutan; tidigare sköttes undervisningen i huvudsak av buddistkloster. Satsningar har också gjorts på vuxenutbildning vilket bidragit till sjunkande analfabetism. I början av 1990-talet kunde bara 20 procent av invånarna läsa och skriva medan andelen nu ligger över 66 procent.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
79,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
35 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
57,0 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
24,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
24,0 procent (2017)

Källor

Kultur

Bhutans kulturella traditioner är tätt förknippade med den buddistiska religionen. Bildkonst, dans och musik präglas av stark symbolik som gestaltar religionens tankar om det godas seger över ondskan. Konstnärernas roll är i huvudsak att underordna sig traditionen. I allmänhet förs kunskaperna vidare i klostren.

Arbetsmarknad

Nästan hälften av Bhutans arbetskraft försörjer sig genom jordbruk och boskapsskötsel för självhushåll. Industrin sysselsätter en femtedel, medan övriga återfinns inom tjänstesektorn, inte minst i den växande turistnäringen. Hög ungdomsarbetslöshet är ett problem.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
9,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Bhutanesernas levnadsförhållanden har förbättrats markant på bara ett par årtionden. Fattigdomen har minskat avsevärt och medellivslängden har ökat med 20 år. I de små bondbyar som flertalet bhutaneser lever i räcker jorden till för ett ganska gott liv med tillräckligt med mat på bordet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
25 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
69,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
91 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
9 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I det övervägande buddistiska kungadömet Bhutan fästs stor vikt vid kulturarv och traditioner. Landet var länge mycket isolerat och även om det på senare årtionden har öppnat upp sig mot omvärlden görs från officiellt håll medvetna ansträngningar för att bevara en egen kulturell identitet.

Äldre historia

Från 600-talet spreds buddismen med tibetanska munkar i det område som idag är Bhutan. Under namnet Druk-Yul grundades på 1600-talet ett rike under den tibetanska munken Ngawang Namgyal. Han tog sig titeln shabdrung och riket kom att bestå i 300 år. 1903 infördes monarki med ärftlig tronföljd och shabdrungen avsattes. Från 1910 blev Storbritannien landets skyddsmakt. 1947 tog Indien över den rollen.

Modern historia

Först på 1960-talet gjorde den moderna världen insteg i Bhutan som efter hand försiktigt öppnade upp sig mot omvärlden. Samtidigt ville kungen värna landets särart och under 1980-talet inleddes en ”bhutaniseringskampanj” som ledde till motsättningar med nepalesiskättade invånare i söder. Småningom började kungen förbereda för övergång till parlamentarisk demokrati och 2008 hölls det första valet.

Politiskt system

Bhutan har genomgått en gradvis övergång från en monarki där kungen hade absolut makt till parlamentarisk demokrati. Landet fick en skriven grundlag för första gången 2008 och det första parlamentsvalet hölls samma år. Kungen, druk gyalpo, har fortfarande stora maktbefogenheter och en stark ställning som symbol för nationell enighet.

Demokrati och rättigheter

Bhutan har sedan 2008 gått från att vara en absolut monarki till att stegvis bli en parlamentarisk demokrati. Det finns dock fortfarande flera demokratiska brister. Det är till exempel inte tillåtet att kritisera kungen och det politiska systemet.

Aktuell politik

Det tredje valet i Bhutans historia hölls hösten 2018 och ledde till ett regeringsskifte, om än mellan två likartade kungatrogna partier. Det mitten-vänsterorienterade Solidaritet, Rättvisa, Frihet (DNT) segrade då stort över det regerande Folkets demokratiska parti (PDP).

Fakta – politik

Officiellt namn
Druk-Yul/Bhutan
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung HM Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (2006–)
Regeringschef
premiärminister Lotay Tshering (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Solidaritet, Rättvisa, Frihet (DNT) 30, Bhutans freds- och välgångsparti (DPT) 17 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets demokratiska parti (PDP) 32, Bhutans freds- och välgångsparti (DPT) 15 (2013)
Valdeltagande
66 % i första omgången av parlamentsvalet 2018, 71 % i andra omgången av parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Bhutan har mycket nära relationer med Indien, medan kontakterna med Kina är ansträngda. Indien och Kina kan ses som konkurrenter om inflytandet över Bhutan som ligger inklämt mellan de två grannjättarna. Relationerna till Nepal har länge försvårats av en konflikt kring nepalesiskättade flyktingar i två läger i östra Nepal.

Ekonomisk översikt

Bhutans ekonomi bygger på en urgammal grund av boskapsskötsel och jordbruk för självhushållning. Under de två senaste årtiondena har landet upplevt en snabb ekonomisk utveckling, främst genom satsningar på turism och vattenkraft för elexport.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 360 US dollar (2018)
Total BNP
2 535 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,3 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
17,4 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,3 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
37,2 procent (2017)
Inflation
3,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
102,4 procent (2018)
Utlandsskuld
2 636 miljoner US dollar (2017)
Valuta
ngultrum
Varuexport
597 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
1 020 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 498 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
65 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
elektricitet, metallegeringar och mineraler, cement
Största handelspartner
Indien

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Stora och huvudsakligen oexploaterade naturtillgångar finns i form av vattenkraft, skog och mineraler. Flera kalciummineraler utvinns, som karbid, dolomit, gips, kalkspat och anhydrit. Viss brytning av kol och skiffer förekommer också.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
358 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 001 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
86,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Enkelt jordbruk och boskapsskötsel för självhushållning är den traditionella ekonomiska basen i Bhutan. I de nordliga bergsområdena flyttar fortfarande en del folkgrupper med sina jakar efter årstiderna. I något lägre regioner håller många också får.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
17,4 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
13,6 procent (2016)

Källor

Industri

Billig el från vattenkraften har bidragit till att industrisektorn vuxit rejält sedan 1990-talet. Industrin står idag för över 40 procent av ekonomin. I huvudsak rör det sig om relativt småskalig lätt industri.