Bhutan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/bhutan/

Bhutan är ett litet kungadöme som ligger inklämt mellan Indien och Kina i Himalaya. Under hundratals år var bergslandet isolerat från omvärlden; först på 1960-talet skedde en öppning utåt. Sedan kungen gav upp sin absoluta makt i slutet av 1990-talet har en demokratisering gradvis genomförts. De flesta bhutaneser lever på jordbruk för självhushåll. För staten är turism och export av elektricitet viktiga inkomstkällor.

Bhutan – Geografi och klimat

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Landets officiella namn är Druk-Yul, som betyder Åskdrakens land. Klimatet varierar mycket med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
46 500 km2 (2022)
Tid
svensk +5 timmar
Angränsande land/länder
Indien, Kina
Huvudstad med antal invånare
Thimphu 203 000 (med förorter, FN-uppskattning 2018)
Övriga större städer
Phuentsholing 27 658, Gelephu 9 858, Wangdue 8 954 (folkräkning 2017)
Högsta berg
Gangkhar Puensum (7 561 m ö h)
Viktiga floder
Sankosh, Manas, Drangme
Medelnederbörd/månad
Thimphu 20 mm (mars), 220 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Thimphu 20 °C (juli), 7 °C (jan)

Källor

Bhutan – Befolkning och språk

Tre befolkningsgrupper dominerar i Bhutan: ngalong, sharchop och lhotshampa. De tibetanskättade ngalong är mest inflytelserika politiskt och kulturellt, medan de nepalesiska lhotshampas medborgerliga status är en infekterad fråga.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ngalong och sharchop 50–55 procent, lhotshampa 25–35 procent, övriga 10–15 procent
Antal invånare
782 455 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
20 (2020)
Andel invånare i städerna
44 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
16,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,4 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
47,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
72 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2021)
Förväntad livslängd för män
70 år (2021)
Språk
dzongkha är officiellt språk, i övrigt talas bland annat engelska och nepali

Källor

Bhutan – Religion

Enligt författningen har buddismen en särskild ställning som "andligt arv" i Bhutan med principer om fred, barmhärtighet och tolerans. Samtidigt råder religionsfrihet och kungen är beskyddare av alla religioner.

Bhutan – Utbildning

Först under 1960-talet började ett modernt skolväsende byggas upp i Bhutan. Tidigare sköttes undervisningen i huvudsak av buddistkloster. Satsningar har också gjorts på vuxenutbildning vilket bidragit till sjunkande analfabetism. I början av 1990-talet kunde bara 20 procent av invånarna läsa och skriva medan andelen nu ligger över 66 procent.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
88,0 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
35 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
70,9 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,0 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
19,7 procent (2022)

Källor

Bhutan – Kultur

Bhutans kulturella traditioner är tätt förknippade med den buddistiska religionen. Bildkonst, dans och musik präglas av stark symbolik som gestaltar religionens tankar om det godas seger över ondskan. Konstnärernas roll är i huvudsak att underordna sig traditionen. I allmänhet förs kunskaperna vidare i klostren. Den samtida filmen Skolan vid världens ände fick internationell uppmärksamhet.

Bhutan – Sociala förhållanden

Bhutanesernas levnadsförhållanden har förbättrats markant på bara ett par årtionden. Fattigdomen har minskat avsevärt och medellivslängden har ökat med 20 år. I de små bondbyar som flertalet bhutaneser lever i räcker jorden till för ett ganska gott liv med tillräckligt med mat på bordet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
23 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av befolkningen med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
97 procent (2020)
Andel av befolkningen med tillgång till toaletter
76,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
134 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2022)

Källor

Bhutan – Seder och bruk

I det övervägande buddistiska kungadömet Bhutan fästs stor vikt vid kulturarv och traditioner. Landet var länge mycket isolerat och även om det på senare årtionden har öppnat upp sig mot omvärlden görs från officiellt håll medvetna ansträngningar för att bevara en egen kulturell identitet.

Bhutan – Äldre historia

Från 600-talet spreds buddismen med tibetanska munkar i det område som idag är Bhutan. Under namnet Druk-Yul grundades på 1600-talet ett rike under den tibetanska munken Ngawang Namgyal. Han tog sig titeln shabdrung och riket kom att bestå i 300 år. 1903 infördes monarki med ärftlig tronföljd och shabdrungen avsattes. Från 1910 blev Storbritannien landets skyddsmakt. 1947 tog Indien över den rollen.

Bhutan – Modern historia

Först på 1960-talet gjorde den moderna världen insteg i Bhutan som efter hand försiktigt öppnade upp sig mot omvärlden. Samtidigt ville kungen värna landets särart och under 1980-talet inleddes en ”bhutaniseringskampanj” som ledde till motsättningar med nepalesiskättade invånare i söder. Småningom började kungen förbereda för övergång till parlamentarisk demokrati och 2008 hölls det första valet.

Bhutan – Demokrati och rättigheter

Bhutan har sedan 2008 gått från att vara en absolut monarki till att stegvis bli en parlamentarisk demokrati. Det finns dock fortfarande flera demokratiska brister. Det är till exempel inte tillåtet att kritisera kungen och det politiska systemet.

Bhutan – Inrikespolitik och författning

Bhutan har på kort tid genomgått en gradvis övergång från absolut monarki till parlamentarisk demokrati. Sedan landet 2008 fick sin första författning har tre parlamentsval hållits. I samtliga val har endast kungavänliga partier ställt upp med kandidater.

Fakta – politik

Officiellt namn
Druk Yul/ Konungariket Bhutan
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung HM Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (2006–)
Regeringschef
tf premiärminister Lyonpo Chogyal Dago Rigdzin (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Solidaritet, Rättvisa, Frihet (DNT) 30, Bhutans freds- och välgångsparti (DPT) 17 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets demokratiska parti (PDP) 32, Bhutans freds- och välgångsparti (DPT) 15 (2013)
Valdeltagande
66 procent i första omgången av parlamentsvalet 2018, 71 procent i andra omgången av parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval den 9 januari 2024

Källor

Bhutan – Utrikespolitik och försvar

Bhutan har mycket nära relationer med Indien, medan kontakterna med Kina är ansträngda. Indien och Kina kan ses som konkurrenter om inflytandet över Bhutan som ligger inklämt mellan de två grannjättarna. Relationerna till Nepal har länge försvårats av en konflikt kring nepalesiskättade flyktingar i två läger i östra Nepal.

Bhutan – Ekonomisk översikt

Bhutans ekonomi bygger på en urgammal grund av boskapsskötsel och jordbruk för självhushållning. Under de två senaste årtiondena har landet upplevt en snabb ekonomisk utveckling, främst genom satsningar på turism och vattenkraft för elexport.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 266 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
4,3 procent (2022)
Total BNP
2 540 miljoner US dollar (2021)
Jordbrukets andel av BNP
19,2 procent (2021)
Industrins andel av BNP
34,2 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
44,0 procent (2021)
Inflation
7,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
124,8 procent (2022)
Utlandsskuld
3 069 miljoner US dollar (2021)
Valuta
ngultrum
Varuexport
720 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 702 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,9 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
98 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
elektricitet, metallegeringar och mineraler, cement (2020)
Största handelspartner
Indien (2020)
Bistånd per invånare
163 US dollar (2021)

Källor

Bhutan – Naturtillgångar, energi och miljö

Bhutan har stora och huvudsakligen oexploaterade naturtillgångar i form av vattenkraft, skog och mineral. Miljövård genomsyrar all ekonomisk och social planering, men under senare år har rapporter kommit om ökad miljöpåverkan.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
358 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
1,63 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,41 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 035 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
452 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Bhutan – Jordbruk och industri

Enkelt jordbruk och boskapsskötsel för självhushållning är den traditionella ekonomiska basen i Bhutan. Billig el från vattenkraft har bidragit till att industrisektorn vuxit rejält sedan 1990-talet.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
19,2 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
13,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
71,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
34,2 procent (2021)

Källor