Bahrain

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/bahrain/

Kungariket Bahrain, beläget på ett antal öar i Persiska viken, grundar liksom grannländerna sin ekonomi på utvinning av olja och gas. Makten vilar ytterst hos den sunnimuslimska kungafamiljen Khalifa, trots att en majoritet av invånarna är shiiter. Många av dem känner sig diskriminerade och regimen har periodvis tagit till hårda metoder för att hålla den shiamuslimskt dominerade oppositionen i schack. Våren 2011 lyckades kungafamiljen kväsa regimkritiska protester först sedan trupper från grannländer inom samarbetsorganisationen GCC kommit till undsättning.

Bahrain – Geografi och klimat

Bahrain (”två hav” på arabiska) består av ett trettiotal öar i Persiska viken, mellan Saudiarabiens kust och halvön Qatar. Bara sex av öarna är bebodda.

Yta
693 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Manama 635 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
al-Muharraq
Högsta berg
Jabal al-Dukhan (135 m ö h)

Bahrain – Befolkning och språk

Huvuddelen av Bahrains inhemska befolkning är araber; omkring en femtedel har persiskt ursprung och cirka en fjärdedel är indier. Ungefär hälften av befolkningen utgörs av utländska migrantarbetare utan medborgarskap.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber i klar majoritet 1
Antal invånare
1 472 233 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
2 182 (2020)
Andel invånare i städerna
90 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
13,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
2,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
38,0 procent (2022)
Förväntad livslängd
79 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2021)
Förväntad livslängd för män
78 år (2021)
Språk
arabiska är officiellt språk 2
1. minoriteter av asiater m fl
2. i övrigt talas bland annat engelska, urdu och persiska

Bahrain – Religion

Islam är statsreligion men enligt grundlagen råder religionsfrihet. Den helt övervägande delen av invånarna är muslimer. Bahrain är ett av få länder i världen som har fler shiamuslimer (ca 60–70 procent av muslimerna) än bekännare till islams dominerande riktning sunni.

Bahrain – Utbildning

Bahrains allmänna skolväsen grundades redan 1919 och håller förhållandevis hög kvalitet. Skolgången är obligatorisk från 6 till 14 års ålder. Nästan alla barn går i grundskolan och läskunnigheten är hög.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
92,3 procent (2011)
Andel barn som börjar grundskolan
96,7 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,3 procent (2022)

Bahrain – Sociala förhållanden

De sociala trygghetssystemen är väl utbyggda i Bahrain. Landets egna medborgare har rätt till sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt ålderspension.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 110 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Bahrain – Kultur

Medan det i huvudstaden Manama finns en modern, internationell storstadskultur, har andra delar av Bahrain en mer traditionell arabisk prägel.

Bahrain – Äldre historia

Det område som i dag utgör Bahrain tros ha varit befolkat redan 2500 år före Kristus. Flera folk har under historiens gång gjort anspråk på öriket. Under 1700-talet tog den nuvarande härskarfamiljen Al Khalifa makten, men landet kom under brittiskt beskydd på 1800-talet. Bahrain blev på 1930-talet först i regionen att utvinna olja.

Bahrain – Modern historia

Bahrain blev en egen stat 1971 sedan britterna lämnat öarna. Nästan omedelbart efter självständigheten utbröt oroligheter då regimkritiker krävde demokratiska reformer. Den shiamuslimska befolkningsmajoriteten har ofta protesterat mot begränsat inflytande. År 2002 fick landet en ny, mer demokratisk författning och de första allmänna valen hölls. Makten ligger trots det i huvudsak kvar hos det sunnitiska kungahuset. Protestvågen 2011 mötte hårt motstånd i Bahrain.

Bahrain – Demokrati och rättigheter

Bahrain domineras av sin kungafamilj, som till skillnad från folkets flertal är sunnimuslimsk. På senare år har landets shiiter, men också andra, krävt inflytande och yttrandefrihet. Resultatet har blivit förtryck. Övervakningen av pressen har skärpts och säkerhetspolisen håller regimkritiker i schack.

Bahrain – Inrikespolitik och författning

Bahrain är en konstitutionell monarki med ett tvåkammarparlament. I praktiken styr kungafamiljen Al Khalifa. Motstånd mot det sunnitiska kungahuset kommer framför allt från grupper med förankring i den shiamuslimska majoriteten av befolkningen. Politiska partier är förbjudna.

Fakta – politik

Officiellt namn
Mamlakat al-Bahrain/ Konungariket Bahrain
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Hamad bin Isa Al Khalifa
Regeringschef
premiärminister Salman bin Hamad al-Khalifa
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Alla ledamöter kandiderade som oberoende eftersom partier är förbjudna. (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
oberoende 17, oklar politisk anknytning 11, al-Mithaq 6, al-Asala 3, al-Taqaddum 2, Tajammu` 1 (2018)
Valdeltagande
73 procent i parlamentsvalets första omgång 2022
Kommande val
parlamentsval 2026

Bahrain – Utrikespolitik och försvar

Bahrain har ända sedan självständigheten 1971 varit västvänligt. Det året slöts ett vänskapsfördrag med Storbritannien. Numera är dock relationerna till USA och grannlandet Saudiarabien viktigast. Saudierna bidrar, liksom Kuwait och Förenade arabemiraten, med finansiellt stöd till Bahrain. Iran har ofta setts som ett hot.

Fakta – försvar

Armén
6 000 man (2022)
Flygvapnet
1 500 man (2022)
Flottan
700 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
3,56 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
11,6 procent (2021)

Bahrain – Ekonomisk översikt

Sedan 1930-talet har olja och naturgas utgjort basen i Bahrains ekonomi, som därför går upp eller ner med världsmarknadspriset på olja. Ett nytt olje- och gasfynd som tillkännagavs 2018 väckte hopp om förlängt liv för branschen, men Bahrain försöker bredda sitt näringsliv, bland annat mot ökad tillverkningsindustri och servicesektor. Landet har starkt bankväsende och utgör ett viktigt finansiellt centrum i regionen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
30 152 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,2 procent (2022)
Total BNP
44 391 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
47,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
47,9 procent (2022)
Inflation
3,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
117,6 procent (2022)
Valuta
bahrainsk dinar
Varuexport
29 788 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
15 537 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,4 miljarder US dollar (2018)
Varuhandeln i andel av BNP
102 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, aluminium
Största handelspartner
Saudiarabien, Qatar, Oman, Kina, Japan, Indien, Brasilien, USA, EU
Mottaget bistånd per invånare
70 US dollar (2004)

Bahrain – Naturtillgångar, energi och miljö

Bahrains olje- och naturgastillgångar är landets viktigaste inkomstkälla. Staten äger, helt eller delvis, olje- och naturgasindustrin och utvinningen sköts av staten med hjälp från Saudiarabien.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
54,15 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
31,82 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
32 470 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
22,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
17 641 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Bahrain – Jordbruk och industri

Eftersom Bahrain till stora delar består av öken bidrar jordbruket endast med mindre än en procent av bruttonationalprodukten (BNP). En tilltagande salthalt i jorden, liksom allt större satsningar inom turistsektorn, gör att andelen odlad jord ständigt krymper. Inom olje- och naturgasrelaterad industri finns landets dominerande näringar. 

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
11,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
0,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
47,9 procent (2022)