Bahrain

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/bahrain/

Kungariket Bahrain, beläget på ett antal öar i Persiska viken, grundar liksom grannländerna sin ekonomi på utvinning av olja och gas. Makten vilar ytterst hos den sunnimuslimska kungafamiljen Khalifa, trots att en majoritet av invånarna är shiiter. Många av dem känner sig diskriminerade och regimen har periodvis tagit till hårda metoder för att hålla den shiamuslimskt dominerade oppositionen i schack. Våren 2011 lyckades kungafamiljen kväsa regimkritiska protester först sedan trupper från grannländer inom samarbetsorganisationen GCC kommit till undsättning.

Geografi och klimat

Bahrain (”två hav” på arabiska) består av ett trettiotal öar i Persiska viken, mellan Saudiarabiens kust och halvön Qatar. Bara sex av öarna är bebodda.

Yta
693 km2 (2018)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Manama 398 000 (uppskattning 2014)
Övriga större städer
al-Muharraq
Högsta berg
Jabal al-Dukhan (135 m ö h)

Källor

Befolkning och språk

Huvuddelen av Bahrains inhemska befolkning är araber; omkring en femtedel har persiskt ursprung och cirka en fjärdedel är indier. Ungefär hälften av befolkningen utgörs av utländska migrantarbetare utan medborgarskap.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber i klar majoritet 1
Antal invånare
1 492 584 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
1 936 (2017)
Andel invånare i städerna
89,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
14,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
2,4 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
4,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
37,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2016)
Förväntad livslängd för män
76 år (2016)
Språk
arabiska är officiellt språk 2
1. minoriteter av asiater m fl
2. i övrigt talas bland annat engelska, urdu och persiska

Källor

Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet. Den helt övervägande delen av invånarna är muslimer. Bahrain är ett av få länder i världen som har fler shiamuslimer (ca 60–70 procent av muslimerna) än bekännare till islams dominerande riktning sunni.

Utbildning

Bahrains allmänna skolväsen grundades redan 1919 och håller förhållandevis hög kvalitet. Skolgången är obligatorisk från 6 till 14 års ålder. Nästan alla barn går i grundskolan och läskunnigheten är hög.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
86,5 procent (2001)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,5 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
7,5 procent (2016)

Källor

Kultur

Medan det i huvudstaden Manama finns en modern, internationell storstadskultur, har andra delar av Bahrain en mer traditionell arabisk prägel.

Arbetsmarknad

Mer än tre fjärdedelar av arbetskraften i Bahrain utgörs av utländska migrantarbetare som framför allt kommer från Indien och Pakistan samt från andra arabländer. I perioder då arbetslösheten varit hög har det väckt krav på att fler arbetstillfällen ska gå till landets egna medborgare, i synnerhet till den shiamuslimska folkmajoriteten som drabbats särskilt hårt av brist på jobb. 

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,0 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
5,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

De sociala trygghetssystemen är väl utbyggda i Bahrain. Landets egna medborgare har rätt till sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt ålderspension.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 099 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
8 procent (2018)

Källor

Kommunikationer

Bahrains roll som handels- och finanscentrum i regionen kring Persiska viken ledde till tidiga satsningar på transporter och infrastruktur. Det finns ett väl utbyggt nät av mestadels asfalterade landsvägar.

Äldre historia

Det område som idag utgör Bahrain tros ha varit befolkat redan 2500 år f Kr. Flera folk har under historiens gång gjort anspråk på öriket. Under 1700-talet tog den nuvarande härskarfamiljen Al Khalifa makten, men landet kom under brittiskt beskydd på 1800-talet. Landet blev på 1930-talet först i regionen att utvinna olja.

Modern historia

Bahrain blev en egen stat 1971 sedan britterna lämnat öarna. Nästan omedelbart efter självständigheten utbröt oroligheter då regimkritiker krävde demokratiska reformer. Den shiamuslimska befolkningsmajoriteten har ofta protesterat mot ett begränsat inflytande i samhället. År 2002 fick landet en ny, mer demokratisk författning och de första allmänna valen hölls. Makten ligger trots det i huvudsak kvar hos den sunnidominerade regimen. Allvarliga oroligheter bröt ut i samband med den arabiska protestvågen 2011 och har sedan fortsatt.

Politiskt system

Efter en författningsändring 2002 är Bahrain formellt en konstitutionell monarki med ett tvåkammarparlament, majlis al-watani. I praktiken styr fortfarande familjen Al Khalifa. Den tidigare emiren tituleras numera kung. Ämbetet går i arv på manssidan. Kungen, som även är överbefälhavare, utser landets premiärminister som i sin tur utser regeringen, där familjen Khalifa sitter på alla nyckelposter. 

Demokrati och rättigheter

Bahrain domineras av sin kungafamilj, som till skillnad från folkets flertal är sunnimuslimsk. På senare år har landets shiiter, men också andra, krävt inflytande och yttrandefrihet. Resultatet har blivit förtryck. Övervakningen av pressen har skärpts och säkerhetspolisen håller regimkritiker i schack.

Aktuell politik

Under åren som följt efter oroligheterna 2011 har protesterna mot regimen fortsatt och det politiska klimatet har hårdnat. Ett stort antal regimkritiker har fängslats. Flera försök till dialog mellan den sunniledda regeringen och shiamuslimska grupper för att finna lösningar på det låsta läget har misslyckats.

Fakta – politik

Officiellt namn
Dawlat al-Bahrain/ Staten Bahrain
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Hamad bin Isa Al Khalifa
Regeringschef
premiärminister Khalifa bin Salman Al Khalifa
Viktigaste partier med mandat i senaste val
oberoende kandidater 37, al-Asala 2, al-Minbar 1 (2014)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
al-Wifaq 18, al-Asala 3, al-Minbar 2, oberoende kandidater 17 (2010)
Valdeltagande
53 % i parlamentsvalet 2014
Kommande val
parlamentsval 2018

Källor

Utrikespolitik och försvar

Bahrain har ända sedan självständigheten 1971 varit västvänligt. Det året slöts ett vänskapsfördrag med Storbritannien. Numera är dock relationerna till grannlandet Saudiarabien viktigast. Saudierna bidrar, liksom Kuwait och Förenade arabemiraten, med finansiellt stöd till Bahrain. Iran har ofta setts som ett hot.

Fakta – försvar

Armén
6 000 man (2017)
Flygvapnet
1 500 man (2017)
Flottan
700 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
4,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
11,8 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Sedan 1930-talet har olja och naturgas utgjort basen i Bahrains ekonomi, som därför går upp eller ner med världsmarknadspriset på olja. Ett nytt olje- och gasfynd som tillkännagavs 2018 har väckt hopp om förlängt liv för branschen, men Bahrain försöker bredda sitt näringsliv, bland annat mot ökad tillverkningsindustri och servicesektor. Landet har idag starkt bankväsende och utgör ett viktigt finansiellt centrum i regionen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
24 051 US dollar (2018)
Total BNP
37 746 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,8 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
17,6 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
55,3 procent (2018)
Inflation
1,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
94,7 procent (2018)
Valuta
bahrainsk dinar
Varuexport
15 376 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
16 076 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 600 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
87 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, aluminium
Största handelspartner
Saudiarabien, Qatar, Oman, Kina, Japan, Indien, Brasilien, USA, EU

Källor

Naturtillgångar och energi

Bahrains olje- och naturgastillgångar är landets viktigaste inkomstkälla. Staten äger, helt eller delvis, olje- och naturgasindustrin och utvinningen sköts av staten med hjälp från Saudiarabien.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
10 395 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
19225 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
31 338 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
23,4 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,0 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Eftersom Bahrain till stora delar består av öken bidrar jordbruket endast med mindre än en procent av bruttonationalprodukten (BNP). En tilltagande salthalt i jorden, liksom allt större satsningar inom turistsektorn, gör att andelen odlad jord ständigt krymper.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
11,1 procent (2016)

Källor

Industri

Bahrains industri beräknas bidra med runt 40 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Olje- och naturgasrelaterad industri dominerar stort. Den ägs till stora delar av staten.

Utrikeshandel

Huvuddelen av Bahrains export består av olja och oljeprodukter. Den största delen av importen består av råolja som raffineras i landet. Landet är beroende av import av livsmedel och importerar även transportmedel och maskiner.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
15 376 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
16 076 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 600 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
87 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, aluminium
Största handelspartner
Saudiarabien, Qatar, Oman, Kina, Japan, Indien, Brasilien, USA, EU

Källor

Turism

Bahrain har satsat stort på turism, bland annat med fokus på landets kulturella och historiska arv. Det finns platser av stort arkeologiskt värde, såsom Qal’at al-Bahrain, som var huvudstad i Dilmun-civilisationen och utnämndes till världsarv av Unesco 2005.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
10 158 000 (2016)
Turistinkomster
1915 000 000 US dollar (2014)
Turistinkomsternas andel av exporten
7,9 procent (2014)

Källor