Afghanistan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/afghanistan/

Afghanistan i södra Centralasien har genom historien genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar. Sedan 1970-talet har landet aldrig haft fred. Sovjetisk invasion, milisvälde, talibanstyre och amerikanska bombningar har lagt ekonomi och infrastruktur i ruiner. Miljoner afghaner är på flykt. Efter en blixtoffensiv genom landet i augusti 2021 styr talibanerna åter Afghanistan.

Afghanistan – Geografi och klimat

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet. Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
652 000 km2 (2020)
Tid
svensk +3,5 timmar
Angränsande land/länder
Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kina, Pakistan
Huvudstad med antal invånare
Kabul ca 4 400 000 (officiell uppskattning 2021)
Övriga större städer
Kandahar 633 000, Herat 574 000, Mazar-i-Sharif 484 000 (officiell uppskattning 2021)
Högsta berg
Nowshak (Noshaq) (ca 7 490 m ö h)
Viktiga floder
Helmand, Amu-Darja, Kabul
Största sjö
Hamun-i-Saberi (Hamun-i-Helmand)
Medelnederbörd/månad
Kabul 91 mm (mars), 1 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
Kabul 25 °C (juli), 2 °C (jan)

Källor

Afghanistan – Befolkning och språk

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning. Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
pashtuner ca 50 %; minoriteter av tadzjiker, uzbeker, hazarer, turkmener, aimaker m fl
Antal invånare
38 928 341 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
57 (2018)
Andel invånare i städerna
25,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
33,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,6 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
48,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
65 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2019)
Förväntad livslängd för män
63 år (2019)
Språk
pashto och dari är officiella språk, dessutom talas turkiska språk som uzbekiska, turkmenska och kirgiziska

Källor

Afghanistan – Religion

Afghanistan är enligt författningen en islamisk republik och inga lagar får strida mot islams lära och sedvänjor. Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni.

Afghanistan – Utbildning

Den allmänna utbildningsnivån är låg i Afghanistan. Över hälften av de vuxna afghanerna är analfabeter (2018). Bland kvinnor kan färre än en av tre läsa och skriva. Skolväsendet dras med stora brister, som alltför få utbildade lärare och undermåliga skolbyggnader.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
28,2 procent (1993) 1
Antal elever per lärare i grundskolan
44 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
43,0 procent (2018) 2
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,7 procent (2017)
1. 63 procent av pojkarna och 37 procent av flickorna i den aktuella åldersgruppen börjar påbyggnadsstadiet (Unesco 2018)
2. källa: Unesco

Källor

Afghanistan – Kultur

Islam präglar mycket av kulturen i Afghanistan. Den finaste muslimska arkitekturen finns i Herat. Författaren Khaled Hosseini fick sitt internationella genombrott 2003 med romanen Flyga drake. De handknutna afghanska mattorna är världsberömda.

Afghanistan – Arbetsmarknad

De allra flesta afghaner försörjer sig på småskaligt jordbruk eller boskapsskötsel för det egna hushållet. Servicenäringar kopplade till den utländska närvaron i landet växte kraftigt mellan 2001 och 2014. Barnarbete är ett utbrett problem.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
2,6 procent (2019)

Källor

Afghanistan – Sociala förhållanden

Även om åtskilliga sociala framsteg har gjorts i Afghanistan efter talibanregimens fall 2001 är levnadsförhållandena för landets invånare fortfarande bland de sämsta i världen. Drygt halva befolkningen lever i fattigdom och en femtedel i extrem fattigdom.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
48 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
63,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
43,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
57 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
27 procent (2020)

Källor

Afghanistan – Seder och bruk

Afghanistan är ett nästan helt muslimskt land och de flesta sammanhang präglas av islamiska seder. Det innebär att socialt umgänge mellan män och kvinnor som inte tillhör samma familj är starkt begränsat, nästan obefintligt. Å andra sidan möter man ofta en gästfrihet som för en utomstående kan vara överväldigande.

Afghanistan – Äldre historia

Läget mitt på allfarvägarna mellan stora asiatiska kulturområden har präglat Afghanistans historia. Trycket från främmande invasionshärar har ibland slitit sönder landet, ibland bidragit till att ena det. I modern tid har först Storbritannien, senare Sovjetunionen och USA haft stort inflytande över afghansk politik.

Afghanistan – Modern historia

Kommunistregimens fall 1992 har följts av fortsatt krigande i Afghanistan, under andra former och med andra deltagare. Den islamiskt fundamentalistiska talibanregimen, som tog makten 1996, blev inte bara ett hot mot den egna befolkningen, utan mot hela världen. USA:s och dess allierades försök att bygga upp landet efter att ha störtat talibanerna 2001 har bara delvis lyckats.

Afghanistan – Politiskt system

Den 15 augusti 2021 intog talibanstyrkor Kabul efter en blixtoffensiv genom Afghanistan. Talibanledningen har sagt att den nya staten, Islamiska emiratet Afghanistan, ska styras av islamiska sharialagar men att mediefriheten och de mänskliga rättigheterna ska respekteras. I september tillsattes en övergångsregering bestående av enbart talibaner och enbart män. De tyngsta ministerposterna gick till kända veteraner som var ledande i talibanrörelsen redan på 1990-talet.

Afghanistan – Demokrati och rättigheter

Afghanistan upplevde sitt första demokratiska maktskifte 2014 när Ashraf Ghani utsågs till president. Han flydde landet i augusti 2021 när talibanerna i en militäroffensiv återtog makten. Centralmakten har alltid varit svagt förankrad ute i provinserna där lokala ledare i hög grad styr. Afghanistan är ett av världens mest korrumperade länder och lagarna är föråldrade.

Afghanistan – Aktuell politik

Den 15 augusti 2021 återtog den islamistiska talibanrörelsen makten i Afghanistan efter en framgångsrik blixtoffensiv på tio dagar genom landet. Den splittrade, väststödda regeringen i Kabul gav upp utan motstånd, och president Ashraf Ghani flydde landet med motiveringen att han ville undvika blodspillan. Maktövertagandet skedde samtidigt som USA:s militär och Nato höll på att ta hem de sista trupperna från landet, där de varit i 20 år.

Fakta – politik

Officiellt namn
Islamiska republiken Afghanistan (formellt sedan 2004), Islamiska emiratet Afghanistan (de facto sedan talibanernas maktövertagande den 15 augusti 2021. Emiratet är inte erkänt av omvärlden)
Statsskick
oklart i dagsläget (enligt talibanstyret är landet ett islamiskt emirat)
Statschef
tillfällig premiärminister Mullah Mohammad Hassan Akhund (2021–)
Regeringschef
tillfällig premiärminister Mullah Mohammad Hassan Akhund (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Personval. Inga politiska partier får ställa upp i val (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Personval. Inga politiska partier får ställa upp i val (2010)
Valdeltagande
45 procent i parlamentsvalet 2018, 19 procent i presidentvalet 2019
Kommande val
oklart i dagsläget

Källor

Afghanistan – Utrikespolitik och försvar

Efter talibanregimens fall 2001 knöts Afghanistan hårt till USA och den övriga västvärlden för sitt försvar mot talibanerna och andra motståndsgrupper. Den egna armén och polisen lyckades aldrig få kontroll över hela landet. När talibanerna återtog makten i augusti 2021 var Pakistan, Kina och Ryssland tidiga med att närma sig de nya makthavarna, men inga länder har erkänt talibanstyret som landets legitima regering.

Fakta – försvar

Armén
167 000 man (2017)
Flygvapnet
7 300 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,2 procent (2019)

Källor

Afghanistan – Ekonomisk översikt

Fram till talibanernas maktövertagande i augusti 2021 hade Afghanistan en konstgjord krigsekonomi, som utvecklats kring de utländska soldaternas närvaro och de många internationella bistånds- och utvecklingsprojekten. Denna ekonomi måste nu ersättas med andra näringar, även om omvärlden utlovat fortsatt humanitärt stöd.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
521 US dollar (2018)
Total BNP
19 363 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,9 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
20,5 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
11,1 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
52,7 procent (2017)
Inflation
2,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
6,9 procent (2018)
Utlandsskuld
2 662 miljoner US dollar (2019)
Valuta
afghani
Varuexport
784 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
7 024 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 4 227 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
opium (inofficiellt), frukt och nötter, mattor, ull, bomull, lädervaror, ädelstenar
Största handelspartner
Pakistan, Indien, Iran, Kina (2019)

Källor

Afghanistan – Naturtillgångar, energi och miljö

Afghanistan har stora naturtillgångar, men den oländiga bergsterrängen, den väpnade konflikten och svår korruption gör att möjligheterna att utvinna dessa resurser i dagsläget är små. Elbrist och miljöförstöring är andra problem som landet brottas med.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
8 672 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
18,4 procent (2015)

Källor

Afghanistan – Jordbruk och industri

Jordbruket utgör grunden i Afghanistans ekonomi, trots att försämrade odlingsmöjligheter under krigsåren och en stor inflyttning till städerna har lett till att näringens betydelse minskat. För tusentals bönder har det blivit en oemotståndlig lockelse att odla den lukrativa opiumvallmon. Gränsen mellan industri och traditionellt hantverk är flytande. Det finns gott om små verkstäder där enkla redskap och verktyg för jordbruk och hushåll tillverkas.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
20,5 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
58,1 procent (2016)

Källor