Zimbabwe

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/zimbabwe/

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 ett relativt välmående land med ett produktivt jordbruk och en hel del industrier. Den hyllade frihetshjälten Robert Mugabe blev landets första svarta ledare och han styrde fram till 2017. Under årens gång förvandlades Mugabe till en maktfullkomlig president och när han tvingades avgå från sitt ämbete låg ekonomin i spillror. Åren efter Mugabe har präglats av fortsatt politiskt förtryck och en djup ekonomisk kris.

Geografi och klimat

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

Yta
390 757 km2 (2020)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Mocambique, Sydafrika, Botswana, Zambia
Huvudstad med antal invånare
Harare 1 521 000 (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Bulawayo 653 000, Chitungwiza 356 000, Mutare 187 000, Gweru 157 000 (folkräkning 2012)
Högsta berg
Inyangani (2 595 m ö h)
Viktiga floder
Zambezi

Källor

Befolkning och språk

Nästan hela Zimbabwes befolkning tillhör något av de två bantufolken shona och ndebele. Två av tre invånare bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är omfattande. Runt städerna ligger stora slumområden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
shona ca 70-80 %, ndebele ca 15-20 %, små minoriteter av andra bantufolk, vita samt asiater
Antal invånare
14 645 468 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
37 (2018)
Andel invånare i städerna
32,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
33,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
61 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
63 år (2018)
Förväntad livslängd för män
60 år (2018)
Språk
engelska, shona och ndebele är de största språken

Källor

Religion

En stor majoritet av zimbabwierna bekänner sig till kristendomen. De flesta är protestanter och runt en tredjedel är katoliker. Kristna väckelserörelser som pingstkyrkan har vuxit snabbt på senare år.

Utbildning

Stora satsningar på utbildning efter självständigheten 1980 gör att befolkningen generellt är relativt välutbildad. Den snabba tillbakagången i samhället efter millennieskiftet drabbade skolväsendet hårt men läs- och skrivkunnigheten är fortfarande hög.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,8 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2013)
Läs- och skrivkunnighet
88,7 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
30,0 procent (2014)

Källor

Kultur

Zimbabwe är känt för sina stenskulpturer. Landet har dock ingen gammal bildhuggartradition; före 1900-talet var det ovanligt att arbeta i sten. Det finns långa muntliga berättartraditioner hos både shona och ndebele. De afrikanska folkgruppernas skriftspråk utvecklades först på 1800-talet.

Arbetsmarknad

Det är svårt att tala om en vanlig arbetsmarknad i Zimbabwe. Efter att ekonomin slogs i spillror under 2000-talets första årtionde fanns till slut väldigt få zimbabwier med formella anställningar. En majoritet av befolkningen försörjer sig inom den informella sektorn och det finns inga statistiskt säkerställda siffror över arbetslösheten.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,9 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

De första åren efter självständigheten 1980, innan immunbristsjukdomen aids hade börjat sprida sig i stor skala, var hälsotillståndet ganska gott jämfört med många andra länder söder om Sahara. Aidsepidemin slog hårt mot Zimbabwe och med den ekonomiska krisen i slutet av 1990-talet förvärrades läget. Landet hamnade i en nedåtgående spiral.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
34 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
12,8 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
5,9 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
3,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
66,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
36,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
94 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
32 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Många seder och bruk varierar mellan Zimbabwes olika folkgrupper, men en del kulturella och religiösa traditioner är gemensamma. Det gäller till exempel den svarta befolkningens tro på andar och övernaturliga krafter.

Äldre historia

Under de tidiga århundraden efter Kristus etablerade bantufolk lokala kungadömen i det som i dag är Zimbabwe. Den mest kända bosättningen är stenstaden Stora Zimbabwe. Under 1800-talet kom europeiska kolonisatörer till området. Brittiska intressen tog kontrollen 1890. En vit minoritetsregering utropade Rhodesia självständigt 1965 men landet erkändes inte av omvärlden. I Rhodesia åtnjöt inte svarta samma rättigheter som vita och efter ett långt inbördeskrig utropades nationen Zimbabwe 1980. I de första fria valen vann Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF stort.

Modern historia

Efter självständigheten 1980 satsade regeringen under ledning av Zanu-PF och Robert Mugabe till att börja med på politisk försoning och ekonomisk utveckling. Men snart skärptes motsättningarna och en inbördeskonflikt krävde tusentals liv på några år. Under 1990-talet hamnade Zimbabwe i ekonomisk kris, och organiserad opposition mot Mugabe uppstod. 2000– 2002 genomdrev regeringen med våld en jordreform som drev tusentals vita från sina gårdar. Ekonomin slogs sönder, människor blev utan mat och arbete, och regimens förtryck ökade. Oppositionspartiet MDC vann allt fler anhängare.

Politiskt system

Enligt grundlagen är Zimbabwe en demokratisk republik med flerpartisystem men något verkligt hot mot regeringspartiet Zanu-PF uppstod inte förrän mot slutet av 1990-talet. När oppositionen växte sig starkare svarade regimen med våld mot demokratiförkämparna.

Demokrati och rättigheter

Zimbabwe ska enligt författningen vara en demokrati men sedan självständigheten 1980 har det styrande partiet Zanu-PF hållit sig kvar vid makten genom våld, övergrepp och fusk. De senaste tjugo åren har präglats av politiskt förtryck och ökad intolerans.

Aktuell politik

Zimbabwe fungerade som en enpartistat under ex-president Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF från självständigheten 1980 till 2017, med undantag för några års samregerande med oppositionen. Efter en maktkamp hösten 2017 ingrep militären och Mugabe förmåddes att avgå. Hans efterträdare Emmerson Mnangagwa lovade bland annat att ta itu med landets alla akuta problem men krisen har istället förvärrats.   

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Zimbabwe/ Republic of Zimbabwe
Statsskick
republik, enhetsstat
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Zanu-PF 180, MDC Alliance 88, Nationella folkpartiet 1, oberoende 1 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Zanu-PF 197, MDC-T 70, MDC 2, oberoende 1 (2013)
Valdeltagande
drygt 86 och 83 procent i president- respektive parlamentsvalet 2018; ca 54 % i president- och parlamentsvalet 2013
Kommande val
president- och parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

President Emmerson Mnangagwa försökte under sina första år vid makten bryta den internationella isolering som Zimbabwe försatts i under expresident Mugabes långa styre. Regimens brutala våld mot civila demonstranter försvårar upptiningen av relationerna till väst. Kina fortsätter att vara en mycket viktig partner.  

Fakta – försvar

Armén
25 000 man (2017)
Flygvapnet
4 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,7 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,2 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

De viktigaste näringsgrenarna i Zimbabwe är gruvsektorn och jordbruket. Den politiska krisen i under 2000-talet har satt djupa spår i såväl statens finanser som den privata sektorn. Hyperinflationen som nådde en topp 2008–2009 bromsades under de följande åren men sedan 2019 har inflationen åter tagit fart. Skördarna har de senaste åren varit under det normala och stora delar av befolkningen är i behov av matbistånd. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 147 US dollar (2018)
Total BNP
31 001 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
-8,1 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
12,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
45,7 procent (2018)
Inflation
0,9 procent (2017)
Statsskuldens andel av BNP
37,1 procent (2018)
Utlandsskuld
9 330 miljoner US dollar (2017)
Valuta
zimbabwisk dollar 1
Varuexport
4 296 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
5 467 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 308 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
28 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
tobak, bomull, guld, platina, stål och järnlegeringar
Största handelspartner
Sydafrika, Kina, Kongo-Kinshasa, Botswana, Zambia
1. andra valutor används

Källor

Naturtillgångar och energi

Zimbabwe är rikt på mineraler, särskilt i de centrala delarna. Gruvnäringen står för över en tiondel av BNP och närmare hälften av exportintäkterna. Guld, platina, nickel, diamanter och kol är några av de viktigaste mineralerna som utvinns. Trots god tillgång till kol och vattenkraft lider landet stor brist på elektricitet och bränsle.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
758 kilo oljeekvivalenter (2013)
Elkonsumtion per person
543 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
10 983 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,8 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
81,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruk är en basnäring i Zimbabwe, som förr brukade kallas södra Afrikas kornbod. En omstridd jordreform ledde till att det kommersiella jordbruket till stor del kollapsade under 2000-talets första årtionde med matbrist och hög arbetslöshet som följd.  Extremt väder har förvärrat läget och landet är beroende av matimport. Tobak är den viktigaste exportgrödan.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
12,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
41,9 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn var tidigare relativt väl utbyggd men företagen drabbades hårt av den djupa ekonomiska krisen som inleddes i slutet av 1990-talet. Trots en viss stabilisering i ekonomin mot slutet av 2010-talet, kämpar industrin fortfarande.