Zimbabwe

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/zimbabwe/

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 ett relativt välmående land med ett produktivt jordbruk och en hel del industrier. Den hyllade frihetshjälten Robert Mugabe blev landets första svarta ledare och han styrde fram till 2017. Under årens gång förvandlades Mugabe till en maktfullkomlig president och när han tvingades avgå från sitt ämbete låg ekonomin i spillror. Åren efter Mugabe har präglats av fortsatt politiskt förtryck och en djup ekonomisk kris.

Zimbabwe – Geografi och klimat

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

Yta
390 757 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Mocambique, Sydafrika, Botswana, Zambia
Huvudstad med antal invånare
Harare 1 521 000 (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Bulawayo 653 000, Chitungwiza 356 000, Mutare 187 000, Gweru 157 000 (folkräkning 2012)
Högsta berg
Inyangani (2 595 m ö h)
Viktiga floder
Zambezi

Zimbabwe – Befolkning och språk

Nästan hela Zimbabwes befolkning tillhör något av de två bantufolken shona och ndebele. Två av tre invånare bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är omfattande. Runt städerna ligger stora slumområden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
shona ca 70-80 %, ndebele ca 15-20 %, små minoriteter av andra bantufolk, vita samt asiater
Antal invånare
16 320 537 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
38 (2020)
Andel invånare i städerna
32 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
29,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,0 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
52,8 procent (2022)
Förväntad livslängd
59 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
62 år (2021)
Förväntad livslängd för män
56 år (2021)
Språk
engelska, shona och ndebele är de största språken

Zimbabwe – Religion

En stor majoritet av zimbabwierna bekänner sig till kristendomen. De flesta är protestanter och runt en tredjedel är katoliker. Kristna väckelserörelser som pingstkyrkan har vuxit snabbt på senare år.

Zimbabwe – Utbildning

Stora satsningar på utbildning efter självständigheten 1980 gör att befolkningen generellt är relativt välutbildad. Den snabba tillbakagången i samhället efter millennieskiftet drabbade skolväsendet hårt men läs- och skrivkunnigheten är fortfarande hög.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
89,7 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
94,1 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,7 procent (2020)

Zimbabwe – Sociala förhållanden

De första åren efter självständigheten 1980, innan immunbristsjukdomen aids hade börjat sprida sig i stor skala, var hälsotillståndet ganska gott jämfört med många andra länder söder om Sahara. Aidsepidemin slog hårt mot Zimbabwe och med den ekonomiska krisen i slutet av 1990-talet förvärrades läget. Landet hamnade i en nedåtgående spiral.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
63 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
35,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
11,6 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
36 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
51 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2022)

Zimbabwe – Kultur

Zimbabwe är känt för sina stenskulpturer. Landet har dock ingen gammal bildhuggartradition; före 1900-talet var det ovanligt att arbeta i sten. Det finns långa muntliga berättartraditioner hos både shona och ndebele. De afrikanska folkgruppernas skriftspråk utvecklades först på 1800-talet.

Zimbabwe – Seder och bruk

Många seder och bruk varierar mellan Zimbabwes olika folkgrupper, men en del kulturella och religiösa traditioner är gemensamma. Det gäller till exempel den svarta befolkningens tro på andar och övernaturliga krafter.

Zimbabwe – Äldre historia

Under de tidiga århundraden efter Kristus etablerade bantufolk lokala kungadömen i det som i dag är Zimbabwe. Den mest kända bosättningen är stenstaden Stora Zimbabwe. Under 1800-talet kom europeiska kolonisatörer till området. Brittiska intressen tog kontrollen 1890. En vit minoritetsregering utropade Rhodesia självständigt 1965 men landet erkändes inte av omvärlden. I Rhodesia åtnjöt inte svarta samma rättigheter som vita och efter ett långt inbördeskrig utropades nationen Zimbabwe 1980. I de första fria valen vann Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF stort.

Zimbabwe – Modern historia

Efter självständigheten 1980 satsade regeringen under ledning av Zanu-PF och Robert Mugabe till att börja med på politisk försoning och ekonomisk utveckling. Men snart skärptes motsättningarna och en inbördeskonflikt krävde tusentals liv på några år. Under 1990-talet hamnade Zimbabwe i ekonomisk kris, och organiserad opposition mot Mugabe uppstod. 2000– 2002 genomdrev regeringen med våld en jordreform som drev tusentals vita från sina gårdar. Ekonomin slogs sönder, människor blev utan mat och arbete, och regimens förtryck ökade. Oppositionspartiet MDC vann allt fler anhängare.

Zimbabwe – Demokrati och rättigheter

Zimbabwe ska enligt författningen vara en demokrati men sedan självständigheten 1980 har det styrande partiet Zanu-PF hållit sig kvar vid makten genom våld, övergrepp och fusk. Åren efter millennieskiftet har präglats av politiskt förtryck och ökad intolerans.

Zimbabwe – Inrikespolitik och författning

Enligt grundlagen är Zimbabwe en demokratisk republik med flerpartisystem men från självständigheten 1980 och under många år framåt fungerade landet som en enpartistat under president Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF. 2017 ingrep militären. Mugabe tvingades att avgå och efterträddes av partikamraten Emmerson Mnagagwa. Under Mnangagwa har krisen i landet förvärrats. I augusti 2023 fick Mnangagwa förnyat mandat i ett omstritt val. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Zimbabwe/ Republic of Zimbabwe
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
Emmerson Mnangagwa (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Zanu-PF 177, CCC 103 (2023) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Zanu-PF 180, MDC Alliance 88, Nationella folkpartiet 1, oberoende 1 (2018)
Valdeltagande
69 procent i presidentvalet 2023; drygt 86 och 83 procent i president- respektive parlamentsvalet 2018
Kommande val
president- och parlamentsval 2028
1. siffrorna avser fördelningen direkt efter valet. Sedan dess har ett antal av oppositionens mandat dragits tillbaka genom en politisk kupp (se texten). Zanu-PF kontrollerar nu mer än två tredjedelar av platserna i parlamentet.

Zimbabwe – Utrikespolitik och försvar

President Emmerson Mnangagwa försökte under sina första år vid makten bryta den internationella isolering som Zimbabwe försatts i under expresident Robert Mugabes långa styre. Regimens brutala våld mot civila demonstranter försvårar upptiningen av relationerna till väst. Kina fortsätter att vara en mycket viktig partner.  

Fakta – försvar

Armén
25 000 man (2022)
Flygvapnet
4 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,01 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
6,7 procent (2021)

Zimbabwe – Ekonomisk översikt

De viktigaste näringsgrenarna i Zimbabwe är gruvsektorn och jordbruket. Den politiska krisen under 2000-talet avspeglade sig också i ekonomin. Hyperinflationen som nådde en topp 2008–2009 bromsades under de följande åren men sedan 2019 har inflationen åter tagit fart. Skördarna har de senaste åren varit under det normala och stora delar av befolkningen är i behov av matbistånd.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 267 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2022)
Total BNP
20 678 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,8 procent (2021)
Industrins andel av BNP
28,8 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
56,6 procent (2021)
Inflation
284,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
92,8 procent (2022)
Utlandsskuld
13 739 miljoner US dollar (2021)
Valuta
zig (Zimbabwe Gold) 1
Varuexport
6 586 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
8 683 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
1,1 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
74 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
tobak, bomull, guld, platina, stål och järnlegeringar
Största handelspartner
Sydafrika, Kina, Kongo-Kinshasa, Botswana, Zambia
Mottaget bistånd per invånare
61 US dollar (2021)
1. infördes i april 2024; andra valutor, främst dollar, används också

Zimbabwe – Naturtillgångar, energi och miljö

Zimbabwe är rikt på naturtillgångar, särskilt i de centrala delarna, och bland annat utvinns guld, platina, nickel och diamanter. Gruvnäringen står för drygt en tiondel av BNP. Trots god tillgång till kol och vattenkraft lider landet stor brist på elektricitet och bränsle.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
49 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
32 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
25,99 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,75 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
8 313 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
12 061 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Zimbabwe – Jordbruk och industri

Jordbruk är en basnäring i Zimbabwe, som förr brukade kallas södra Afrikas kornbod. En omstridd jordreform ledde till att det kommersiella jordbruket till stor del kollapsade under 2000-talets första årtionde med matbrist och hög arbetslöshet som följd.  Extremt väder har förvärrat läget och landet är beroende av matimport. Tobak är den viktigaste exportgrödan. Industrin är av mindre betydelse.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,8 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
41,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
45,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
28,8 procent (2021)