Zimbabwe

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/zimbabwe/

Zimbabwe styrdes från självständigheten 1980 fram till 2017 av Robert Mugabe som när han tillträdde var en hyllad frihetshjälpte men som under årens gång förvandlades till en hänsynlös och maktfullkomlig ledare. Vid självständigheten var Zimbabwe ett förhållandevis välmående land med ett produktivt jordbruk och en hel del industri som lades i spillror av decenniers vanskötsel. Under 2000-talet drabbades landet av en ekonomisk kollaps och ett ökande politiskt förtryck.

Geografi och klimat

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

Yta
390 757 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Mocambique, Sydafrika, Botswana, Zambia
Huvudstad med antal invånare
Harare 1 726 000 (uppskattning 2010)
Övriga större städer
Bulawayo 749 000, Chitungwiza 357 000, Mutare 185 000, Gweru 142 000 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Inyangani (2 595 m ö h)
Viktiga floder
Zambezi

Källor

Befolkning och språk

Nästan hela Zimbabwes befolkning tillhör ett av de två bantufolken shona och ndebele. Två av tre invånare bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är omfattande. Slumområden har vuxit upp kring de större städerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
shona ca 70-80 %, ndebele ca 15-20 %, små minoriteter av andra bantufolk, vita samt asiater
Antal invånare
16 529 904 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
43 (2017)
Andel invånare i städerna
32,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
33,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
61 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
63 år (2016)
Förväntad livslängd för män
59 år (2016)
Språk
engelska, shona och ndebele är officiella språk

Källor

Religion

En stor majoritet av zimbabwierna bekänner sig till kristendomen. De flesta är protestanter men runt en tredjedel är katoliker. Kristna väckelserörelser som pingstkyrkan har vuxit snabbt på senare år.

Utbildning

Stora satsningar på utbildning efter självständigheten 1980 gav snabbt resultat i en relativt välutbildad befolkning. Den snabba tillbakagången i samhället efter millennieskiftet drabbade skolväsendet hårt, men nu går de flesta barn återigen i skolan. Läs- och skrivkunnigheten är fortfarande hög.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,8 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2013)
Läs- och skrivkunnighet
88,7 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
30,0 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
30,0 procent (2014)

Källor

Kultur

Zimbabwe är känt för sina stenskulpturer. Landet har dock ingen gammal bildhuggartradition; före 1900-talet var det ovanligt att arbeta i sten. Det finns långa muntliga berättartraditioner hos både shona och ndebele, men skriftspråken utvecklades först på 1800-talet.

Arbetsmarknad

Det är svårt att tala om en vanlig arbetsmarknad i Zimbabwe. När ekonomin slogs i spillror under 2000-talets första årtionde fanns till slut väldigt få zimbabwier med formella anställningar. Andelen invånare utan ett "riktigt" jobb beräknades uppgå till hela 95 procent 2009. Även om läget förbättrats något uppskattas det fortfarande röra sig om 80 procent.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,9 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

De första åren efter självständigheten 1980, innan immunbristsjukdomen aids hade börjat sprida sig i stor skala, var hälsotillståndet ganska gott jämfört med i många andra länder söder om Sahara. Men aidsepidemin slog hårt mot Zimbabwe och med den ekonomiska kris som uppstod i slutet av 1990-talet hamnade landet i en snabb social nedgång. De djupa ekonomiska och sociala kriserna orsakade något av ett socialt haveri i Zimbabwe.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
34 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
12,7 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
5,7 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
3,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
66,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
36,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
94 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
32 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Många seder och bruk varierar mellan Zimbabwes olika folkgrupper, men en del kulturella och religiösa traditioner är gemensamma. Det gäller till exempel tron på andar och deras övernaturliga krafter.

Äldre historia

Zimbabwe har befolkats av bantufolken shona och ndebele i nästan 2 000 år. Shona anlade stenstaden Stora Zimbabwe som bedrev omfattande handel. Under 1800-talet kom europeiska kolonisatörer. Britterna kom att kontrollera området, och 1923 blev Sydrhodesia en brittisk koloni. När Rhodesia utropades som självständigt 1965 fick de svarta inte rösträtt, och därför erkändes inte landet av omvärlden. Efter ett långt befrielsekrig av svarta nationalistgrupper utropades nationen Zimbabwe 1980. Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF vann stort i det första fria valet.

Modern historia

Efter självständigheten 1980 satsade regeringen under ledning av Zanu-PF och Robert Mugabe till att börja med på politisk försoning och ekonomisk utveckling. Men snart skärptes motsättningarna och en inbördeskonflikt krävde tusentals liv på några år. Under 1990-talet hamnade Zimbabwe i ekonomisk kris, och organiserad opposition mot Mugabe uppstod. 2000– 2002 genomdrev regeringen med våld en jordreform som drev tusentals vita från sina gårdar. Ekonomin slogs sönder, människor blev utan mat och arbete, och regimens förtryck ökade. Oppositionspartiet MDC vann allt fler anhängare.

Politiskt system

Enligt grundlagen ska Zimbabwe vara en demokratisk republik med flerpartisystem, men under expresident Robert Mugabes långa styre (1980-2017) var demokratin satt på undantag.     

 

Demokrati och rättigheter

Denna text är under utarbetande och kommer att publiceras under mars 2020. 

Aktuell politik

Zimbabwe fungerade som en enpartistat under ex-president Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF styre, från självständigheten 1980 till 2017 med undantag för några års samregerande med oppositionen. Efter en maktkamp hösten 2017 ingrep militären och Mugabe förmåddes att avgå. Hans efterträdare Emmerson Mnangagwa lovade bland annat att ta itu med landets alla akuta problem men krisen har istället förvärrats.   

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Zimbabwe/ Republic of Zimbabwe
Statsskick
republik, enhetsstat
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Zanu-PF 180, MDC Alliance 88, Nationella folkpartiet 1, oberoende 1 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Zanu-PF 197, MDC-T 70, MDC 2, oberoende 1 (2013)
Valdeltagande
drygt 86 och 83 procent i president- respektive parlamentsvalet 2018; ca 54 % i president- och parlamentsvalet 2013
Kommande val
president- och parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Under Robert Mugabes 37 år långa styre från 1980 gick Zimbabwe från att vara en nation med hög profil både regionalt och interntaionellt till att bli en av omvärlden delvis isolerad stat. Mugabes efterträdare Emmerson Mngagwa försöker nu bryta landets internationella isolering.   

Fakta – försvar

Armén
25 000 man (2017)
Flygvapnet
4 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,0 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
7,4 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Gruvsektorn och jordbruket utgör grunden i Zimbabwes ekonomi. Efter ett årtionde av nedgång då ekonomin krympte med över 40 procent och staten närmade sig ett sammanbrott kom en vändning 2009. I några år växte ekonomin med över 10 procent om året, men från 2013 har tillväxten bromsat in på nytt. Hundratusentals zimbabwier är beroende av matbistånd eller riskerar att gå hungriga vid en dålig majsskörd.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 147 US dollar (2018)
Total BNP
31 001 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,2 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
12,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
45,7 procent (2018)
Inflation
161,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
37,1 procent (2018)
Utlandsskuld
9 330 miljoner US dollar (2017)
Valuta
zimbabwisk dollar 1
Bistånd per person
44 US dollar (2017)
1. andra valutor används

Källor

Naturtillgångar och energi

Zimbabwe är rikt på mineraler, särskilt i de centrala delarna. Gruvnäringen står för över en tiondel av BNP och närmare hälften av exportintäkterna. Guld, platina, nickel, asbest, diamanter och kol är några av de viktigaste mineralen som utvinns. Landet har god tillgång till kol och vattenkraft men lider stor brist på elektricitet och bränsle.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
758 kilo oljeekvivalenter (2013)
Elkonsumtion per person
543 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
12 020 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,8 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
81,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruk är en basnäring i Zimbabwe, som förr ofta kallades södra Afrikas brödbod. Men en omstridd jordreform ledde till att det kommersiella jordbruket till stor del kollapsade under 2000-talets första årtionde. Det ledde till brist på både mat och arbete för många zimbabwier. Torka förvärrade läget och beroendet av matimport kvarstår. Nu har jordbruket börjat återhämta sig. Tobak är den viktigaste exportgrödan.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
12,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
41,9 procent (2016)

Källor

Industri

I Zimbabwe finns flera slags industrier och sektorn var tidigt relativt väl utbyggd. Men företagen drabbades hårt av den djupa ekonomiska kris som inleddes i slutet av 1990-talet. Trots en viss stabilisering i ekonomin kämpar industrin ännu med att återhämta sig.