Uganda

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/uganda/

Det bördiga Uganda, beläget på ekvatorn i Östafrika, var efter självständigheten från britterna 1962 ett av Afrikas rikaste länder. Men på mindre än ett årtionde ödelades välståndet genom vanstyre och diktatur. Levnadsstandarden steg åter efter det att president Yoweri Museveni tagit makten 1986. Ekonomiska reformer och avslutade konflikter har gjort landet stabilare, men regimen har blivit alltmer auktoritär och missnöjet med Museveni växer.

Uganda – Geografi och klimat

Det bördiga Uganda är beläget i hjärtat av Afrika och är till ytan drygt hälften så stort som Sverige. Det är minst 80 mil från landet till närmaste kust. Landets sydgräns ligger strax söder om ekvatorn. Uganda har ett tropiskt klimat, men eftersom landet ligger på hög höjd över havet så är temperaturen lägre än i andra länder kring ekvatorn. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
241 551 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Kongo-Kinshasa, Sydsudan, Kenya, Tanzania, Rwanda
Huvudstad med antal invånare
Kampala 1,7 miljoner (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Mbarara, Mukono, Nansana, Gulu
Högsta berg
Margherita (Mount Stanley) (5 110 m ö h)
Viktiga floder
Vita Nilen
Största sjö
Victoriasjön, Albertsjön, Edwardsjön, Kyogasjön
Medelnederbörd/månad
Kampala 250 mm (april), 60 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
Kampala 21 °C (juli), 23 °C (jan)

Uganda – Befolkning och språk

Uganda rymmer ett 40-tal folkslag, varav baganda är störst. Landets historia präglas av motsättningar mellan bantufolk i söder och andra folkslag i norr. En stor majoritet av befolkningen bor på landsbygden. Tätast befolkat är Uganda längs Victoriasjöns norra strand mellan städerna Kampala och Jinja.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
baganda 16,5 procent, banyankole 10 procent, basoga 9 procent, bakiga 7 procent, iteso 7 procent, langi 6 procent, acholi 5 procent, därutöver drygt ett 30-tal mindre folkgrupper (folkräkning 2014)
Antal invånare
47 249 585 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
228 (2020)
Andel invånare i städerna
26 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
36,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
3,0 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
63 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
65 år (2021)
Förväntad livslängd för män
60 år (2021)
Språk
engelska och swahili är officiella språk, luganda är störst av ett 40-tal lokala och regionala språk

Uganda – Religion

Religionen har en viktig plats i samhällslivet och en stor andel av befolkningen går i kyrkan, templet eller moskén. De flesta ugandier är kristna, men också islam och traditionella inhemska religioner utövas. Det finns även små grupper av hinduer, judar, bahaier med flera.

Uganda – Utbildning

Utbildning värderas av tradition högt i Uganda. Skolväsendet består av en sjuårig grundskola och två påbyggnadsstadier på fyra respektive två år. Det finns både statliga och privata skolor. Många av de äldsta skolorna startades av kristna missionärer från Europa.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
79,0 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
95,5 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
43 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,5 procent (2022)

Uganda – Sociala förhållanden

Ugandas ekonomi har vuxit snabbt sedan millennieskiftet, men långt ifrån alla invånare har fått ta del av det ökade välståndet. Tillgången på sjukvård är dålig på landsbygden och de sociala trygghetssystemen är svaga. Uganda har en av världens strängaste lagstiftningar mot homosexualitet.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
56 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
19,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
5,2 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
31 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
34 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
34 procent (2022)

Uganda – Kultur

Uganda har en rik muntlig berättartradition som lever vidare i en blomstrande teaterscen, bland annat en nationalteater i huvudstaden Kampala. Några av Östafrikas mest inflytelserika dramatiker kommer från Uganda, främst John Ruganda, Murry Carlin och Robert Serumaga.

Uganda – Seder och bruk

Umgänge i Uganda, såväl i professionella som rent sociala sammanhang, är å ena sidan mer lugnt och avslappnat och å andra sidan mer formellt och hierarkiskt än i de flesta europeiska länder.

Uganda – Äldre historia

Under förhistorisk tid byggde bantufolk kungadömen i det som i dag är södra Uganda, medan folk i norr levde i mer löst organiserade samhällen. När britterna under 1800-talet koloniserade området förstärktes skillnaderna. Kolonialmakten gynnade främst baganda i söder med utbildning och jobb i förvaltningen. Folken i norr dominerade militären. När Uganda blev självständigt 1962 fanns denna uppdelning kvar.

Uganda – Modern historia

Vid självständigheten 1962 var Uganda ett relativt rikt land med bördig jord och viss industri, men politiskt var det splittrat. Under diktatorn Idi Amins brutala regim 1971–1979 raserades landet fullständigt innan han störtades med Tanzanias hjälp. Strider och vanstyre fortsatte under Milton Obote innan Yoweri Museveni 1986 tog makten med våld. Under hans styre har Uganda stabiliserats och levnadsstandarden har höjts, medan oppositionen har motarbetats.

Uganda – Demokrati och rättigheter

I Uganda hålls regelbundet demokratiska val. Flerpartisystem råder, men president Yoweri Musevenis styrande parti NMR dominerar stort, bland annat genom att motarbeta oliktänkande och politisk opposition. Uganda har en av världens strängaste lagstiftningar mot hbtq-personer. Så kallad "grov homosexualitet" kan ge dödsstraff.

Uganda – Inrikespolitik och författning

Uganda är en republik med stark presidentmakt. Formellt råder flerpartisystem men i praktiken ligger nästan all makt hos president Yoweri Museveni och hans parti NRM som ofta bara kallas Rörelsen. Oppositionen motarbetas med hårda metoder och har haft svårt att få fram något trovärdigt alternativ till Musevenis styre.  

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Uganda/ Republiken Uganda
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Yoweri Museveni (1986–)
Regeringschef
president Yoweri Museveni (1986–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella motståndsrörelsen (NRM) 320, Nationella enhetsplattformen (NUP) 57, Forum för demokratisk förändring (FDC) 32, Demokratiska partiet (DP) 9, Ugandas folkkongress (UPC) 9, samt ytterligare två partier och 70 oberoende ledamöter (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella motståndsrörelsen (NRM) 293, Forum för demokratisk förändring (FDC) 36, Demokratiska partiet 15, Ugandas folkkongress (UPC) 6, oberoende kandidater 66 (2016)
Valdeltagande
59 procent i presidentvalet 2021, 55 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
president- och parlamentsval 2026
1. presidenten bistås av en premiärminister

Herrens motståndsarmé (LRA)

Den extremistiska gruppen Herrens motståndsarmé (LRA) har orsakat ofattbart lidande för Ugandas civilbefolkning under de senaste årtiondena. Med ledaren Joseph Kony i spetsen utkämpade den 1987–2006 ett gerillakrig från baser i norra Uganda och södra Sudan. LRA beskrivs som fundamentalistiskt kristen, men såväl de religiösa som politiska motiven är luddiga. Gruppen är i dag militärt besegrad.

Uganda – Utrikespolitik och försvar

Uganda har förbättrat sina tidigare ansträngda relationer i regionen och samarbetar numera med flera grannländer inom såväl handel som terroristbekämpning. Samarbetet inom Östafrikanska gemenskapen är centralt. Landet står USA nära men har även utvecklat nära kontakter med Kina och Ryssland.

Fakta – försvar

Armén
45 000 man (2022) 1
Militärutgifter i andel av BNP
2,42 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
11,9 procent (2021)
1. styrkan omfattar också en marin styrka på 400 man samt en mindre flygenhet

Uganda – Ekonomisk översikt

Jordbrukslandet Uganda har de senaste årtiondena upplevt en god ekonomisk tillväxt, men den har skett från en låg nivå och landet definieras fortfarande som fattigt. Betydande oljefyndigheter har hittats vid Albertsjön i väster, men utvinningen befinner sig i sin linda. Den ekonomiska utvecklingen hämmas av flera problem, inte minst svår korruption och dålig infrastruktur.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
964 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,9 procent (2022)
Total BNP
45 559 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
24,1 procent (2022)
Industrins andel av BNP
26,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
41,6 procent (2022)
Inflation
6,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
50,8 procent (2022)
Utlandsskuld
19 217 miljoner US dollar (2021)
Valuta
ugandisk shilling
Varuexport
3 973 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
9 366 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-3,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
29 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kaffe, fisk, guld, te (2021)
Största handelspartner
Kina, Kenya, Förenade arabemiraten, Indien, Tanzania (2021)
Mottaget bistånd per invånare
55 US dollar (2021)

Uganda – Naturtillgångar, energi och miljö

Ugandas bördiga jordar brukar klassas som en av landets viktigaste naturresurser. Borrning efter olja pågår och utvinning ska inledas inom något år. Förutom olja och fossilgas (naturgas) finns också en rad mineral, men flertalet av dem är outforskade. Elektricitet alstras mestadels ur vattenkraft. Klimatförändringarna är ett hot mot bland annat jordbrukets produktivitet.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
45 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
36 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
39,28 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,86 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 675 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
21 179 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Uganda – Jordbruk och industri

Jordbruket är Ugandas viktigaste näringsgren. Upp emot 80 procent av befolkningen försörjer sig på jordbruk och fiske. Jordbruksvaror och fisk svarar för nästan halva exporten. Industrin har vuxit snabbt sedan början av 1990-talet. I fabrikerna förädlas i huvudsak jordbruksprodukter.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
24,1 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
71,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
11,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
26,8 procent (2022)