Uganda

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/uganda/

Det bördiga Uganda, beläget på ekvatorn i Östafrika, var efter självständigheten 1962 ett av Afrikas rikaste länder. Men på mindre än ett decennium försvann välståndet på grund av vanstyre och diktatur. Levnadsstandarden har stegvis ökat och vardagslivet blivit säkrare efter att presidenten Yoweri Museveni tog makten 1986. Ekonomiska reformer och avslutade konflikter har givit resultat, men regimen har samtidigt blivit allt mer auktoritär och missnöjet med Musevenis styre växer.

Uganda – Geografi och klimat

Det bördiga Uganda är beläget i hjärtat av Afrika och är till ytan drygt hälften så stort som Sverige. Det är minst 80 mil från landet till närmaste kust. Ugandas sydgräns ligger strax söder om ekvatorn. Ugandas geografi domineras av den östafrikanska högplatån, som reser sig 1 000–1 500 meter över havet.

Uganda har ett tropiskt klimat, men eftersom landet ligger på hög höjd över havet så är temperaturerna lägre än i andra länder kring ekvatorn. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
241 551 km2 (2020)
Tid
svensk + 2 timmar
Angränsande land/länder
Kongo-Kinshasa, Sydsudan, Kenya, Tanzania, Rwanda
Huvudstad med antal invånare
Kampala 1,7 miljoner (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Mbarara, Mukono, Nansana, Gulu
Högsta berg
Margherita (Mount Stanley) (5110 m ö h)
Viktiga floder
Vita Nilen
Största sjö
Victoriasjön, Albertsjön, Edwardsjön, Kyogasjön
Medelnederbörd/månad
Kampala 250 mm (april), 60 mm (juli-spetember)
Medeltemperatur/dygn
Kampala 21 °C (juli), 23 °C (jan)

Källor

Uganda – Befolkning och språk

Ugandierna bor till största delen på landsbygden. Befolkningstät­heten är hög men varierar mellan olika delar av landet beroende på hur bördig marken är. Huvuddelen av invånarna bor längs Victoriasjöns norra strand, främst mellan städerna Kampala och Jinja. Befolkningen växer snabbt – med närmare 4 procent om året och knappt hälften av ugandierna är under 14 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
baganda 17 %, banyankole 10 %, basoga 8 %, bakiga 7 %, iteso 6 %, langi 6 %, acholi 5 % samt drygt 30 andra grupper (folkräkning 2002)
Antal invånare
44 269 594 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
213 (2018)
Andel invånare i städerna
23,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
42,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,6 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
63 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2019)
Förväntad livslängd för män
61 år (2019)
Språk
engelska är officiellt språk samt undervisningsspråk 1
1. 40-tal lokala och regionala språk varav luganda och swahili är störst

Källor

Uganda – Religion

Religionen har en viktig plats i samhällslivet och en stor andel av befolkningen går i kyrkan, templet eller moskén. De flesta ugandier är kristna, men också islam och traditionella afrikanska religioner utövas. Det finns även små grupper av hinduer, judar och bahaier och andra.

Uganda – Utbildning

Utbildning värderas av tradition högt i Uganda, men utbildningssystemet raserades under 1970- och 1980-talens politiska och ekonomiska kaos. Ändå har läskunnigheten kunnat hållas på en relativt hög nivå. Skolväsendet består av en sjuårig grundskola och två påbyggnadsstadier på fyra år respektive två år. Det finns både statliga och privata skolor. Många av de äldsta skolorna startades av kristna missionärer från Europa.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
90,9 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
43 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
70,2 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,1 procent (2017)

Källor

Uganda – Kultur

Uganda har en rik muntlig berättartradition som idag lever vidare i en blomstrande teaterscen. Det finns en aktiv nationalteater i Kampala. Uganda har några av Östafrikas mest inflytelserika dramatiker, främst John Ruganda, Murry Carlin och Robert Serumaga.

Uganda – Arbetsmarknad

På landsbygden lever ugandierna främst på att odla för eget bruk. De som bor i städerna försörjer sig i allmänhet utanför den formella ekono­min. Många arbetar som hembiträden, men det kan även handla om försäljning i liten skala. Andra driver mikroföretag som tillverkar kläder, skor eller möbler för den lokala marknaden, kör taxi eller mindre utför byggjobb. En stor del av dem som lönearbetar har endast tillfälliga anställningar.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
2,7 procent (2019)

Källor

Uganda – Sociala förhållanden

Vardagslivet i Uganda skiljer sig kraftigt mellan stad och landsbygd. I de stora städerna lever många samma vardagsliv som i rikare länder vad gäller familjestruktur, fritid och arbetsliv. På landsbygden dominerar familjejordbruk och där är familjestrukturerna mer traditionella med flera generationer som lever tillsammans. Aids är och har varit ett stort problem i Uganda, men via olika upplysningskampanjer och med hjälp av bromsmediciner har andelen hivsmittade kunnat minska.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
34 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
5,8 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
2,8 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
1,2 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
38,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
18,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
38 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
35 procent (2020)

Källor

Uganda – Seder och bruk

Umgänge i Uganda, såväl i professionella som rent sociala sammanhang, är å ena sidan mer lugnt och avslappnat och å andra sidan mer formellt och hierarkiskt än i de flesta europeiska länder.

Uganda – Äldre historia

Befolkningen i norra och södra Uganda skapade genom förhistorien olika typer av samhällen. I söder byggde bantufolk upp kungadömen medan folken i norr levde i lösare organiserade samhällen. När britterna under andra halvan av 1800-talet koloniserade landet, förstärkte man dessa skillnader och gynnade framför allt bagandafolket i söder med utbildning och jobb i administrationen. Folken i norr dominerade istället militären. Självständighetsrörelsen kom igång senare i Uganda än på många andra håll i Afrika men tog fart efter andra världskriget. Uppdelningen mellan nord och syd fanns dock kvar in i självständigheten, som kom 1962.

Uganda – Modern historia

Vid självständigheten 1962 var Uganda ett relativt rikt land med bördig jord och viss industri, men politiskt var det splittrat. Under sina första tio år hade landet genomgått två statskupper och diktatorn Idi Amins brutala regim raserade landet fullständigt innan han störtades med Tanzanias hjälp 1979. Strider och vanstyre fortsatte under Milton Obote innan Yoweri Museveni 1986 tog makten med våld. Under hans styre fram till nutid har Uganda stabiliserats och levnadsstandarden höjts, även om landet har betydande demokratiska brister. Rebellgruppen Herrens motståndsarmé (LRA) och regimens motåtgärder mot den har orsakat mycket lidande i norra Uganda.

Uganda – Politiskt system

Uganda är en republik med stark presidentmakt. Sedan grundlagen ändrades 2005 har landet ett flerpartisystem men i praktiken ligger nästan all makt hos Yoweri Museveni, president sedan 1986 och hans maktapparat NRM. Missnöjet med regeringen har ökat på senare år.  

Uganda – Demokrati och rättigheter

Demokratiska val hålls regelbundet i Uganda sedan mitten av 1990-talet. Ett flerpartisystem infördes 2005, men hittills har president Yoweri Museveni och hans parti NMR kunnat sitta kvar vid makten, inte minst på grund av myndigheternas trakasserier av den politiska oppositionen. Landet har trots detta en relativt livlig politisk debatt. Trots att domarna utses av presidenten har Högsta domstolarna flera gånger demonstrerat sitt oberoende gentemot regeringen.

Uganda – Aktuell politik

Innan Yoweri Museveni blev Ugandas president kritiserade han tidigare afrikanska ledare för att sitta för länge vid makten. Nu har han och hans parti Nationella motståndsrörelsen (NRM) ofta bara kallat för Rörelsen, styrt Uganda sedan 1986. Samtidigt har oppositionen, som motarbetas med hårda metoder, haft svårt att få fram något trovärdigt alternativ till Musevenis styre. Popstjärnan Bobi Wine (som egentlige heter Robert Kyagulanyi Ssentamu) trädde dock fram som Musevenis stora rival i presidentvalet 2021. Valet vanns med bred marginal av Museveni, med Kyagulanyi på andra plats. Den senare har dock överklagat resultatet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Uganda/ Republiken Uganda
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Yoweri Museveni (1986–)
Regeringschef
president Yoweri Museveni (1986–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella motståndsrörelsen (NRM) 316, Nationella enhetsplattformen (NUP) 61, ytterligare 48 mandat gick till fem andra oppositionspartier (2021) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella motståndsrörelsen (NRM) 293, Forum för demokratisk förändring (FDC) 36, Demokratiska partiet 15, Ugandas folkkongress (UPC) 6, oberoende kandidater 66 (2016) 3
Valdeltagande
57,2 % i presidentvalet 2021, 63 % i presidentvalet 2016
Kommande val
president- och parlamentsval 2026
1. presidenten bistås av en premiärminister. Den posten innehas sedan juni 2021 av Robinah Nabbanja
2. i parlamentet sitter även 30 representanter för olika samhällsgrupper, bland annat militären, ungdomar och företrädare för fackföreningsrörelsen
3. parlamentet sitter även 25 representanter för olika samhällsgrupper, bland annat militären, ungdomar och företrädare för fackföreningsrörelsen

Källor

Uganda – Herrens befrielsearmé (LRA)

Herrens motståndsarmé (Lord’s Resistance Army, LRA), som leds av Joseph Kony, är den gerilla­grupp som orsakat ojämförligt störst lidande för civilbefolkningen i Uganda under de senaste decennierna. 1987–2006 utkämpade LRA ett gerillakrig från baser i norra Uganda och södra Sudan. Gruppen begick våldsamma övergrepp mot civila men idag är LRA i praktiken militärt besegrat.

Uganda – Utrikespolitik och försvar

Uganda har länge haft ett spänt förhållande till flera av sina grannländer, mycket beroende på att ugandiska regimkritiska grupper har tillåtits att ha baser i grannländerna samtidigt som utländsk gerilla fått verka från ugandisk mark. Uganda har också utmanat omgivande länder med sina allt tydligare regionala maktambitioner. Under de senaste åren har relationerna förbättrats och Uganda samarbetar med flera grannländer både när det gäller gerillabekämpning och handel.

Fakta – försvar

Armén
45 000 man (2017)
Flottan
400 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
2,1 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,7 procent (2019)

Källor

Uganda – Ekonomisk översikt

Uganda har goda ekonomiska förutsättningar: ett gynnsamt klimat, bördiga jordar, rika naturtillgångar och en relativt välutbildad befolkning. De senaste 25 åren har landet uppvisat en hög tillväxt, men den har skett från en låg nivå och Uganda räknas fortfarande som ett fattigt land. De oljefynd som gjorts i västra Uganda väntas ge ytterligare fart till landets ekonomi, men produktionen lär inte komma igång förrän tidigast 2017. Den ekonomiska utvecklingen hämmas dock av en rad problem, som utbredd korruption och bristande infrastruktur.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
643 US dollar (2018)
Total BNP
27 477 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,5 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
24,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
47,6 procent (2018)
Inflation
2,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
41,4 procent (2018)
Utlandsskuld
13 971 miljoner US dollar (2019)
Valuta
ugandisk shilling
Varuexport
3 642 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
6 099 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 2 565 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
35 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kaffe, fisk, guld, te
Största handelspartner
Kenya, Belgien, Nederländerna, Frankrike, USA, Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Indien

Källor

Uganda – Naturtillgångar, energi och miljö

Ugandas största naturtillgång är den bördiga jorden. Men olja och naturgas har hittats i den västra delen av landet och väntas ge stora inkomster på sikt. Landet har också fyndigheter av koppar, guld, tenn, kobolt, järnmalm, fosfat, kalksten, beryllium, apatit, volfram, vismutspat och silikatsand för glastillverkning. De flesta av dessa fyndigheter är inte närmare utforskade och ingen känner till hur stora de är.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
5 680 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
89,1 procent (2015)

Källor

Uganda – Jordbruk och fiske

Jordbruket är den viktigaste näringsgrenen i Uganda. Jordbruksvaror (inklusive fisk) stod i mitten av 2010-talet för drygt 40 procent av exporten, en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och försörjde 70–80 procent av befolkningen. Jordbruket är den viktigaste näringsgrenen i Uganda. Jordbruksvaror (inklusive fisk) stod i mitten av 2010-talet för drygt 40 procent av exporten, en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och försörjde 70–80 procent av befolkningen.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
24,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
71,9 procent (2016)

Källor

Uganda – Industri

Ugandas industri har vuxit snabbt sedan början av 1990-talet och svarade 2013 för cirka en fjärdedel av BNP. Industrin sysslar främst med för­ädling av jordbruksprodukter. Nästan all produktion sker för den inhemska marknaden, även om viss export sker till Kongo-Kinshasa och Sydsudan.