Togo

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/togo/

Togo ligger vid kusten i Västafrika. Landets långsmala form vittnar om dess förflutna som buffertzon mellan franska och brittiska intressen. Fram till första världskrigets slut var detta en tysk koloni. Därefter styrdes området av Frankrike fram till självständigheten 1960. I 38 år regerades Togo av president Gnassingbé Eyadéma, som 2005 efterträddes av sonen Faure Gnassingbé. Export av fosfat och bomull utgör basen i landets ekonomi.

Togo – Geografi och klimat

Togo i Västafrika är format som en långsmal remsa som sträcker sig från Atlantkusten i nordlig riktning. Den korta kusten består huvudsakligen av sandstränder. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
56 785 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Ghana, Burkina Faso, Benin
Huvudstad med antal invånare
Lomé 2 043 700 (FN-uppskattning 2024)
Övriga större städer
Sokodé, Kara, Kpalimé, Atakpamé, Dapaong
Högsta berg
Mont Agou (985 m ö h)
Viktiga floder
Oti, Mono, Kara
Största sjö
Lac Togo vid kusten i söder
Medelnederbörd/år
ca 870 mm
Medeltemperatur/dygn
Lomé 27 °C (jan), 24 °C (juli)

Togo – Befolkning och språk

Befolkningstillväxten i Togo är hög och fyra av tio togoleser är under 15 år. Uppgifterna varierar om hur många folkgrupper det finns i landet: en del källor uppger ett 20-tal, andra det dubbla antalet. En rivalitet mellan den största folkgruppen, ewe i söder, och det inflytelserika kabré-folket i norr har tidvis präglat samhället.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
20-40 folkgrupper, störst är ewe, därefter kabré. Andra grupper är gurma, watchi, kotokoli, moba, mina m fl
Antal invånare
8 848 699 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
152 (2020)
Andel invånare i städerna
44 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
32,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
62 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
62 år (2021)
Förväntad livslängd för män
61 år (2021)
Språk
officiellt språk är franska, ewe och kabré är de största inhemska språken

Togo – Religion

Religionsfriheten skyddas i Togos författning och respekteras överlag i samhället. Omkring hälften av befolkningen är anhängare av traditionella afrikanska religioner, medan runt en tredjedel är kristna. Majoriteten av dessa är katoliker och lever i söder.

Togo – Utbildning

Utbildningssystemet i Togo är uppbyggt efter fransk förebild med en sexårig grundskola, som barnen börjar i vid sex års ålder. Därefter kan eleverna gå vidare till en sjuårig påbyggnadsutbildning uppdelad i två stadier.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
66,5 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
90,7 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,5 procent (2022)

Togo – Kultur

Traditionell togolesisk vävnadskonst liksom träsnideri väcker idag stort intresse. Goda exempel på detta hantverk kan man se på museet för afrikansk konst i huvudstaden Lomé (Musée International du Golfe de Guinée).

Togo – Sociala förhållanden

Togo är ett fattigt land även med afrikanska mått mätt. Räknat i BNP per person tillhör Togo den fattigaste fjärdedelen bland Afrikas länder. Drygt hälften av togoleserna lever i fattigdom, enligt Afrikanska utvecklingsbanken.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
69 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
18,6 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,9 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
43 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
53 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2022)

Togo – Seder och bruk

I Togo står familjen, släkten och klanen oftast för individens sociala skyddsnät. På landsbygden fungerar storfamiljen som en social och ekonomisk enhet, medan det i städerna är vanligt att varje hushåll sköter sig självt.

Togo – Äldre historia

Området där Togo ligger har genom historien varit intressant både för lokala kungar och europeiska kolonialmakter. Hit invandrade en rad olika folk och härifrån skeppades slavar till Amerika. På 1800-talet blev Tyskland skyddsmakt över vad de kallade Togoland. Efter Tysklands nederlag i första världskriget överläts området till England och Frankrike. 1956 blev den franska (östra) delen en självstyrande republik inom franska samväldet under namnet Togo. 1960 blev Togo självständigt.

Togo – Modern historia

Togos moderna historia har präglats av Etienne Gnassingbé Eyadéma och hans son Faure Gnassingbé. Eyadéma tog makten i en kupp 1967. Han inledde sin tid vid makten med ett hårdfört styre men under 1990-talet luckrades hans maktmonopol upp en aning. När Eyadéma avled 2005 övergick makten till sonen som har vunnit alla val sedan dess. Faure Gnassingbes styre har präglats av återkommande protester och oroligheter. 

Togo – Demokrati och rättigheter

Togo gör anspråk på att vara en demokrati men medborgarnas möjligheter att agera politiskt och uttrycka sina åsikter är begränsade. Korruptionen är omfattande och rättssystemet står under regimens inflytande.

Togo – Inrikespolitik och författning

Våren 2024 godkände Togos parlamentet en grundlagsändring som innebar att det rådande presidentstyret ersattes av ett parlamentariskt system. Förändringen möttes av kraftig kritik från oppositionen som menade att reformen syftade till att på obestämd tid förlänga presidentfamiljens mer än 55 år långa maktinnehav.

Fakta – politik

Officiellt namn
République togolaise/ Republiken Togo
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Faure Gnassingbé (2005–)
Regeringschef
Victoire Tomegah Dogbé (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Unionen för republiken (Unir) 108, övriga 5 Demokratiska alliansen för betydande utveckling (ADDI) 2, Nationella alliansen förändring (ANC) 1, Folkmajoritetens dynamik (DMP) 1 och Demokratisk styrka för republiken (FDR) 1 (2024) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Unionen för republiken (Unir) 59, Förändringskrafternas union (UFC) 7, småpartier 7, oberoende kandidater 18 (2018)
Valdeltagande
61 procent i parlamentsvalet 2024; 59 procent i parlamentsvalet 2018, 76 procent i presidentvalet 2020
Kommande val
parlamentsval 2030; allmänna val till presidentposten avskaffades 2024
1. preliminära resultat; antalet platser i parlamentet utökades från 91 till 113

Togo – Utrikespolitik och försvar

För Togos utrikespolitik är den forna kolonialmakten Frankrike central. Ett växande hot från militanta islamister i Burkina Faso i norr har gjort att Togo ökat säkerhetssamarbetet med länderna i regionen.

Fakta – försvar

Armén
13 000 man (2022)
Flygvapnet
250 man (2022)
Flottan
200 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,78 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
5,9 procent (2021)

Togo – Ekonomisk översikt

Togos ekonomi domineras av jordbruket. Beroendet är stort av ett fåtal exportvaror, framför allt bomull, kaffe och kakao. Även utvinning av fosfat, och industrier kopplade till denna, är ekonomiskt viktig. En annan betydelsefull inkomstkälla är hamnverksamheten i huvudstaden Lomé. Togo är dock beroende av bistånd för att få ekonomin att gå ihop.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
918 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,4 procent (2022)
Total BNP
8 126 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
18,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
20,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
51,3 procent (2022)
Inflation
5,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
68,0 procent (2022)
Utlandsskuld
3 467 miljoner US dollar (2021)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
1 471 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
2 900 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2019)
Varuhandeln i andel av BNP
54 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
bomull, fosfat, kaffe, kakao (2017)
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Japan, Nederländerna, Burkina Faso, Benin, Ghana (2017)
Mottaget bistånd per invånare
39 US dollar (2021)

Togo – Naturtillgångar, energi och miljö

Togos viktigaste naturtillgång är fosfat som används vid framställning av gödningsmedel. Energi importeras från Nigeria i form av olja och naturgas. Elektricitet alstras i egna vattenkraftverk, men Togo är beroende av elimport. Skogsskövling är ett stort miljöproblem.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
56 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
25 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
8,40 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,01 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 415 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
3 040 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Togo – Jordbruk och fiske

De allra flesta togoleser arbetar i jordbruket, som är landets viktigaste ekonomiska sektor. Bönderna ägnar sig främst åt odling för självhushåll. Bomull är den viktigaste exportgrödan. Även kakao, jordnötter och kaffe odlas för export.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
18,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
22,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
20,5 procent (2022)

Togo – Industri

Togos industrisektor är ganska liten. De största industrierna tillverkar cement och klinker. Det finns även fabriker för framställning av gödningsmedel samt andra industrier som är kopplade till landets fosfatutvinning.