Togo

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/togo/

Togo ligger vid kusten i Västafrika. Landets långsmala form vittnar om dess förflutna som buffertzon mellan franska och brittiska intressen. Fram till första världskrigets slut var detta en tysk koloni. Därefter styrdes området av Frankrike fram till självständigheten 1960. I 38 år styrdes Togo av Gnassingbé Eyadéma, som efterträddes av sin son Faure Gnassingbé 2005. Export av främst fosfat och bomull är basen i ekonomin.

Geografi och klimat

Togo har formen av en smal korridor, mellan 5 och 16 mil bred, som sträcker sig från Atlantkusten cirka 60 mil i nordlig riktning. I öster delar Togo gräns med Benin och i väster med Ghana. Grannland i norr är Burkina Faso.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
56 785 km2 (2018)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Ghana, Burkina Faso, Benin
Huvudstad med antal invånare
Lomé 1 755 000 (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Sokodé 116 000, Kara 111 000, Atakpamé 85 000, Kpalimé 82 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Mont Agou (985 m ö h)
Viktiga floder
Oti, Mono, Kara
Största sjö
Togosjön
Medelnederbörd/år
ca 870 mm
Medeltemperatur/dygn
Lomé 27 °C (jan), 24 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Befolkningstillväxten är hög och uppemot hälften av togoleserna är under 15 år. Uppgifterna varierar om hur många folkgrupper det finns i landet: en del källor uppger ett 20-tal, andra det dubbla antalet. En rivalitet mellan landets största folkgrupp, ewe i söder, och det inflytelserika kabré-folket i norr har tidvis präglat samhället.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
20-40 folkgrupper, störst är ewe, därefter kabré. Andra grupper är gurma, watchi, kotokoli, moba, mina m fl
Antal invånare
7 797 694 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
143 (2017)
Andel invånare i städerna
41,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
34,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
60 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2016)
Förväntad livslängd för män
59 år (2016)
Språk
officiellt språk är franska; ewe och kabré är de största inhemska språken

Källor

Religion

Religionsfriheten skyddas i författningen och respekteras överlag i samhället. Omkring hälften av befolkningen är anhängare av traditionella afrikanska religioner, medan runt en tredjedel är kristna. Majoriteten av dessa är katoliker och lever i söder.

Utbildning

Utbildningssystemet är uppbyggt efter fransk förebild med en sexårig grundskola, som barnen börjar i vid sex års ålder. Därefter kan eleverna gå vidare till en sjuårig påbyggnadsutbildning uppdelad i två stadier. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
90,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
63,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,0 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,0 procent (2016)

Källor

Kultur

Traditionell togolesisk vävnadskonst liksom träsnideri väcker idag stort intresse. Goda exempel på detta hantverk kan man se på museet för afrikansk konst i huvudstaden Lomé (Musée International du Golfe de Guinée).

Arbetsmarknad

De allra flesta togoleser försörjer sig på att odla för eget bruk eller på annat sysselsättning inom den informella sektorn av ekonomin. Arbetslösheten är hög, särskilt bland unga. Det råder brist på utbildad arbetskraft inom vissa näringar medan andra högutbildade akademiker saknar arbete.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,7 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
2,5 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Fattigdomen är utbredd i Togo. När det gäller välfärd har de flesta invånare bara tillgång det sociala skyddsnät som den traditionella storfamiljen och bygemenskapen ger. För den som har en formell anställning finns ett visst socialt skydd, bland annat olycksfalls-, invaliditets- och moderskapsersättning.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
47 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
2,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,0 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
62,8 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
16,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
39 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Togo står familjen, släkten och klanen oftast för individens sociala skyddsnät. På landsbygden fungerar storfamiljen som en social och ekonomisk enhet, medan det i städerna är vanligt att varje hushåll sköter sig självt.

Äldre historia

Området där Togo ligger idag har genom historien varit intressant både för lokala kungadömen och senare för europeiska kolonialmakter. Hit invandrade en rad olika folk och härifrån skeppades slavar till Amerika. På 1800-talet blev Tyskland skyddsmakt över vad de kallade Togoland men efter Tysklands nederlag i första världskriget överläts ansvaret över området till England och Frankrike. I en folkomröstning valde invånarna i den franska (östra) delen att låta denna bli en självstyrande republik inom franska samväldet under namnet Togo. 1960 blev Togo självständigt.

Modern historia

Togos moderna historia har präglats av Etienne (Gnassingbé) Eyadéma. Med stöd av militären styrde han landet diktatoriskt från 1967 (i praktiken 1963) fram till sin död 2005. I strid med författningen övergick makten därefter till sonen Faure Gnassinbgé.

Politiskt system

Togo styrdes enväldigt av Gnassingbé Eyadéma i närmare 40 år. Vid hans död 2005 övergick makten till sonen Faure Gnassingbé. Författningen från 1992 föreskriver att Togo är en republik med flerpartisystem vars president väljs i direkta val för fem år.

Demokrati och rättigheter

Togo är inte att betrakta som ett fritt land. Oppositionen hålls nere genom det styrande maktpartiet Unirs stora dominans i samhället och valsystemet anses konstruerat för att gynna regeringspartiet. Press- och yttrandefriheten är begränsad; det kan vara direkt farligt att kritisera regimen offentligt.

Aktuell politik

I strid mot författningen övertog president Faure Gnassingbé 2005 makten efter sin diktatoriske far Etienne (Gnassingbé) Eyadéma, som styrde landet i 38 år. Faure Gnassingbé har därefter valts om två gånger och inledde sin tredje mandatperiod 2015. Internationella observatörer har över lag godkänt valen som fria och rättvisa, men oppositionen hävdar att utbrett fusk förekommit. Den reformprocess som Gnassingbé försökt få till stånd har gått i stå.

Fakta – politik

Officiellt namn
République togolaise/ Republiken Togo
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Faure Gnassingbé (2005–)
Regeringschef
premiärminister Komi Selom Klassou (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Unionen för republiken (Unir) 59, Förändringskrafternas union (UFC) 6, mindre partier 8, oberoende kandidater 18 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Unionen för republiken (Unir) 62, Kollektivet rädda Togo (CST) 19, Regnbågsalliansen (AAC) 6, Förändringskrafternas union (UFC) 3, oberoende kandidat 1 (2013)
Valdeltagande
61 % i presidentvalet 2015, 66 % i parlamentsvalet 2013, 60 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
presidentval den 22 februari 2020, parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Relationerna till den forna kolonialmakten Frankrike är centrala för Togo. President Faure Gnassingbé strävar liksom sin far Étienne Gnassingbé Eyadéma, som styrde landet i 38 år, efter att Togo ska ha en central roll i regionen som fredsmäklare.

Fakta – försvar

Armén
8 100 man (2017)
Flygvapnet
250 man (2017)
Flottan
200 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,9 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,3 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Togos ekonomi präglas än idag av arvet från kolonialtiden, då ett beroende av några få exportråvaror skapades. Jordbruket dominerar ekonomin, både som inkomstkälla för invånarna och som andel av landets BNP. Även utvinningen av fosfat, och industrier kopplade till denna, är ekonomiskt viktig. Det är också hamnverksamheten i Lomé.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
672 US dollar (2018)
Total BNP
5 300 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,9 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
23,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,0 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
29,1 procent (2018)
Inflation
1,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
76,2 procent (2018)
Utlandsskuld
1 631 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
1 016 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
1 658 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 96 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
60 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
bomull, fosfat, kaffe, kakao
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Indien, USA, Tyskland samt en rad västafrikanska länder

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Togos främsta naturtillgång är fosfat. Efter två årtionden då produktionen och exporten minskade vände utvecklingen uppåt i början av 2010-talet. Fosfatfyndigheterna ligger i söder och exporten av fosfat har gynnats av närheten till hamnen i huvudstaden Lomé.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
464 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
155 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 622 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
71,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

De allra flesta togoleser arbetar i jordbruket, landets viktigaste ekonomiska sektor. Bönderna ägnar sig främst åt odling för självhushåll. Under 2000- och 2010-talen har produktiviteten ökat, bland annat för att man använder mer gödningsmedel. Men storleken på skördarna varierar kraftigt från år till år.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
23,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,2 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn är förhållandevis liten. Transportproblem och ständig brist på elektricitet, med återkommande strömavbrott som följd, har hindrat för utvecklingen. De största industrierna framställer cement och klinker.