Tanzania

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/tanzania/

Tanzania är en union mellan det före detta Tanganyika på Afrikas östkust och ögruppen Zanzibar. I fastlandsdelen ligger Afrikas högsta berg Kilimanjaro och kända nationalparker som Serengeti. Politiskt blev Tanzania mer oroligt från 2015 då den auktoritäre John Magufuli blev president. Efter Magufulis död i mars 2021 fick landet sin första kvinnliga president, Samia Suluhu Hassan. Trots gruvdrift och turism är småskaligt jordbruk grunden i det fattiga landets ekonomi.

Tanzania – Geografi och klimat

Tanzania är beläget vid Afrikas östkust, strax söder om ekvatorn. Landet är mer än dubbelt så stort som Sverige och gränsar mot åtta länder. Klimatet skiftar från kustens och öarnas tropiska monsunklimat till det torra och varma inlandet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
945 090 km2 (2020)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo-Kinshasa, Zambia, Malawi, Moçambique
Huvudstad med antal invånare
Dodoma 262 000 (officiell huvudstad, säte för parlamentet), Dar es Salaam 6 000 000 (med förorter, faktisk huvudstad, säte för regeringen) (FN-uppskattning 2018)
Övriga större städer
Mwanza, Zanzibar, Mbeya, Arusha
Högsta berg
Kilimanjaro (5 895 m ö h)
Viktiga floder
Rufiji-Ruaha
Största sjö
Victoriasjön
Medelnederbörd/år
Dodoma 572 mm
Medeltemperatur/dygn
Dodoma 24 °C (jan), 19 °C (juli)

Källor

Tanzania – Befolkning och språk

Den etniska mångfalden är stor i Tanzania, som hyser runt 120 olika folkslag. På fastlandet dominerar bantufolk, varav sukuma är största grupp. På öarna Zanzibar och Pemba finns såväl bantufolk som invånare av arabisk härkomst. Landet har mycket höga födelsetal och nästan halva befolkningen är under 15 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bantufolk 80–85 %; därutöver arabiska, nilotiska, kushitiska, asiatiska och europeiska minoriteter
Antal invånare
58 005 463 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
64 (2018)
Andel invånare i städerna
33,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
38,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
65 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2019)
Förväntad livslängd för män
64 år (2019)
Språk
swahili (kiswahili) är officiellt språk; engelska används i högre utbildning och rättsväsende

Källor

Tanzania – Religion

Kristendom och islam är de två största religionerna i Tanzania. Uppgifterna om hur stora andelar av befolkningen som är kristna respektive muslimer varierar. Det förekommer stundtals starka spänningar mellan de båda grupperna.

Tanzania – Utbildning

Barnen i Tanzania ska börja skolan vid sju års ålder. Skolgången är obligatorisk i sju år och därefter kan eleverna fortsätta till frivilliga påbyggnadsstudier, indelade i två stadier på fyra respektive två år. I skolorna råder det brist på såväl lärare som undervisningsmaterial.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
79,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
47 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
77,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,3 procent (2014)

Källor

Tanzania – Kultur

I Tanzania har den folkliga kulturen en stark förankring i samhället. Muntliga berättelser, sagor, myter, ordspråk och gåtor är viktiga källor till människors historia och de hjälper till att överföra kunskap mellan generationerna. Musik, dans och konsthantverk är också betydelsefulla kulturyttringar.

Tanzania – Arbetsmarknad

De flesta tanzanier har ingen formell anställning utan arbetar inom den informella sektorn av ekonomin. Av arbetsstyrkan återfinns två tredjedelar i jordbruket, en fjärdedel i servicesektorn och resten i industrin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,9 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
3,4 procent (2019)

Källor

Tanzania – Sociala förhållanden

Det stora flertalet tanzanier lever under knappa förhållanden på landsbygden och försörjer sig på vad deras små odlingar har att ge. Normalt råder dock inte svält. Storfamiljen och bygemenskapen är tanzaniernas viktigaste sociala skyddsnät.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
38 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
4,8 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
2,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
1,2 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
50,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
29,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
35 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
37 procent (2020)

Källor

Tanzania – Seder och bruk

De allra flesta tanzanier har en tydlig nationell identitet, främst baserad på språket swahili. Många i landet är stolta över det nationella språket, som inte är ett arv från kolonialtiden, och de uppskattar när utländska besökare försöker lära sig lite swahili.

Tanzania – Äldre historia

Tanzanias rika blandning av olika folkslag uppstod mycket tidigt i historien, men det gemensamma språket swahili är resultatet av senare tiders kulturmöten. Araber, portugiser och tyskar tillhör de grupper som sedan medeltiden anlänt till kusten eller öarna för att kolonisera, missionera eller bedriva handel. Först under 1900-talet inleddes en befrielsekamp som resulterade i det självständiga Tanganyika 1961.

Tanzania – Modern historia

Tanzania bildades 1964 som en union mellan Tanganyika på fastlandet och ögruppen Zanzibar. Ett år senare blev landet en enpartistat, med "socialism på afrikanska villkor" som politisk riktning. Tanken var att detta skulle lyfta ekonomin, men istället slogs det gamla jordbrukssamhället sönder och matproduktionen sjönk. Under 1990-talet infördes flerpartisystem och marknadsekonomi.

Tanzania – Politiskt system

Tanzania är en republik och en union mellan en fastlandsdel på Afrikas östkust och ögruppen Zanzibar, som har inre självstyre. Unionsparlamentet i Dodoma på fastlandet stiftar lagar för hela unionen samt för fastlandsdelen. Sedan 1992 har Tanzania flerpartisystem, men det regerande Revolutionära partiet (CCM) dominerar i hög grad politiken.

Tanzania – Demokrati och rättigheter

Efter John Magufulis seger i ett omstritt presidentval 2015 blev Tanzania en allt mer auktoritär stat. Mediefriheten begränsades och trakasserierna ökade mot den politiska oppositionen. Mellan 2014 och 2020 föll landet hela 55 placeringar i Reportrar utan gränsers index över pressfriheten i världen. Det är ännu oklart vad presidentskiftet efter Magufulis död 2021 kommer att innebära för demokratiutvecklingen.

Tanzania – Aktuell politik

Det regerande Revolutionära partiet (CCM) har i hög grad dominerat tanzanisk politik sedan det bildades 1977. Efter det att CCM-politikern John Magufuli segrat i ett omstritt presidentval 2015 gick Tanzania i en tydligt auktoritär riktning. När Magufuli avled i mars 2021 ersattes han av vicepresident Samia Suluhu Hassan, som blev landets första kvinnliga president.

Fakta – politik

Officiellt namn
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania/ United Republic of Tanzania/Förenade republiken Tanzania
Statsskick
republik
Statschef
president Samia Suluhu Hassan (2021–)
Regeringschef
president Samia Suluhu Hassan (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Revolutionära partiet (CCM) 256, Alliansen för förändring och transparens (ACT) 4, Förenade medborgarfronten (CUF) 3, Chadema 1 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Revolutionära partiet (CCM) 253, Chadema 70, Förenade medborgarfronten (CUF) 42, Alliansen för förändring och transparens (ACT-Wazalendo) 1 (2015)
Valdeltagande
67 procent i president- och parlamentsvalet 2015, 51 procent i president- och parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Källor

Tanzania – Utrikespolitik och försvar

Tanzania har traditionellt goda relationer till såväl västvärlden som Kina. Efter president Magufulis tillträde 2015 har dock förhållandet till EU och USA försämrats på grund av den tanzaniska regeringens bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Tanzania räknas som ett av Afrikas mest stabila länder, vars militär ofta bidrar med trupp till fredsbevarande styrkor.

Fakta – försvar

Armén
23 000 man (2017)
Flygvapnet
3 000 man (2017)
Flottan
1 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,3 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
7,6 procent (2019)

Källor

Tanzania – Ekonomisk översikt

Tanzania är beroende av omfattande bistånd och lån utifrån för att klara sin ekonomi. Inkomsterna från gruvdrift, turism och finansiella tjänster ökade under 2010-talet, men en hög befolkningstillväxt gör att pengarna inte räcker till för att ta tanzanierna ur fattigdomen. De allra flesta överlever på småskaligt jordbruk för husbehov.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 051 US dollar (2018)
Total BNP
57 437 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,8 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
28,7 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,7 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
37,9 procent (2017)
Inflation
3,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
37,3 procent (2018)
Utlandsskuld
19 584 miljoner US dollar (2019)
Valuta
tanzanisk shilling
Varuexport
4 898 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
7 552 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 634 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
22 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
guld, andra metaller, ädelstenar och pärlor, jordbruksprodukter (2018)
Största handelspartner
Indien, Kina, Förenade arabemiraten, Sydafrika, Schweiz (2018)

Källor

Tanzania – Naturtillgångar, energi och miljö

Tanzania är rikt på metaller, ädelstenar och en rad mineraler. I synnerhet finns stora tillgångar av guld och naturgas. Guld är landets viktigaste exportvara, medan naturgasen används för inhemsk elproduktion. Omfattande skogsavverkning är ett allvarligt miljöproblem.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
479 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
100 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
11 973 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
85,7 procent (2015)

Källor

Tanzania – Jordbruk och industri

Jordbruket sysselsätter ungefär två av tre yrkesverksamma invånare i Tanzania. De allra flesta odlar för eget bruk på små åkrar. Jordbruket är också viktigt för landets ekonomi, medan industrisektorn är relativt liten och svagt utvecklad.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
28,7 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,8 procent (2016)

Källor