Sydafrika

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sydafrika/

Längst ned i Afrika ligger Sydafrika. Landet omfamnas av Atlanten i väster och Indiska oceanen i öster. Med 50 miljoner invånare är Sydafrika Afrikas största ekonomi. Flera år av ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet har skapat en välmående färgad medelklass. Samtidigt är fattigdomen på andra håll utbredd och arbetslösheten hög. De stora klyftorna leder till politiska spänningar.

Geografi och klimat

Sydafrika är beläget på Afrikas sydspets och är nästan tre gånger så stort som Sverige. I sydväst, söder och sydöst löper en cirka 300 mil lång kust mot Atlanten respektive Indiska oceanen. Sydafrika är huvudsakligen ett platåland men det finns också bergiga delar.

Yta
1 221 037 km2 (2020)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mocambique, Swaziland, Lesotho
Huvudstad med antal invånare
Pretoria (regeringen)
1,72 milj, Kapstaden (parlamentet) 3,65 milj och Bloemfontein (högsta domstolen) 610 000 (2010) 1
Övriga större städer
Johannesburg 3,67 miljoner, Durban 2,88 milj, Port Elizabeth 1,18 milj (2010) 2
Högsta berg
Injasuti (3408 m ö h)
Viktiga floder
Oranjefloden
1. uppskattning
2. uppskattning

Källor

Befolkning och språk

Sydafrikas befolkningsökning hör till de lägsta i Afrika. Minskade barnkullar och högre dödlighet på grund av aids spelar in. Idag föds 2,2 barn per kvinna, en nedgång från 6 barn per kvinna på 1960-talet. De svarta utgör cirka 80 procent av Sydafrikas befolkning och tillhör något av bantufolken. Störst är zulufolket. Xhosa är näst största folkgrupp. Drygt hälften av landets 4,6 miljonerna vita är afrikander, som tidigare kallades boer. 

De svarta talar vanligtvis bantuspråk. Engelska är första språk för knappt en tiondel av befolkningen. Afrikandernas språk är afrikaans, som har rötter i 1600-talets nederländska. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
afrikaner/svarta 79,3 %, européer/vita 9,2 %, färgade 9 %, asiater 2,5 % (2008) 1
Antal invånare
58 558 270 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
48 (2018)
Andel invånare i städerna
65,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
21,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
64 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2018)
Förväntad livslängd för män
60 år (2018)
Språk
elva språk med officiell status: engelska, afrikaans, ndebele, nordsotho, sydsotho, siswati (swazi), tsonga, tswana, venda, xhosa och zulu
1. uppskattning

Källor

Religion

I Sydafrika råder religionsfrihet och det märks inga påtagliga motsättningar mellan utövare av olika religioner. Cirka fyra femtedelar av befolkningen bekänner sig till kristen tro. Det finns också muslimer, hinduer och judar samt många som praktiserar traditionella afrikanska religioner, vilka tillmäter förfädernas andar stor betydelse.

Utbildning

Den statliga grundskolan är formellt obligatorisk för barn mellan 7 och 16 års ålder, från första till nionde klass, men skolsystemet brottas med stora problem. Många elever lämnar skolan i förtid utan att ha lärt sig att läsa och skriva. Över fem miljoner vuxna beräknas vara analfabeter, vilket gjort vuxenutbildning till en viktig del av skolsystemet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,3 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
94,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,7 procent (2017)

Källor

Kultur

Kritik av och protester mot rasåstkillnadspolitiken (apartheid) har spelat en framträdande roll inom sydafrikansk kultur. Under de politiskt oroliga 1970- och 1980-talen utvecklades en protestteater med förbjudna pjäser i undangömda källarlokaler. Även inom skönlitteraturen har kritik av raspolitiken spelat en stor roll. 

Arbetsmarknad

Flest arbetstillfällen finns inom servicesektorn där drygt 70 procent av dem som har jobb är anställda. Var tionde anställd finns inom tillverkningsindustrin medan gruvindustrin sysselsätter 2,8 procent av arbetskraften. Antalet arbetslösa har ökat under de senaste tre decennierna, då näringslivets struktur förändrats. Lantarbetare, gruvarbetare och textilarbetare har drabbats hårt. Arbetslösheten är högre bland svarta och allra högst bland svarta ungdomar.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
27,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
53,2 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder mätt i BNP per person, men klyftorna i samhället är ännu mycket stora till följd av den tidigare rasåtskillnadspolitiken (se Historia). De flesta vita har en hög levnadsstandard, medan en betydande andel svarta lever i förslummade kåkstäder eller i fattiga landsbygdsområden. De ekonomiska och sociala spänningarna har lett till ökat alkohol- och drogmissbruk och utbredd brottslighet med många mord, våldtäkter, rån och bilkapningar.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
29 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
19,0 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
10,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
3,4 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
84,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
75,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
428 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
42 procent (2018)

Källor

Äldre historia

Urbefolkningarna khoikhoi och san trängdes efter hand undan av bantutalande folk, som blev förfäder till dagens svarta sydafrikaner. År 1488 rundade portugisiska skepp Godahoppsudden, och den vita koloniseringen började. Holländarna var först på plats men i början av 1800-talet tog Storbritannien kontroll över området. Efter boerkriget 1899 delade britter och boer (ättlingar till holländarna) på styret av Sydafrika.  De svarta hölls utanför och inledde en frihetskamp.  1948 infördes ett rasåtskillnadssystem - apartheid.

Modern historia

Efter segern i 1948 års val började afrikandernas parti Nationalistpartiet genomföra apartheid. Svarta och vita hölls åtskilda på offentliga platser som restauranger, sjukhus, tåg, postkontor, offentliga toaletter etcetera.  De svartas befrielserörelse ANC förbjöds och dess ledare Nelson Mandela sattes i fängelse. 1990 hävdes förbudet, och ANC vann de första demokratiska valen 1994. 

Politiskt system

Sydafrika har sedan början av 1990-talet gått från ett system där majoriteten av landets befolkning saknade rösträtt till att bli en fullvärdig demokrati med en grundlag som garanterar mänskliga rättigheter och framhåller allas likhet inför lagen. Sedan drygt tjugo år tillbaka regerar den tidigare förbjudna Afrikanska nationalkongressen (ANC) som ledde de svartas kamp mot apartheid.

Demokrati och rättigheter

Sydafrikas tidigare apartheidregim har ersatts av demokratiska institutioner, ett livskraftigt civilsamhälle och fria medier. Men utmaningar kvarstår, inte minst när det gäller korruption.

Aktuell politik

Afrikanska nationalkongressen (ANC) har sedan 1994 dominerat parlamentet men stödet för partiet har minskat gradvis sedan toppnoteringen på nästan 70 procent år 2004. De senaste årens korruptionsskandaler, den höga arbetslösheten och de stora inkomstskillnaderna låg ANC i fatet vid valet i maj 2019. För tredje gången i rad backade ANC men lyckades behålla kontrollen över parlamentet. Valets vinnare blev det radikala vänsterpartiet EFF. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of South Africa/ Republiken Sydafrika
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Cyril Ramaphosa (2018–)
Regeringschef
Cyril Ramaphosa (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Afrikanska nationalkongressen (ANC), 230, Demokratiska alliansen (DA) 84, Ekonomiska frihetskämpar (EFF) 44, Inkathas frihetsparti (IFP) 14, Frihetsfronen Plus 10, övriga 18 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Afrikanska nationalkongressen (ANC), 249 Demokratiska alliansen (DA) 89, Ekonomiska frihetskämpar (EFF) 25, Inkathas frihetsparti (IFP) 10, Nationella frihetspartiet (NFP) 6, Frihetsfronten Plus (4) övriga 17 (2014)
Valdeltagande
66 % i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2024 1
1. presidenten utses av parlamentet

Källor

Utrikespolitik och försvar

Efter Sydafrikas demokratisering 1994 utvecklade regeringen goda relationer med USA och övriga västvärlden men behöll nära band till länder som Iran, Kuba och Libyen, som alla stödde ANC:s kamp under apartheidtiden. Landet har på senare år närmat sig Kina.

Fakta – försvar

Armén
40 200 man (2017)
Flygvapnet
10 450 man (2017)
Flottan
7 550 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,0 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,8 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Omfattande mineraltillgångar utgör grunden för Sydafrikas ekonomi. Platina, guld, kol och diamanter har länge burit upp exporten. Inkomsterna från gruvnäringen har möjliggjort en stor och växande industrisektor, som i sin tur gett upphov till en omfattande servicenäring. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 374 US dollar (2018)
Total BNP
368 288 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
11,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
61,0 procent (2018)
Inflation
4,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
56,7 procent (2018)
Utlandsskuld
176 335 miljoner US dollar (2017)
Valuta
rand
Varuexport
94 048 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
92 360 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 13 381 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
56 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
mineraler, metaller, fordon, maskiner, livsmedel (2009)
Största handelspartner
Kina, USA, Tyskland och Japan (2009)

Källor

Naturtillgångar och energi

Sydafrika har världens största reserver av platina och beräknas ha hälften av världens guld, tre fjärdedelar av allt mangan och mer än två tredjedelar av allt krom. Landet har också stora fyndigheter av vanadium och andalusit liksom diamanter, kol och uran. Betydande gasfynd har gjorts och sökande efter olja pågår utanför kusten.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 715 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
4229 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
476 644 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
17,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Arvet efter apartheid innebär att vita bönder driver ett utvecklat kom­mersiellt jordbruk, medan de svartas lantbruk i f d hemländer (se Historia) är inriktat på självhushåll och ger dålig avkastning. Även vitas jordbruk har gett förhållandevis låg avkastning i internationell jämförelse.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
79,8 procent (2016)

Källor

Industri

Gruvindustrin är landets viktigaste exportnäring men tillverkningsindustrin står för en större andel av BNP och sysselsätter fler människor.