Sydafrika

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sydafrika/

Längst ned i Afrika ligger Sydafrika. Landet omfamnas av Atlanten i väster och Indiska oceanen i öster. Med nästan 60 miljoner invånare är Sydafrika Afrikas största ekonomi. Demokratins intåg i mitten av 1990-talet skapade politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt men samhället präglas fortfarande av stor ojämlikhet. Medelklassen växer men fattigdomen är utbredd och arbetslösheten hög. De stora klyftorna leder till politiska och ekonomiska spänningar.

Sydafrika – Geografi och klimat

Sydafrika är beläget på Afrikas sydspets och är nästan tre gånger så stort som Sverige. I sydväst, söder och sydöst löper en cirka 300 mil lång kust mot Atlanten respektive Indiska oceanen. Sydafrika är huvudsakligen ett platåland men det finns också bergiga delar.

Yta
1 221 037 km2 (2020)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mocambique, Swaziland, Lesotho
Huvudstad med antal invånare
Pretoria (regeringen) 2,57 miljoner, Kapstaden (parlamentet) 4,62 miljoner, Bloemfontein (högsta domstolen) 567 000
Övriga större städer
Johannesburg 5,78 miljoner, Ekurhuleni 3,89 miljoner, Durban 3,16 miljoner, Gqeberha (tidigare Port Elizabeth) 1,25 miljon (FN-uppskattning 2020) 1
Högsta berg
Injasuti (3408 m ö h)
Viktiga floder
Oranjefloden
1. inklusive förorter

Källor

Sydafrika – Befolkning och språk

Sydafrikas befolkningsökning hör till de lägsta i Afrika. Minskade barnkullar och högre dödlighet på grund av aids spelar in. Idag föds drygt 2 barn per kvinna, en nedgång från 6 barn per kvinna på 1960-talet. De svarta utgör cirka 80 procent av Sydafrikas befolkning och tillhör något av bantufolken. Störst är zulufolket. Xhosa är näst största folkgrupp. Drygt hälften av landets 4,6 miljonerna vita är afrikander, som tidigare kallades boer. 

De svarta talar vanligtvis bantuspråk. Engelska är första språk för knappt en tiondel av befolkningen. Afrikandernas språk är afrikaans, som har rötter i 1600-talets nederländska. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
afrikaner/svarta 80,8 %, färgade 8,8 %, européer/vita 7,8 %, asiater 2,6 %. (officiell uppskattning, 2020)
Antal invånare
58 558 270 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
48 (2018)
Andel invånare i städerna
65,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
21,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
64 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2019)
Förväntad livslängd för män
61 år (2019)
Språk
elva språk med officiell status: engelska, afrikaans, ndebele, nordsotho, sydsotho, siswati (swazi), tsonga, tswana, venda, xhosa och zulu

Källor

Sydafrika – Religion

I Sydafrika råder religionsfrihet och det märks inga påtagliga motsättningar mellan utövare av olika religioner. Cirka fyra femtedelar av befolkningen bekänner sig till kristen tro. Det finns också muslimer, hinduer och judar samt många som praktiserar traditionella afrikanska religioner, vilka tillmäter förfädernas andar stor betydelse.

Sydafrika – Utbildning

Den statliga grundskolan är formellt obligatorisk för barn mellan 7 och 16 år, från första till nionde klass, men skolsystemet brottas med stora problem. Många elever lämnar skolan i förtid utan att ha lärt sig att läsa och skriva. Nästan fem miljoner vuxna beräknas vara analfabeter, vilket gjort vuxenutbildning till en viktig del av skolsystemet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,3 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
94,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,7 procent (2017)

Källor

Sydafrika – Kultur

Sydafrika har ett rikt och varierat kulturliv där landets politiska historia, kampen mot apartheidsystemet och frågor om arv och identitet länge har spelat, och fortfarande spelar, en framträdande roll.

Sydafrika – Arbetsmarknad

Flest arbetstillfällen finns inom servicesektorn där drygt 70 procent av dem som har formella jobb är anställda. Var tionde anställd finns inom tillverkningsindustrin medan gruvindustrin sysselsätter 2,3 procent av arbetskraften. Antalet arbetslösa har ökat under de senaste tre decennierna, då näringslivets struktur förändrats. Lantarbetare, gruvarbetare och textilarbetare har drabbats hårt. Arbetslösheten är högre bland svarta och allra högst bland svarta ungdomar.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
27,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
53,2 procent (2019)

Källor

Sydafrika – Sociala förhållanden

Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder mätt i BNP per person, men klyftorna i samhället är fortfarande mycket stora till följd av den tidigare rasåtskillnadspolitiken (se Modern historia). De flesta vita har en hög levnadsstandard, medan en betydande andel svarta lever i förslummade kåkstäder eller i fattiga landsbygdsområden. De ekonomiska och sociala spänningarna har lett till ökat alkohol- och drogmissbruk och utbredd brottslighet med många mord, våldtäkter, rån och bilkapningar.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
29 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
19,0 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
10,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
3,4 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
84,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
75,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
428 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
47 procent (2020)

Källor

Sydafrika – Äldre historia

Urbefolkningarna khoikhoi och san trängdes efter hand undan av bantutalande folk, som blev förfäder till dagens svarta sydafrikaner. År 1488 rundade portugisiska skepp Godahoppsudden, och den vita koloniseringen började. Holländarna var först på plats men i början av 1800-talet tog Storbritannien kontroll över området. Efter boerkriget 1899 delade britter och boer (ättlingar till holländarna) på styret av Sydafrika.  De svarta hölls utanför och inledde en frihetskamp.  1948 infördes ett rasåtskillnadssystem – apartheid.

Sydafrika – Modern historia

Efter segern i 1948 års val började Nationalistpartiet förändra det sydafrikanska samhället och skapa ett nätverk av detaljerade lagar för att upprätthålla åtskillnad mellan raserna. Grundtanken var att de svarta skulle bo i de så kallade ”hemländer” som skapades för varje afrikansk folkgrupp på mark som tilldelats de svarta genom 1913 år jordlag (se Äldre historia).

Sydafrika – Politiskt system

Sydafrika har sedan början av 1990-talet gått från ett system där majoriteten av landets befolkning saknade rösträtt till att bli en fullvärdig demokrati med en grundlag som garanterar mänskliga rättigheter och framhåller allas likhet inför lagen. Sedan det första demokratiska valet 1994 regerar den tidigare förbjudna Afrikanska nationalkongressen (ANC) som ledde de svartas kamp mot rasåtskillnadssystemet apartheid.

Sydafrika – Demokrati och rättigheter

Det tidigare apartheidsystemet som gynnade de vita och höll de svarta borta från makten har ersatts av demokratiska institutioner, ett livskraftigt civilsamhälle och fria medier. Men utmaningar kvarstår, inte minst när det gäller korruption.

Sydafrika – Aktuell politik

Afrikanska nationalkongressen (ANC) har sedan 1994 dominerat politiken men stödet för partiet har minskat gradvis sedan toppnoteringen på nästan 70 procent år 2004. De senaste årens korruptionsskandaler, den höga arbetslösheten och de stora inkomstskillnaderna låg partiet i fatet vid valet i maj 2019. För tredje gången i rad backade ANC men lyckades behålla kontrollen över parlamentet. Valets vinnare blev det radikala vänsterpartiet EFF. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of South Africa/ Republiken Sydafrika
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Cyril Ramaphosa (2018–)
Regeringschef
Cyril Ramaphosa (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Afrikanska nationalkongressen (ANC), 230, Demokratiska alliansen (DA) 84, Ekonomiska frihetskämpar (EFF) 44, Inkathas frihetsparti (IFP) 14, Frihetsfronen Plus 10, övriga 18 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Afrikanska nationalkongressen (ANC), 249 Demokratiska alliansen (DA) 89, Ekonomiska frihetskämpar (EFF) 25, Inkathas frihetsparti (IFP) 10, Nationella frihetspartiet (NFP) 6, Frihetsfronten Plus (4) övriga 17 (2014)
Valdeltagande
66 % i parlamentsvalet 2019 1
Kommande val
parlamentsval 2024 2
1. den officiella siffran avser de väljare som registrerat sig för att få rösta. En alternativ siffra är baserad på alla röstberättigade. I parlamentsvalet 2019 röstade 66 procent av dem som registrerat sig och 49 procent av alla röstberättigade.
2. presidenten utses av parlamentet

Källor

Sydafrika – Utrikespolitik och försvar

Efter Sydafrikas demokratisering 1994 utvecklade regeringen goda relationer med USA och övriga västvärlden. Regeringen behöll samtidigt nära band till länder som Iran, Kuba och Libyen, vilka stöttat ANC:s kamp mot den tidigare apartheidregimen. På senare år har Sydafrika närmat sig Kina.

Fakta – försvar

Armén
40 200 man (2017)
Flygvapnet
10 450 man (2017)
Flottan
7 550 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,0 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,8 procent (2019)

Källor

Sydafrika – Ekonomisk översikt

Omfattande mineraltillgångar utgör grunden för Sydafrikas ekonomi. Platina, guld, kol och diamanter har länge burit upp exporten. Inkomsterna från gruvnäringen har möjliggjort en stor och växande industrisektor, som i sin tur gett upphov till en omfattande servicenäring. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 374 US dollar (2018)
Total BNP
368 288 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
11,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
61,0 procent (2018)
Inflation
4,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
56,7 procent (2018)
Utlandsskuld
187 667 miljoner US dollar (2019)
Valuta
rand
Varuexport
94 048 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
92 360 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 13 381 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
56 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
mineraler, metaller, fordon, maskiner, livsmedel (2019)
Största handelspartner
Kina, Tyskland, USA och Storbritannien (2019)

Källor

Sydafrika – Naturtillgångar och energi

Sydafrika har stora mineraltillgångar, bland platina och guld. Inhemskt kol är den viktigaste energikällan. Betydande gasfynd har gjorts och sökande efter olja pågår utanför kusten. Utvecklingen av förnybar energi går långsamt.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 715 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
4229 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
476 644 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
17,2 procent (2015)

Källor

Sydafrika – Jordbruk, skogsbruk och fiske

Arvet efter rasåtskillnadssystemet under apartheidtiden (1948–1994) innebär att vita bönder driver ett utvecklat kom­mersiellt jordbruk, medan de svartas lantbruk i före detta hemländer (se Modern historia) är inriktat på självhushåll och ger dålig avkastning. Sedan apartheids fall har även vitas jordbruk gett förhållandevis låg avkastning i internationell jämförelse.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
79,8 procent (2016)

Källor

Sydafrika – Industri

Gruvindustrin är landets viktigaste exportnäring men tillverkningsindustrin står för en större andel av BNP och sysselsätter fler människor.