Somalia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/somalia/

Somalia på Afrikas horn är hårt drabbat av våld och inre konflikter. Under kalla kriget blev det strategiskt belägna landet en bricka i spelet mellan USA och Sovjetunionen. Sedan 1991 har Somalia saknat en fungerande centralmakt. Konflikter mellan islamistgrupper och svaga regeringar har tillsammans med klanstrider och perioder av torka gjort livet svårt för många somalier. Landet är beroende av ekonomiskt och militärt stöd utifrån för att fungera.

Somalia – Geografi och klimat

Somalia ligger längst ut på det kilformiga utskott i nordöstra Afrika som kallas Afrikas horn. Landet har kuster mot Indiska oceanen i öster och Adenviken norrut. Somaliland i nordväst utropade sig självständigt 1991 men har inte erkänts officiellt av något annat land. Somalia har ett tropiskt ökenklimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
637 660 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Etiopien, Kenya, Djibouti
Huvudstad med antal invånare
Mogadishu 2 497 500 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Hargeisa (i Somaliland), Merca, Bossasso (i Puntland), Berbera (i Somaliland), Kismayo
Högsta berg
Surud Ad (2 408 m ö h)
Viktiga floder
Shabelle, Juba
Medelnederbörd/månad
Mogadishu 97 mm (juni), 1 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Mogadishu 28 °C (mars), 25 °C (aug)

Somalia – Befolkning och språk

Det kaos som råder i Somalia sedan början av 1990-talet gör all statistik om landet ytterst osäker. Klart är att befolkningstillväxten är hög och att de flesta somalier bor på landsbygden. Vid sidan av huvudstaden Mogadishu finns få större städer. Större delen av befolkningen tillhör somaliska klaner, har somaliska som modersmål och är sunnimuslimer.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
en majoritet av somalier, minoriteter av bland annat bantufolk
Antal invånare
17 597 511 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2020)
Andel invånare i städerna
47 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
41,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
10,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
3,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
6,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
55 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
57 år (2021)
Förväntad livslängd för män
53 år (2021)
Språk
somaliska och arabiska är officiella språk

Somalia – Klanväsendet

De somaliska klanerna är indelade i underklaner och ännu mindre grupper ned till familjenivå. Medlemmarna i en klan anser sig alla härstamma från samma anfader. Inom varje släktbaserad grupp förväntas medlemmarna hålla ihop mot yttervärlden, men det behöver inte betyda att de håller sams inbördes.

Somalia – Religion

Nästan alla somalier är sunnimuslimer. På senare år har den väpnade islamistgruppen al-Shabaab försökt driva igenom en fundamentalistisk form av islam som innebär ett brott mot den relativt liberala tolkning som traditionellt praktiserats i Somalia.

Somalia – Utbildning

Formellt har alla barn i Somalia rätt till avgiftsfri grundskoleutbildning, men verkligheten ser annorlunda ut. FN:s barnfond Unicef beräknar att fler än tre miljoner barn inte går i skolan, och av dem som gör det slutar många i förtid. Endast en av fyra vuxna somalier kan läsa och skriva (2002).

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
24,0 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
14,5 procent (1980) 1
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2007)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
0,3 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
4,4 procent (2021)
1. senare uppgifter saknas

Somalia – Sociala förhållanden

Sju av tio invånare i Somalia räknas som fattiga av FN:s organ för humanitära frågor (Ocha). Särskilt svåra är levnadsvillkoren på landsbygden. Våld och brist på säkerhet har i kombination med torka skapat stora flyktingströmmar. Somalia rankas allra lägst bland världens länder i FN:s index över mänsklig utveckling (HDI).

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
56 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
39,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
71 per 1000 födslar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Somalia – Kultur

Det somaliska språket fick ett alfabet först 1972, men poesi och muntligt berättande har betydligt längre rötter än så bakåt i tiden. Det finns en rik tradition av fabler, legender, myter och arbetssånger. Flera samtida författare, som Nurrudin Farah och Nadifa Mohamed, befinner sig i exil.

Somalia – Äldre historia

Föga är känt om Somalias tidiga historia. Från 600-talet började perser och araber att anlägga handelsstationer längs kusten. Islam kom tidigt till området. Under 1800-talet koloniserades det av britter, italienare och fransmän. Någon enhetlig somalisk statsbildning fanns inte före 1960 då Italienska Somaliland och Brittiska Somaliland gick samman i Republiken Somalia.

Somalia – Modern historia

Somalia präglades redan vid självständigheten 1960 av starka spänningar mellan norr och söder. På 1960-talet hölls flera val, men 1969 tog militären makten i en kupp. Mohamed Siad Barres regim styrde landet med hårda metoder tills den avsattes 1991. Många år av våld och politiskt kaos följde. 2004 bildades en övergångsregering i Kenya, som två år senare kunde flytta till Mogadishu sedan en islamistgrupp drivits bort.

Somalia – Demokrati och rättigheter

Den somaliska staten är svag, vissa delar av landet kontrolleras av den extrema islamistgruppen al-Shabaab. Såväl islamister som regeringsstyrkor utsätter civila för grova övergrepp. Inga allmänna val har hållits sedan 1960-talet och rättssäkerheten har stora brister. Korruption genomsyrar samhället på alla plan.

Somalia – Inrikespolitik och författning

Den våldsdrabbade republiken Somalia präglas av ett starkt klanväsende, där de största klanerna har långtgående politiskt inflytande. Centralmakten i huvudstaden Mogadishu är svag och regeringen har inte kontroll över hela landet. Den extrema islamistgruppen al-Shabaab styr över stora områden och bekämpar regeringen med våld.

Fakta – politik

Officiellt namn
Förbundsrepubliken Somalia
Statsskick
republik
Statschef
president Hassan Sheikh Mohamud (2022–)
Regeringschef
premiärminister Hamza Abdi Barre (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Det federala parlamentets ledamöter utses i indirekta val av delstatsförsamlingar och klanrepresentanter (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Det federala parlamentets ledamöter utses i indirekta val av delstatsförsamlingar och klanrepresentanter (2016)
Valdeltagande
inga allmänna val hålls
Kommande val
parlamentsval 2026

Somaliland

Somaliland i nordvästra Somalia utropade sig som en självständig republik 1991, men utbrytningen har aldrig erkänts av omvärlden. Somaliland beskrivs ofta som en relativt stabil och fungerande del av Somalia, men periodvis råder starka inre spänningar och klanstrider förekommer. Demokratin har stora brister.

Somalia – Utrikespolitik och försvar

Den väpnade konflikt som pågår i Somalia berör hela regionen då kringliggande länder fruktar att våldet ska spridas över gränserna. Grannländer som Etiopien, Kenya och Djibouti bidrar med soldater till en AU-ledd fredsstyrka (Atmis). USA samarbetar med Somalias regering i kampen mot islamistisk terrorism.

Fakta – försvar

Armén
13 900 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,53 procent (1989)

Somalia – Ekonomisk översikt

Stommen i Somalias ekonomi är traditionell boskapsskötsel utförd av nomader, och i vissa områden även jordbruk. Det finns en del små industrier. Väpnad konflikt, politiskt kaos, långvarig torka och återkommande gräshoppsangrepp gör det ytterst svårt att utveckla en fungerande ekonomi på nationellt plan. Uppgifter om somalisk ekonomi är oftast osäkra, gamla eller saknas helt.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
462 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
1,7 procent (2022)
Total BNP
8 126 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
62,7 procent (1990)
Industrins andel av BNP
9,5 procent (1986)
Inflation
9,0 procent (2022)
Utlandsskuld
4 836 miljoner US dollar (2021)
Valuta
somalisk shilling
Varuimport
1 170 miljoner US dollar (2020)
Viktigaste exportvaror
levande boskap, kött, skinn, hudar, bananer (2016)
Största handelspartner
Förenade arabemiraten, Oman, Indien, Kina (2016)
Mottaget bistånd per invånare
140 US dollar (2021)

Somalia – Naturtillgångar, energi och miljö

Somalia har stora olje- och fossilgasfyndigheter, koncentrerade till landets norra delar och främst till havs. Somalia är hårt utsatt för klimatförändringar, bland annat har perioder av svår torka blivit vanligare. Andra miljöproblem är avskogning och alltför hård betning av marken.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
49 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
31 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
26,27 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,65 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
660 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
18 752 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Somalia – Jordbruk och industri

Boskapsskötsel är den viktigaste näringen i Somalia. De flesta som ägnar sig åt djuruppfödning är nomader. Endast en tiondel av landytan är lämplig för odling, och jordbruk bedrivs i stort sett bara i söder och nordväst. Det finns också en småskalig industri.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
62,7 procent (1990)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
9,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
9,5 procent (1986)

Somalia – Seder och bruk

I princip alla somalier är muslimer, något som också återspeglas i landets seder och bruk. Många hem har två vardagsrum så att män och kvinnor kan umgås var för sig. Somaliska kvinnor täcker sitt hår och klär sig i fotsida, vida dräkter. Familjen går före individen. Gästfrihet är en del av kulturen.