São Tomé och Príncipe

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sao-tome--principe/

Öarna São Tomé och Príncipe bildar tillsammans med ett antal mindre öar i Guineabukten Afrikas näst minsta stat. I över 450 år var de en portugisisk koloni. Det sydeuropeiska arvet märks tydligt på såväl befolkningen som arkitekturen. Kakao är i stort sett enda exportvaran, men till havs hoppas regeringen finna stora oljefyndigheter.

Geografi och klimat

Öarna São Tomé och Príncipe ligger strax norr om ekvatorn i Guineabukten, cirka 50 mil rakt västerut från Gabon på Afrikas västkust. Klimatet är tropiskt med hög värme och luftfuktighet. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 001 km2 (2018) 1
Tid
svensk –1 timme
Huvudstad med antal invånare
São Tomé på ön São Tomé 68 000, Santo António på ön Príncipe 1 300 (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Trindade 8 400, Santo Amaro 8 300 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Pico de São Tomé (2 024 m ö h)
Medelnederbörd/månad
São Tomé 150 mm (mars), 1 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
São Tomé 31 °C (mars), 28 °C (juli)
1. huvudön São Tomé omfattar 854 kvadratkilometer

Källor

Befolkning och språk

Majoriteten av befolkningen, forros, härstammar från folkblandningen mellan portugisiska kolonisatörer och afrikaner. Befolkningen är ojämnt fördelad, de flesta bor på huvudön São Tomé. Portugisiska är officiellt språk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser, svarta och européer (främst portugiser)
Antal invånare
204 327 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
213 (2017)
Andel invånare i städerna
72,0 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
33,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2016)
Förväntad livslängd för män
64 år (2016)
Språk
portugisiska är officiellt språk; i övrigt talas blandspråk baserade på portugisiska

Källor

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras generellt av myndigheterna. Kristendom är den dominerande religionen. Majoriteten av de kristna är katoliker.

Utbildning

Skolsystemet omfattar två sexåriga stadier. Skolplikt gäller för barn mellan 6 och 14 år. Nästan alla elever börjar i skolan men en del hoppar av i förtid. Runt 80 procent fortsätter till det högre stadiet, något fler flickor än pojkar.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
31 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
90,1 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
0,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
0,0 procent (2017)

Källor

Kultur

Liksom de flesta afrikanska länder kan São Tomé och Príncipe visa upp en rik bildkonst i form av träskulpturer, snidade masker och liknande. Men musiken är den viktigaste kulturyttringen.

Arbetsmarknad

Majoriteten av dem som har arbete är sysselsatta med jordbruk eller fiske. Den offentliga sektorn är en annan stor arbetsgivare. Lönerna är låga och många har två jobb för att klara sig. Andra överlever tack vare pengar som släktingar utomlands skickar hem.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
13,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
20,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

År 2008 tog São Tomé och Príncipe klivet från låg- till medelinkomstland. Ändå räknas runt hälften av invånarna som fattiga och ungefär var tjugonde barn lider av undernäring. Men det finns ljuspunkter. Den förväntade livslängden har ökat, barnadödligheten har minskat och fler människor har numera tillgång till rent dricksvatten.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
24 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
79,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
43,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
105 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Etikett spelar en central roll i São Tomé och Príncipe. När man träffar vänner och bekanta är det viktigt att hälsa ordentligt samt fråga hur personen mår och hur det står till med hans eller hennes familj. Äldre behandlas med särskild respekt, i synnerhet om de har många barn och barnbarn.

Äldre historia

São Tomé och Príncipe var obebodda när portugisiska sjömän upptäckte dem i slutet av 1400-talet. Öarna blev en officiell portugisisk koloni 1522. Portugiserna anlade sockerplantager och använde importerade slavar som arbetskraft fram till dess att slaveriet förbjöds 1869. På 1900-talet växte protesterna mot kolonialmakten, och kampen för självständighet började, men det dröjde till 1975 innan öriket blev en självständig stat.

Modern historia

Efter självständigheten 1975 började president Manuel Pinto da Costa och hans parti Frihetsrörelsen för São Tomé och Príncipe (MLSTP) driva en radikal socialistisk politik med nationaliseringar av kakaoplantagerna. Det rådde enpartidiktatur fram till 1990, då hotet om ekonomiskt sammanbrott tvingade Pinto da Costa att införa flerpartisystem. Da Costa efterträddes av affärsmannen Fradique de Menezes från partiet Oberoende demokratisk aktion (ADI). Hans tio år tid vid makten präglades av politisk instabilitet.

Politiskt system

São Tomé och Príncipes författning slår fast att det ska råda maktdelning och flerpartisystem. Den verkställande makten delas mellan presidenten och regeringen. Författningen skiljer inte klart på presidentens och regeringens befogenheter, vilket gör att konflikter ständigt uppstår.

Demokrati och rättigheter

Freedom House betecknar São Tomé och Príncipe som ett fritt land vars makthavare visar respekt för medborgarnas politiska och samhälleliga rättigheter. Rättsväsendet brottas med korruption och bristande kompetens bland tjänstemännen.

Aktuell politik

En maktkamp mellan familjerna Pinto da Costa och Trovoada präglar landets politik. Förutsättningarna för samverkan var därmed inte de bästa när Manuel Pinto da Costa återkom som president efter valet 2011 och skulle samsas med Patrice Trovoada som blivit regeringschef året innan. 2016 stabiliserades situationen när Trovoada-lägret efter en valseger även intog presidentposten. 

Fakta – politik

Officiellt namn
República Democrática de São Tomé e Príncipe/ Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Evaristo Carvalho (2016–)
Regeringschef
premiärminister Jorge Lopes Bom Jesus (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Oberoende demokratisk aktion (ADI) 25, Frihetsrörelsen för São Tomé och Príncipe/Socialdemokratiska partiet (MLSTP-PSD) 23, Valförbund mellan PCD, UDD och MDFM 5, övriga 2 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Oberoende demokratisk aktion (ADI) 33, Frihetsrörelsen för São Tomé och Príncipe (MLSTP) och Socialdemokratiska partiet (PSD) 16, Partiet för demokratisk samling (PCD) 5, UDD 1 (2014)
Valdeltagande
64 % respektive 46 % i första och andra omgången av presidentvalet 2016; 81 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
presidentval 2021, parlamentsval 2022

Källor

Utrikespolitik och försvar

São Tomé och Príncipe har goda relationer med den forna kolonialmakten Portugal, som är landets största handelspartner och biståndsgivare. Kontakterna med Frankrike, Angola och Brasilien är också viktiga. 2016 återupprättades de diplomatiska relationerna med Kina.

Ekonomisk översikt

Ekonomin i São Tomé och Príncipe är nästan helt baserad på kakaoodling för export samt utländskt bistånd. Oljefynd som gjorts utanför kusterna kan dock komma att förvandla det lilla landet till en rik oljestat.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 001 US dollar (2018)
Total BNP
422 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,7 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
11,4 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
71,8 procent (2018)
Utlandsskuld
262 miljoner US dollar (2017)
Valuta
dobra
Varuexport
16 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
133 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 62 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
40 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kakao, kopra, kaffe, vanilj, peppar
Största handelspartner
Portugal, Angola, Brasilien, Nederländerna, Belgien

Källor

Naturtillgångar och energi

Goda förekomster av såväl olja som naturgas har hittats i havet utanför landets kuster men ännu har ingen utvinning kunnat påbörjas. Övriga naturtillgångar är bördig jord, skog och goda fiskevatten.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
275 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
114 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
41,1 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

São Tomé och Príncipe är långt ifrån självförsörjande på livsmedel, trots bördig jord och ett gynnsamt klimat. Den främsta orsaken är att jordbruket länge dominerats av kakaoodling för export. Fiske är en viktig källa till inkomster i utländsk valuta.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
11,4 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
50,7 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn är liten. Företagen producerar trycksaker, bröd, fiskprodukter, palmolja, läskedrycker, sprit, öl, tvål, kläder, olja, tegel med mera. Produktionen sker i första hand för den lokala marknaden, men en del kläder exporteras.