São Tomé och Príncipe

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sao-tome--principe/

Öarna São Tomé och Príncipe bildar tillsammans med ett antal mindre öar i Guineabukten Afrikas näst minsta stat. I över 450 år var de en portugisisk koloni. Det sydeuropeiska arvet märks tydligt på såväl befolkningen som arkitekturen. Kakao är i stort sett den enda exportvaran. Olja har hittats utanför kusten.

São Tomé och Príncipe – Geografi och klimat

Öarna São Tomé och Príncipe ligger strax norr om ekvatorn i Guineabukten, cirka 50 mil rakt västerut från Gabon på Afrikas västkust. Öarna har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 001 km2 (2022) 1
Tid
svensk –1 timme
Huvudstad med antal invånare
São Tomé på ön São Tomé 80 100 (FN-uppskattning 2018)
Övriga större städer
Trindade, Neves, Santana, Bombom
Högsta berg
Pico de São Tomé (2 024 m ö h)
Medelnederbörd/månad
São Tomé 150 mm (mars), 1 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
São Tomé 31 °C (mars), 28 °C (juli)
1. varav São Tomé omfattar 854 och Príncipe 110 kvadratkilometer

São Tomé och Príncipe – Befolkning och språk

Majoriteten av befolkningen i São Tomé och Príncipe har blandat afrikanskt och portugisiskt ursprung. Den största gruppen kallas forros och härstammar från folkblandningen mellan portugisiska kolonisatörer och de första slavarna som fördes till ön.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av personer med blandat afrikanskt och portugisiskt ursprung, afrikaner, européer (främst portugiser)
Antal invånare
231 856 (2023)
Antal invånare per kvadratkilometer
232 (2021)
Andel invånare i städerna
76 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
28,0 per 1000 invånare (2022)
Mortalitet/dödstal
5,8 per 1000 invånare (2022)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2023)
Fertilitetsgrad
3,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
68 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2021)
Förväntad livslängd för män
65 år (2021)
Språk
portugisiska är officiellt språk. I övrigt talas blandspråk baserade på portugisiska

São Tomé och Príncipe – Religion

São Tomé och Príncipes författning garanterar att religionsfrihet råder i landet, vilket i allmänhet respekteras av såväl myndigheter som invånare. Närmare tre av fyra tomeaner är kristna, varav majoriteten är romerska katoliker.

São Tomé och Príncipe – Utbildning

Skolsystemet i São Tomé och Príncipe dras med flera problem och brister. Nästan alla barn börjar visserligen i skolan men en del hoppar av i förtid. Många lärare är outbildade och det råder brist på klassrum och relevant material.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
93,8 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
93,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
31 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,1 procent (2022)

São Tomé och Príncipe – Sociala förhållanden

2008 tog São Tomé och Príncipe klivet från låg- till medelinkomstland. Ändå beräknas närmare en fjärdedel av invånarna vara fattiga och ytterligare en femtedel riskerar att hamna i fattigdom. Men det finns ljuspunkter. Den förväntade livslängden har ökat, barnadödligheten har minskat och fler människor har numera tillgång till rent dricksvatten.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
78 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
47,6 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,5 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
107 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2023)

São Tomé och Príncipe – Kultur

Liksom de flesta afrikanska länder kan São Tomé och Príncipe visa upp en rik bildkonst i form av träskulpturer, snidade masker och liknande. Men musiken är den viktigaste kulturyttringen.

São Tomé och Príncipe – Seder och bruk

Etikett spelar en central roll i São Tomé och Príncipe. När man träffar vänner och bekanta är det viktigt att hälsa ordentligt samt fråga hur personen mår och hur det står till med hans eller hennes familj. Äldre behandlas med särskild respekt, i synnerhet om de har många barn och barnbarn.

São Tomé och Príncipe – Äldre historia

São Tomé och Príncipe var obebodda när portugisiska sjömän upptäckte dem i slutet av 1400-talet. Öarna blev en officiell portugisisk koloni 1522. Där bedrevs plantageodling och slavhandel in på 1800-talet. Seklet därefter uppstod en befrielserörelse och 1975 blev São Tomé och Príncipe en självständig stat.

São Tomé och Príncipe – Modern historia

Efter självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975 började president Manuel Pinto da Costa och hans parti Frihetsrörelsen för São Tomé och Príncipe (MLSTP) driva en radikal socialistisk politik med nationaliseringar av kakaoplantagerna. Enpartivälde rådde fram till 1990, då hotet om ekonomiskt sammanbrott tvingade Pinto da Costa att införa flerpartisystem. Pinto da Costa efterträddes 1991 av affärsmannen Fradique de Menezes från partiet Oberoende demokratisk aktion (ADI). De Menezes tio år tid vid makten präglades av politisk instabilitet.

São Tomé och Príncipe – Demokrati och rättigheter

Freedom House betecknar São Tomé och Príncipe som ett fritt land vars makthavare visar respekt för medborgarnas politiska och samhälleliga rättigheter. Rättsväsendet brottas med korruption och bristande kompetens bland tjänstemännen.

São Tomé och Príncipe – Inrikespolitik och författning

São Tomé och Príncipe är en republik med en författning som inte klart skiljer på presidentens och regeringens befogenheter, vilket bidrar till att konflikter ständigt uppstår. Därutöver präglas politiken av en maktkamp mellan familjerna Pinto da Costa och Trovoada.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Democrática de São Tomé e Príncipe/ Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Carlos Vila Nova (2021–)
Regeringschef
premiärminister Patrice Trovoada (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Oberoende demokratisk aktion (ADI) 29, Frihetsrörelsen för São Tomé och Príncipe-Socialdemokratiska partiet (MLSTP-PSD) 18, allians mellan Oberoende medborgares rörelse/Socialistpartiet och Nationella enhetspartiet (6), Nu är det nog-rörelsen (2) (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Oberoende demokratisk aktion (ADI) 25, Frihetsrörelsen för São Tomé och Príncipe-Socialdemokratiska partiet (MLSTP-PSD) 23, Valförbund mellan PCD, UDD och MDFM 5, övriga 2 (2018)
Valdeltagande
65 procent i andra omgången av presidentvalet 2021, 66 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2026, presidentval 2026

São Tomé och Príncipe – Utrikespolitik och försvar

São Tomé och Príncipe har goda relationer med den forna kolonialmakten Portugal, som är en viktig handelspartner och biståndsgivare. Kontakterna med Frankrike, Angola och Brasilien är också betydelsefulla. 2016 återupprättades de diplomatiska relationerna med Kina, som därefter har blivit en allt viktigare partner.

São Tomé och Príncipe – Ekonomisk översikt

Ekonomin i São Tomé och Príncipe är i hög grad baserad på kakaoodling för export samt utländskt bistånd. Regeringen hoppas att oljefyndigheter utanför kusterna kan komma att förvandla landet till en rik oljestat.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 404 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
0,9 procent (2022)
Total BNP
547 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
13,1 procent (2022)
Industrins andel av BNP
11,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
74,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
58,1 procent (2022)
Utlandsskuld
306 miljoner US dollar (2021)
Valuta
dobra
Varuexport
18 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
184 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
37 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kakao, kopra, kaffe (2021)
Största handelspartner
Portugal, Angola, Kina (2021)
Mottaget bistånd per invånare
313 US dollar (2021)

São Tomé och Príncipe – Naturtillgångar, energi och miljö

Goda förekomster av olja och naturgas har hittats i havet utanför São Tomé och Príncipes kuster men ännu har ingen utvinning kunnat påbörjas. I övrigt saknar öarna mineraltillgångar.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
78 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
74 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,18 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,82 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
141 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
12 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

São Tomé och Príncipe – Jordbruk och industri

Omkring hälften av São Tomé och Príncipes yta består av odlingsbar mark. Jordbruket domineras av kakaoproduktion. Fisket har på senare år vuxit i ekonomisk betydelse, medan industrisektorn är liten.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
13,1 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
45,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
54,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
11,3 procent (2022)