Rwanda

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/rwanda/

Det lilla Rwanda i östra Centralafrika är ett mycket tätbefolkat land. Konkurrensen om åkerjord bidrog till folkmordet på hundratusentals tutsier 1994. Numera dominerar tutsierna politiken. En välskött ekonomi och en relativt begränsad korruption har gjort att Rwanda fått ta emot mycket bistånd, trots kritik mot vad som i praktiken är enpartivälde. Exportinkomster kommer främst från kaffe. Turistbesök hos bergsgorillor ger också viktiga bidrag till statskassan.

Rwanda – Geografi och klimat

Det kustlösa Rwanda ligger i östra Centralafrika, strax söder om ekvatorn. Landet är till ytan något mindre än Dalarna. Rwanda har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
26 338 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo-Kinshasa
Huvudstad med antal invånare
Kigali 1 200 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Ruhengeri, Gisenyi, Butare
Högsta berg
Karisimbi (4507 m ö h)
Viktiga floder
Kagera
Största sjö
Kivusjön
Medelnederbörd/månad
Kigali 160 mm (april), 5 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Kigali 21 °C (jan), 19 °C (juli)

Rwanda – Befolkning och språk

Rwanda är det afrikanska fastlandets tätast befolkade land. Det är också ett av kontinentens minst urbaniserade länder, där över 80 procent av invånarna bor på landsbygden. Etniskt utgörs befolkningen av en stor majoritet hutuer, en mindre andel tutsier och en liten spillra av pygméfolket twa.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 85 procent hutuer, ca 15 procent tutsier, 1 procent twa (pygméer) 1
Antal invånare
13 776 698 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
525 (2020)
Andel invånare i städerna
18 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
30,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
66 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2021)
Förväntad livslängd för män
64 år (2021)
Språk
kinyarwanda, franska och engelska är officiella språk, swahili vanligt inom handel
1. registrering av etnisk tillhörighet är numera förbjuden

Rwanda – Religion

Rwandas författning stadgar religionsfrihet, vilket vanligtvis respekteras av myndigheterna. Medlemmar av Jehovas vittnen uppges ibland bli utsatta för trakasserier, eftersom de bland annat inte vill delta i civilförsvarsövningar.

Rwanda – Utbildning

Folkmordet i Rwanda 1994 slog landets skolväsende i spillror. Ett ambitiöst program för återuppbyggnad, och stora statliga anslag för utbildning, har gjort att nästan alla barn numera börjar grundskolan och en klar majoritet fullföljer den.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
75,9 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
94,8 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
60 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,8 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,3 procent (2021)

Rwanda – Sociala förhållanden

Rwanda var redan före folkmordet 1994 ett av världens minst utvecklade länder och de sociala förhållandena är fortfarande dåliga. Nästan 40 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Sedan millennieskiftet har dock levnadsförhållandena gradvis blivit bättre för de flesta rwandier.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
60 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
68,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
2,3 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
30 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
57 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
61 procent (2022)

Rwanda – Kultur

Rwanda har en rik litterär tradition, muntligt bevarad och utvecklad under århundraden. Modern litteratur skrivs främst på franska. Dans är ett viktigt inslag vid olika högtider och familjefester.

Rwanda – Seder och bruk

Den personliga integriteten och värnandet om privatlivet är viktigt i Rwanda och hör samman med betydelsen av att i alla sammanhang visa sans och måttfullhet utåt. En speciell sed är umuganda då alla invånare förväntas ägna en förmiddag åt samhällstjänst.

Rwanda – Äldre historia

Rwanda växte som nation fram under hundratals år genom folkvandringar över den afrikanska kontinenten. I skenet av folkmordet 1994 har gammal historieskrivning ifrågasatts och beskrivningarna av olika folkgrupper delvis reviderats. Det tycks dock klart att de motsättningar som utmynnade i folkmordet främst byggdes upp under kolonialtiden.

Rwanda – Modern historia

Efter självständigheten 1962 präglades Rwanda i årtionden av hur tutsier och hutuer kämpade om makten. När en demokratiseringsvåg svepte över Afrika runt 1990 och en tutsiarmé invaderade Rwanda, började extrema hutunationalister planera för en slutgiltig lösning på tutsifrågan. 1994 dödades minst 800 000 rwandier, de allra flesta tutsier, i ett folkmord.

Rwanda – Demokrati och rättigheter

Rwanda har sedan Paul Kagame blev president 2000 blivit alltmer auktoritärt styrt. Numera är det svårt att bedriva opposition i landet. Medierna är kontrollerade av statsmakten och mötesfriheten är inskränkt. Rwanda är ett av Afrikas minst korrumperade länder.

Rwanda – Inrikespolitik och författning

I Rwanda har både författning och maktutövning fått sin utformning efter 1994. Då utsatte folkmajoriteten hutu minoritetsfolket tutsi för ett folkmord, men inbördeskriget vanns av tutsigerillan FPR, som nu är regeringsparti och dominerar beslutsorganen. FPR:s ledare Paul Kagame är republikens mäktige president sedan 2000.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republika y’a Rwanda/ Republiken Rwanda
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Paul Kagame (2000–)
Regeringschef
premiärminister Edouard Ngirente (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rwandas patriotiska front (FPR/RPF) 40, Socialdemokratiska partiet (PSD) 5, Liberala partiet (PL) 4, Demokratiska gröna partiet (DGP) 2, Sociala partiet Imberakuri 2 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rwandas patriotiska front (FPR/RPF) 41, Socialdemokratiska partiet (PSD) 7, Liberala partiet (PL) 5 (2013)
Valdeltagande
98 procent i presidentvalet 2017, 93 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
president- och parlamentsval den 15 juli 2024

Rwanda – Utrikespolitik och försvar

Rwanda har länge mottagit mycket bistånd från i synnerhet västvärlden, men under 2010-talet började en alltmer auktoritär regering gröpa ur omvärldens tilltro till president Paul Kagame. Rwandas relationer till länderna i regionen har också blivit mer ansträngda, inte minst till Uganda och Kongo-Kinshasa.

Fakta – försvar

Armén
32 000 man (2022)
Flygvapnet
1 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,55 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
5,3 procent (2021)

Rwanda – Ekonomisk översikt

Rwandas ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk, främst export av te och kaffe. Numera har tjänstesektorn passerat jordbruket i termer av andel av BNP. Tillväxten är störst inom handel och turism. Tillverkningsindustrin är begränsad medan gruvnäringen växer snabbt.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
966 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,8 procent (2022)
Total BNP
13 313 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
24,9 procent (2022)
Industrins andel av BNP
21,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
46,5 procent (2022)
Inflation
9,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
64,4 procent (2022)
Utlandsskuld
8 994 miljoner US dollar (2021)
Valuta
rwandisk franc
Varuexport
2 111 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
3 569 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
43 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kaffe, te, ädelstenar, metaller
Största handelspartner
Kina, Förenade arabemiraten, Kongo-Kinshasa, Tanzania, Indien (2021)
Mottaget bistånd per invånare
98 US dollar (2021)

Rwanda – Naturtillgångar, energi och miljö

Rwanda har goda tillgångar av bergarten kassiterit, ur vilken tenn utvinns och exporteras. Landets reserver av metangas under Kivusjön är bland de största i världen. Merparten av elektriciteten alstras ur vattenkraft.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
49 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
38 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
6,33 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,49 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 382 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
2 681 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Rwanda – Jordbruk och industri

Nio av tio invånare i Rwanda är bönder, varav de allra flesta odlar för eget behov på mycket små ägor. Kaffe och te är viktiga exportvaror. Matbrist är vanligt då det är ont om odlingsbar mark. I de flesta fabriker bearbetas jordbruksprodukter.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
24,9 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
73,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
11,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
21,2 procent (2022)