Rwanda

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/rwanda/

Det lilla Rwanda i östra Centralafrika är ett mycket tätbefolkat land. Konkurrensen om åkerjord bidrog till folkmordet på hundratusentals tutsier 1994. Numera dominerar tutsierna politiken. En välskött ekonomi och en relativt begränsad korruption har gjort att Rwanda fått ta emot mycket bistånd, trots kritik mot vad som i praktiken är enpartivälde. Exportinkomster kommer främst från kaffe. Turistbesök hos bergsgorillor ger också viktiga bidrag till statskassan.

Rwanda – Geografi och klimat

Det kustlösa Rwanda ligger i östra Centralafrika, strax söder om ekvatorn. Landet är till ytan något mindre än Dalarna. Rwanda har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
26 338 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo-Kinshasa
Huvudstad med antal invånare
Kigali 1 200 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Ruhengeri, Gisenyi, Butare
Högsta berg
Karisimbi (4507 m ö h)
Viktiga floder
Kagera
Största sjö
Kivusjön
Medelnederbörd/månad
Kigali 160 mm (april), 5 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Kigali 21 °C (jan), 19 °C (juli)

Källor

Rwanda – Befolkning och språk

Rwanda är det afrikanska fastlandets tätast befolkade land. Det är också ett av kontinentens minst urbaniserade länder, där över 80 procent av invånarna bor på landsbygden. Etniskt utgörs befolkningen av en stor majoritet hutuer, en mindre andel tutsier och en liten spillra av pygméfolket twa.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 85 procent hutuer, ca 15 procent tutsier, 1 procent twa (pygméer) 1
Antal invånare
13 276 517 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
525 (2020)
Andel invånare i städerna
17 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
30,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2021)
Fertilitetsgrad
4,0 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,8 procent (2020)
Förväntad livslängd
69 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
71 år (2019)
Förväntad livslängd för män
67 år (2019)
Språk
kinyarwanda, franska och engelska är officiella språk, swahili vanligt inom handel
1. registrering av etnisk tillhörighet är numera förbjuden

Källor

Rwanda – Religion

Rwandas författning stadgar religionsfrihet, vilket vanligtvis respekteras av myndigheterna. Medlemmar av Jehovas vittnen uppges ibland bli utsatta för trakasserier, eftersom de bland annat inte vill delta i civilförsvarsövningar.

Rwanda – Utbildning

Folkmordet i Rwanda 1994 slog landets skolväsende i spillror. Ett ambitiöst program för återuppbyggnad, och stora statliga anslag för utbildning, har gjort att nästan alla barn numera börjar grundskolan och en klar majoritet fullföljer den.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,8 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
60 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
73,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,8 procent (2020)

Källor

Rwanda – Kultur

Rwanda har en rik litterär tradition, muntligt bevarad och utvecklad under århundraden. Modern litteratur skrivs främst på franska. Dans är ett viktigt inslag vid olika högtider och familjefester.

Rwanda – Sociala förhållanden

Rwanda var redan före folkmordet 1994 ett av världens minst utvecklade länder och de sociala förhållandena är fortfarande dåliga. Nästan 40 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Sedan millennieskiftet har dock levnadsförhållandena gradvis blivit bättre för de flesta rwandier.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
26 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
2,5 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,7 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
60,4 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
68,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
58 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
61 procent (2020)

Källor

Rwanda – Seder och bruk

Den personliga integriteten och värnandet om privatlivet är viktigt i Rwanda och hör samman med betydelsen av att i alla sammanhang visa sans och måttfullhet utåt. En speciell sed är umuganda då alla invånare förväntas ägna en förmiddag åt samhällstjänst.

Rwanda – Äldre historia

Rwanda växte som nation fram under hundratals år genom folkvandringar över den afrikanska kontinenten. I skenet av folkmordet 1994 har gammal historieskrivning ifrågasatts och beskrivningarna av olika folkgrupper delvis reviderats. Det tycks dock klart att de motsättningar som utmynnade i folkmordet främst byggdes upp under kolonialtiden.

Rwanda – Modern historia

Efter självständigheten 1962 präglades Rwanda i årtionden av hur tutsier och hutuer kämpade om makten. När en demokratiseringsvåg svepte över Afrika runt 1990 och en tutsiarmé invaderade Rwanda, började extrema hutunationalister planera för en slutgiltig lösning på tutsifrågan. 1994 dödades minst 800 000 rwandier, de allra flesta tutsier, i ett folkmord.

Rwanda – Demokrati och rättigheter

Rwanda har sedan Paul Kagame blev president 2000 blivit alltmer auktoritärt styrt. Numera är det svårt att bedriva opposition i landet. Medierna är kontrollerade av statsmakten och mötesfriheten är inskränkt. Rwanda är ett av Afrikas minst korrumperade länder.

Rwanda – Inrikespolitik och författning

I Rwanda har både författning och maktutövning fått sin utformning efter 1994. Då utsatte folkmajoriteten hutu minoritetsfolket tutsi för ett folkmord, men inbördeskriget vanns av tutsigerillan FPR, som nu är regeringsparti och dominerar beslutsorganen. FPR:s ledare Paul Kagame är republikens mäktige president sedan 2000.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republika y’a Rwanda/ Republiken Rwanda
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Paul Kagame (2000–)
Regeringschef
premiärminister Edouard Ngirente (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rwandas patriotiska front (FPR/RPF) 40, Socialdemokratiska partiet (PSD) 5, Liberala partiet (PL) 4, Demokratiska gröna partiet (DGP) 2, Sociala partiet Imberakuri 2 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rwandas patriotiska front (FPR/RPF) 41, Socialdemokratiska partiet (PSD) 7, Liberala partiet (PL) 5 (2013)
Valdeltagande
98 procent i presidentvalet 2017, 93 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2023, presidentval 2024

Källor

Rwanda – Utrikespolitik och försvar

Rwanda har länge mottagit mycket bistånd från i synnerhet västvärlden, men under 2010-talet började en alltmer auktoritär regering gröpa ur omvärldens tilltro till president Paul Kagame. Rwandas relationer till länderna i regionen har också blivit mer ansträngda, inte minst till Uganda och Kongo-Kinshasa.

Fakta – försvar

Armén
32 000 man (2020)
Flygvapnet
1 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,0 procent (2020)

Källor

Rwanda – Ekonomisk översikt

Rwandas ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk, främst export av te och kaffe. Numera har tjänstesektorn passerat jordbruket i termer av andel av BNP. Tillväxten är störst inom handel och turism. Tillverkningsindustrin är begränsad medan gruvnäringen växer snabbt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
822 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
6,0 procent (2022)
Total BNP
10 334 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
24,1 procent (2021)
Industrins andel av BNP
20,3 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
47,8 procent (2021)
Inflation
9,5 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
66,6 procent (2021)
Utlandsskuld
8 193 miljoner US dollar (2020)
Valuta
rwandisk franc
Varuexport
1 530 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
2 895 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
0,0 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
40 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
kaffe, te, ädelstenar, metaller
Största handelspartner
Kina, Förenade arabemiraten, Kongo-Kinshasa, Tanzania, Indien (2021)
Bistånd per person
94 US dollar (2019)

Källor

Rwanda – Naturtillgångar, energi och miljö

Rwanda har goda tillgångar av bergarten kassiterit, ur vilken tenn utvinns och exporteras. Landets reserver av metangas under Kivusjön är bland de största i världen. Merparten av elektriciteten alstras ur vattenkraft.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
1 330 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
77,9 procent (2019)

Källor

Rwanda – Jordbruk och industri

Nio av tio invånare i Rwanda är bönder, varav de allra flesta odlar för eget behov på mycket små ägor. Kaffe och te är viktiga exportvaror. Matbrist är vanligt då det är ont om odlingsbar mark. I de flesta fabriker bearbetas jordbruksprodukter.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
24,1 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
73,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
11,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
20,3 procent (2021)

Källor