Nigeria

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/

Nigeria i Västafrika är kontinentens folkrikaste stat. Det råder sedan länge osämja mellan det muslimska, norra Nigeria och södern där de flesta kristna bor. I Biafrakriget (1967–1970), som utlöstes när det kristna igbofolket försökte upprätta en egen stat, dödades över en miljon människor. Efter övergången från militärstyre till civilt styre 1999 har motsättningarna åter kommit i dagen. Sedan 2009 har befolkningen i norr terroriserats av den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram och efterföljaren Iswap, som uppger sig ha band till Islamiska staten.

Nigeria – Geografi och klimat

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Niger samman med biflödet Benue på sin väg mot Atlanten. I söder breder det oljerika och tätbefolkade Nigerdeltat ut sig. Klimatet är övervägande tropiskt eller halvtropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
923 768 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Benin, Niger, Tchad, Kamerun
Huvudstad med antal invånare
Abuja 3 652 000 (med förstäder, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Lagos 15 388 000, Kano 4 219 000, Ibadan 3 756 000, Port Harcourt 3 325 000 (med förstäder, FN-uppskattning 2022) 1
Högsta berg
Chappal Waddi (2 419 m ö h)
Viktiga floder
Niger
Största sjö
Tchadsjön
Medelnederbörd/månad
Lagos 40 mm (jan) 336 mm (juni), Abuja 239 mm (sept) 0 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Lagos 28 °C (mars) 24 °C (aug), Abuja 30 °C (mars) 25 °C (aug)
1. uppgifterna om invånarantal i städerna, däribland Abuja, varierar starkt mellan olika källor

Nigeria – Befolkning och språk

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen. Antalet folkgrupper brukar anges till över 250. Störst är hausa-fulani, yoruba och igbo.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
hausa-fulani (ca en tredjedel), yoruba (drygt en femtedel), igbo (knappt en femtedel), i övrigt ijaw, kanuri, ibibio, tiv med flera
Antal invånare
218 541 212 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
226 (2020)
Andel invånare i städerna
54 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
37,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
11,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
5,2 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
53 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
53 år (2021)
Förväntad livslängd för män
52 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk, hausa, yoruba och igbo är regionala språk, därutöver talas upp emot 500 lokala språk

Nigeria – Religion

Religionsfrihet råder i Nigeria där ungefär hälften av invånarna är muslimer och hälften är kristna. Islam dominerar i norr medan kristendom är mer utbrett i söder. Inslag av traditionell inhemsk trosutövning är ganska vanligt.

Nigeria – Utbildning

Skolan i Nigeria ska vara avgiftsfri och obligatorisk i nio år. I verkligheten får många barn en mycket bristfällig skolgång – eller ingen alls. Fler än var tredje vuxen nigerian kan inte läsa och skriva, en hög siffra även för Afrika.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
62,0 procent (2018)
Andel barn som börjar grundskolan
64,1 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
38 (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
0,5 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,1 procent (2021)

Nigeria – Kultur

Nigeria är känt för masker och andra snideriarbeten i trä och elfenben. Landets olika folkgrupper har muntliga traditioner av dikt, sång och sagor. Vad gäller engelskspråkig litteratur är Nigeria, vid sidan av Sydafrika, ledande i Afrika.

Nigeria – Sociala förhållanden

Oljetillgångarna har gjort ett litet antal nigerianer stormrika, samtidigt som närmare hälften av befolkningen beräknas leva under fattigdomsnivån. I fråga om mänsklig utveckling ligger landet efter många andra länder i Afrika. Det beror bland annat på att sjukvården är ovanligt dåligt utvecklad.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
78 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
42,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,3 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
71 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
70 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
4 procent (2022)

Nigeria – Seder och bruk

Nigeria är geografiskt vidsträckt och har stor befolkning med olika etnicitet, språk och religion. Det medför en oerhörd mångfald av lokala traditioner. Hur nigerianerna ska hålla ihop sitt väldiga land och skapa en gemensam nationalkänsla har varit en ständig utmaning.

Nigeria – Äldre historia

Arkeologiska fynd tyder på att området för dagens Nigeria var bebott redan för cirka 10 000 år sedan. Nästan inget är känt om områdets historia förrän några århundraden före vår tideräknings början. Från 800-talet uppstod små stater som efter hand antog islam. Med början på 1400-talet anlände portugiser och sedan britter, vilket blev upptakten till omfattande slavhandel över Atlanten.

Nigeria – Modern historia

Nigeria blev självständigt från Storbritannien 1960. Etniska och religiösa spänningar bidrog till demokratins kollaps 1966. I ett inbördeskrig som rasade 1967–1970 dog över en miljon människor, de flesta av svält. Årtiondena därefter präglades av kupper och militärregimer. Samtidigt sköt oljeutvinningen fart och kom att dominera ekonomin. Demokrati återinfördes 1999. De regionala motsättningarna förblev stora med återkommande oroligheter som följd.

Nigeria – Politiskt system

Nigeria är en förbundsrepublik med stark presidentmakt. Nationalförsamlingen består av två kamrar: senaten och representanthuset. Partiväsendet är svagt. Federationen består av 36 delstater samt huvudstadsområdet Abuja.

Nigeria – Demokrati och rättigheter

Demokratin i Nigeria har stärkts avsevärt sedan militärdiktaturen föll och landet fick en folkvald ledning 1999. Men de demokratiska bristerna är fortsatt stora och styret är auktoritärt. Rättsväsendet är relativt oberoende men korruptionen är omfattande.

Nigeria – Aktuell politik

Nigeria leddes i huvudsak av militärregimer från 1960-talet till 1999 då civilt styre infördes. I valet 2015 vann för första gången oppositionen över regeringspartiet. Under president Muhammadu Buharis tid vid makten 2015–2023 förvärrades säkerhetsproblemen i landet med våld från islamistiska terrorrörelser och banditgäng. Muhammadu Buhari efterträddes 2023 av Bola Tinubu efter ett omstritt val.

Fakta – politik

Officiellt namn
Federal Republic of Nigeria/ Förbundsrepubliken Nigeria
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
president Bola Tinubu (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Alla progressivas kongress (APC) 178/59, Folkens demokratiska parti (PDP) 114/36, Arbetarpartiet (LP) 35/8, Nigerias nya folkparti (NNPP) 19/2, Alla progressivas stora allians (Apga) 5/1, övriga 5/1, ännu ej fördelade mandat 4/0 (2023) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Alla progressivas kongress (APC) 218/65, Folkens demokratiska parti (PDP) 115/39, Alla progressivas stora allians (Apga) 10/0, (övriga 11/1) (2019) 2
Valdeltagande
27 procent i presidentvalet 2023; 35 procent i presidentvalet 2019 och 32 procent i parlamentsvalet samma år
Kommande val
president- och parlamentsval 2027
1. siffrorna visar mandat i representanthuset/senaten
2. siffrorna visar mandat i representanthuset/senaten

Nigeria – Utrikespolitik och försvar

Med Afrikas största befolkning och omfattande oljerikedomar har Nigeria potential att vara en stormakt att räkna med. Fokus i utrikespolitiken ligger främst på regionen, där Nigeria förespråkar oberoende, enighet, konfliktlösning och samarbete.

Fakta – försvar

Armén
100 000 man (2022)
Flygvapnet
18 000 man (2022)
Flottan
25 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,97 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
7,3 procent (2021)

Nigeria – Ekonomisk översikt

Nigeria är Afrikas största ekonomi. Olja och fossilgas är centrala komponenter som ger stora statsintäkter. Samtidigt är landet en typisk utvecklingsekonomi där en stor del av befolkningen lever utanför den formella ekonomin. När president Bola Tinubu tog makten 2023 slopades landets bränslesubventioner, vilket ledde till en ny ekonomisk kris.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 184 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,3 procent (2022)
Total BNP
477 386 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
23,7 procent (2022)
Industrins andel av BNP
30,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
44,0 procent (2022)
Inflation
18,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
38,0 procent (2022)
Utlandsskuld
76 215 miljoner US dollar (2021)
Valuta
naira
Varuexport
62 675 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
53 614 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,8 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
24 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, flytande fossilgas (2021)
Största handelspartner
Indien, Kina, Nederländerna, USA, Frankrike (2021)
Mottaget bistånd per invånare
16 US dollar (2021)

Nigeria – Naturtillgångar, energi och miljö

Nigeria är Afrikas största oljeproducent och har världsdelens största reserver av fossilgas (naturgas). Nästan all olja som pumpas upp exporteras som råolja. Oljeindustrin har orsakat stora skador på naturen. Landet brottas också med en rad andra miljöproblem och är sårbart för klimatförändringar.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
759 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
144 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
60 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
26 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
322,34 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,56 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
111 978 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
151 060 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Nigeria – Jordbruk och industri

Jordbruket förlorade i betydelse när oljeutvinningen sköt fart på 1960-talet. Nigeria som tidigare var en stor exportör av jordbruksvaror blev beroende av import. Men sektorn är fortfarande viktig för många invånares försörjning. Vid sidan av oljeindustrin finns i huvudsak småskalig tillverkningsindustri.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
23,7 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
75,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
23,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
30,8 procent (2022)