Nigeria

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/

Nigeria i Västafrika är kontinentens folkrikaste stat. Det råder sedan länge osämja mellan det muslimska, norra Nigeria och södern där de flesta kristna bor. I Biafrakriget (1967–1970), som utlöstes när det kristna igbofolket försökte upprätta en egen stat, dödades över en miljon människor. Efter övergången från militärstyre till civilt styre 1999 har motsättningarna åter kommit i dagen. Sedan 2009 har befolkningen i norr terroriserats av den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram och efterföljaren Iswap, som uppger sig ha band till Islamiska staten.

Nigeria – Geografi och klimat

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Niger samman med biflödet Benue på sin väg mot Atlanten.  Flodarmarna delar landet i en nordlig, en västlig och en östlig del. I söder breder det oljerika Nigerdeltat ut sig vid Guineabukten. Klimatet är övervägande tropiskt eller halvtropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
923 768 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Benin, Niger, Tchad, Kamerun
Huvudstad med antal invånare
Abuja inkl förstäder 3,3 milj (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Lagos 9 milj, Kano 3,6 milj, Ibadan 3,6 milj, Kaduna 1,6 milj, Port Harcourt 1,1 milj (uppskattning 2020) 1
Högsta berg
Chappal Waddi (2 419 m ö h)
Viktiga floder
Niger
Största sjö
Tchadsjön
Medelnederbörd/månad
Lagos 40 mm (jan) 336 mm (juni), Abuja 239 mm (sept) 0 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Lagos 28 °C (mars) 24 °C (aug), Abuja 30 °C (mars) 25 °C (aug)
1. uppgifterna om invånarantal i städerna, inklusive Abuja, varierar starkt mellan olika källor

Källor

Nigeria – Befolkning och språk

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen. Antalet folkgrupper brukar anges till över 250. Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör en av de tre dominerande grupperna hausa-fulani, yoruba och igbo.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
hausa-fulani (ca en tredjedel), yoruba (drygt en femtedel), igbo (knappt en femtedel), i övrigt bl a ijaw, kanuri, ibibio, tiv
Antal invånare
211 400 704 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
226 (2020)
Andel invånare i städerna
52 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
37,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
11,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2021)
Fertilitetsgrad
5,3 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,3 procent (2020)
Förväntad livslängd
55 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
56 år (2019)
Förväntad livslängd för män
54 år (2019)
Språk
engelska är officiellt språk, hausa, yoruba och igbo är stora regionala språk, därutöver finns upp till 500 lokala språk

Källor

Nigeria – Religion

Religionsfrihet råder i Nigeria där ungefär hälften av invånarna är muslimer och hälften är kristna. Islam dominerar i norr medan kristendom är mer utbrett i söder. Inslag av traditionell trosutövning är ganska vanligt.

Nigeria – Utbildning

Skolan ska vara avgiftsfri och obligatorisk i nio år för alla barn i Nigeria. I verkligheten får många barn ingen eller mycket bristfällig skolgång. Minst en tredjedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva, vilket är en hög siffra även för Afrika.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
64,1 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
38 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
62,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,1 procent (1975)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,6 procent (2020)

Källor

Nigeria – Kultur

Nigeria är känt för masker och andra snideriarbeten i trä och elfenben. Landets olika folkgrupper har muntliga traditioner av dikt, sång och sagor. Vad gäller engelskspråkig litteratur är Nigeria, vid sidan av Sydafrika, ledande i Afrika.

Nigeria – Sociala förhållanden

Oljetillgångarna har gjort ett litet antal nigerianer stormrika, samtidigt som halva befolkningen beräknas leva under fattigdomsnivån. I fråga om mänsklig utveckling ligger landet efter många andra länder i Afrika. Det beror bland annat på att sjukvården är ovanligt dåligt utvecklad.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
74 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,6 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
77,6 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
42,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
84 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
7 procent (2020)

Källor

Nigeria – Seder och bruk

Nigeria är geografiskt vidsträckt och har en mycket stor befolkning med olika etnicitet, språk och religion. Det medför en oerhörd mångfald av lokala traditioner. Hur nigerianerna ska hålla ihop sitt väldiga land och skapa en gemensam nationalkänsla har varit ett ständigt bekymmer.

Nigeria – Äldre historia

I norra Nigeria fanns på 1000-talet medeltida stater som antog islam. Yorubafolket i sydväst hade kungadömen som också var tidiga stadsstater. Med början på 1400-talet kom först portugiser och sedan britter. Den slavhandel som tidigare pågått norrut genom Sahara fick nu en ny marknad. Miljontals slavar skeppades till Amerika. Från slutet av 1800-talet hamnade dagens Nigeria under brittisk kontroll. När kolonin började avvecklas efter andra världskriget delades kolonin in i tre regioner som var och en dominerades av en av de tre stora folkgrupperna.

Nigeria – Modern historia

Nigeria blev självständigt från Storbritannien 1960. Etniska och religiösa spänningar bidrog till demokratins kollaps 1966. I ett inbördeskrig som rasade 1967–1970 dog över en miljon människor, de flesta av svält. Årtiondena därefter präglades av kupper och militärregimer. Samtidigt sköt oljeutvinningen fart och kom att dominera ekonomin. Demokrati återinfördes 1999. De regionala motsättningarna är dock fortsatt stora och oroligheter vanligt förekommande.

Nigeria – Politiskt system

Nigeria är en förbundsrepublik med stark presidentmakt. Nationalförsamlingen består av två kamrar: senaten och representanthuset. Partiväsendet är svagt. Federationen består av 36 delstater samt huvudstadsområdet Abuja. 

Nigeria – Demokrati och rättigheter

Demokratin har stärkts avsevärt i Nigeria sedan militärdiktaturen föll och landet fick en folkvald ledning 1999. De demokratiska bristerna är dock fortsatt stora och styret betraktas som auktoritärt. Rättsväsendet är relativt oberoende även om korruption och politiska påtryckningar förekommer.

Nigeria – Aktuell politik

Nigeria leddes till största delen av militärregimer från mitten av 1960-talet till 1999, men sedan dess råder civilt styre. Valet 2015 ledde till det första demokratiska maktskiftet i Nigerias historia. Ny president blev Muhammadu Buhari, som omvaldes 2019. Samtidigt fortsatte den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram att utgöra det allvarligaste hotet mot landet sedan Biafrakriget på 1960-talet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Federal Republic of Nigeria/ Förbundsrepubliken Nigeria
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
Muhammadu Buhari (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Framstegskongressen (APC) 212/64, Folkens demokratiska parti (PDP) 127/44, Alla progressivas stora allians (Apga) 10/0, övriga 11/1 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Framstegskongressen (APC) 225/60, Folkens demokratiparti (PDP) 125/49, övriga 10/0 (2015) 2
Valdeltagande
35 procent i president- och parlamentsvalet 2019
Kommande val
president- och parlamentsval 2023
1. siffrorna visar mandat i representanthuset/senaten
2. siffrorna visar mandat i representanthuset/senaten

Källor

Nigeria – Utrikespolitik och försvar

Med Afrikas största befolkning och omfattande oljerikedomar har Nigeria potential att vara en stormakt att räkna med. Fokus i utrikespolitiken har främst legat på regionen, där Nigeria förespråkar oberoende, enighet, konfliktlösning och regionalt samarbete.

Fakta – försvar

Armén
100 000 man (2020)
Flygvapnet
10 000 man (2017)
Flottan
8 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,6 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,0 procent (2020)

Källor

Nigeria – Ekonomisk översikt

Nigeria har Afrikas största befolkning och beräknas ha världsdelens näst största ekonomi, efter Sydafrika. Olja och naturgas är centrala komponenter som ger stora statsintäkter. Men sektorn har relativt få band med ekonomin i övrigt och landet är på många sätt en typisk afrikansk utvecklingsekonomi. Större delen av befolkningen är beroende av traditionellt jordbruk, småskalig handel och enkel tillverkningsindustri för sitt levebröd.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 097 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2021)
Total BNP
432 294 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
24,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
28,2 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
46,4 procent (2020)
Inflation
16,1 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
35,0 procent (2020)
Utlandsskuld
70 571 miljoner US dollar (2020)
Valuta
naira
Varuexport
35 944 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
52 346 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-17,0 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
21 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
olja, flytande naturgas
Största handelspartner
Indien, Kina, Nederländerna, USA
Bistånd per person
18 US dollar (2017)

Källor

Nigeria – Naturtillgångar, energi och miljö

Nigeria är Afrikas största oljeproducent och har världsdelens största reserver av naturgas. Nästan all olja som pumpas upp går på export som råolja. Oljeindustrin har orsakat stora miljöskador. Elbristen är ett stort problem. 

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
759 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
144 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
115 280 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
81,4 procent (2019)

Källor

Nigeria – Jordbruk och fiske

Jordbruket förlorade i betydelse när oljeutvinningen sköt fart på 1960-talet. Nigeria som tidigare var en stor exportör av jordbruksvaror blev beroende av import. Men sektorn är fortfarande viktig för både försörjning och sysselsättning. Småbönder står för merparten av produktionen.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
24,1 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
75,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
23,7 procent (2020)

Källor

Nigeria – Industri

Vid sidan av oljeindustrin har Nigeria i huvudsak relativt småskalig tillverkningsindustri för den inhemska marknaden. Över hälften av industritillverkningen är koncentrerad till Lagos med omnejd. Oljeindustrin dominerar i städerna Port Harcourt och Warri.