Niger

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/niger/

Niger är tre gånger så stort som Sverige och består till stor del av öken och halvöken. Flertalet invånare bor i södern. Efter självständigheten 1960 har Niger under långa perioder styrts av militära kuppregimer. Ökenfolket tuaregerna har tidvis fört en väpnad kamp för ökade sociala och politiska rättigheter. Under 2010-talet har dock islamistiska extremister skapat de största problemen. Ekonomin baseras på export av uran.

Geografi och klimat

Niger är Västafrikas största land med en yta som är ungefär tre gånger så stor som Sveriges. Landet saknar kust och består till två tredjedelar av öken och halvöken. Saharaöknen sträcker sig in i norra Niger och söderut ligger det stäppliknande Sahelområdet. Längst i söder finns en odlingsbar landremsa.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 267 000 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Mali, Algeriet, Libyen, Tchad, Nigeria, Benin, Burkina Faso
Huvudstad med antal invånare
Niamey 829 000 (uppskattning 2007)
Övriga större städer
Zinder 202 000, Maradi 172 000, Agadèz 95 000, Arlit 92 000, Tahoua 85 000 (uppskattning 2007)
Högsta berg
Monts Bagazane (2 022 m ö h)
Viktiga floder
Niger, Dallol Bosso
Största sjö
Tchadsjön
Medelnederbörd/månad
Niamey 188 mm (aug), 0 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Niamey 37 °C (april), 25 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

Majoriteten av Nigers invånare bor i de södra och sydvästra delarna av landet, medan öknen i norr i stort sett är obebodd. Befolkningstillväxten är hög; 2011 var så gott som hälften av nigerierna yngre än 15 år. Den stora folkmajoriteten bor på landsbygden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
hausa 56 %, songhai-djerma 22 %, fulani 8,5 %, tuareger 8 %, kanouri 4 %, kanuri-nanga, toubou m fl
Antal invånare
21 477 348 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
17 (2017)
Andel invånare i städerna
16,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
48,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
7,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
60 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2016)
Förväntad livslängd för män
59 år (2016)
Språk
franska är officiellt språk, största inhemska språk är hausa, andra viktiga språk är djerma, fulani, arabiska och tamajak

Källor

Religion

Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras överlag. En överväldigande majoritet av nigerierna är muslimer. Kristendom, bahai och traditionella afrikanska religioner utövas också men bara i liten utsträckning.

Utbildning

Andelen analfabeter i Niger är bland de högsta i världen. Lägst är läs- och skrivkunnigheten bland landets kvinnor. Skolplikten omfattar på papperet åtta år och barnen börjar skolan vid sju års ålder.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
65,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
30,6 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,6 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,6 procent (2017)

Källor

Kultur

Nigerisk konst är starkt påverkad av islamisk kultur. Tuaregen (se Befolkning och språk) Rissa Ixa är den mest framträdande bildkonstnären. Inom litteraturen märks romanförfattaren Boubou Hama, poeten Abdoulaye Houdou och dramatikerna André Salifou och Alfred Dogbe.

Arbetsmarknad

En stor majoritet av nigerierna försörjer sig inom den informella sektorn av ekonomin. Arbetslösheten och undersysselsättningen uppskattas vara hög, men officiell statistik saknas. Slaveri är förbjudet men förekommer ändå på vissa håll.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
0,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
0,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Enligt UNDP är Niger ett av världens minst utvecklade länder och ligger i botten av det utvecklingsindex (HDI) som FN-organet upprättar över världens länder varje år. Bedömningen grundas på inkomster, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera. Världsbanken uppskattar att tre fjärdedelar av alla nigerier lever i fattigdom och det allmänna hälsotillståndet i Niger är bland de sämre i Afrika.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
48 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
45,8 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
13,6 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
23 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2018)

Källor

Äldre historia

Mellan 600- och 800-talen etablerades två kungariken som kom att omfatta delar av dagens Niger: Songhai och Kanem. Från 1000-talet vandrade tuareger in i Niger norrifrån, samtidigt som boskapsskötande hausa kom från öster. Frankrike inledde sin kolonisation av området på 1880-talet. 1921 blev Niger en egen koloni.

Modern historia

De första åren i Niger efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 kännetecknades av politiska motsättningar och resultatlösa försök till försoning mellan den styrande kretsen kring den konservative och franskvänlige presidenten Hamani Diori och oppositionen i exil, ledd av vänsterpolitikern Djibo Bakary. Inom landet mötte presidenten motstånd framför allt från studenter och intellektuella. Missnöjet förstärktes av en period av svår torka som kulminerade 1973. Med vapenmakt undertrycktes all opposition. President Diori satt kvar till 1974, då militären tog makten i en kupp, ledd av överstelöjtnant Seyni Kountché. All politisk verksamhet förbjöds.

Politiskt system

Niger ska enligt författningen vara en republik med flerpartisystem. President- och parlamentsval hålls vart femte år. Presidenten utnämner en premiärminister som leder regeringens arbete men presidenten har stort inflytande över de beslut som fattas.

Demokrati och rättigheter

Nigers författning föreskriver att fria val ska hållas och att press- och yttrandefriheten ska respekteras. På senare år har dock den demokratiska situationen i landet försämrats snabbt.

Aktuell politik

Efter över 20 år i opposition kom Mahamadou Issoufou och hans parti Nigeriska partiet för demokrati och socialism (PNDS) till makten 2011. De första åren åtnjöt Issoufou brett stöd men 2013 utbröt en konflikt inom regeringen som då sprack. Konflikten fördjupades fram till valet 2016. Issofou blev omvald men valet bojkottades delvis av oppositionen.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Niger/ Republiken Niger
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mahamadou Issoufou (2011–)
Regeringschef
premiärminister Brigi Rafini (2011–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nigeriska partiet för demokrati och socialism (PNDS) 75, Nigeriska demokratiska rörelsen för en afrikansk federation (Moden) 25, Nationella rörelsen för samhällsutveckling (MNSD) 20, Patriotiska rörelsen för republiken (MPR-Jamhuriya) 13, övriga 38 (2016)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nigeriska partiet för demokrati och socialism (PNDS) 39, Nationella rörelsen för samhällsutveckling (MNSD) 26, Moden 24, ANDP,8, RDP 7, UDR 6, CDS 2 (2011) 1
Valdeltagande
60 % i presidentvalets andra omgång och 66 % i parlamentsvalet 2016
Kommande val
president - och parlamentsval 2021
1. de största oppositionspartierna bojkottade valet

Källor

Utrikespolitik och försvar

Niger har sedan självständigheten 1960 i princip haft goda relationer till den forna kolonialmakten Frankrike, som är landets största biståndsgivare och handelspartner. Även relationerna till övriga EU-länder samt USA är i allmänhet goda.

Fakta – försvar

Armén
5 200 man (2017)
Flygvapnet
100 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,7 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,8 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Niger är ett mytcke fattigt land med en dåligt utvecklad ekonomi. Export av några få råvaror samt jordbruk dominerar. Möjligheterna till ekonomisk utveckling hämmas av politiska konflikter, landets isolerade läge, höga transportkostnader, ofruktbar mark, ogynnsamt klimat och brist på kvalificerad arbetskraft.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
412 US dollar (2018)
Total BNP
9 240 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,2 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
39,7 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
5,7 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
38,3 procent (2017)
Inflation
-1,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
53,8 procent (2018)
Utlandsskuld
3 323 miljoner US dollar (2017)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
1 206 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
1 952 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 271 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
41 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
uran, boskap, guld
Största handelspartner
Frankrike, Nigeria, USA, Kina

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Niger är en av världens största producenter av uran och har även betydelsefulla tillgångar av bland annat olja och guld. Energiförbrukningen är låg och det vanligaste bränslet är brännved.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
151 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
52 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 127 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
78,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Ungefär fyra av fem nigerier arbetar med jordbruk för husbehov eller med boskapsskötsel. De viktigaste matgrödorna är hirs, durra, ris, baljväxter och kassava (tapioka). För export odlas lök, jordnötter, bomull och baljväxter.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
39,7 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
36,1 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn är liten och outvecklad. I fabrikerna bearbetas framför allt jordbruksprodukter, bland annat jordnötsolja, bomullstyg och läder. Industrins möjligheter att utvecklas hämmas bland annat av att många konsumtionsvaror smugglas in från Nigeria.