Namibia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/namibia/

Namibia är ett stort och glesbefolkat land på den södra delen av Afrikas västkust. En tredjedel av landytan utgörs av öken. Landet var länge ockuperat av Sydafrika och blev självständigt först 1990. Namibia styrs av den forna befrielserörelsen Swapo. Det råder politisk stabilitet i landet som är ganska välmående med afrikanska mått mätt. Ekonomin baseras på rik tillgång av mineraler och fisk, samt på storskalig boskapsskötsel.

Namibia – Geografi och klimat

Namibia är till ytan nästan dubbelt så stort som Sverige. Längs Atlantkusten i väster sträcker den smala Namiböknen ut sig. Innanför reser sig en högplatå, som i öster sluttar ned mot Kalahariöknen. En tredjedel av landytan består av öken. I norr dominerar slättlandskap med tät buskvegetation.

Yta
825 418 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Angola, Zambia, Botswana, Sydafrika
Huvudstad med antal invånare
Windhoek 461 000 (inklusive förorter; FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Rundu, Walvis Bay, Oshakati, Swakopmund
Högsta berg
Königstein (2 606 m ö h)
Viktiga floder
Kunene, Okavango, Zambezi, Oranje

Källor

Namibia – Befolkning och språk

Namibia har en ung befolkning och landet är mycket glesbefolkat. Ökenområdena är närmast obebodda. Befolkningen kan delas in i drygt tio större folkgrupper. Den största gruppen är ovambo, som utgör ungefär halva invånarantalet. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ovambo utgör cirka halva befolkningen; nama/damara omfattar cirka 11 procent; kavango cirka 9 procent, herero runt 7 procent och vita runt 6 procent
Antal invånare
2 567 012 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
3 (2020)
Andel invånare i städerna
54 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
27,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,3 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,8 procent (2022)
Förväntad livslängd
59 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
63 år (2021)
Förväntad livslängd för män
56 år (2021)
Språk
engelska (officiellt språk), afrikaans, oshivambo, khoikhoi (nama), rukavango, otjiherero, silozi

Källor

Namibia – Religion

Religionsfriheten är inskriven i Namibias författning och respekteras också i praktiken. Uppemot 90 procent av invånarna identifierar sig som kristna. Många kristna håller fast vid en del traditionella afrikanska sedvänjor.

Namibia – Utbildning

Stora satsningar har gjorts på utbildning sedan självständigheten 1990. Drygt nio av tio namibier räknas i dag som läs- och skrivkunniga och de flesta barn går i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,5 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
92,3 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
9,6 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
24,7 procent (2022)

Källor

Namibia – Kultur

Kulturen varierar mellan olika folkgrupper. Traditionell bildkonst lever kvar och musik- och danstraditioner är en viktig del av firanden och högtider. Inom musiken blandas gärna nytt och gammalt.

Namibia – Sociala förhållanden

Namibia är relativt välmående för ett land i Afrika. Inkomstskillnader är dock mycket stora, både mellan olika delar av landet och mellan olika folkgrupper. De flesta har i dag tillgång till grundläggande sjukvård, men många lever fortfarande i stor fattigdom. Hiv-epidemin har slagit hårt mot landet.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
84 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
35,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
11,8 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
29 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
380 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
44 procent (2022)

Källor

Namibia – Seder och bruk

I den unga nationen Namibia är nationalsymboler viktiga. Skolbarnen sjunger nationalsången varje dag, och den spelas ofta i radio och vid högtider. För många är den nationella enigheten central och all betoning av olika folkgrupper betraktas med misstänksamhet. Andra identifierar sig mer med en enskild folkgrupp och framhåller gärna etniska särdrag.

Namibia – Kommunikationer

Namibias transportnät håller hög standard efter afrikanska förhållanden. Det byggdes upp för att passa ihop med det sydafrikanska nätet. Vägar och järnvägar löper i huvudsak från norr till söder och från huvudstaden Windhoek till hamnstaden Walvis Bay.

Namibia – Äldre historia

Nomadfolk har i årtusenden bott i det område som i dag är Namibia. Från 1300-talet började bantufolk invandra till området, och under 1800-talet kom européerna. Större delen av dagens Namibia var en tysk koloni 1884–1915. Uppror mot det hårdhänta tyska styret ledde 1904 till ett folkmord på främst herero. Efter första världskriget förvaltades Namibia av Sydafrika.

Namibia – Modern historia

Efter andra världskriget fortsatte Sydafrika att i trots mot FN styra Namibia. Även i Namibia infördes det sydafrikanska apartheidsystemet för att hålla svarta och vita åtskilda. 1966 tog motståndsrörelsen Swapo till vapen och 1990 utropades det självständiga Namibia.Den tidigare befrielserörelsen Swapo hade redan bildat regering och dess ledare Sam Nujoma hade valts till president. Regeringen satsade på nationell enighet och social och ekonomisk utveckling med hjälp av utländska investeringar. Landet har förblivit politiskt stabilt med undantag för ett separatistuppror i slutet av 1990-talet. Swapo har vunnit alla val med bred marginal.

Namibia – Demokrati och rättigheter

Namibia har ett fungerande demokratiskt system. Medborgarna kan fritt utöva sina politiska rättigheter, medierna arbetar i ett tolerant klimat och graden av korruption är låg jämfört med Afrika i övrigt.

Namibia – Inrikespolitik och författning

Namibia är en demokrati med stark presidentmakt. Regeringspartiet Swapo har styrt landet sedan självständigheten 1990. Partiet fick över 70 procent av rösterna i alla val fram till och med 2014. Sedan valet 2019 sitter ett försvagat Swapo vid makten.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Namibia/ Republiken Namibia
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Hage Geingob (2015–)
Regeringschef
president Hage Geingob (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Swapo 63, PDM (f d DTA) 16, LPM 4, Nudo 2, APP 2, UDF 2, övriga 7 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Swapo 77, DTA 5, RDP 3, UDF 2, APP 2, Nudo 2, WRP 2, övriga 3 (2014) 1
Valdeltagande
72 procent i president- och parlamentsvalet 2014
Kommande val
president- och parlamentsval 2024
1. antalet valbara platser i parlamentet utökades vid detta val från 72 till 96

Källor

Namibia – Utrikespolitik och försvar

Namibia har goda relationer med omvärlden. Banden är särskilt starka till länder i regionen som har likartad erfarenhet av befrielsekrig liksom till stater som stödde frihetskampen, som Ryssland, Kina och Kuba. Med Sydafrika har Namibia av historiska skäl starka band.

Fakta – försvar

Armén
9 000 man (2022)
Flottan
900 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
3,00 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,2 procent (2021)

Källor

Namibia – Ekonomisk översikt

Grundpelarna i ekonomin är den rika förekomsten av diamanter, andra mineraler och fisk, samt storskalig boskapsskötsel. Det ger goda exportinkomster och ett relativt stort välstånd men större delen av befolkningen står i huvudsak utanför den formella ekonomin. Nyupptäckta olje- och gasfyndigheter ger hopp om stora framtida statsinkomster.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
4 911 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,8 procent (2022)
Total BNP
12 607 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
28,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
55,5 procent (2022)
Inflation
6,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
71,3 procent (2022)
Valuta
namibisk dollar
Varuexport
7 100 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
9 800 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
134 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
diamanter, koppar, uran, bly, zink, livsmedel och boskap
Största handelspartner
Kina, Sydafrika, Zambia och Botswana
Bistånd per invånare
72 US dollar (2021)

Källor

Namibia – Naturtillgångar och energi

Namibia har bland de största fyndigheterna av diamanter och uran i världen och det finns gott om andra naturtillgångar. Nyupptäcka gas- och oljetillgångar utanför kusten är bland de största i Afrika.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
752 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
1 564 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
55 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
33 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
13,56 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,34 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
3 953 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
5 336 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Namibia – Jordbruk och industri

Jordbruket består i huvudsak av djurhållning; på grund av det torra klimatet är möjligheterna till odlingar begränsade. Namibias fiskevatten är bland de rikaste i världen. Tillverkningsindustrin har vuxit sedan självständigheten 1990 men bromsas av att hemmamarknaden är liten.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
47,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
8,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
28,0 procent (2022)

Källor

Namibia – Utrikeshandel

Namibias ekonomi är mycket exportberoende. Det är mest råvaror från gruvor, havet och jordbruket som säljs till utlandet. Diamanter, uran och fisk är de viktigaste exportvarorna. Dominerande handelspartner är Sydafrika.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
7 100 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
9 800 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
134 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
diamanter, koppar, uran, bly, zink, livsmedel och boskap
Största handelspartner
Kina, Sydafrika, Zambia och Botswana

Källor