Mauritius

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mauritius/

Mauritius är en liten örepublik utanför Afrikas östkust. Ön befolkades först av franska kolonister som anlade sockerplantager men blev senare en brittisk koloni. Efter självständigheten 1968 har Mauritius utvecklas till en av Afrikas mest framgångsrika ekonomier. Politiken domineras av ett fåtal partier som ofta växlat vid makten i spetsen för bräckliga koalitionsregeringar. Den största folkgruppen är indomauritierna, som är ättlingar till indiska kontraktsarbetare, men det finns också en stor grupp kreoler av blandat ursprung.

Mauritius – Geografi och klimat

Ön Mauritius är till ytan något större än Öland och ligger i Indiska oceanen cirka 80 mil öster om Madagaskar. Till staten Mauritius hör även den mindre ön Rodrigues, som är belägen närmare 60 mil öster om huvudön, samt ett antal små korallöar varav de flesta är obebodda. Mauritius bildar tillsammans med den franska ön Réunion ögruppen Maskarenerna. Klimatet är subtropiskt med värme och hög luftfuktighet året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 040 km2 (2022)
Tid
svensk +3 timmar
Huvudstad med antal invånare
Port Louis 145 400 (officiell siffra 2020)
Övriga större städer
Vacoas-Phoenix, Beau Bassin-Rose Hill, Curepipe, Quatre Bornes
Högsta berg
Piton de la Petite Rivière Noir (826 m ö h)
Medelnederbörd/månad
36 mm (sept), 221 mm (mars)
Medeltemperatur/dygn
28 °C (jan), 21 °C (juli)

Mauritius – Befolkning och språk

Mauritius är ett av världens tätast befolkade länder. Drygt 96 procent av mauritierna bor på huvudön. Befolkningstillväxten har avtagit sedan 1980-talet till följd av sjunkande födelsetal och ökad utvandring till Kanada, Sydafrika, Australien och Europa.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indomauritier utgör ungefär två tredjedelar av befolkningen, kreoler, franskmauritier, sinomauritier med flera 1
Antal invånare
1 262 523 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
624 (2020)
Andel invånare i städerna
41 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
10,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
74 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
77 år (2021)
Förväntad livslängd för män
70 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk 2
1. I folkräkningarna i Mauritius ställs numera inga frågor om etnisk tillhörighet
2. franska är vanligt som skriftspråk, morisyen eller bhojpuri talas ofta till vardags

Mauritius – Religion

Religionsfrihet garanteras i Mauritius författning och råder också i praktiken. De flesta inom den indomauritiska majoriteten är hinduer, men bland dem finns också en del muslimer (i huvudsak sunniter). Kreoler och mauritier med europeiskt ursprung är oftast katoliker.

Mauritius – Utbildning

Mauritius har gjort stora satsningar på utbildning. Det har resulterat i att drygt nio av tio invånare kan läsa och skriva. Skolväsendet är väl utbyggt och undervisningen är avgiftsfri ända upp till universitetsnivå.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
92,2 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
94,8 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,9 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,3 procent (2021)

Mauritius – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Mauritius hör till de högsta bland utvecklingsländerna. Drygt var tionde mauritier levde 2020 under den nationella fattigdomsgränsen, särskilt utsatta var svarta kreoler. På ön Rodrigues är levnadsstandarden lägre än på huvudön.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
95,5 procent (2017)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,4 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
15 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
560 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Mauritius – Kultur

Kulturen i Mauritius präglas av de olika folkslag från Afrika, Indien, Kina, Frankrike och övriga Europa som har bosatt sig på öarna. Den traditionella musikstilen sega, som blandar afrikansk musik med polka, har fått starkt genomslag inom alla folkgrupper.

Mauritius – Seder och bruk

Den stora blandningen av kulturer och religioner i Mauritius avspeglar sig tydligt i invånarnas seder och bruk. Franska och brittiska influenser har blandats med indiska och kinesiska sedvänjor.

Mauritius – Äldre historia

Mauritius tidiga historia är färgad av de europeiska kolonialmakternas intressen i Indiska oceanen. Franska och brittiska kolonisatörer anlade sockerplantager och förde med sig afrikanska slavar och indisk arbetskraft. Blandningen av folk och kulturer påverkar än i dag den lilla önationen.

Mauritius – Modern historia

Vid självständigheten från britterna 1968 hade Mauritius redan ett fungerande flerpartisystem som dominerades av ett par starka personligheter som skulle komma att påverka landet ända in på 2000-talet. Det självständiga Mauritius har också präglats av gamla motsättningar mellan en i huvudsak indomauritisk politisk överklass och en bred kreolsk allmänhet.

Mauritius – Demokrati och rättigheter

Mauritius är en demokratisk stat med ett flerpartisystem och ordnade maktskiften. Den politiska scenen domineras av ett fåtal familjer: Jugnauth och Ramgoolam. Yttrande- och mötesfrihet är garanterade i författningen, men har på senare år naggats allt mer i kanten.

Mauritius – Inrikespolitik och författning

Mauritius har sedan självständigheten 1968 vanligtvis styrts av koalitionsregeringar, eftersom inget parti har varit starkt nog att regera på egen hand. Efter parlamentsvalet 2019 styr en allians som domineras av Militanta socialistiska rörelsen (MSM). Premiärminister sedan 2017 är MSM-ledaren Pravind Jugnauth.

Fakta – politik

Officiellt namn
The Republic of Mauritius/Republiken Mauritius
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Prithvirajsing Roopun (2019–)
Regeringschef
premiärminister Pravind Jugnauth (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Alliansen Morisien 42, Nationella alliansen 17, Mauritius militanta rörelse (MMM) 9, Organisationen för Rodriguez folk (OPR) 2 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkalliansen 51, Arbetarpartiet-MMM 16, Organisationen för Rodriguez folk (OPR) 2 (2014)
Valdeltagande
knappt 77 % i parlamentsvalet i november 2019
Kommande val
parlamentsval 2024

Mauritius – Utrikespolitik och försvar

Genom sitt historiska beroende av Frankrike och Storbritannien har Mauritius nära relationer med västvärlden. En konflikt om Chagosöarna har dock skapat ansträngda relationer till Storbritannien. Kina och Indien har under det senaste årtiondet blivit allt viktigare för Mauritius, som också värnar om kontakterna med andra afrikanska länder.

Fakta – försvar

Militärutgifter i andel av BNP
0,17 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
0,5 procent (2021)

Mauritius – Ekonomisk översikt

Sedan självständigheten från britterna 1968 har Mauritius utvecklats från ett jordbruksland till en industri- och servicenation. I dag är landet en av Afrikas starkaste ekonomier. Bara ett annat afrikanskt land, Seychellerna, har en högre BNP per invånare än Mauritius.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
10 216 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
8,3 procent (2022)
Total BNP
12 898 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
3,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
18,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
65,8 procent (2022)
Inflation
10,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
80,9 procent (2022)
Utlandsskuld
13 916 miljoner US dollar (2021)
Valuta
rupie
Varuexport
2 301 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
6 617 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,5 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
69 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
diverse industrivaror, framför allt kläder och textilier, socker, livsmedel 1
Största handelspartner
Sydafrika, Indien, Kina, Frankrike, Storbritannien, Förenade arabemiraten
Mottaget bistånd per invånare
232 US dollar (2021)
1. inklusive återexport

Mauritius – Naturtillgångar, energi och miljö

Mauritius har få naturtillgångar, vid sidan av fiskrika vatten och vackra stränder. El framställs huvudsakligen vid kraftverk som drivs med importerad olja, vattenkraft och bagass, en biprodukt vid sockerodling. Klimatförändringar riskerar att drabba Mauritius hårt.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 111 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
2 183 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
6,44 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,08 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
3 720 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,9 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
1 974 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Mauritius – Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för Mauritius ekonomi har minskat sedan 1970-talet. Sockerrör är den viktigaste grödan och socker svarar för cirka en tiondel av landets sammanlagda exportinkomster, trots höga produktionskostnader och sjunkande sockerpriser. Fiske har blivit en allt viktigare inkomstkälla, men ännu viktigare för ekonomin är tillverkningen av textilier och kläder och förädling av livsmedel, inte minst fisk.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
3,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
42,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
19,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
18,4 procent (2022)