Mauretanien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mauretanien/

Mauretanien ligger vid kusten i nordvästra Afrika och består av öken och stäpp. Landet utgör en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. Makten ligger i händerna på de arabisktalande morerna. Slaveri förekommer trots att det numera är förbjudet. Efter självständigheten från Frankrike 1960 har Mauretanien oftast styrts av militären. Landet exporterar olja, guld och koppar.

Mauretanien – Geografi och klimat

Mauretanien ligger i gränslandet mellan Väst- och Nordafrika och har kust mot Atlanten i väster. Landet är flackt och består till stor del av öken eller halvöken. Till ytan är Mauretanien mer än dubbelt så stort som Sverige, men det har färre än hälften så många invånare. Större delen av landet har ökenklimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 030 700 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Algeriet, Mali, Senegal 1
Huvudstad med antal invånare
Nouakchott 1 492 000 (FN-uppskattning 2023)
Övriga större städer
Nouâdhibou 118 200 (folkräkning 2013)
Högsta berg
Kediat Idjil (915 m ö h)
Viktiga floder
Senegalfloden
Medelnederbörd/år
Nouakchott 150 mm
Medeltemperatur/dygn
Nouakchott 22 °C (jan), 28 °C (juli)
1. Mauretanien gränsar också till Västsahara som är ockuperat av Marocko

Mauretanien – Befolkning och språk

Runt två tredjedelar av Mauretaniens befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som har samma språk och kultur men olika social status: beidan (vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av morer, grupper av wolof, tukulor, fulani, soninké m fl
Antal invånare
4 736 139 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
5 (2020)
Andel invånare i städerna
57 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
32,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,0 procent (2022)
Förväntad livslängd
64 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2021)
Förväntad livslängd för män
63 år (2021)
Språk
arabiska är officiellt språk, minoritetsspråk som fula, soninké, wolof m fl

Mauretanien – Religion

Islam är statsreligion i Mauretanien och nästan hela befolkningen är sunnimuslimer. Många av dem är anhängare till sufiska brödraskap, framför allt Qadiria och Tidjania. Ökenstaden Chinguetti kallas lokalt för islams sjunde heligaste plats.

Mauretanien – Utbildning

Utbildningsnivån är låg i Mauretanien där nästan halva befolkningen inte kan läsa och skriva. Stora satsningar de senaste årtiondena har gjort att andelen barn som går i skolan har ökat, men många uteblir fortfarande helt eller går bara några få år.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
67,0 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
79,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
34 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,4 procent (2022)

Mauretanien – Sociala förhållanden

Medan den mauretanska överklassen har blivit rik på gruvindustri och kommersiellt fiske lever de allra flesta invånare i stor knapphet som småbönder eller boskapsskötare. Även om andelen fattiga i befolkningen har minskat är landet ännu ett av världens minst utvecklade.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
72 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
49,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
32 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
59 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Mauretanien – Kultur

Mauretaniens kulturliv är präglat av landets position som en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. I norr dominerar arabiska influenser, medan folken i söder är mer påverkade av den afrikanska kulturen i Senegal.

Mauretanien – Seder och bruk

I Mauretanien lever flera folkslag och kulturer vid sidan av varandra. Den nomadiska livsstilen har i stort sett försvunnit, men den lever kvar i traditionerna hos många familjer. I stort sett alla mauretanier är muslimer och följer islamiska levnadsregler.

Mauretanien – Äldre historia

Mauretaniens äldre historia är präglad av möten mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer. Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på.

Mauretanien – Modern historia

Mauretanien blev självständigt från kolonialmakten Frankrike den 28 november 1960. Den unga nationens historia domineras av militärkupper, diktatoriskt styre, gränskonflikter och en våldsam kamp mot islamistiska terrorgrupper. Mauretanien var en enpartistat fram till 1991, då flerpartisystem infördes. Trots att fria val numera hålls har demokratin inte fått fäste.

Mauretanien – Demokrati och rättigheter

Mauretanien har stora demokratiska brister. Politiken domineras av ett enda parti och militären har långtgående politiskt inflytande. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga, bland annat i form av slaveri.

Mauretanien – Inrikespolitik och författning

Det råvaruexporterande Mauretanien vid Afrikas nordvästra kust är en republik med halvpresidentiellt styre där presidenten och premiärministern ska dela på den verkställande makten. Politiken domineras stort av president Mohamed Ould Ghazouani och hans Rättvisepartiet.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriah al-Islamiyah al-Muritaniyah/ Islamiska republiken Mauretanien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mohamed Ould Ghazouani (2019–)
Regeringschef
premiärminister Mohamed Ould Bilal (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rättvisepartiet 107, övriga presidenttrogna partier 42, oppositionspartier 27 (varav Tewassoul 11) (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
UPR 89, FNDU 29 (varav Tawassoul 14), övriga 39 (2018)
Valdeltagande
63 procent i presidentvalet 2019, 72 procent i parlamentsvalet 2023 (första valomgången)
Kommande val
presidentval den 29 juni 2024, parlamentsval 2028

Mauretanien – Utrikespolitik och försvar

Mauretanien är en viktig allierad för västmakterna i kampen mot islamistiska terrorgrupper i Sahelområdet. Regionalt har förhållandet till det konfliktdrabbade grannlandet Mali tidvis varit ansträngt på grund av flyktingströmmar och förekomsten av maliska rebellbaser i Mauretanien.

Fakta – försvar

Armén
15 000 man (2022)
Flygvapnet
250 man (2022)
Flottan
600 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,38 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
12,5 procent (2021)

Mauretanien – Ekonomisk översikt

Grunden i Mauretaniens ekonomi utgörs av goda mineraltillgångar och rika fiskevatten. Ekonomin är dock känslig för svängningar i världsmarknadspriserna på landets exportvaror, och biståndsberoendet är stort. Låneorganet IMF beskriver Mauretaniens utvecklingsbehov som ”massivt”.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 191 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,0 procent (2022)
Total BNP
10 375 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
19,2 procent (2022)
Industrins andel av BNP
34,7 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
39,8 procent (2022)
Inflation
7,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
47,7 procent (2022)
Utlandsskuld
4 819 miljoner US dollar (2021)
Valuta
ouguiya
Varuexport
3 203 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
4 594 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,8 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
75 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
Järnmalm, fisk, guld, koppar (2021)
Största handelspartner
Kina, Spanien, Italien, Frankrike, Förenade arabemiraten (2021)
Mottaget bistånd per invånare
92 US dollar (2021)

Mauretanien – Naturtillgångar, energi och miljö

Mauretanien har rika mineraltillgångar på framför allt järnmalm, koppar, guld och olja. Fyndigheter av fossilgas (naturgas) har upptäckts utanför kusten. Elektricitet alstras i oljeeldade kraftverk och ur vattenkraft. Mineralutvinningen skapar miljöproblem i form av föroreningar.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
48 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
1 procent (2012)
Utsläpp av växthusgaser totalt
14,06 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
3,02 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
3 847 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,9 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
6 897 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Mauretanien – Jordbruk och industri

Jordbruket i Mauretanien sysselsätter halva befolkningen, varav majoriteten är aktiva inom boskapsskötsel. Som näringsgren är boskapsuppfödningen ekonomiskt viktigare än åkerbruket. Gruvdrift och förädling av fisk dominerar industrin.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
19,2 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
38,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
0,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
34,7 procent (2022)