Mauretanien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mauretanien/

Mauretanien ligger vid kusten i nordvästra Afrika och består av öken och stäpp. Landet utgör en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. Makten ligger i händerna på de arabisktalande morerna. Ända in på 2000-talet hölls hundratusentals (främst svarta) mauretanier som slavar. Trots förbud utgör slaveriet ännu ett problem. Efter självständigheten från Frankrike 1960 har landet nästan alltid styrts av militären. Mauretanien exporterar olja, guld och koppar.

Geografi och klimat

Mauretanien ligger i gränslandet mellan Väst- och Nordafrika och har kust mot Atlanten. Landet är flackt och består till stor del av öken eller halvöken. Till ytan är Mauretanien mer än dubbelt så stort som Sverige, men det har bara en tredjedel så många invånare.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 030 700 km2 (2018)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Algeriet, Mali, Senegal 1
Huvudstad med antal invånare
Nouakchott 870 000 (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Kiffa 91 300, Nouâdhibou 85 300 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Kediat Idjil (915 m ö h)
Viktiga floder
Senegalfloden
Medelnederbörd/år
Nouakchott 150 mm
Medeltemperatur/dygn
Nouakchott 22 °C (jan), 28 °C (juli)
1. Mauretanien gränsar också till Västsahara som är ockuperat av Marocko

Källor

Befolkning och språk

Runt tre fjärdedelar av Mauretaniens befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som har samma språk och kultur men olika etniskt ursprung: beidan (vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av morer; grupper av wolof, tukulor, fulani, soninké m fl
Antal invånare
4 420 184 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2017)
Andel invånare i städerna
52,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
34,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
63 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
65 år (2016)
Förväntad livslängd för män
62 år (2016)
Språk
arabiska är officiellt språk, minoritetsspråk som fula, soninké, wolof m fl

Källor

Religion

Islam är statsreligion i Mauretanien och nästan hela befolkningen är sunnimuslimer. Många av dem är anhängare till sufiska brödraskap, framför allt Qadiria och Tidjania. Ökenstaden Chinguetti kallas lokalt för islams sjunde heligaste plats.

Utbildning

Utbildningsnivån är låg i Mauretanien där runt halva befolkningen saknar läs- och skrivkunnighet. Stora satsningar de senaste årtiondena har gjort att andelen barn som går i skolan har ökat, men många uteblir fortfarande helt eller går bara några få år.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
75,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
45,5 procent (2007)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
9,3 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,3 procent (2016)

Källor

Kultur

Mauretaniens kulturliv är präglat av landets position som en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. I norr dominerar arabiska influenser, medan folken i söder är mer påverkade av den afrikanska kulturen i Senegal.

Arbetsmarknad

De flesta mauretanier arbetar med jordbruk för självhushåll, oftast boskapsskötsel, eller med något annat jobb inom den informella sektorn av ekonomin. Många har tvingats lämna livet som nomader och flytta till städerna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
10,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
16,0 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Medan den mauretanska överklassen har blivit rik på gruvindustri och kommersiellt fiske lever de allra flesta invånare i stor knapphet som småbönder eller boskapsskötare. Även om andelen fattiga i befolkningen har minskat är landet ännu ett av världens minst utvecklade. Uppemot hälften av befolkningen räknas som fattig.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
52 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,2 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
69,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
48,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
47 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Mauretanien lever flera folkslag och kulturer vid sidan av varandra. Den nomadiska livsstilen har i stort sett försvunnit, men den lever kvar i traditionerna hos många mauretanska familjer. I stort sett alla mauretanier är muslimer och följer islamiska levnadsregler.

Äldre historia

Mauretaniens äldre historia är präglad av möten mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer. Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på.

Modern historia

Mauretanien blev självständigt från kolonialmakten Frankrike den 28 november 1960. Den unga nationens historia domineras av militärkupper, diktatoriskt styre, gränskonflikter med grannländer och en alltmer våldsam kamp mot radikala islamistiska terrorgrupper. Mauretanien var en enpartistat fram till 1991, då flerpartisystem infördes. Men trots att fria val har hållits har demokratin aldrig fått fäste.

Politiskt system

Mauretanien är en republik vars författning bygger på den franska konstitutionen med så kallat halvpresidentiellt styre. Det innebär att presidenten har stora befogenheter men delar regeringsmakten med premiärministern. Under större delen av tiden efter självständigheten 1960 har landet styrts av militärregimer. Författningen från 1991 föreskriver flerpartisystem men de demokratiska bristerna är stora.

Demokrati och rättigheter

I Mauretanien är de demokratiska bristerna stora. Politiken domineras av ett enda maktbärande parti och militären har stort politiskt inflytande. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga, bland annat i form av slaveri.

Aktuell politik

Mauretanien styrdes under ett årtionde av Mohammed Ould Abdelaziz och partiet Union för republiken (UPR). Landets ekonomi blev under Abdelaziz två mandatperioder starkare och regeringen bekämpade med hårda tag terrorism i landet. I presidentvalet 2019 segrade den regimstödda kandidaten Mohamed Ould Ghazouani. Han såg ut att driva samma politik som företrädaren, som han dock snart tog avstånd från.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriah al-Islamiyah al-Muritaniyah/ Islamiska republiken Mauretanien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mohamed Ould Ghazouani (2019–)
Regeringschef
premiärminister Ismail Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
UPR 89, FNDU 29 (varav Tewassoul 14), moderata oppositionen 10, övriga 29 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
UPR 75, Tawassoul 16, El Wiam 10, APP 7, övriga 38 (2013)
Valdeltagande
64 % i parlamentsvalet 2018 (andra omgången), 63 % i presidentvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2023, presidentval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Mauretanien har blivit en viktig allierad för västmakterna i kampen mot islamistiska terrorgrupper i regionen. Den militanta islamistiska gruppen al-Qaida i islamiska Maghreb (Aqim) har legat bakom flera terrorattacker och kidnappningar av i synnerhet västerlänningar i regionen. Oroligheter i Mali från 2012 har förvärrat säkerhetsläget och det finns vid sidan av Aqim flera andra islamistgrupper som är aktiva i området. Mauretanien har flera gånger, ibland i samarbete med Frankrike, slagit till militärt mot Aqim i Mali.

Fakta – försvar

Armén
15 000 man (2017)
Flygvapnet
250 man (2017)
Flottan
600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
4,1 procent (2016)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
10,3 procent (2016)

Källor

Ekonomisk översikt

Goda tillgångar på järnmalm och andra mineraler samt rika fiskevatten utgör basen i Mauretaniens ekonomi. Biståndsberoendet är dock stort och ekonomin är känslig för svängningar i priserna för råvaror på världsmarknaden.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 219 US dollar (2018)
Total BNP
5 366 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,6 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
24,4 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,0 procent (2014)
Servicesektorns andel av BNP
38,1 procent (2018)
Inflation
3,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
82,9 procent (2018)
Utlandsskuld
4 231 miljoner US dollar (2017)
Valuta
ouguiya
Varuexport
1 722 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
2 094 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 709 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
84 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
järnmalm, guld, olja, koppar, fisk
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Italien, Elfenbenskusten, Nederländerna, Belgien

Källor

Naturtillgångar och energi

Mauretanien har rika tillgångar på järnmalm, olja och andra mineraler. Tillgångarna har starkt bidragit till en god ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
2 710 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,7 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
32,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket sysselsätter halva befolkningen, varav majoriteten är aktiva inom boskapsskötseln. Som näringsgren är boskapsskötseln ekonomiskt viktigare än åkerbruket, som är begränsat till Senegaldalen i söder.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
24,4 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
38,5 procent (2016)

Källor

Industri

Gruvdrift och förädling av fiskprodukter dominerar Mauretaniens industri. Liten hemmamarknad, dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå bland arbetskraften har hämmat den industriella utvecklingen.