Mauretanien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mauretanien/

Mauretanien ligger vid kusten i nordvästra Afrika och består av öken och stäpp. Landet utgör en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. Makten ligger i händerna på de arabisktalande morerna. Slaveri förekommer trots att det numera är förbjudet. Efter självständigheten från Frankrike 1960 har Mauretanien oftast styrts av militären. Landet exporterar olja, guld och koppar.

Mauretanien – Geografi och klimat

Mauretanien ligger i gränslandet mellan Väst- och Nordafrika och har kust mot Atlanten i väster. Landet är flackt och består till stor del av öken eller halvöken. Till ytan är Mauretanien mer än dubbelt så stort som Sverige, men det har färre än hälften så många invånare. Större delen av landet har ökenklimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 030 700 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Algeriet, Mali, Senegal 1
Huvudstad med antal invånare
Nouakchott 1 492 000 (FN-uppskattning 2023)
Övriga större städer
Nouâdhibou 118 200 (folkräkning 2013)
Högsta berg
Kediat Idjil (915 m ö h)
Viktiga floder
Senegalfloden
Medelnederbörd/år
Nouakchott 150 mm
Medeltemperatur/dygn
Nouakchott 22 °C (jan), 28 °C (juli)
1. Mauretanien gränsar också till Västsahara som är ockuperat av Marocko

Källor

Mauretanien – Befolkning och språk

Runt två tredjedelar av Mauretaniens befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som har samma språk och kultur men olika social status: beidan (vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av morer, grupper av wolof, tukulor, fulani, soninké m fl
Antal invånare
4 775 110 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
5 (2020)
Andel invånare i städerna
55 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
32,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
4,5 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,8 procent (2020)
Förväntad livslängd
65 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2019)
Förväntad livslängd för män
63 år (2019)
Språk
arabiska är officiellt språk, minoritetsspråk som fula, soninké, wolof m fl

Källor

Mauretanien – Religion

Islam är statsreligion i Mauretanien och nästan hela befolkningen är sunnimuslimer. Många av dem är anhängare till sufiska brödraskap, framför allt Qadiria och Tidjania. Ökenstaden Chinguetti kallas lokalt för islams sjunde heligaste plats.

Mauretanien – Utbildning

Utbildningsnivån är låg i Mauretanien där nästan halva befolkningen inte kan läsa och skriva. Stora satsningar de senaste årtiondena har gjort att andelen barn som går i skolan har ökat, men många uteblir fortfarande helt eller går bara några få år.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
79,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
34 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
53,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,7 procent (2020)

Källor

Mauretanien – Kultur

Mauretaniens kulturliv är präglat av landets position som en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. I norr dominerar arabiska influenser, medan folken i söder är mer påverkade av den afrikanska kulturen i Senegal.

Mauretanien – Sociala förhållanden

Medan den mauretanska överklassen har blivit rik på gruvindustri och kommersiellt fiske lever de allra flesta invånare i stor knapphet som småbönder eller boskapsskötare. Även om andelen fattiga i befolkningen har minskat är landet ännu ett av världens minst utvecklade.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
50 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
71,7 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
49,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
54 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2020)

Källor

Mauretanien – Seder och bruk

I Mauretanien lever flera folkslag och kulturer vid sidan av varandra. Den nomadiska livsstilen har i stort sett försvunnit, men den lever kvar i traditionerna hos många familjer. I stort sett alla mauretanier är muslimer och följer islamiska levnadsregler.

Mauretanien – Äldre historia

Mauretaniens äldre historia är präglad av möten mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer. Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på.

Mauretanien – Modern historia

Mauretanien blev självständigt från kolonialmakten Frankrike den 28 november 1960. Den unga nationens historia domineras av militärkupper, diktatoriskt styre, gränskonflikter och en våldsam kamp mot islamistiska terrorgrupper. Mauretanien var en enpartistat fram till 1991, då flerpartisystem infördes. Trots att fria val numera hålls har demokratin inte fått fäste.

Mauretanien – Demokrati och rättigheter

Mauretanien har stora demokratiska brister. Politiken domineras av ett enda parti och militären har stort politiskt inflytande. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga, bland annat i form av slaveri.

Mauretanien – Inrikespolitik och författning

Det råvaruexporterande Mauretanien vid Afrikas nordvästra kust är en republik med halvpresidentiellt styre där presidenten och premiärministern ska dela på den verkställande makten. Politiken domineras stort av president Mohamed Ould Ghazouani och hans Rättvisepartiet.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriah al-Islamiyah al-Muritaniyah/ Islamiska republiken Mauretanien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mohamed Ould Ghazouani (2019–)
Regeringschef
premiärminister Mohamed Ould Bilal (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rättvisepartiet 107, övriga presidenttrogna partier 42, oppositionspartier 27 (varav Tewassoul 11) (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
UPR 89, FNDU 29 (varav Tawassoul 14), övriga 39 (2018)
Valdeltagande
63 procent i presidentvalet 2019, 72 procent i parlamentsvalet 2023 (första valomgången)
Kommande val
presidentval 2024, parlamentsval 2028

Källor

Mauretanien – Utrikespolitik och försvar

Mauretanien är en viktig allierad för västmakterna i kampen mot islamistiska terrorgrupper i Sahelområdet. Regionalt har förhållandet till det konfliktdrabbade grannlandet Mali tidvis varit ansträngt på grund av flyktingströmmar och förekomsten av maliska rebellbaser i Mauretanien.

Fakta – försvar

Armén
15 000 man (2020)
Flygvapnet
250 man (2017)
Flottan
600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,5 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
12,5 procent (2020)

Källor

Mauretanien – Ekonomisk översikt

Grunden i Mauretaniens ekonomi utgörs av goda mineraltillgångar och rika fiskevatten. Ekonomin är dock känslig för svängningar i världsmarknadspriserna på landets exportvaror, och biståndsberoendet är stort. Låneorganet IMF beskriver Mauretaniens utvecklingsbehov som ”massivt”.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 166 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
4,0 procent (2022)
Total BNP
7 914 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
18,6 procent (2021)
Industrins andel av BNP
32,9 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
40,4 procent (2021)
Inflation
7,1 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
51,7 procent (2021)
Utlandsskuld
5 710 miljoner US dollar (2020)
Valuta
ouguiya
Varuexport
4 343 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
3 564 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
-0,6 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
79 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
Järnmalm, fisk, guld, koppar (2021)
Största handelspartner
Kina, Spanien, Italien, Frankrike, Förenade arabemiraten (2021)
Bistånd per person
91 US dollar (2019)

Källor

Mauretanien – Naturtillgångar, energi och miljö

Mauretanien har rika mineraltillgångar på framför allt järnmalm, koppar, guld och olja. Fyndigheter av naturgas har också upptäckts utanför kusten. Elektricitet alstras i oljeeldade kraftverk och ur vattenkraft. Mineralutvinningen skapar miljöproblem i form av föroreningar.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
3 950 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,9 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
24,7 procent (2019)

Källor

Mauretanien – Jordbruk och industri

Jordbruket i Mauretanien sysselsätter halva befolkningen, varav majoriteten är aktiva inom boskapsskötsel. Som näringsgren är boskapsuppfödningen ekonomiskt viktigare än åkerbruket. Gruvdrift och förädling av fisk dominerar industrin.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
18,6 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
38,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
0,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
32,9 procent (2021)

Källor