Mauretanien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mauretanien/

Mauretanien ligger vid kusten i nordvästra Afrika och består av öken och stäpp. Landet utgör en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. Makten ligger i händerna på de arabisktalande morerna. Slaveri förekommer trots att det numera är förbjudet. Efter självständigheten från Frankrike 1960 har Mauretanien oftast styrts av militären. Landet exporterar olja, guld och koppar.

Geografi och klimat

Mauretanien ligger i gränslandet mellan Väst- och Nordafrika och har kust mot Atlanten i väster. Landet är flackt och består till stor del av öken eller halvöken. Till ytan är Mauretanien mer än dubbelt så stort som Sverige, men det har bara färre än hälften så många invånare. Större delen av landet har ökenklimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 030 700 km2 (2020)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Algeriet, Mali, Senegal 1
Huvudstad med antal invånare
Nouakchott 1 314 600 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Nouâdhibou 118 200 (folkräkning 2013)
Högsta berg
Kediat Idjil (915 m ö h)
Viktiga floder
Senegalfloden
Medelnederbörd/år
Nouakchott 150 mm
Medeltemperatur/dygn
Nouakchott 22 °C (jan), 28 °C (juli)
1. Mauretanien gränsar också till Västsahara som är ockuperat av Marocko

Källor

Befolkning och språk

Runt två tredjedelar av Mauretaniens befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som har samma språk och kultur men olika social status: beidan (vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av morer; grupper av wolof, tukulor, fulani, soninké m fl
Antal invånare
4 525 696 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2018)
Andel invånare i städerna
52,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
34,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
65 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2018)
Förväntad livslängd för män
63 år (2018)
Språk
arabiska är officiellt språk, minoritetsspråk som fula, soninké, wolof m fl

Källor

Religion

Islam är statsreligion i Mauretanien och nästan hela befolkningen är sunnimuslimer. Många av dem är anhängare till sufiska brödraskap, framför allt Qadiria och Tidjania. Ökenstaden Chinguetti kallas lokalt för islams sjunde heligaste plats.

Utbildning

Utbildningsnivån är låg i Mauretanien där runt halva befolkningen saknar läs- och skrivkunnighet. Stora satsningar de senaste årtiondena har gjort att andelen barn som går i skolan har ökat, men många uteblir fortfarande helt eller går bara några få år.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
75,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
45,5 procent (2007)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,6 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,3 procent (2016)

Källor

Kultur

Mauretaniens kulturliv är präglat av landets position som en brygga mellan arabisk och afrikansk kultur. I norr dominerar arabiska influenser, medan folken i söder är mer påverkade av den afrikanska kulturen i Senegal.

Arbetsmarknad

De flesta mauretanier arbetar med jordbruk för självhushåll, oftast boskapsskötsel, eller med något annat jobb inom den informella sektorn av ekonomin. Det stora flertalet har tvingats lämna livet som nomader och många flyttar till städerna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
10,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
16,0 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Medan den mauretanska överklassen har blivit rik på gruvindustri och kommersiellt fiske lever de allra flesta invånare i stor knapphet som småbönder eller boskapsskötare. Även om andelen fattiga i befolkningen har minskat är landet ännu ett av världens minst utvecklade.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
52 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
69,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
48,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
47 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Mauretanien lever flera folkslag och kulturer vid sidan av varandra. Den nomadiska livsstilen har i stort sett försvunnit, men den lever kvar i traditionerna hos många mauretanska familjer. I stort sett alla mauretanier är muslimer och följer islamiska levnadsregler.

Äldre historia

Mauretaniens äldre historia är präglad av möten mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer. Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på.

Modern historia

Mauretanien blev självständigt från kolonialmakten Frankrike den 28 november 1960. Den unga nationens historia domineras av militärkupper, diktatoriskt styre, gränskonflikter med grannländer och en våldsam kamp mot radikala islamistiska terrorgrupper. Mauretanien var en enpartistat fram till 1991, då flerpartisystem infördes. Men trots att fria val numera hålls har demokratin inte fått fäste.

Politiskt system

Mauretanien är en republik vars författning bygger på den franska konstitutionen med så kallat halvpresidentiellt styre. Det innebär att presidenten har stora befogenheter men delar regeringsmakten med premiärministern. Författningen från 1991 föreskriver flerpartisystem. I landet finns en mängd partier men det regerande Union för republiken (UPR) dominerar stort.

Demokrati och rättigheter

I Mauretanien är de demokratiska bristerna stora. Politiken domineras av ett enda maktbärande parti och militären har stort politiskt inflytande. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga, bland annat i form av slaveri.

Aktuell politik

Mauretanien styrs sedan valet i juni 2019 av president Mohamed Ould Ghazouani och en regimtrogen partiallians dominerad av Union för republiken (UPR). Ould Ghazouani blev folkligt populär när han som försvarsminister under företrädaren, dåvarande president Mohammed Ould Abdelaziz, förde en framgångsrik offensiv mot militanta islamister i landet. Efter presidentskiftet har de tidigare bundsförvanterna Ould Ghazouani och Abdelaziz hamnat på kollisionskurs.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriah al-Islamiyah al-Muritaniyah/ Islamiska republiken Mauretanien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mohamed Ould Ghazouani (2019–)
Regeringschef
premiärminister Mohamed Ould Bilal (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
UPR 89, FNDU 29 (varav Tewassoul 14), moderata oppositionen 10, övriga 29 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
UPR 75, Tawassoul 16, El Wiam 10, APP 7, övriga 38 (2013)
Valdeltagande
64 % i parlamentsvalet 2018 (andra omgången), 63 % i presidentvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2023, presidentval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Mauretanien är en viktig allierad för västmakterna i kampen mot islamistiska terrorgrupper i Sahelområdet. Regionalt har förhållandet till det konfliktdrabbade grannlandet Mali tidvis varit ansträngt på grund av flyktingströmmar och förekomsten av maliska rebellbaser i Mauretanien.

Fakta – försvar

Armén
15 000 man (2017)
Flygvapnet
250 man (2017)
Flottan
600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,8 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
10,7 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Grunden i Mauretaniens ekonomi utgörs av goda mineraltillgångar och rika fiskevatten. Ekonomin är dock känslig för svängningar i världsmarknadspriserna på landets exportvaror, och biståndsberoendet är stort.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 219 US dollar (2018)
Total BNP
5 366 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,9 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
24,4 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,0 procent (2014)
Servicesektorns andel av BNP
38,1 procent (2018)
Inflation
2,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
82,9 procent (2018)
Utlandsskuld
4 231 miljoner US dollar (2017)
Valuta
ouguiya
Varuexport
1 722 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
2 094 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 709 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
84 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
Fisk, järnmalm, koppar, guld, olja (2018)
Största handelspartner
Kina, EU-länder, USA (informellt Senegal och Marocko)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Mauretanien har rika mineraltillgångar på framför allt järnmalm, koppar, guld och olja. Fyndigheter av naturgas har också upptäckts utanför kusten. Elektricitet alstras i oljeeldade kraftverk och ur vattenkraft. Mineralutvinningen skapar miljöproblem i form av föroreningar.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
2 739 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,7 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
32,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket i Mauretanien sysselsätter halva befolkningen, varav majoriteten är aktiva inom boskapsskötsel. Som näringsgren är boskapsskötseln ekonomiskt viktigare än åkerbruket, som är begränsat till Senegalflodens dalgång i söder.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
24,4 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
38,5 procent (2016)

Källor

Industri

Gruvdrift och förädling av fiskprodukter dominerar Mauretaniens industri. En liten hemmamarknad, dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå bland arbetskraften har hämmat den industriella utvecklingen.