Marocko

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/marocko/

Marocko har varit bebott av berberfolk sedan förhistorisk tid. Islam kom med arabiska erövrare från slutet av 600-talet. Långt senare blev området en fransk koloni, men 1956 utropades självständighet. En 40 år lång ockupation av Västsahara har gjort kungariket Marocko politiskt isolerat i Afrika. Desto starkare har banden varit till USA och en rad länder i Europa. Sedan kung Mohammed VI tillträdde 1999 har en viss demokratisering skett, men någon verklig opposition tillåts inte.

Marocko – Geografi och klimat

Marocko ligger i Afrikas nordvästra hörn, med en lång kust mot Atlanten och en kortare kust mot Medelhavet. Haven möts vid Gibraltar sund där det kortaste avståndet till Europa bara är 14 kilometer. Vid Medelhavskusten ligger de två spanska städerna Ceuta och Melilla. Till ytan är landet ungefär lika stort som Sverige. I söder ligger Västsahara, som Marocko annekterade på 1970-talet.

Yta
446 300 km2 (2020) 1
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Spanien, Algeriet
Huvudstad med antal invånare
Rabat 1 885 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Casablanca 3 400 000, Fès 1 100 000, Marrakech 950 000, Tanger 790 000, Agadir 600 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Jebel Toubkal (4 165 m ö h)
Viktiga floder
Moulouya, Sebou, Oum al-Rbia
1. exlusive Västsahara som omfattar 252 120 kvadratkilometer

Källor

Marocko – Befolkning och språk

Flertalet marockaner är av blandat arabiskt och berbiskt ursprung. Arabiska är det vanligaste språket, men drygt en tredjedel av befolkningen talar någon berberdialekt. Även franskan har sedan kolonialtiden stark ställning. Befolkningen är ung även om den tidigare snabba folkökningen har bromsat in. Var fjärde invånare är under 15 år och bara drygt var tjugonde över 65.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber ca 65 %, berber ca 35 %
Antal invånare
36 910 558 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
81 (2018)
Andel invånare i städerna
61,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
20,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
75 år (2019)
Språk
arabiska och berbiska är officiella språk

Källor

Marocko – Religion

Marocko är djupt präglat av islam som är landets statsreligion. Kungafamiljen hävdar släktskap med profeten Muhammed och religionen utgör en viktig grund för monarkins historiska och politiska legitimitet. Nästan hela befolkningen är sunnimuslimer.

Marocko – Utbildning

Marocko är hemvist för ett av världens äldsta universitet, al-Qarawiyyin, men det är samtidigt ett fattigt land där många aldrig fått chansen att lära sig läsa. När det gäller utbildningen, som mycket annat, är klyftorna mellan stad och land stora.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,8 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
28 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
69,4 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,3 procent (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,3 procent (2009)

Källor

Marocko – Kultur

Med en nästan obruten historia som självständig nation sedan 700-talet har marockanerna ett mycket rikt och blandat kulturarv, med påverkan från främst arabiska men även berbiska, andalusiska, judiska, franska och västafrikanska källor.

Marocko – Sociala förhållanden

Marocko är fattigt även jämfört med övriga arabvärlden. Klassklyftorna är mycket stora. Kungen själv är en av världens rikaste män, ägare till över 20 palats, och även de familjer som kretsar kring hovet och den traditionella eliten brukar ha del i överdådet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
19 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
83,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
88,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
171 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
21 procent (2020)

Källor

Marocko – Seder och bruk

Marocko är ett gästvänligt land där det är lätt att göra nya bekantskaper, men sedvänjorna är mycket konservativa med svenska mått mätt. Religionen präglar folklivet. Den snabba utvecklingen och inflödet av utländska turister har lett till ökande kulturell mångfald, men också till växande spänningar.

Marocko – Äldre historia

Dagens marockanska kungadöme har rötter i 700-talet, men rikets storlek och inflytande har skiftat betydligt under de olika dynastierna. Den nuvarande ätten, alaouiterna, tog makten i mitten av 1600-talet. Från och med 1700-talet föll Marocko efter i den ekonomiska och teknologiska utvecklingen. Sultanen förlorade gradvis både sitt territorium och sin självständighet till europeiska kolonialmakter. 1912 utropades det starkt försvagade Marocko till franskt protektorat.

Marocko – Modern historia

Det självständiga Marocko är starkt präglat av kung Hassan II:s långa regeringstid, 1961–1999. Han styrde med hård hand, men spelade också skickligt på marockanernas nationalistiska känslor, bland annat genom invasionen av Västsahara 1975. Under 1990-talet inleddes ett begränsat reformprogram. Förändringstakten ökade efter kung Mohammed VI:s maktövertagande 1999, men även den nye kungen behöll ett starkt grepp om landet och placerade vänner och allierade på maktpositioner. Under 2000-talet har kampen mot fattigdom och den växande islamistiska oppositionen blivit allt angelägnare problem.

Marocko – Politiskt system

Marocko är formellt en konstitutionell monarki, men det folkvalda parlamentet kan inte på allvar utmana kungens inflytande. Grundlagen begränsar inte i någon större utsträckning monarkens makt. 

Marocko – Demokrati och rättigheter

Trots vissa reformer på senare år håller kungen ett stadigt grepp om makten. Marocko brukar framhållas som ett av de arabländer där yttrandefriheten är störst, men den grundlagsfästa pressfriheten är i praktiken begränsad. Rättsväsendet är på pappret oberoende men plågas av korruption. Statsmakten utövar inflytande i politiskt känsliga mål.

 

Marocko – Aktuell politik

Under kung Mohammed VI som styr sedan 1999 har Marocko genomgått en viss liberalisering och demokratisering, men efter hand har förhoppningarna om mer långtgående förändringar bleknat. Upprorsvågen 2011 inspirerade gatuprotester även i Marocko men kungen lyckades dämpa missnöjet genom begränsade grundlagsförändringar och tidigarelagda val. 2012 bildades för första gången en regering under islamistisk ledning. Islamistpartiet PJD vann också valet 2016, men regeringsbildningen tog ett halvår och slutade med minskat inflytande för islamisterna. Valet 2021 blev dock en framgång för två liberala partier, RNI och PAM, som anses stå kungen nära. Makten ligger i allt väsentligt kvar hos kungen. 

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Mamlaka al-Maghribiyya/Konungariket Marocko
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Mohammed VI (1999–)
Regeringschef
premiärminister Aziz Akhannouch (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Oberoende nationell samling (RNI) 97, Partiet för autenticitet och modernitet (PAM) 82, Självständighetspartiet (Istiqlal) 78, Folkliga styrkornas socialistiska union (USFP) 35, Folkliga rörelsen (MP) 26, Partiet för framsteg och socialism (PPS) 20, Konstitutionella unionen (UC) 18, Rättvise- och utvecklingspartiet (PJD) 12 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rättvise- och utvecklingspartiet (PJD) 125, Partiet för autenticitet och modernitet (PAM) 102, Självständighetspartiet (Istiqlal) 46, Oberoende nationell samling (RNI) 37, Folkliga rörelsen (MP) 27, Folkliga styrkornas socialistiska union (USFP) 20, Konstitutionella unionen (UC) 19, Partiet för framsteg och socialism (PPS) 12, övriga 7 (2016)
Valdeltagande
43 % i parlamentsvalet 2016, 50,3 i parlamentsvalet 2021
Kommande val
parlamentsval 2026

Källor

Marocko – Utrikespolitik och försvar

Frågan om Västsahara dominerar Marockos relationer med omvärlden. De flesta länder har varit ovilliga att erkänna annektering av området, vilket lett till viss isolering för Marocko. Landet strävar efter att bevara goda förbindelser såväl med USA och Europa som med de konservativa monarkierna på Arabiska halvön, men har också närmat sig Israel.

Fakta – försvar

Armén
175 000 man (2017)
Flygvapnet
13 000 man (2017)
Flottan
7 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,1 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
10,3 procent (2019)

Källor

Marocko – Ekonomisk översikt

Marocko är ett fattigt land och har till skillnad från andra stater i regionen inga olje- eller gasresurser. Ekonomin är starkt beroende av jordbruk, men turismen har också blivit en viktig inkomstkälla. Marocko är dessutom världens största fosfatexportör. Casablanca brukar beskrivas som landets ”ekonomiska huvudstad”.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 238 US dollar (2018)
Total BNP
118 495 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,3 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
12,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
15,7 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
50,5 procent (2018)
Inflation
0,2 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
65,0 procent (2018)
Utlandsskuld
54 968 miljoner US dollar (2019)
Valuta
dirham
Varuexport
24 588 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
44 803 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 6 445 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
68 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
textil- och skinnvaror, fosforsyra och råfosfat, fisk, frukt och grönsaker
Största handelspartner
Frankrike, Spanien, Indien, USA, Kina

Källor

Marocko – Naturtillgångar, energi och miljö

Marocko kontrollerar över hälften av världens fosfatreserver, bland annat i Västsahara. Flera andra mineraler finns, som järnmalm, silver, bly, koppar, kobolt, zink, mangan, salt, stenkol och antracit. ”Det vita guldet”, fosfat, svarar dock för 95 procent av mineralbrytningen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
560 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
912 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
61 276 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,7 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
11,3 procent (2015)

Källor

Marocko – Jordbruk och fiske

Marocko är beroende av jordbruket, vilket gör ekonomin känslig för vädrets svängningar. Även fisket är betydelsefullt, men det råder konflikt om fiskerättigheterna utanför Västsaharas kust.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
12,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
68,5 procent (2016)

Källor

Marocko – Industri

Fosfatförädling dominerar den tunga industrin, med tillverkning av bland annat fosforsyra och gödningsmedel. Andra betydande branscher är oljeraffinering och kemisk industri, cementproduktion,  textilindustri och tillverkning av järn och stål.