Mali

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mali/

Mali i det inre av Västafrika är ett land med rika kulturella traditioner sedan medeltiden. Landet var en relativt stabil demokrati från 1992 och fram till en militärkupp 2012. Mali plågas av konflikt med tuaregiska separatister och islamistiska terrorister. Situationen har förvärrats efter nya kupper 2020 och 2021. Mali är ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder.

Mali – Geografi och klimat

Mali ligger i Västafrika och är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Landet saknar kust och omges av sju grannländer. Mali består till största delen av öken och halvöken. Klimatet är hett och torrt i hela landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 240 192 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Algeriet, Niger, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea, Senegal, Mauretanien
Huvudstad med antal invånare
Bamako 2 817 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Sikasso, Kayes, Koutiala, Ségou, Mopti, Gao
Högsta berg
Hombori Tondo (1 155 m ö h)
Viktiga floder
Niger, Senegal
Största sjö
Uppgift saknas
Medelnederbörd/månad
Bamako 220 mm (aug), 0 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Bamako 27 °C (juli), 24 °C (jan)

Mali – Befolkning och språk

Mali är glest befolkat, särskilt öknen i norr. Höga födelsetal gör att befolkningsökningen är snabb trots att också dödligheten, inte minst barnadödligheten, är hög och utvandringen stor. Nästan hälften av invånarna är under 15 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bambara 33 procent, fulani 13 procent, soninke 10 procent, senufo 10 procent, malinke 9 procent, dogon 9 procent, tuareger 1,7 procent, övriga 14,3 procent (uppskattning 2018)
Antal invånare
22 593 590 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
17 (2020)
Andel invånare i städerna
45 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
40,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
3,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
6,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
59 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
60 år (2021)
Förväntad livslängd för män
58 år (2021)
Språk
de nationella språken är officiella språk (störst av de inhemska språken är bambara), franska är regeringens arbetsspråk

Mali – Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras även i praktiken. Mellan 80 och 90 procent av malierna är sunnimuslimer. Traditionellt har en tolerant form av islam utövats i Mali, till skillnad från den fundamentalistiska form som företräds av islamiströrelser.

Mali – Utbildning

Utbildningsnivån i Mali är låg och analfabetismen är utbredd. Officiellt råder nioårig skolplikt från sju års ålder, men i verkligheten börjar bara sex av tio barn i skolan. Det är en av de lägsta siffrorna bland världens länder.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
30,8 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
58,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
38 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,4 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,0 procent (2021)

Mali – Sociala förhållanden

Mali är ett av världens minst utvecklade länder. Undernäring och bristande sjukvård bidrar till att medellivslängden är låg. De hygieniska förhållandena är dåliga, vilket gör att sjukdomar som malaria, kolera, tuberkulos samt olika mag- och tarmsjukdomar florerar.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
83 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
45,4 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,8 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
62 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
35 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
29 procent (2022)

Mali – Kultur

Malis kultur är en blandning av det arabiska Nordafrika och det svarta Västafrika. Det finns ett rikt konsthantverk, både i metall och trä. Dogonfolkets klippbyar i Bandiagarabergen i sydöst är berömda. Kända är också de maliska husen och byggnaderna, som är gjorda av soltorkad lera.

Mali – Seder och bruk

De olika folkslagen i Mali kan ha mycket skilda sedvänjor. Makthavare har dock sedan självständigheten 1960 strävat efter att skapa en nationell identitet.

Mali – Äldre historia

För 2 000 år sedan började flera statsbildningar ta form kring Nigerfloden. Under 1200-talet växte riket Mali fram i trakterna kring Bamako. Maliriket drev karavanhandel över Sahara. 1545 erövrades rikets huvudstad av kungadynastin Songhai. Under 1800-talet började franska kolonisatörer att tränga österut från kusten.

Mali – Modern historia

Mali blev självständigt från kolonialmakten Frankrike 1960. Snart därefter blev Mali en socialistisk enpartistat. 1968 tog Moussa Traoré makten i en militärkupp. Han avsattes 1991 i en ny militärkupp, ledd av Amadou Toumani Touré. Flerpartisystem infördes 1992. Tio år senare återkom Touré till makten i ett presidentval. 2012 avsattes han i ännu en kupp som blev startpunkten för uppror från tuareger och islamister.

Mali – Demokrati och rättigheter

Mali demokratiserades 1992 och hade fria val och ett fungerande flerpartisystem i ett par decennier. Tre militärkupper, separatistuppror och väpnad konflikt med jihadister har sedan dess krossat demokratin och urholkat respekten för de mänskliga rättigheterna.

Mali – Inrikespolitik och författning

Mali styrs av en militärdominerad övergångsregering sedan 2021 då den andra kuppen på ett år genomfördes. Löften om att återlämna makten till en civil regering har brutits. Regeringsstyrkor kämpar mot såväl jihadister som separatistiska tuareger. Etniskt våld och allmän laglöshet plågar också landet.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Mali/ Republiken Mali
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
tf president överste Assimi Goïta (2021–)
Regeringschef
premiärminister Choguel Kokalla Maïga (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Samling för Mali (RPM) 53, Alliansen för demokrati i Mali (Adéma) 22, URD 19, Rörelsen för Mali 11, Allians för solidaritet i Mali 9, Demokratiska alliansen för fred-Mali 8, Samling för Malis utveckling 6, övriga partier samt oberoende 19 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Samling för Mali (RPM) 61, Adema 20, URD 18, övriga och oberoende 43 (2013)
Valdeltagande
43 procent respektive 35 procent i presidentvalets två omgångar 2018, 36 procent respektive 35 procent i parlamentsvalets två omgångar 2020
Kommande val
oklart när president- och parlamentsval kan hållas

Mali – Utrikespolitik och försvar

Islamistisk terrorism och tuaregisk separatism skapar ett instabilt säkerhetsläge i Mali. På begäran av militärjuntan lämnade terroristbekämpande franska trupper landet 2022 och FN:s fredsbevarande soldater följde efter 2023. I stället tar Mali hjälp av ryska soldater.

Fakta – försvar

Armén
19 000 man (2022)
Flygvapnet
2 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,82 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
10,5 procent (2021)

Mali – Ekonomisk översikt

Det konfliktdrabbade Mali är ett av världens fattigaste länder. Oroligheterna förvärrar den ekonomiska situationen. Utländskt bistånd täcker runt en tredjedel av de statliga utgifterna. Ett viktigt bidrag till ekonomin är pengar som skickas hem av miljontals malier som arbetar utomlands.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
833 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,7 procent (2022)
Total BNP
18 827 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
36,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
20,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
35,6 procent (2022)
Inflation
8,0 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
53,2 procent (2022)
Utlandsskuld
6 460 miljoner US dollar (2021)
Valuta
västafrikansk CFA-franc
Varuexport
5 288 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
7 380 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,5 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
67 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
guld, bomull, boskap
Största handelspartner
Senegal, Sydafrika, Kina, Elfenbenskusten, Schweiz-Liechtenstein (2019)
Mottaget bistånd per invånare
65 US dollar (2021)

Mali – Naturtillgångar, energi och miljö

Mali är en av Afrikas största guldproducenter. Guldsmuggling är dock ett stort problem. Den elektricitet som förbrukas i landet alstras ur vattenkraft och importerad olja. Mali är mycket sårbart för effekterna av klimatförändringarna.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
53 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
18 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
43,49 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,15 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
4 151 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
23 070 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Mali – Jordbruk och industri

Tre av fyra malier livnär sig på boskapsskötsel, jordbruk eller fiske. De allra flesta av dem odlar grödor för eget bruk på små arealer. Odlingen sker främst kring Nigerfloden i södra Mali. Med undantag för guldbrytning spelar industrisektorn en underordnad ekonomisk roll.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
36,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
33,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
10,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
20,0 procent (2022)