Malawi

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/malawi/

Det långsmala och tättbefolkade Malawi i sydöstra Afrika är en utpräglad jordbruksnation. Återkommande naturkatastrofer har bidragit till ett stort beroende av utländskt bistånd. President Hastings Kamuzu Banda styrde landet efter självständigheten från Storbritannien 1964, efter hand allt mer diktatoriskt. När fria val tvingades fram 1994 röstades Banda bort från makten och flerpartisystem råder sedan dess. 

Malawi – Geografi och klimat

Malawi i sydöstra Afrika är ungefär lika stort som Lappland och Ånger­manland tillsammans. I öst och nordöst ligger den stora Malawisjön som upptar en femtedel av landets yta. Från Malawisjön rinner floden Shire söderut genom den grunda sjön Malombe och vidare ut i Zambezi­floden i grannlandet Moçambique.

Yta
118 484 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Tanzania, Mocambique, Zambia
Huvudstad med antal invånare
Lilongwe 979 300 (folkräkning 2018)
Övriga större städer
Blantyre 694 500, Mzuzu 138 000 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Mount Mulanje (Centralafrikas högsta berg, 3050 m ö h)

Källor

Malawi – Befolkning och språk

Malawi är ett av de minst urbaniserade länderna i Afrika. Fler än åtta av tio malawier lever på landsbygden. Det finns en rad olika etniska grupper i landet, varav de största tillhör gruppen bantufolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
klar majoritet av chewa 1
Antal invånare
19 129 955 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
203 (2020)
Andel invånare i städerna
17,4 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
33,7 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
6,4 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2020)
Fertilitetsgrad
4,1 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,7 procent (2020)
Förväntad livslängd
65 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2019)
Förväntad livslängd för män
61 år (2019)
Språk
chewa och engelska är officiella språk 2
1. minoriteter av yao, tumbuka, lomwe, sena m fl
2. ett tiotal regionala bantuspråk

Källor

Malawi – Religion

Animism (andetro och förfädersdyrkan) är utbredd bland malawierna. Även de som är uttalat kristna eller muslimer har ofta kvar inslag av animism i sin tro.

Malawi – Utbildning

Grundskolan i Malawi omfattar åtta år. Nästan alla barn börjar skolan, och 80 procent av eleverna fullföljer de första åtta åren, men bara runt 30 procent fortsätter till nästa stadium. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,6 procent (2009)
Antal elever per lärare i grundskolan
59 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
62,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,5 procent (2020)

Källor

Malawi – Kultur

Den muntliga berättartraditionen är stark i Malawi. De första böckerna utkom på 1930-talet och var skrivna på de inhemska språken chewa och tumbuka. Landets konstnärer arbetar med olika tekniker, däribland batik, målning samt trä- och stenskulptur. Musik och dans är viktiga inslag i det sociala och religiösa livet.

Malawi – Seder och bruk

I Malawi är det viktigt med respekt för äldre och gästvänlighet mot främlingar. Man pratar gärna om personliga saker som familjeförhållanden, men undviker att samtala om hiv/adis. Att äta med händerna är vanligt, men det går bra att be om bestick om man är ovan vid att äta med fingrarna.

Malawi – Sociala förhållanden

Mer än hälften av malawierna lever i fattigdom med en inkomst strax under 2 dollar om dagen, enligt Världsbanken. Fattigdomen är värst på landsbygden i norr, medan inkomstskillnaderna är störst i städerna.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
31 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
8,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
3,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
2,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
70,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
26,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
35 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2020)

Källor

Malawi – Äldre historia

De första människorna i dagens Malawi antas ha varit besläktade med sanfolken som levde längre söderut. Bantutalande folk invandrade till regionen norrifrån på 900-talet. I slutet av 1500-talet beboddes området där Malawi idag ligger av maravifolket, som hade sin storhetstid i slutet av 1600-talet. Det är maravis imperium som har gett sitt namn till dagens Malawi. Under andra hälften av 1800-talet inleddes den brittiska koloniseringen av området. Självständighetskampen mot britterna leddes av den konservative politikern Hastings Kamuzu Banda.

Malawi – Modern historia

Malawi blev en självständig republik 1964. Premiärminister Hastings Kamuzu Banda samlade all politisk och ekonomisk makt till sin egen person, och förbjöd all opposition. Han utnämnde sig själv till president och enpartisystemet skrevs in i författningen. Banda styrde Malawi som diktator i nästan 30 år.

Malawi – Politiskt system

Enligt författningen från 1995 är Malawi en republik, ledd av en president med stora maktbefogenheter. De politiska partierna är starkt knutna till olika landsdelar och därmed även till olika folkgrupper. Ideologi har en underordnad roll. 

Malawi – Demokrati och rättigheter

Malawi är ett till stora delar ett fritt land, men korruptionen är omfattande och rättsväsendet präglas av resursbrist och politisk styrning. 

Inrikespolitik och författning

Malawi – Aktuell politik

Peter Mutharika, som tidigare varit utrikesminister, vann ett kaosartat presidentval 2014 och utropade sig som segrare även i valet 2019. Valet var dock omstritt och i början av 2020 ogiltigförklarade författningsdomstolen valet och Mutharikas seger. När ett nytt val hölls sommaren 2020 vann oppositionens kandidat Lazarus Chakwera.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Malawi/ Republiken Malawi
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
Lazarus Chakwera (2020– )
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratiska framstegspartiet (DPP) 62, Malawis kongressparti (MCP) 55, Förenade demokratiska fronten (UDF) 10, Folkets parti (PP) 5, Förenade rörelsen för förändring 4, Demokratiska alliansen 1, oberoende kandidater 55 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska framstegspartiet (DPP) 51, Malawis kongressparti (MCP) 48, Folkets parti (PP) 26, Förenade demokratiska fronten (UDF) 14, småpartier 2, oberoende kandidater 52 (2014)
Valdeltagande
drygt 74 procent i presidentvalet 2019, uppgifter för parlamentsvalet 2019 saknas
Kommande val
president - och parlamentsval 2024
1. ett mandat kunde inte tillsättas på grund av dödsfall

Källor

Malawi – Utrikespolitik och försvar

Malawi har vänskapliga relationer med de flesta grannländer och har i allmänhet haft ett gott förhållande också till västvärlden. Sedan den stora korruptionsskandalen uppdagades 2013 har dock relationerna till landets biståndsgivare i väst varit ansträngda och regeringen har öppnat för ett ökat utbyte österut. 

Fakta – försvar

Armén
10 700 man (2017)
Flottan
220 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,1 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,7 procent (2020)

Källor

Malawi – Ekonomisk översikt

Malawis ekonomi baseras på export av jordbruksprodukter vilket gör ekonomin sårbar för väder och prissvängningar på världsmarknaden. Det extensiva utnyttjandet av marken leder också till att jordarna utarmas. Regeringen hoppas att gruvdrift och turism ska kunna utvecklas till nya inkomstkällor.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
637 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
2,2 procent (2021)
Total BNP
12 182 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
22,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
18,5 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
52,6 procent (2020)
Inflation
9,5 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
54,7 procent (2020)
Utlandsskuld
2 943 miljoner US dollar (2020)
Valuta
kwacha
Varuexport
912 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
2 696 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-1,4 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
29 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
tobak, te, socker, ris, bomull
Största handelspartner
Sydafrika, Kina, Indien, Storbritannien, Tyskland, Egypten, Förenade arabemiraten
Bistånd per person
81 US dollar (2017)

Källor

Malawi – Naturtillgångar och energi

Malawi har aldrig utvunnit mineraler i någon större skala, men gruvindustrin anses ha stor potential. Det finns bland annat fyndigheter av asbest, bauxit, kalksten, bly, kol, uran, grafit och titan.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
1 570 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
73,2 procent (2018)

Källor

Malawi – Jordbruk och industri

Tropiskt klimat och bördig jord har historiskt sett gjort Malawis jordbruk mycket produktivt, särskilt i de centrala delarna. Jordbruket är fortfarande drivkraften i landets ekonomi, trots att torka och översvämningar utgör ett ständigt återkommande hot. Den mindre industrisektorn producerar främst varor för inhemsk konsumtion.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
22,7 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
59,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
23,8 procent (2020)

Källor