Malawi

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/malawi/

Det långsmala och tättbefolkade Malawi i sydöstra Afrika är en utpräglad jordbruksnation. Återkommande naturkatastrofer har bidragit till ett stort beroende av utländskt bistånd. Hiv-epidemin har slagit mycket hårt mot Malawi och orsakat kraftigt sänkt medellivslängd. President Hastings Kamuzu Banda styrde landet efter självständigheten från Storbritannien 1964, efter hand allt mer diktatoriskt. När fria val tvingades fram 1994 röstades Banda bort från makten och flerpartisystem råder sedan dess. Två tredjedelar av befolkningen är under 20 år.

Geografi och klimat

Malawi i sydöstra Afrika är ungefär lika stort som Lappland och Ånger­manland tillsammans. I öst och nordöst ligger den stora Malawisjön som upptar en femtedel av landets yta. Från Malawisjön rinner floden Shire söderut genom den grunda sjön Malombe och vidare ut i Zambezi­floden i grannlandet Moçambique.

Yta
118 484 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Tanzania, Mocambique, Zambia
Huvudstad med antal invånare
Lilongwe 724 000 (uppskattning 2010)
Övriga större städer
Blantyre 694 500, Mzuzu 138 000 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Mount Mulanje (Centralafrikas högsta berg, 3050 m ö h)

Källor

Befolkning och språk

Malawi är ett av de minst urbaniserade länderna i Afrika. Fler än åtta av tio malawier lever på landsbygden. Det finns en rad olika etniska grupper i landet, varav de största tillhör gruppen bantufolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
klar majoritet av chewa 1
Antal invånare
18 622 104 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
198 (2017)
Andel invånare i städerna
16,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
36,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,9 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,6 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
63 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2016)
Förväntad livslängd för män
61 år (2016)
Språk
chewa och engelska är officiella språk 2
1. minoriteter av yao, tumbuka, lomwe, sena m fl
2. ett tiotal regionala bantuspråk

Källor

Religion

Animism (andetro och förfädersdyrkan) är utbredd bland malawierna. Även de som är uttalat kristna eller muslimer har ofta kvar inslag av animism i sin tro.

Utbildning

Grundskolan i Malawi omfattar åtta år. Nästan alla barn börjar skolan, men bara knappt 60 procent av eleverna fullföljer de första åtta åren. Bara runt 30 procent fortsätter till nästa stadium. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,3 procent (2009)
Antal elever per lärare i grundskolan
62 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
62,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
14,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,3 procent (2017)

Källor

Kultur

Den muntliga berättartraditionen är stark i Malawi. De första böckerna utkom på 1930-talet och var skrivna på de inhemska språken chewa och tumbuka. Landets konstnärer arbetar med olika tekniker, däribland batik, målning samt trä- och stenskulptur. Musik och dans är viktiga inslag i det sociala och religiösa livet.

Massmedier

År 1995 skrevs press- och yttrandefrihet in i författningen, men sedan millennieskiftet har det politiska klimatet hårdnat och det förekommer hot och våld mot journalister. 

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
14 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
39 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Ungefär 85 procent av malawierna är sysselsatta inom jordbruket, främst som självförsörjande småbönder. En stor del av småbruken sköts av kvinnor, medan männen ofta söker tillfälligt lönearbete på plantagerna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
5,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
7,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Mer än hälften av malawierna lever i fattigdom med en inkomst under 1,25 dollar om dagen, enligt Världsbanken. Fattigdomen är värst på landsbygden i norr, medan inkomstskillnaderna är störst i städerna.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
35 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
9,2 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
4,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
2,0 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
67,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
26,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
30 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Malawi är det viktigt med respekt för äldre och gästvänlighet mot främlingar. Man pratar gärna om personliga saker som familjeförhållanden, men undviker att samtala om hiv/adis. Att äta med händerna är vanligt, men det går bra att be om bestick om man är ovan vid att äta med fingrarna.

Kommunikationer

Malawis geografiska läge, utan egen havskust, gör landet beroende av transportvägar genom grannländerna. Järnvägsnätet som förbinder Malawi med Moçambique och dess hamnstäder Nacala och Beira håller på att rustas upp.

Äldre historia

I slutet av 1500-talet beboddes området där Malawi idag ligger av maravifolket, som hade sin storhetstid i slutet av 1600-talet. Det är maravis imperium som har gett sitt namn till dagens Malawi. Under andra hälften av 1800-talet inleddes den brittiska koloniseringen av området. Självständighetskampen mot britterna leddes av den konservative politikern Hastings Kamuzu Banda.

Modern historia

Malawi blev en självständig republik 1964. Premiärminister Hastings Kamuzu Banda samlade all politisk och ekonomisk makt till sin egen person, och förbjöd all opposition. Han utnämnde sig själv till president och enpartisystemet skrevs in i författningen. Banda styrde Malawi som diktator i nästan 30 år.

Politiskt system

Enligt författningen från 1995 är Malawi en republik, ledd av en president med stora maktbefogenheter. De politiska partierna är starkt knutna till olika landsdelar och därmed även till olika folkgrupper. Ideologi har en underordnad roll. 

Demokrati och rättigheter

Malawi är ett till stora delar fritt land. Men korruptionen är omfattande och det finns bland annat problem med polisbrutalitet och godtyckliga arresteringar.

Aktuell politik

Inrikespolitiken i Malawi har de senaste åren karaktäriserats av tvära kast. 2012 blev Joyce Banda Malawis och södra Afrikas första kvinnliga president. Hon ersattes av sin främste motståndare Peter Mutharika genom ett kaosartat val 2014. Mutharika segrade även i presidentvalet 2019 men oppositionen klagade på fusk, och i ett historiskt beslut beordrade författningsdomstolen att ett nytt val skulle hållas. I omvalet i juni 2020 segrade oppositionens kandidat Lazarus Chakwera. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Malawi/ Republiken Malawi
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
Lazarus Chakwera (2020– )
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratiska framstegspartiet (DPP) 62, Malawis kongressparti (MCP) 55, Förenade demokratiska fronten (UDF) 10, Folkets parti (PP) 5, småpartier 5, oberoende kandidater 55 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska framstegspartiet (DPP) 51, Malawis kongressparti (MCP) 48, Folkets parti (PP) 26, Förenade demokratiska fronten (UDF) 14, småpartier 2, oberoende kandidater 52 (2014)
Valdeltagande
drygt 74 procent i presidentvalet 2019; uppgifter för parlamentsvalet 2019 saknas
Kommande val
president - och parlamentsval 2024
1. ett mandat kunde inte tillsättas på grund av dödsfall

Källor

Utrikespolitik och försvar

Malawi har vänskapliga relationer med de flesta grannländer och har i allmänhet haft ett gott förhållande också till västvärlden. Sedan den stora korruptionsskandalen uppdagades 2013 har relationerna till landets biståndsgivare i väst dock varit ansträngda och regeringen har öppnat för ett ökat utbyte österut. Efter sitt tillträde sade president Peter Mutharika att Malawi ämnar utveckla förbindelserna med länder som Ryssland och Kina. 

Fakta – försvar

Armén
10 700 man (2017)
Flottan
220 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
0,8 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,7 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Malawis ekonomi baseras på jordbruk som står för 85 procent av exportinkomsterna. Beroendet av jordbruket gör att landet är känsligt för väderförhållanden och sviktande världsmarknadspriser på landets exportvaror. Malawis överlägset viktigaste exportgröda är tobak, följd av te och socker. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
389 US dollar (2018)
Total BNP
7 065 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,5 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
26,1 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
9,4 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
52,4 procent (2017)
Inflation
8,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
62,9 procent (2018)
Utlandsskuld
2 160 miljoner US dollar (2017)
Valuta
kwacha
Bistånd per person
81 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar och energi

Malawi har aldrig utvunnit mineraler eller bergarter i någon större skala, men gruvindustrin anses ha stor potential. Det finns bland annat fyndigheter av asbest, bauxit, kalksten, bly, kol, uran, grafit och titanium.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
1 276 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
83,6 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Tropiskt klimat och bördig jord har gjort Malawis jordbruk mycket produktivt, särskilt i de centrala delarna. Jordbruket är drivkraften i landets ekonomi, trots att torka och översvämningar utgör ständigt återkommande hot.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
26,1 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
61,4 procent (2016)

Källor

Industri

Malawis södra del med största staden Blantyre är landets handels- och industricentrum. Industrin producerar främst varor för inhemsk konsumtion, men särskilt den dominerande livsmedelsindustrin ger en del exportinkomster.

Utrikeshandel

Malawi har sedan lång tid tillbaka ett stort underskott i handelsbalansen med utlandet. Nästan all export utgörs av jordbruksprodukter. Tobak står för cirka hälften av exportintäkterna, men andelen minskar.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
1 106 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
2 144 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 021 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
54 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
tobak, te, socker, ris, bomull
Största handelspartner
Sydafrika, Kina, Indien, Frankrike, Tyskland, Egypten, Zimbabwe

Källor

Turism

Malawi lockar naturälskare med flera nationalparker och viltreservat, vackra bergsvandringar och den stora Malawisjön som lämpar sig väl för vattensporter och solbad. Turismen har dock hämmats av transportproblemen inom landet. 

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
849 000 (2016)
Turistinkomster
43 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
2,5 procent (2015)

Källor